DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu FPT – KQLN sơ bộ 4 tháng đầu năm 2018

Lượt xem: 388 - Ngày:
Chia sẻ

CTCP FPT (FPT) vừa công bố LNST sau lợi ích CĐTS 4 tháng đầu năm 2018 đạt 726 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái, phù hợp với dự báo của chúng tôi. Các hoạt động chính, trong đó có Xuất khẩu Phần mềm và Viễn thông, đạt mức tăng trưởng lợi nhuận trước thuế khả quan, lần lượt là 25% và 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Mảng Giáo dục, vốn có biên lợi nhuận cao và hiện đang phát triển mạnh, cũng đạt tăng trưởng mạnh mẽ về lợi nhuận sau thuế nhờ số sinh viên nhập học năm 2017 cao. Chúng tôi giữ nguyên giá mục tiêu 70.100VND/cổ phiếu dành cho FPT, tổng mức sinh lời 18,7%, bao gồm lợi suất cổ tức 3,8%.

Đồ thị cổ phiếu FPT cập nhật ngày 21/05/2018. Nguồn: AmiBroker

Đồ thị cổ phiếu FPT cập nhật ngày 21/05/2018. Nguồn: AmiBroker

Xuất khẩu phần mềm: doanh thu tăng 27%, lợi nhuận trước thuế tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ tất cả các thị trường đều đạt kết quả cao. Doanh thu từ thị trường Nhật Bản trong 4 tháng đầu năm 2018 tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 59% doanh thu mảng Xuất khẩu Phần mềm. Trong khi đó, doanh thu từ các thị trường Mỹ, EU và APAC cũng tăng
mạnh nhờ hợp đồng mới và ký lại các hợp đồng cũ với giá trị cao hơn.

Dịch vụ Viễn thông: Doanh thu tăng 16%, lợi nhuận trước thuế tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ số thuê bao băng thông rộng tăng, trong khi mảng Pay TV giảm lỗ. Doanh thu từ băng thông rộng tăng 11% nhờ có thêm nhiều thuê bao mới. Doanh thu từ các hoạt động khác (Pay TV và cho thuê đường truyền) tăng mạnh 27%, chủ yếu nhờ mức tăng của Pay TV. Biên lợi nhuận trước thuế nhìn chung đi ngang dù có thêm dự phòng cho Quỹ Dịch vụ Viễn thông Công ích Việt Nam và phí thương quyền từ 6 tháng cuối năm 2017. Nếu không tính các khoản dự phòng trên, biên lợi nhuận trước thuế của mảng Viễn thông đã tăng 1,2 điểm % nhờ Pay TV giảm lỗ nhờ quy mô kinh tế.

Mảng CNTT trong nước phục hồi như dự báo. Doanh thu từ mảng CNTT trong nước tăng mạnh 120% trong trong khi lợi nhuận trước thuế tăng mạnh 613% so với cùng kỳ năm ngoái lên 33 tỷ đồng. Năm 2017, hoạt động này bị ảnh hưởng bởi một dự án lớn trong lĩnh vực ngân hàng và trì hoãn bàn giao một số dự án.

Nguồn: VCSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

0912 842 224 Mở tài khoản CK