DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu PPC – Khuyến nghị giảm tỷ trọng

Lượt xem: 549 - Ngày:
Chia sẻ

PPC công bố KQKD Q3 tăng trưởng mạnh mẽ, với doanh thu đạt 1.958 tỷ đồng (tăng 55,4% so với cùng kỳ) và LNST đạt 193 tỷ đồng (tăng 18% so với cùng kỳ).

Đồ thị cổ phiếu PPC phiên giao dịch ngày 14/11/2019. Nguồn: AmiBroker.

Lợi nhuận Q3 tăng mạnh do sản lượng tiêu thụ điện của cổ phiếu PPC tăng trưởng 54% khi nhu cầu điện trên thị trường phát điện cạnh tranh tăng do hiện tượng El Nino làm giảm sản lượng điện của các nhà máy thủy điện. Điều này sát với dự báo của chúng tôi.

Doanh thu 9 tháng đầu năm đạt 5.909 tỷ đồng (tăng 12% so với cùng kỳ), trong khi LNST là 776 tỷ đồng (giảm 11,6% so với cùng kỳ).

Bảng 1:   KQKD theo từng quý

Chúng tôi giảm đánh giá xuống Giảm tỷ trọng

Chúng tôi ước tính giá mục tiêu là 22.900đ/cp, dựa trên phương pháp định giá chiết khấu dòng cổ tức. Chúng tôi duy trì dự báo năm 2019 với doanh thu tăng trưởng 14,7% và LNST giảm 9,8%. Trong năm 2020, chúng tôi dự báo doanh thu của PPC giảm 1,9% và LNST giảm 11,3%, do sản lượng tiêu thụ điện giảm 2,6%. Trong khi đó, các điều khoản mua bán điện đối với Nhà máy Phả Lại 1 có khả năng sẽ được quy định chặt chẽ hơn và dự án mở rộng công suất mới của nhà máy Phả Lại 3 chưa rõ ràng, khiến triển vọng trung hạn của PPC kém khả quan.

Bảng 2:   PPC – Doanh thu bán điện

Doanh thu tăng trưởng mạnh

Doanh thu PPC tăng nhờ sản lượng tiêu thụ điện tăng mạnh – Trong Q3, doanh thu của PPC là 1.958 tỷ đồng (tăng 55,4% so với cùng kỳ). Doanh thu tăng mạnh nhờ sản lượng tiêu thụ điện tăng 54% so với cùng kỳ.

Sản lượng tiêu thụ điện đạt 1.335 triệu kWh (tăng 54% so với cùng kỳ), nhờ nhu cầu về điện than tăng do điều kiện thời tiết El Nino làm giảm sản lượng thủy điện toàn quốc.

Tỷ suất lợi nhuận gộp giảm

Tỷ suất lợi nhuận gộp của PPC giảm do giá than tăng – Lợi nhuận gộp đạt 175 tỷ đồng (tăng 3,4% so với cùng kỳ), với tỷ suất lợi nhuận gộp là 9%, thấp hơn nhiều so với mức 13,5% trong Q3/2018.

Tỷ suất lợi nhuận gộp giảm do giá than tăng 7%, theo đó giá thành mỗi kWh điện của PPC tăng lên 6,2%, trong khi đó giá bán bình quân chỉ tăng 0,9% so với cùng kỳ. Trong Q3/2019, giá thành mỗi kWh điện của PPC đã đạt 1.336 đồng/kWh (tăng 6,2% so với cùng kỳ), trong khi đó, giá bán bình quân là 1.467 đồng/kWh (tăng 0,9% so với cùng kỳ).

Doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh 

Lợi nhuận tài chính tăng trưởng 45,9% – Lợi nhuận tài chính đạt 75 tỷ đồng (tăng 45,9% so với cùng kỳ) nhờ PPC hoàn nhập 37 tỷ đồng từ trích lập dự phòng đối với các khoản đầu tư tài chính, trong khi trong Q3/2018 PPC không hoàn nhập dự phòng.

Danh mục đầu tư tài chính của PPC bao gồm 5 công ty sản xuất điện và các công ty về điện được niêm yết trên Upcom, HNX và HSX. Do đó, danh mục đầu tư tài chính biến động theo xu hướng thị trường và Công ty ghi nhận thu nhập hoặc chi phí tài chính theo sự thay đổi của giá cổ phiếu.

Bảng 3:   PPC – Đầu tư tài chính

Chi phí bán hàng & quản lý giảm so với dự báo

Chi phí bán hàng & quản lý giảm 45,9% – Chi phí bán hàng & quản lý là 9 tỷ đồng (giảm 45,9% so với cùng kỳ). Tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu là 0,5%, thấp hơn so với dự báo của chúng tôi là 1,2%.

Bảng 4:  Dự báo KQKD

Dự báo năm 2019

Cho năm 2019, HSC duy trì dự báo doanh thu thuần là 8.146 tỷ đồng (tăng 14,7%) và LNST là 1.103 tỷ đồng (giảm 9,8%). Chúng tôi dựa trên những giả định chính sau.

Bảng 5:  Dự báo doanh thu

 1. Chúng tôi dự báo tổng doanh thu bán điện sẽ đạt 5.294 triệu kWh (tăng 6,6%), do EVN sẽ mua thêm điện từ các nhà máy nhiệt điện để bù đắp cho sự thiếu hụt trong sản lượng điện từ nhà máy thủy điện. Do điều kiện thời tiết El Nino khiến lượng mưa giảm và thời tiết khô hạn hơn ở khu vực viễn tây Thái Bình Dương và Đông Nam Á, EVN ước tính sản lượng thủy điện sẽ giảm khoảng 20%.
 2. Chúng tôi dự báo giá bán bình quân sẽ đạt 1.539 đồng/kWh (tăng 7.6%) do giá than tăng 11%.
 3. Chúng tôi dự báo giá thành mỗi kWh điện sẽ đạt 1.332 đồng/kWh (tăng 10,8%) do giá than tăng 11%.
 4. Chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu là 1,2%, không thay đổi so với năm 2018.
 5. Lợi nhuận tài chính là 261 tỷ đồng (giảm 28,2%). Chúng tôi giả định rằng thị giá của các cổ phiếu trong danh mục đầu tư PPC sẽ không thay đổi trong năm 2019 và Công ty sẽ không hạch toán bất kỳ khoản lợi nhuận tài chính nào từ danh mục đầu tư, trong khi đó Công ty đã hạch toán 139 tỷ đồng trong năm 2018 nhờ thị giá của các cổ phiếu trong danh mục đầu tư tăng.
 6. Theo đó, chúng tôi dự báo EPS là 3.158đ, P/E dự phóng là 8,2 lần tại thị giá hiện tại.

Dự báo năm 2020

Trong năm 2020, HSC dự báo doanh thu thuần đạt 8.009 tỷ đồng (giảm 1,9%) và LNST là 898 tỷ đồng (giảm 11,3%). Chúng tôi dựa trên những giả định chính sau.

 1. Chúng tôi dự báo tổng doanh thu bán điện sẽ đạt 5.159 triệu kWh (giảm 2,6%), do rủi ro kỹ thuật tại nhà máy Phả Lại 1. Nhà máy Phả Lại 1 hiện đã hoạt động được 37 năm và các tuabin của nhà máy có nguy cơ ngừng hoạt động bất ngờ bất cứ lúc nào, đặc biệt là sau một năm hoạt động với công suất lớn như trong năm 2019. Do đó, chúng tôi cho rằng PPC sẽ đóng cửa nhà máy tại một thời điểm nào đó trong năm 2020 để bảo dưỡng và đại tu, đảm bảo sự vận hành hiệu quả của nhà máy.
 2. Chúng tôi dự báo giá bán bình quân sẽ tăng lên 1.549 đồng/kWh (tăng 0,7%) do: (a) giá than tăng 3% và (b) phần cố định giảm 70 đồng/kWh trong công thức tính giá bán điện của nhà máy Phả Lại 1. PPC sẽ ký hợp đồng mua bán điện mới cho nhà máy Phả Lại 1 vào năm 2020 và chúng tôi tin rằng PPC sẽ phải chấp nhận phần giá cố định thấp hơn, bởi thực tế là nhà máy Phả Lại 1 hiện đã khá cũ và đã được khấu hao hoàn toàn.
 3. Chúng tôi dự báo giá thành mỗi kWh điện là 1.367đồng/kWh (tăng 2,6%) nhờ giá than tăng 3%.
 4. Chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu là 1,2%, giữ nguyên so với năm 2019.
 5. Lợi nhuận tài chính là 265 tỷ đồng (tăng 1,3%).

Theo đó, chúng tôi dự báo EPS là 2.802đ, P/E dự phóng là 9,3 lần tại thị giá hiện tại.

Định giá

Giá trị hợp lý của cổ phiếu là 22.900đ/cp, tương đương với tiềm năng giảm giá là 11,4%, dựa trên phương pháp chiết khấu dòng cổ tức.

Chúng tôi sử dụng phương pháp chiết khấu dòng cổ tức vì chúng tôi tin rằng đây là phương pháp định giá tốt nhất đối với cổ phiếu PPC với dòng cổ tức tiền mặt mạnh phản ánh giá trị nội tại của cổ phiếu.

Chúng tôi dự báo việc chi trả cổ tức của PPC cho tới năm 2024 sẽ tương đối ổn định, mặc dù chúng tôi có thể thấy một số thay đổi căn bản từ năm 2025.

 1. Phả Lại 1 (440MW) có thể sẽ ngừng hoạt động hoàn toàn. Nhà máy Phả Lại 1 đã hoạt động từ năm 1982 và hiện đang hoạt động kém hiệu quả về nhiên liệu, với hệ số hiệu suất khoảng 23% so với hệ số hiệu suất bình quân của các nhà máy điện than trên toàn quốc là 35%. Lý do duy nhất khiến Phả Lại 1 tiếp tục hoạt động đến thời điểm hiện tại là do tình trạng thiếu điện. Do đó, chúng tôi tin rằng một khi tình trạng thiếu điện của quốc gia được giảm bớt vào năm 2025 (như đã đề cập trong Báo cáo ngành Tiện ích của chúng tôi gần đây) thì nhà máy Phả Lại 1 sẽ đóng cửa hoàn toàn.
 2. Phả Lại 3 (600MW) có thể bắt đầu hoạt động thương mại. Dự án chưa rõ ràng tại thời điểm này vì công suất mới của PPC chưa nhận được phê duyệt. Tuy nhiên, khi Nhà máy Phả Lại 3 đi vào hoạt động, công suất và lợi nhuận của PPC sẽ thay đổi và chúng tôi tin rằng chính sách chi trả cổ tức của PPC theo đó cũng sẽ thay đổi.

Bảng 6:  Giả định cho mô hình chiết khấu dòng cổ tức

Bảng 7:  Định giá chiết khấu dòng cổ tức

Danh mục đầu tư cho công suất mới chưa rõ rang

PPC đang chờ phê duyệt đối với công suất mới tại nhà máy Phả Lại 3 – Nhà máy mới sẽ có công suất 600 MW, sử dụng than làm nhiên liệu. Tổng vốn đầu tư cho nhà máy mới ước tính là 890 triệu USD. PPC dự kiến sẽ nhận được phê duyệt cuối cùng vào năm 2021, để chuẩn bị cho việc khởi công vào năm 2022 và triển khai hoạt động thương mại vào năm 2025. Hiện tại, chúng tôi chưa chắc chắn về thời điểm công suất mới sẽ được phê duyệt.

Kết luận đầu tư

Kết luận đầu tư – Giảm đánh giá xuống Giảm tỷ trọng. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của PPC là 22.900đ/cp (thấp hơn 11,4% so với thị giá hiện tại), dựa trên phương pháp chiết khấu dòng cổ tức.

PPC vận hành hai nhà máy nhiệt điện than là Phả Lại 1 và Phả Lại 2 với tổng công suất 1.040MW. Nhà máy Phả Lại 1 (440MW) đã cũ và hoạt động không hiệu quả, hơn nữa có thể ngừng hoạt động ngay sau khi tình trạng thiếu điện như hiện tại được giảm bớt. Trong khi đó, công suất nhà máy mới chưa rõ rang tại thời điểm này. Cổ phiếu hoàn toàn bị chi phối bởi thông tin liên quan đến cổ tức.

Nguồn: HSC

 

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý