DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224
Đầu tư Cổ phiếu Group Facebook

Cập nhật chỉ số – Review bán niên chỉ số VN Diamond & VNFIN Select 6 tháng cuối năm 2021

Lượt xem: 303 - Ngày:
Chia sẻ

Chỉ số VN Diamond loại ra cổ phiếu LPB, TCM và thêm vào cổ phiếu KDH

Trong đợt review này, HSX loại ra cổ phiếu LPB do tỷ lệ sở hữu nước so với tỷ lệ giới hạn nắm giữ cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài ngoài thấp (khoảng 21%), trong khi cổ phiếu TCM bị loại do vốn hóa free-float thấp do giá cổ phiếu này đã giảm đáng kể trong tháng 9/2021. Cổ phiếu KDH đã được thêm vào giỏ chỉ số VN Diamond (dù có trần sở hữu nước ngoài thấp khoảng 70%) do quy định mới của HSX yêu cầu giỏ chỉ số này phải bao gồm ít nhất 8 cổ phiếu phi ngân hàng. Do hiện chỉ có 7 cổ phiếu phi ngân hàng trong giỏ chỉ số, việc thêm vào cổ phiếu KDH đã giúp chỉ số đáp ứng các tiêu chí mới.

Chỉ số VNFIN Select thêm vào 7 cổ phiếu tài chính

Cổ phiếu ACB, APG, LPB, MSB, TVS, VDS và VIB đã được thêm vào giỏ chỉ số VNFIN Select do nằm trong giỏ chỉ số VNAllshare Financials và đáp ứng tất cả các tiêu chí của chỉ số VNFIN Select, như quy mô tối thiểu 500 tỷ đồng và thanh khoản ít nhất 1 tỷ đồng/ngày.

Bảng 1: Các tiêu chí của chỉ số VN Diamond Index 

Kết quả review bán niên chỉ số VN Diamond & VNFIN Select – tháng 10/2021

HSX đã công bố kết quả review bán niên chỉ số VN Diamond và VNFIN Select trong 6 tháng cuối năm 2021. Tất cả các thay đổi sẽ có hiệu lực từ ngày 1/11/2021.

Chỉ số VN Diamond

Trong đợt review này, HSX đã thêm cổ phiếu KDH vào giỏ chỉ số VN Diamond. Hiện tại, vốn hóa thị trường của KDH là khoảng 2.759 tỷ đồng với giá trị giao dịch khoảng 80 tỷ đồng/ngày và tỷ lệ sở hữu nước ngoài so với tỷ lệ giới hạn nắm giữ cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài là khoảng 70%. Thực tế, KDH đã bị loại khỏi giỏ chỉ số VN Diamond trong đợt review tháng 4/2021 do tỷ lệ này thấp.

Theo quy định, cổ phiếu phải có trần sở hữu nước ngoài tối thiểu 95% mới được thêm vào giỏ chỉ số VN Diamond. Tuy nhiên, một ngoại lệ đã được đưa ra đối với cổ phiếu KDH (trần sở hữu nước ngoài ~ 70%) do chỉ số này cần thêm 1 cổ phiếu phi ngân hàng để đáp ứng quy định mới yêu cầu nắm giữ ít nhất 8 cổ phiếu phi ngân hàng. Cổ phiếu KDH có thể được thêm vào giỏ chỉ số VN Diamond với tỷ trọng 1,8%.

Ngoài ra, theo quy định mới, tỷ lệ sở hữu nước ngoài so với tỷ lệ giới hạn nắm giữ cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài của LPB đã được điều chỉnh giảm còn khoảng 20%, trong khi vốn hóa free-float của TCM nhỏ hơn 2.000 tỷ đồng, theo đó, 2 cổ phiếu đều không còn đáp ứng tiêu chí của chỉ số VN Diamond, do đó các cổ phiếu này đã bị loại ra. Tỷ trọng hiện tại của LPB và TCM trong giỏ chỉ số VN Diamond lần lượt là 1,7% và 1,2%.

Sau đợt review, số lượng cổ phiếu trong giỏ chỉ số VN Diamond sẽ giảm xuống còn 17 cổ phiếu từ 18 cổ phiếu. Ngành ngân hàng dự kiến sẽ tiếp tục có tỷ trọng lớn nhất, ở mức 40%, bao gồm 9 cổ phiếu: TCB (8,7%), VPB (8,3%), ACB (7,5%), MBB (6,0%), TPB (3,1%), MSB (2,7%), VIB (2,0%), CTG (1,1%) và EIB (0,6%).

MWG và FPT là 2 cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất, khoảng 15% cho mỗi cổ phiếu.

Ước tính mua/bán của quỹ VFMVN Diamond ETF

Quỹ VFMVN Diamond ETF sử dụng chỉ số VN Diamond làm cơ sở. Việc thay đổi thành phần và tỷ trọng cổ phiếu trong giỏ chỉ số VN Diamond sẽ tác động lớn đến hoạt động giao dịch của quỹ VN Diamond ETF.

Tổng giá trị tài sản quản lý hiện tại của quỹ này là 13.017 tỷ đồng. Chúng tôi ước tính quỹ ETF này sẽ cần mua vào khoảng 5,4 triệu cổ phiếu KDH, đồng thời bán ra tổng cộng khoảng 10,2 triệu cổ phiếu LPB và 2,1 triệu cổ phiếu TCM.

Ngoài ra, quỹ ETF này có thể sẽ bán ra một lượng đáng kể cổ phiếu GMD (12,9 triệu cổ phiếu), NLG (12,4 triệu cổ phiếu), EIB (6,5 triệu cổ phiếu) và CTG (2,2 triệu cổ phiếu). Chúng tôi cũng dự báo quỹ ETF này sẽ mua vào một lượng đáng kể cổ phiếu ACB (8,0 triệu cổ phiếu), MBB (7,2 triệu cổ phiếu), MSB (4,9 triệu cổ phiếu), PNJ (4,6 triệu cổ phiếu) và REE (4,0 triệu cổ phiếu).

Lưu ý, những biến động về giá thị trường và số lượng chứng chỉ quỹ từ nay đến khi kết thúc đợt tái cơ cấu danh mục có thể làm thay đổi tỷ trọng cũng như khối lượng mua/bán dự kiến đối với từng cổ phiếu.

Bảng 2: Cổ phiếu thành phần mới trong VN Diamond Index 

Bảng 3: Ước tính số lượng cổ phiếu mua vài/bán ra của DCVFMVN Diamond ETF 

Biểu đồ 4: Dòng vốn hàng ngày của quỹ DCVFMVN Diamond ETF (triệu USD) 

Chỉ số VNFIN Select

Trong đợt review này, HSX đã bổ sung ACB, APG, LPB, MSB, TVS, VDS và VIB vào giỏ chỉ số VNFIN Select, nâng tổng số cổ phiếu thành phần từ 20 cổ phiếu lên 27 cổ phiếu. Chúng tôi dự báo sẽ không bị loại ra. Những cổ phiếu này được thêm vào giỏ chỉ số nhờ nằm trong giỏ chỉ số VN Allshares Financials và đáp ứng tất cả các tiêu chí của quỹ VNFIN Select. Hiện tại, vốn hóa thị trường của ACB, APG, LPB, MSB, TVS, VDS và VIB lần lượt là 88.084 tỷ đồng, 1.225 tỷ đồng, 26.178 tỷ đồng, 34.292 tỷ đồng, 3.566 tỷ đồng, 3.521 tỷ đồng và 55.370 tỷ đồng.

Theo số liệu cập nhật của HSX, chúng tôi ước tính tỷ trọng của từng cổ phiếu trong giỏ chỉ số VNFIN Select sẽ như trong Bảng 5. Hiện tại, 5 cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất trong giỏ chỉ số VNFIN Select là TCB (15,1%), VPB (14,7%), ACB (10,9 %), MBB (8,7%) và STB (6,9%), chiếm 56,3% tỷ trọng của giỏ chỉ số.

Hiện tại, không có quỹ ETF nào sử dụng chỉ số VNFIN Select làm cơ sở.

Bảng 5: Cổ phiếu thành phần mới và tỷ trọng trong chỉ số VNFIN Select

Nguồn: HSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý