DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật chỉ số – Dự báo Review chỉ số VN Diamond Index tháng 4 năm 2021

Lượt xem: 521 - Ngày:
Chia sẻ

ACB, TCM, EIB và MSB có thể được thêm vào giỏ chỉ số

Trong đợt review lần này, mặc dù ACB và MSB mới được niêm yết trên HSX gần đây (lần lượt vào ngày 9/12/2020 và 22/12/2020), nhưng các cổ phiếu này đều đáp ứng đủ các tiêu chí của chỉ số VN Diamond Index. EIB và TCM cũng được thêm vào giỏ chỉ số VN Diamond Index lần này nhờ thanh khoản và quy mô vốn hóa được cải thiện. Các tiêu chỉ chính của giỏ chỉ số được tóm tắt trong bảng 1 dưới đây.

KDH có thể bị loại khỏi giỏ chỉ số VN Diamond Index

Theo số liệu ngày 19/3/2021, chúng tôi nhận thấy tỷ lệ FOL của KDH chỉ còn 83,3%, không đáp ứng tiêu chỉ về tỷ lệ FOL của chỉ số VN Diamond Index là 90%. (Tỷ lệ FOL được tính bằng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài so với giới hạn sở hữu nước ngoài theo phần trăm. Tỷ lệ này được cộng gộp trong 12 tháng). Theo đó, cố phiếu này có thể bị loại bỏ khỏi giỏ chỉ số VN Diamond Index trong đợt review lần này.

Các cổ phiếu sẽ được mua vào/bán ra để cơ cấu lại giỏ chỉ số

VFMVN Diamond ETF sử dụng chỉ số FTSE Vietnam All-Share làm cơ sở. Chúng tôi dự báo VFMVN Diamond Index cần mua vào 18,5 triệu cổ phiếu ACB; 9,9 triệu cổ phiếu EIB; 9,4 triệu cổ phiếu MSB và 1,8 triệu cổ phiếu TCM, trong khi đó bán ra khoảng 16,4 triệu cổ phiếu KDH.

Bảng 1: Các tiêu chỉ của chỉ số VN Diamond Index Cập nhật chỉ số - Dự báo Review chỉ số VN Diamond Index tháng 4 năm 2021

ACB, EIB, MSB, TCM được thêm vào và KDH bị loại bỏ

VN Diamond Index sẽ công bố kết quả review bán niên vào ngày 15/4. Ngày thực hiện và ngày hiệu lực lần lượt là 30/4 và 3/5. Chúng tôi tin rằng ACB, EIB, MSB và TCM có thể trở thành các cổ phiếu tiềm năng được lựa chọn và KDH sẽ bị loại khỏi giỏ chỉ số.

ACB, EIB, MSB và TCM trở thành các cổ phiếu tiềm năng nhất cho đợt lựa chọn lần này

Chỉ số VN Diamond bao gồm các cổ phiếu trong HSX Index, được lựa chọn từ tất cả các cổ phiếu trên sàn HSX. Chỉ số VN Diamond bao gồm các cổ phiếu có tỷ lệ sở hữu nước ngoài hiện tại thấp, P/E hợp lý và vốn hóa thị trường ít nhất đạt 2 tỷ đồng (86 triệu USD).

Đợt review bán niên tháng 4 năm 2021 của chỉ số VN Diamond Index sẽ dựa trên dữ liệu giá đóng cửa tại ngày giao dịch cuối cùng của tháng 3 năm 2021. Dựa trên dữ liệu ngày 19/3, chúng tôi nhận thấy các cổ phiếu ACB, EIB, MSB và TCM là các cổ phiếu tiếm năng nhất đáp ứng đủ các tiêu chí của chỉ số VN Diamond Index. Đáng lưu ý, mặc dù ACB và MSB mới chỉ niêm yết trên HSX trong tháng 12 năm 2020 và không thuộc VN Allshares, nhưng các cổ phiếu này vẫn rất hấp dẫn. Với vốn hóa thị trường lần lượt là 52.902 tỷ đồng và 20.667 tỷ đồng; tỷ lệ FOL lần lượt là 100% và 99%; và thanh khoản tương ứng đạt 11 tỷ đồng/ngày và 46 tỷ đồng/ngày, chúng tôi dự báo các cổ phiếu này sẽ được thêm vào giỏ chỉ số.

Ngoài ra, theo quan sát của chúng tôi, EIB và TCM hiện đang nằm trong VN Allshares. Tỷ lệ FOL của EIB và TCM lần lượt khoảng 99,8% và 97%, với thanh khoản lần lượt vào khoảng 8,4 tỷ đồng/ngày và 20,7 tỷ đồng/ngày, và vốn hóa thị trường lần lượt khoảng 22.250 tỷ đồng và 3.042 tỷ đồng. Nhờ sự cải thiện về thanh khoản của EIB và vốn hóa của TCM, hai cổ phiếu này cũng đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của chỉ số VN Diamond Index, do đó chúng tôi dự đoán 2 cổ phiếu này cũng sẽ được lựa chọn vào giỏ chỏ số trong đợt review lần này.

Chúng tôi ước tính quỹ VN Diamond Index có thể thêm ACB, EIB, MSB và TCM với tỷ trọng lần lượt là 7%, 2,2%, 2,4% và 1,8%.

Mặt khác, gần đây khối ngoại đã giảm tỷ lệ nắm giữ KDH, dó đó KDH không còn đáp ứng tiêu chí của VN Diamond nên có thể sẽ bị loại bỏ. Tỷ trọng hiện tại của KDH trong VN Diamond Index hiện là 5,9%.

Như vậy, quỹ VN Diamond Index có thể sẽ tăng thêm 3 cổ phiếu từ 13 cổ phiếu như hiện nay lên 16 cổ phiếu. Cổ phiếu ngành ngân hàng được dự báo sẽ tiếp tục giữ tỷ trọng lớn nhất là 40% giỏ chỉ số; 8 cái tên này bao gồm Techcombank – TCB (10,2%), VPBank – VPB (8,8%), Ngân hàng Á Châu – ACB (7,0%), MB Bank – MBB (5,2%), Vietinbank – CTG (2,4%), Maritime Bank – MSB (2,4%), Eximbank – EIB (2,2%) và Tiên Phong Bank – TPB (1,9%).

MWG và FPT là 2 cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong giỏ chỉ số là 15%.

So sánh với tỷ trọng hiện tại, chúng tôi ước tính 6 cổ phiếu sẽ bị giảm tỷ trọng bao gồm FPT, TCB, TPB, MBB, VPB, và CTG. Trong khi, 5 cổ phiếu tăng tỷ trọng bao gồm MWG, NLG, PNJ, REE, GMD, CTD.

Ước tính số lượng cổ phiếu mua vào/bán ra của quỹ VFMVN Diamond ETF

Quỹ VFMVN Diamond ETF sử dụng chỉ số VN Diamond Index làm cơ sở. Việc thay đổi thành phần và tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục của VN Diamond sẽ tác động lớn đến hoạt động giao dịch của VN Diamond ETF.

Tổng giá trị tài sản quán lý hiện tại là 8.978 tỷ đồng. Chúng tôi dự báo EFT cần mua vào 18,5 triệu cổ phiếu ACB; 9,9 triệu cổ phiếu EIB, 9,4 triệu cổ phiếu MSB và 1,8 triệu cổ phiếu TCM. Đồng thời sẽ cần bán tất cả khoảng 16,4 triệu cổ phiếu KDH hiện đang nắm giữ.

Ngoài ra, quỹ ETF này có thể bán một lượng đáng kể MBB (15 triệu cổ phiếu), TPB (5,5 triệu cổ phiếu), VPB (6 triệu cổ phiếu), CTG (5 triệu cổ phiếu), FPT (1,9 triệu cổ phiếu) và TCB (1,7 triệu cổ phiếu). Chúng tôi cũng dự báo quỹ ETF sẽ mua một lượng đáng kể cổ phiếu GMD (3,8 triệu cổ phiếu), PNJ (2,7 triệu cổ phiếu), NLG (2,6 triệu cổ phiếu) và REE (2,2 triệu cổ phiếu).

Lưu ý rằng những biến động về thị giá và số lượng chứng chỉ quỹ hiện có từ nay đến khi kết thúc đợt tái cơ cấu danh mục sẽ quyết định tỷ trọng thực tế, cũng như khối lượng mua vào và bán ra đối với từng cổ phiếu.

VFMVN Diamond ETF được niêm yết trên HSX vào ngày 12/5/2020 với tổng số lượng chứng chỉ quỹ là 10,2 triệu cổ phiếu; tổng tài sản quản lý của quỹ ban đầu là 5,2 triệu USD. Quỹ ETF đã thu hút dòng vốn liên tục kể từ ngày niêm yết cho đến nay, tổng dòng vốn của quỹ hiện đạt 655,9 triệu USD. Quy mô hiện tại của quỹ là 424 triệu USD (tương đương 9.878 tỷ đồng), cao hơn 80 lần so với tổng tài sản quản lý của quỹ tại thời điểm niêm yết.

Từ đầu năm 2021 đến nay, quỹ ETF liên tục thu hút dòng vốn, tổng trị giá gần 90 triệu USD. Chứng chỉ quỹ VFMVN Diamond ETF vẫn đang giao dịch ở mức cao hơn 0,4%. Trong thời gian tới, chúng tôi kỳ vọng chứng chỉ quỹ này sẽ tiếp tục thu hút dòng vốn và mua vào các cổ phiếu của Việt Nam.

Bảng 2: Các cổ phiếu thành phần mới của VN Diamond Index Cập nhật chỉ số - Dự báo Review chỉ số VN Diamond Index tháng 4 năm 2021

Bảng 3: Ước tính số lượng cổ phiếu mua vào/bán ra của quỹ VFMVN Diamond ETF Cập nhật chỉ số - Dự báo Review chỉ số VN Diamond Index tháng 4 năm 2021

Biểu đồ 4: Dòng vốn của quỹ VFMVN Diamond theo ngày (triệu USD) Cập nhật chỉ số - Dự báo Review chỉ số VN Diamond Index tháng 4 năm 2021

Biểu đồ 5: Tổng tài sản quản lý của quỹ VFMVN Diamond ETF (triệu USD) Cập nhật chỉ số - Dự báo Review chỉ số VN Diamond Index tháng 4 năm 2021

Nguồn: HSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý