DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu FRT – Lợi nhuận giảm nhưng sát kì vọng

Lượt xem: 458 - Ngày:
Chia sẻ

Sự kiện: Công bố KQKD Q1/2020 

FRT công bố doanh thu thuần Q1/2020 đạt 4.093 tỷ đồng, tăng 1,9% so với cùng kỳ và bằng 26,4% dự báo của chúng tôi cho cả năm là 15.522 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần đạt 37 tỷ đồng, giảm 42,7% so với cùng kỳ và bằng 25,2% dự báo của chúng tôi cho cả năm là 146 tỷ đồng. Nói chung, KQKD kém khả quan nhưng sát với kỳ vọng của chúng tôi.

Cổ phiếu FRT

Đồ thị cổ phiếu FRT phiên giao dịch ngày 07/05/2020. Nguồn: AmiBroker

Doanh thu chuỗi ĐTDĐ giảm nhẹ

Doanh thu thuần chuỗi ĐTDĐ đạt 3.854 tỷ đồng, giảm 2,8% so với cùng kỳ và 3,8% so với quý trước do doanh thu mỗi cửa hàng giảm, ước đạt 2,1 tỷ đồng/tháng, giảm 12,7% so với cùng kỳ và giảm 5,4% so với quý trước. Chúng tôi tin rằng doanh thu giảm là do nhu cầu trong thời gian xảy ra dịch Covid-19 giảm.

Ảnh hưởng của việc đóng cửa cửa hàng đối với doanh thu trong Q1/2020 là hạn chế. Tuy nhiên từ tuần cuối tháng 3 đến 22/4, Cổ phiếu FRT đã đóng cửa khoảng 80 trong số 603 cửa hàng, chủ yếu tại Hà Nội. Chúng tôi cho rằng điều này sẽ ảnh hưởng đến doanh thu trong tháng 4 và Q2/2020.

Chuỗi nhà thuốc mở rộng chậm

Chuỗi nhà thuốc Long Châu đã có 83 cửa hàng tính đến thời điểm cuối Q1/2020, tăng 13 cửa hàng so với thời điểm cuối Q4/2019. Chuỗi Long Châu đã ký hợp đồng thuê 40 địa điểm để mở cửa hàng trong Q2/2020. Công ty dự kiến mở 150 cửa hàng mới trong năm 2020 nhưng trong tình hình hiện tại, mục tiêu này có vẻ không dễ thực hiện.

Bảng 1: KQKD Q1/2020 của FRT 

Cổ phiếu FRT

Trong Q1/2020, chuỗi Long Châu đạt doanh thu thuần là 239 tỷ đồng, tăng 250% so với cùng kỳ và tăng 20,1% so với quý trước nhờ số lượng nhà thuốc tăng (tăng 196% so với cùng kỳ và tăng 18,6% so với quý trước). Doanh thu mỗi cửa hàng tăng 14% so với cùng kỳ nhưng giảm 5,8% so với quý trước còn 1 tỷ đồng/tháng do dịch Covid-19 ảnh hưởng đến sức mua.

Bảng 2: Chuỗi ĐTDĐ 

Cổ phiếu FRT

Bảng 3: Chuỗi nhà thuốc 

Cổ phiếu FRT

Tỷ suất lợi nhuận thuần giảm

Do thay đổi trong cơ cấu doanh thu với tỷ trọng đóng góp chuỗi nhà thuốc trong doanh thu tăng từ 1,7% trong Q1/2019 lên 5,8%; nên tỷ suất lợi nhuận gộp đã tăng lên 14% từ 11,9% trong Q1/2019. Tuy nhiên việc mở rộng chuỗi nhà thuốc khiến tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu, đặc biệt là chi phí nhân viên/doanh thu tăng. Trong năm 2020, tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu ước tính là 12%; tăng đáng kể từ mức 9,4% trong Q1/2019. Trong đó, tỷ lệ chi phí nhân viên/doanh thu tăng mạnh lên 5,5% từ 4%.

Với tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu tăng, tỷ suất EBIT giảm còn 1,9% trong Q1/2020 từ 2,5% trong Q1/2019.

Ngoài tỷ suất EBIT giảm, chi phí lãi vay tăng 37,8% cũng gây thêm áp lực lên tỷ suất lợi nhuận thuần, khiến tỷ suất lợi nhuận thuần giảm từ 1,6% trong Q1/2019 xuống chỉ còn 0,9% trong Q1/2020.

Tỷ lệ nợ thuần vẫn cao

Tại thời điểm cuối Q1/2020, nợ thuần là 2.091 tỷ đồng, tăng 2,6%. Tỷ lệ nợ thuần/vốn chủ sở hữu vẫn ở mức cao là 2,2 lần. Do đó chi phí lãi vay tiếp tục tăng 37,8% so với cùng kỳ lên 44 tỷ đồng. Do EBIT thấp và chi phí lãi vay cao, tỷ lệ lợi nhuận dùng để trả lãi vay trong Q1/2020 thấp, chỉ là 1,8 lần.

Lưu chuyền tiền thuần từ HĐKD âm 134 tỷ đồng; giảm từ dương 333 tỷ đồng trong Q1/2019 do nhu cầu vốn lưu động tăng.

Duy trì đánh giá Nắm giữ; giá mục tiêu và dự báo

Chúng tôi duy trì đánh giá Nắm giữ với giá mục tiêu là 15.400đ. Chúng tôi giữ nguyên dự báo của mình. Cho năm 2020, chúng tôi dự báo doanh thu thuần đạt 15.522 tỷ đồng, giảm 6,7% và lợi nhuận thuần đạt 146 tỷ đồng, giảm 31,4%. Cho năm 2021, chúng tôi dự báo doanh thu thuần đạt 17.552 tỷ đồng, tăng trưởng 13,1% và lợi nhuận thuần đạt 215 tỷ đồng, tăng trưởng 46,9%.

Những vấn đề chúng tôi lo ngại ở FRT là tỷ lệ vay nợ cao, chi phí lãi cao trong khi EBIT bị ảnh hưởng do tình hình kinh doanh khó khăn.

Nguồn: HSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý