DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) thực hiện quản lý tài sản ký quỹ như thế nào?

Lượt xem: 2128 - Ngày:
Chia sẻ

VSD quản lý tài sản ký quỹ qua 02 tiêu chí: Tỷ lệ của các thành phần trong tài sản ký quỹTỷ lệ tài sản ký quỹ sử dụng trong các giao dịch phái sinh.

VSD chấp nhận tài sản ký quỹ dưới 02 hình thức: tiền và chứng khoán ký quỹ, trong đó chứng khoán ký quỹ phải thuộc danh mục cho phép của UBCKNN và giá trị được chiết khấu theo tính thanh khoản của chứng khoán. Theo Thông tư 11/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính v/v Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh, tỷ lệ tiền ký quỹ đảm bảo không thấp hơn 80% giá trị tài sản ký quỹ.

Ví dụ:

  • Nhà đầu tư nộp tài sản ký quỹ bao gồm 240 triệu VNĐ tiền mặt và 100 triệu VNĐ giá trị cổ phiếu (đã được chiết khấu).
  • Để đảm bảo tỷ lệ tiền ký quỹ : chứng khoán ký quỹ = 80% : 20%, giá trị tài sản ký quỹ hợp lệ của nhà đầu tư = 240 triệu VNĐ + min(100 triệu; 25%* 240 triệu VNĐ) = 300 triệu VNĐ (bao gồm 240 triệu VNĐ tiền mặt và 60 triệu VNĐ chứng khoán)

Ngoài ra, tình hình sử dụng tài sản ký quỹ trong các giao dịch phái sinh của nhà đầu tư sẽ được quản lý thông qua 03 ngưỡng cảnh báo Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ của VSD để nhà đầu tư cân nhắc về “sức mua/bán” của mình trong tương lai. Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ của khách hàng càng cao, sức mua/bán của khách hàng càng thấp do tỷ lệ lớn tài sản của khách hàng đã được sử dụng làm ký quỹ cho các giao dịch phái sinh trước.

Ví dụ: 03 ngưỡng cảnh báo Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ (dự kiến) của VSD

  • Ngưỡng an toàn: 80%
  • Ngưỡng cảnh báo 1: 90%
  • Ngưỡng cảnh báo 2: 100%

Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ ≤ 80%: tài khoản khách hàng ở trạng thái “An toàn”

80% < Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ ≤ 90%: gửi tin nhắn cảnh báo khách hàng

90% < Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ ≤ 100%: gửi tin nhắn và email cảnh báo khách hàng

Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ > 100%: đóng băng tài khoản giao dịch của khách hàng.

—————————
Phan Nhật Cường – Chuyên viên Tư vấn Chứng khoán Cao cấp.
Điện thoại / Facebook / Viber: 0912.842.224
Skype: dautu.cophieu
Email: dautucophieu68@gmail.com

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác