DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ của nhà đầu tư sẽ biến động như thế nào trong giờ giao dịch?

Lượt xem: 1886 - Ngày:
Chia sẻ

Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ của nhà đầu tư sẽ biến động như thế nào trong giờ giao dịch?

Trong đó:

  • Giá trị ký quỹ yêu cầu = IM + VM + SM + DM

i. IM (Initial margin): ký quỹ ban đầu

ii. VM (variation margin): lỗ vị thế ròng ( = lãi/lỗ vị thế đã ghi nhận + lãi/lỗ vị thế chưa ghi nhận)

iii. SM (spread margin): ký quỹ áp dụng cho việc ghép 02 vị thế ngược chiều của 02 sản phẩm phái sinh có cùng tài sản cơ sở (tạm thời chưa áp dụng)

iv. DM (delivery margin): ký quỹ bổ sung khi thực hiện chuyển giao vật chất nhằm cảnh báo nhà đầu tư vị thế sắp đến hạn chuyển giao vật chất.

  • Giá trị tài sản ký quỹ hợp lệ = tiền + giá trị chứng khoán hợp lệ

Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ sẽ biến động thực trong giờ giao dịch khi giá CKPS trong danh mục đầu tư của khách hàng biến động.

—————————
Phan Nhật Cường – Chuyên viên Tư vấn Chứng khoán Cao cấp.
Điện thoại / Facebook / Viber: 0912.842.224
Skype: dautu.cophieu
Email: dautucophieu68@gmail.com

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác