DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ và tỷ lệ ký quỹ ban đầu khác nhau như thế nào?

Lượt xem: 2033 - Ngày:
Chia sẻ
  • Tỷ lệ ký quỹ ban đầu là tỷ lệ “đặt cọc” yêu cầu tối thiểu đối với từng sản phẩm CKPS.
  • Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ là tỷ lệ tài sản ký quỹ đã được dùng trong các giao dịch phái sinh của nhà đầu tư tính trên giá trị tài sản ký quỹ thực có.
  • Trong khi Tỷ lệ ký quỹ ban đầu được nhà đầu tư sử dụng để tính hiệu ứng “khuếch đại” (đòn bẩy) của từng loại sản phẩm, Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ cho nhà đầu tư biết tỷ lệ tài sản họ đã sử dụng cho các giao dịch phái sinh, qua đó tính toán cho “sức mua/bán” của các giao dịch sau.

Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ và tỷ lệ ký quỹ

—————————
Phan Nhật Cường – Chuyên viên Tư vấn Chứng khoán Cao cấp.
Điện thoại / Facebook / Viber: 0912.842.224
Skype: dautu.cophieu
Email: dautucophieu68@gmail.com

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác