DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật thị trường Trái phiếu tuần từ 20/08/2018 – 26/08/2018

Lượt xem: 1,356 - Ngày:
Chia sẻ

LỢI SUẤT TRÁI PHIẾU

Cập nhật thị trường Trái phiếu

Đường cong lợi suất duỗi thẳng hơn với kỳ hạn trung tăng còn kỳ hạn ngắn giảm nhẹ trong khi kỳ hạn dài gần như giữ nguyên. Chênh lệch giữa kỳ hạn 2 năm và 10 năm tăng lên 0,83%; tăng 0,12% so với 1 tuần trước đó. Trong khi đó chênh lệch giữa kỳ hạn 5 năm và 30 năm giảm về 1,28%; giảm 0,14% so với 1 tuần trước đó.

Cụ thể lợi suất từng kỳ hạn như sau:

 • Lợi suất kỳ hạn 1 năm là 4,06% (giảm 0,05% so với tuần liền trước và tăng 0,49% so với đầu năm).
 • Lợi suất kỳ hạn 2 năm là 4,26% (giảm 0,03% so với tuần liền trước và tăng 0,45% so với đầu năm).
 • Lợi suất kỳ hạn 3 năm là 4,4% (giữ nguyên so với tuần liền trước và tăng 0,48% so với đầu năm).
 • Lợi suất kỳ hạn 5 năm là 4,68% (tăng 0,13% so với tuần liền trước và tăng 0,39% so với đầu năm).
 • Lợi suất kỳ hạn 7 năm là 4,76% (tăng 0,13% so với tuần liền trước và tăng 0,23% so với đầu năm).
 • Lợi suất kỳ hạn 10 năm là 5,09% (tăng 0,08% so với tuần liền trước và giảm 0,06% so với đầu năm).
 • Lợi suất kỳ hạn 15 năm là 5,33% (tăng 0,03% so với tuần liền trước và giảm 0,27% so với đầu năm)
 • Lợi suất kỳ hạn 20 năm là 5,61% (giảm 0,01% so với tuần liền trước và giảm 0,41% so với đầu năm)
 • Lợi suất kỳ hạn 30 năm là 5,96% (giảm 0,04% so với tuần liền trước và giảm 0,53% so với đầu năm)

Trên đây chỉ là lợi suất mang tính tham khảo (lợi suất trung bình giữa mua và bán), đặc biệt là lợi suất kỳ hạn 15 năm, 20 năm và 30 năm. Chênh lệch giữa lợi suất mua/bán là 0,18-0,25% (thu hẹp một chút so với 1 tuần trước đó) với chênh lệch ở kỳ hạn ngắn cao hơn kỳ hạn dài.

Cập nhật thị trường Trái phiếu

Cập nhật thị trường Trái phiếu

Lợi suất thực tế thường cao hơn lợi suất tiêu chuẩn khoảng 0,15-0,25%. Nghĩa là giao dịch được thực hiện theo giá chào mua, cho thấy NĐT có xu hướng bán nhiều hơn mua và lợi suất trái phiếu sẽ còn tăng. Lợi suất trái phiếu VDB cũng tăng với mức tăng bằng với lợi suất trái phiếu kho bạc; từ đó chênh lệch giữa 2 lợi suất này giữ nguyên ở 0,58%.

Mức độ biến động (đo bằng độ lệch chuẩn cho 22 ngày giao dịch gần nhất) đang trên đà tăng và gần mức cao nhất trong 3 năm qua, cho thấy lợi suất trái phiếu có lẽ sẽ còn tăng nhưng nhiều khả năng sẽ không còn biến động mạnh. Tỷ giá đã tăng liên tục và vượt mục tiêu 2% của NHNN (và nhiều khả năng còn vượt qua ngưỡng tâm lý 3%), trong khi đó lạm phát cũng trên mức mục tiêu 4% của chính phủ (nhiều khả năng lạm phát cả năm sẽ rơi vào 4,5-5%). Do đó những biến động của lợi suất trái phiếu là sự điều chỉnh hợp lý.

Chúng tôi duy trì dự báo đến cuối năm lợi suất tăng tiếp khoảng 0,25-1,15%: kỳ hạn 2 năm sẽ tăng 0,25-0,5% lên 4,5-4,75%; kỳ hạn 5 năm sẽ tăng 0,6-0,8% lên 5,25-5,5%; kỳ hạn 10 năm sẽ tăng 0,9-1,15% lên 6-6,25%. Theo đó lợi suất kỳ hạn dài nhiều khả năng sẽ tăng trong những tháng tới.

THỊ TRƯỜNG THỨ CẤP

Cập nhật thị trường Trái phiếu

GTGD trên thị trường trái phiếu trong tuần trước giảm với tổng GTGD ở vào 8,3 nghìn tỷ đồng, giảm 0,7 nghìn tỷ đồng so với tuần trước đó (giảm 8%) và bằng 8% tổng giá trị danh mục tự doanh, phân bố đều ở các kỳ hạn.

Cụ thể:

 • GTGD của kỳ hạn dưới 2 năm là 2,05 nghìn tỷ đồng, tăng 41% so với tuần trước đó.
 • GTGD của kỳ hạn 2-5 năm là 2,7 nghìn tỷ đồng, giảm 34% so với tuần trước đó.
 • GTGD của kỳ hạn 5-10 năm là 1,53 nghìn tỷ đồng, tăng 30% so với tuần trước đó.
 • GTGD của kỳ hạn trên 10 năm là 2,05 nghìn tỷ đồng, tăng 4% so với tuần trước đó.

Giá trị hợp đồng repo còn hiệu lực trong tuần trước giảm 8,1 nghìn tỷ đồng, tương đương 8% và giảm 64,8 nghìn tỷ đồng, tương đương 33% so với đầu năm. Điều này có nghĩa là các NHTM đã bán ròng trái phiếu tự doanh. NĐT trong nước có xu hướng giảm danh mục tự doanh khi lãi suất tăng, thể hiện ở biểu đồ dưới đây.

Từ tuần này trở đi, bên cạnh GTGD điều chỉnh (không bao gồm các giao dịch mang tính kỹ thuật), chúng tôi sẽ đo lường tỷ lệ GTGD thực trên tổng giá trị trái phiếu trong danh mục tự doanh (được xác định là bằng GTGD repo còn hiệu lực theo giả định của chúng tôi).

Cập nhật thị trường Trái phiếu

Cập nhật thị trường Trái phiếu

Tỷ lệ GTGD/tổng giá trị danh mục tư doanh không chỉ cho thấy hoạt động giao dịch mà còn hỗ trợ trong việc dự đoán xu hướng chiến lược giao dịch. Tỷ lệ này cao cho thấy các danh mục tự doanh đang được tái cơ cấu (hoặc số dư danh mục ở đáy và nhiều khả năng sẽ tăng). Ngược lại tỷ lệ này thấp cho thấy NHTM đã cơ cấu xong danh mục (hoặc số dư danh mục đã đạt đỉnh và nhiều khả năng sẽ giảm).

Có thể thấy rõ xu hướng bán ra trái phiếu trong nửa cuối tháng 6, với đỉnh điểm là cuối tháng 6. Quá trình khôi phục trạng thái danh mục đầu tư diễn ra yếu ớt và đã hoàn toàn ngừng kể từ tháng 8. Kể từ đó NHTM quay trở lại bán. Tuy nhiên GTGD thấp và lợi suất tăng mạnh. Chúng tôi cho rằng GTGD sẽ chỉ hồi phục sau khi lợi suất trái phiếu trở lại mặt bằng bình thường và lần này các chỉ số giao dịch sẽ ở dưới 12%.

Cập nhật thị trường Trái phiếu

Danh mục tự doanh trái phiếu chính phủ của NĐTNN trong tuần ở vào 44,7 nghìn tỷ đồng (giảm 0,1 nghìn tỷ đồng), không có dấu hiệu cho thấy NĐTNN bán ra nhờ chỉ số DXY đã giảm xuống dưới mốc 96 và kết thúc tuần ở 95,15. Nói chung, NĐTNN đã giảm 6,16 nghìn tỷ đồng giá trị danh mục từ đầu năm (giảm 12,1%); ít hơn mức giảm của NĐT trong nước (chủ yếu là không tái đầu tư sau khi trái phiếu đáo hạn thay vì bán ra trái phiếu) nhưng có cùng một xu hướng.

NĐTNN quyết định mua vào hay bán ra sẽ ảnh hưởng nhiều hơn đến lợi suất so với NĐT trong nước. Bên cạnh đó, NĐTNN có xu hướng ra quyết định mua bán dựa trên biến động của chỉ số DXY (nhưng không phải lúc nào cũng vậy). Do vậy nếu chỉ số DXY tăng tiếp thì lợi suất có thể cũng sẽ tăng theo và NĐTNN có thể sẽ bán ra mạnh hơn, cùng với xu hướng bán ra của NĐT trong nước. Xu hướng đề cập trên đây chỉ liên quan đến danh mục tự doanh trái phiếu chính phủ của khối ngoại và không bao gồm danh mục đầu tư (mua qua đấu thầu và nắm đến khi đáo hạn). Vì vậy khối lượng trái phiếu chính phủ do khối ngoại nắm giữ thực tế có thể cao hơn nhiều.

Cập nhật thị trường Trái phiếu

THỊ TRƯỜNG SƠ CẤP

Cập nhật thị trường Trái phiếu

Trong các phiên đấu thầu TPCP tuần trước, đã có 4,1 nghìn tỷ đồng được bán trên tổng khối lượng gọi thầu là 5,5 nghìn tỷ đồng, theo đó tỷ lệ thành công là 74,5% (trong tuần trước là 71,1%). Tổng khối lượng TPCP đã phát hành từ đầu năm là 102,9 nghìn tỷ đồng. Với 27 nghìn tỷ đồng TPCP đã đáo hạn từ đầu năm, tổng khối lượng TPCP đang lưu hành tăng thêm 75,9 nghìn tỷ đồng, tương đương tăng 9,3% so với đầu năm lên 883,8 nghìn tỷ đồng. Mức tăng 9,3% được cho là tương đương với tăng trưởng tín dụng từ đầu năm đến hiện tại, cho thấy sự cân bằng của cung cầu thị trường.

Bộ Tài Chính đã nâng lãi suất trúng thầu trong tuần trước, nhưng mức tăng chỉ là 0,03%, và thấp hơn nhiều so với biến động lãi suất trên thị trường. Thực tế lãi suất trúng thầu thấp hơn nhiều so với lãi suất trên thị trường thứ cấp (từ 0,43% đến 0,45%) là một vấn đề đáng lo ngại. Tổng cộng 65,6 nghìn tỷ đồng trúng thầu trong tổng số 102,9 nghìn tỷ đồng TPCP đã phát hành từ đầu năm được bán với lãi suất thấp hơn hơn lãi suất thị trường.

Trong tuần trước cũng có 0,3 nghìn tỷ đồng trái phiếu do Ngân hàng Chính sách xã hội (VBSP) phát hành được bán và đây là phiên đấu thầu thành công thứ tư trong năm nay. Tuy nhiên trái phiếu VBSP thường thanh khoản rất kém trên thị trường, với tổng khối lượng trái phiếu đang lưu hành là 35 nghìn tỷ đồng và gần như không có giao dịch trên thị trường thứ cấp.

Cập nhật thị trường Trái phiếu

Cập nhật thị trường Trái phiếu

Không có phiêu đấu thầu trái phiếu do Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) từ đầu năm đến nay. Tổng khối lượng TPCP đang lưu hành hiện là 887,9 nghìn tỷ đồng (không bao gồm phát hành riêng lẻ cho Bảo hiểm xã hội), với tổng khối lượng phát hành mới từ đầu năm là 102,9 nghìn tỷ đồng. Dù điều kiện thị trường không còn thuận lợi như trước, HSC vẫn dự báo chính phủ sẽ hoàn thành kế hoạch phát hành TPCP cả năm ban đầu là 200 nghìn tỷ đồng. Theo đó, khối lượng phát hành mới trong những tháng còn lại năm nay sẽ là 97,1 nghìn tỷ đồng.

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

Cập nhật thị trường Trái phiếu

Xu hướng tăng của lãi suất thị trường tiền tệ chấm dứt trong tuần trước và lãi suất giảm 0,19- 0,38% do thị trường “phản ứng thái quá” với các vấn đề thanh khoản.

Theo kỳ hạn, biến động lãi suất thị trường tiền tệ trong tuần trước như sau:

 • Lãi suất qua đêm là 4,33% (giảm 0,35% trong tuần trước và tăng 2,97% so với đầu năm).
 • Lãi suất kỳ hạn 1 tuần là 4,33% (giảm 0,38% trong tuần trước và tăng 2,77% so với đầu năm).
 • Lãi suất kỳ hạn 2 tuần là 4,40% (giảm 0,32% trong tuần trước và tăng 2,33% so với đầu năm).
 • Lãi suất kỳ hạn 1 tháng là 4,40% (giảm 0,32% trong tuần trước và tăng 1,63% so với đầu năm).

NHNN đã bơm khoảng 4,5 nghìn tỷ đồng trong tuần trước và tổng cộng đã bơm 38,3 nghìn tỷ đồng vào thị trường trong ba tuần qua. Tổng khối lượng cho vay liên ngân hàng tiếp tục giảm 12 nghìn tỷ đồng trong tuần trước, tổng cộng giảm 32 nghìn tỷ đồng trong ba tuần qua. Tình trạng thiệt hụt vốn và lãi suất tăng mạnh đã giúp kìm chế tỷ giá USD/VND tiếp tục tăng trong tuần trước. Bên cạnh đó, động thái tăng lãi suất tín phiếu thêm 0,9%-1,9% kể từ ngày 30/7/2018 của NHNN có vẻ là nhằm ngăn chặn các ngân hàng tích lũy USD.

Chúng tôi kỳ vọng NHNN sẽ tăng lãi suất tín phiếu hơn nữa, để thu hẹp chênh lệch giữa lãi suất R.Repo và lãi suất tín phiếu về 0,5%-0,75%. Khi đó, chính sách điều hành lãi suất của NHNN sẽ hiệu quả hơn. Chúng tôi dự báo lãi suất thị trường tiền tệ sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao, với lãi suất qua đêm vẫn dao động trên 4% trong vài tháng tới.

Cập nhật thị trường Trái phiếu

Cập nhật thị trường Trái phiếu

TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

Cập nhật thị trường Trái phiếu

Tỷ giá USD/VND trên thị trường liên ngân hàng ổn định và dao động quanh mức 23.300, đóng cửa tuần trước tại 23.302 (tăng 7 đồng so với tuần trước đó), trong khi đó tỷ giá thị trường tự do là 23.565 (giảm 70 đồng so với tuần trước) do chỉ số DXY giảm về dưới mốc 96 và đóng cửa tại 95,16. Chỉ số DXY giảm mạnh là yếu tố chính ảnh hưởng đến tỷ giá USD/VND trong tuần trước, bên cạnh đó là sự thiếu hụt nguồn vốn tiền đồng và lãi suất thị trường tiền tệ ở mức cao.

Tỷ giá USD/VND liên ngân hàng thậm chí đã giảm về 23.260 trong tuần trước nhưng nhanh chóng tăng trở lại do các NĐT đầu cơ mua vào USD. Tình trạng tương tự diễn ra trên thị trường tự do, cụ thể là khi chỉ số DXY cho thấy dấu hiệu tăng trở lại thì tỷ giá USD/VND cũng lập tức tăng. NHNN không có sự can thiệp vào thị trường trong tuần trước do tỷ giá liên ngân hàng đã thấp hơn tỷ giá mua vào của NHNN. Từ đầu năm đến hiện tại, NHNN đã bán ra 3,05 tỷ USD để ổn định tỷ giá.

Đồng VND chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi biến động của chỉ số DXY. Do đó, rủi ro lớn nhất đối với tiền đồng là khi DXY tiếp tục tăng và vượt mốc 97. Trước đó khi DXY phá vỡ ngưỡng này trong năm 2015 và lập lại trong năm 2016, tiền đồng đã lần lượt mất giá 5% và 2% trong hai năm này. Chúng tôi dự báo tỷ giá USD/VND sẽ vào khoảng 23.300 vào cuối năm nay nếu DXY duy trì dưới 95, và dự báo tỷ giá sẽ tăng vượt 23.500 nếu DXY bứt phá trên 97 (nếu phá vỡ mốc 97, DXY thường sẽ sớm tăng lên 100).

Cập nhật thị trường Trái phiếu

Theo Bloomberg, vào cuối ngày thứ Sáu tuần trước NHTW Trung Quốc (PBOC) công bố các ngân hàng sẽ phục hồi cơ chế “phản chu kỳ” (counter-cyclical) để tính tỷ giá tham chiếu hàng ngày, nhằm hạn chế ảnh hưởng của các động lực thị trường, là yếu tố khiến đồng NDT mất giá so với đồng USD gần đây. Khoảng 3 giờ sau công bố của PBOC, phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell là động lực khác thúc đẩy các NĐT bán ra USD. Ông cho biết không có nhiều dấu hiệu cho thấy lạm phát sẽ tăng tốc vượt mức mục tiêu 2% của Cục dự trữ liên bang Mỹ.

“Điều này sẽ tạo sự ổn định cho toàn bộ các thị trường mới mổi ở Châu Á, giúp kìm chế xu hướng tăng của đồng USD, hay ít nhất là khiến đà tăng dừng lại” Bloomberg trích phát biểu của Brad Bechtel, giám đốc điều hành tại Jefferies Group LLC. Khi đó, NHNN có thể sẽ bán ra thêm khoảng 6-12 tỷ USD từ dự trữ ngoại hối, bao gồm cả 3,0 tỷ USD đã bán.

Cập nhật thị trường Trái phiếu

Nguồn: HSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý