DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224
Đầu tư Cổ phiếu Group Facebook

Cập nhật Kinh tế vĩ mô – Thương mại: Triển vọng tích cực hơn nhờ nhu cầu tăng

Lượt xem: 172 - Ngày:
Chia sẻ

Kim ngạch thương mại Q1/2021 tích cực hơn dự báo của HSC

Thương mại Việt Nam trong Q1/2021 tăng rất mạnh với kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu tăng lần lượt 23,7% và 26,8% so với cùng kỳ. Trong khi đó kim ngạch xuất khẩu/nhập khẩu ước tính còn tăng mạnh hơn trong tháng 4 – tăng 44,9%/43,5% so với cùng kỳ theo ước tính của Tổng cục thống kê – theo đó, kim ngạch xuất khẩu 4 tháng đầu năm tăng 28,3% so với cùng kỳ và kim ngạch nhập khẩu tăng 30,8% so với cùng kỳ.

Kim ngạch thương mại Q1/2021 khả quan hơn dự báo của HSC (chúng tôi dự báo kim ngạch xuất khẩu tăng 16,6% so với cùng kỳ và kim ngạch nhập khẩu tăng 17,8% so với cùng kỳ). So với quý trước (Q4/2020), kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu lần lượt giảm 2,2% và 1,1%; trong khi HSC dự đoán mức giảm lần lượt là 12,1% và 10,7%. Giá hàng hóa cơ bản tăng cũng đã giúp kim ngạch thương mại tăng trưởng tốt hơn.

Nâng dự báo

Với kim ngạch thương mại Q1/2021 tăng tốt, HSC đã nâng dự báo cho năm 2021. Hiện chúng tôi dự báo kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu lần lượt tăng trưởng 17,9% và 18,3% (cao hơn so với dự báo tăng trưởng 11,9% và 11,4% trước đây). Nhu cầu thế giới cải thiện đã đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng hóa trong khi các nhà sản xuất trong nước lạc quan hơn cộng với giá hàng hóa cơ bản tăng đã đẩy mạnh nhu cầu nhập khẩu.

Ngoài ra, việc Việt Nam được đưa ra khỏi danh sách các quốc gia thao túng tiền tệ của chính quyền Mỹ (Việt Nam bị đưa vào danh sách này vào tháng 12/2020) đồng nghĩa với việc hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam vào Mỹ sẽ hưởng lợi nhờ rủi ro áp thuế giảm. HSC tỏ ra lạc quan hơn về triển vọng của 2 năm tới.

Hiện chúng tôi dự báo kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu lần lượt tăng trưởng 16,4% & 16,6% trong năm 2022 (cao hơn so với mức tăng trưởng trong dự báo trước đây là 13,8% và 14,2%) và tăng trưởng 15,7% & 15,5% trong năm 2023 (cao hơn so với mức tăng trưởng trong dự báo trước đây là 13% và 14%) (Biểu đồ 1).

Biểu đồ 1: Triển vọng thương mại Việt Nam Cập nhật Kinh tế vĩ mô - Thương mại: Triển vọng tích cực hơn nhờ nhu cầu tăng

Tăng trưởng kim ngạch thưởng mại tiếp tục vượt kỳ vọng của HSC

Kim ngạch thương mại của Việt Nam tăng trưởng rất mạnh trong Q1/2021 với kim ngạch xuất khẩu tăng 23,7% so với cùng kỳ và kim ngạch nhập khẩu tăng 26,8% so với cùng kỳ. Tổng cục thống kê ước tính kim ngạch thương mại tháng 4/2021 tiếp tục tăng rất mạnh, theo đó kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu 4 tháng đầu năm 2021 sẽ lần lượt tăng 28,3% và 30,8% so với cùng kỳ. Hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam tích cực hơn so với dự báo của HSC. Theo đó, hiện chúng tôi dự báo kim ngạch xuất khẩu năm 2021 tăng trưởng 17,9% và kim ngạch nhập khẩu tăng trưởng 18,3%; cao hơn so với mức dự báo trước đây là tăng trưởng 11,9% và 11,4%.

Nâng dự báo nhờ nhu cầu tăng

HSC đã nâng dự báo kim ngạch thương mại. Hiện chúng tôi dự báo kim ngạch xuất khẩu năm 2021 tăng trưởng 17,9% và kim ngạch nhập khẩu tăng trưởng 18,3%; lần lượt cao hơn 6% và 6,9% so với dự báo trước đây (trước đây chúng tôi dự báo kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng 11,9% và kim ngạch nhập khẩu tăng trưởng 11,4% trong năm 2021) (Bảng 2).

HSC cũng lạc quan hơn về triển vọng 2 năm tiếp theo. Hiện chúng tôi dự báo kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu lần lượt tăng trưởng 16,4% & 16,6% trong năm 2022 (cao hơn so với mức tăng trưởng trong dự báo trước đây là 13,8% và 14,2%) và tăng trưởng 15,7% & 15,5% trong năm 2023 (cao hơn so với mức tăng trưởng trong dự báo trước đây là 13% và 14%).

Biểu đồ 2: Triển vọng thương mại, theo quý Cập nhật Kinh tế vĩ mô - Thương mại: Triển vọng tích cực hơn nhờ nhu cầu tăng

Với dự báo mới, Việt Nam sẽ tiếp tục xuất siêu trong những năm tới. Thặng dư thương mại dự báo đạt 22,6 tỷ USD trong năm 2021 (tăng 13,3%); 25,9 tỷ USD trong năm 2022 (tăng trưởng 14,6%) và 30,7 tỷ USD trong năm 2023 (tăng trưởng 18,4%).

Tốc độ tăng trưởng thặng dư thương mại trong năm 2021 (tăng trưởng 13,3%) có thể thấp hơn tốc độ tăng trưởng kim ngạch thương mại và phụ thuộc vào cơ cấu kim ngạch thương mại (theo dự báo của HSC kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng 17,9% và kim ngạch nhập khẩu tăng trưởng 18,3%). Việt Nam xuất siêu 2,79 tỷ USD trong Q1/2021; thấp hơn gần 1 tỷ USD so với 1 năm trước vì kim ngạch nhập khẩu tăng nhanh hơn kim ngạch xuất khẩu trong tháng 2 và tháng 3/2021.

Điều này có thể lý giải là do khu vực FDI chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu thương mại. Chi phí đầu vào tăng do giá hàng hóa cơ bản tăng gần đây (phản ánh ở kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam) có thể sẽ cần thời gian để chuyển tác động tăng này vào giá đầu ra (phản ánh ở kim ngạch xuất khẩu). Ngoài ra, nhu cầu nhập khẩu hàng tư liệu sản xuất tăng lên nhằm phục vụ các kế hoạch mở rộng sản xuất đón đầu sự hồi phục của nền kinh tế thế giới cũng có thể coi là tín hiệu tích cực.

Sự lạc quan của HSC dựa trên 2 nhân tố:

  • Rủi ro áp thuế đối với các sản phẩm nhập khẩu từ Việt Nam vào thị trường Mỹ giảm. Vào ngày 16/4, Bộ Tài chính Mỹ đã đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các quốc gia bị gắn nhãn thao túng tiền tệ. HSC tin rằng các sản phẩm của Việt Nam sẽ trở nên hấp dẫn hơn nhờ quyết định này. Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong năm 2020 (đóng góp 27,3% tổng kim ngạch xuất khẩu). Trong 2 năm qua, thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ đã tăng 35% mỗi năm và đạt 63,4 tỷ USD vào năm 2020 (Biểu đồ 3).
  • Tâm lý người tiêu dùng Trung Quốc và Mỹ đã cải thiện trong Q1/2021. Chỉ số tâm lý người tiêu dùng Mỹ đã tăng 7,2% trong 4 tháng đầu năm 2021, cao hơn 20,5% so với đáy thiết lập vào tháng 4/2020. Chỉ số tâm lý người tiêu dùng Trung Quốc (lập đáy vào tháng 6/2020) tăng 4% trong 2 tháng qua và tăng 6,8% so với 1 năm trước (Biểu đồ 4). Theo đó, hiện HSC dự báo kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc và Mỹ sẽ lần lượt tăng trưởng 24,3% và 27,2% trong năm 2021; cao hơn so với mức tăng trưởng 18% và 25,7% trong năm 2020.

Biểu đồ 3: Việt Nam thặng dư thương mại đối với Mỹ Cập nhật Kinh tế vĩ mô - Thương mại: Triển vọng tích cực hơn nhờ nhu cầu tăng

Biểu đồ 4: Niềm tin người tiêu dùng Mỹ và xu hướng xuất khẩu của Việt Nam Cập nhật Kinh tế vĩ mô - Thương mại: Triển vọng tích cực hơn nhờ nhu cầu tăng

Biểu đồ 5: Kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu hàng tháng Cập nhật Kinh tế vĩ mô - Thương mại: Triển vọng tích cực hơn nhờ nhu cầu tăng

Thương mại tăng mạnh trong Q1/2021 và xu hướng này sẽ còn tiếp diễn

Kim ngạch thương mại tăng mạnh trong tháng 3/2021 với kim ngạch xuất khẩu tăng 23,5% so với cùng kỳ (tăng 46,8% so với tháng trước) và kim ngạch nhập khẩu tăng 28,8% so với cùng kỳ (tăng 37,8% so với tháng trước); tăng tốc đáng kể so với mức tăng trưởng 5,5% so với cùng kỳ của kim ngạch xuất khẩu và 4,4% so với cùng kỳ của kim ngạch nhập khẩu trong tháng 3/2020. Trong năm nay, tháng 3 cũng cho thấy sự hồi phục mạnh so với tháng 2 do ảnh hưởng của Tết nguyên đán (trong tháng 2/2021, kim ngạch xuất khẩu giảm 3,8% so với cùng kỳ và kim ngạch nhập khẩu giảm tốc còn tăng 9,7% so với cùng kỳ) (Biểu đồ 5).

Trong tháng 3/2021, kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng (23,7% so với cùng kỳ) nhờ các sản phẩm chủ đạo: cao su (tăng 124,5%), sắt thép (tăng 99,3%), máy móc (tăng 77%), gỗ & sản phẩm từ gỗ (tăng 51,5%), sợi (tăng 47%), sản phẩm điện tử (tăng 26,6%) và giày dép (tăng 23,9%).

Đặc biệt, kim ngạch xuất khẩu dệt may tăng 16,3% so với cùng kỳ và tăng mạnh so với tháng trước (tăng 49,6%). Điều này chủ yếu nhờ nhu cầu khẩu trang y tế tăng trước lo ngại làn sóng Covid-19 thứ 3 và thứ 4 xảy ra trên thế giới. Kim ngạch xuất khẩu khẩu trang của Việt Nam trong tháng 3 tăng 26,3% so với tháng trước (Bảng 6).

Kim ngạch nhập khẩu tháng 3/2021 tăng trưởng (28,8% so với cùng kỳ) xuất phát từ một số sản phẩm như: sản phẩm xăng dầu (tăng 93,7%), thức ăn & nguyên liệu thức ăn chăn nuôi (tăng 79,6%), phụ tùng ô tô (tăng 63,2%), nhựa (tăng 50,2%), kim loại cơ bản (tăng 45,3%), sắt thép (tăng 31,8%), máy móc (tăng 30,9%) và gỗ & sản phẩm từ gỗ (tăng 30,4%) (Bảng 7).

Biểu đồ 6: Xu hướng táng trưởng các mặt hàng xuất khẩu chính, theo tháng Cập nhật Kinh tế vĩ mô - Thương mại: Triển vọng tích cực hơn nhờ nhu cầu tăng

Biểu đồ 7: Xu hướng táng trưởng các mặt hàng nhập khẩu chính, theo thángCập nhật Kinh tế vĩ mô - Thương mại: Triển vọng tích cực hơn nhờ nhu cầu tăng

Kim ngạch xuất khẩu tăng so với cùng kỳ ở toàn bộ các sản phẩm xuất khẩu chủ chốt (Bảng 6). Trong khi đó kim ngạch nhập khẩu nguyên vật liệu và sản phẩm đầu vào tăng đáng kể (Bảng 7).

Trong 3 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu lần lượt tăng 23,7% và 26,8% so với cùng kỳ; cao hơn so với mức tăng trưởng 7,8% và 3,9% so với cùng kỳ trong Q1/2020. Kim ngạch xuất nhập khẩu Q1/2021 khả quan hơn dự báo của HSC (chúng tôi dự báo kim ngạch xuất khẩu tăng 16,6% so với cùng kỳ và kim ngạch nhập khẩu tăng 17,8% so với cùng kỳ). Theo đó, kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu Q1/2021 lần lượt giảm 2,2% và 1,1% so với Q4/2020; thấp hơn dự đoán của chúng tôi là giảm 12,1% và 10,7%. Điều này một phần là do giá hàng hóa cơ bản tăng.

Hầu hết các nhóm mặt hàng nhập khẩu có sự tăng trưởng mạnh kể từ đầu năm. Hoạt động đầu tư vào tài sản cố định và sản phẩm đầu vào tiếp tục tăng, chẳng hạn như máy móc (kim ngạch nhập khẩu tăng 30,9% so với cùng kỳ), ô tô (kim ngạch nhập khẩu tăng 31,9% so với cùng kỳ), sản phẩm điện tử (kim ngạch nhập khẩu tăng 20,2% so với cùng kỳ) và điện thoại các loại (kim ngạch nhập khẩu tăng 46,7% so với cùng kỳ) (Biểu đồ 8).

Đặc biệt, kim ngạch nhập khẩu nguyên vật liệu hồi phục mạnh trong Q1/2021. Điều này phản ánh triển vọng tích cực hơn đối với hoạt động sản xuất trong nước; nhưng cũng một phần là vì nền so sánh thấp trong năm ngoái khi dịch Covid-19 gây ra sự gián đoạn ở các chuỗi cung ứng. Biểu đồ 9 cho thấy xu hướng biến động kim ngạch nhập khẩu một số nguyên vật liệu chính gồm kim loại cơ bản (tăng 43,8% so với cùng kỳ), sắt thép (tăng 31,6% so với cùng kỳ), nhựa (tăng 38,4% so với cùng kỳ), dệt may và giày dép (tăng 17,5% so với cùng kỳ) và vải (tăng 12,5% so với cùng kỳ).

Biểu đồ 8: Các mặt hàng nhập khẩu chính trong Q1/2021 Cập nhật Kinh tế vĩ mô - Thương mại: Triển vọng tích cực hơn nhờ nhu cầu tăng

Biểu đồ 9: Các mặt hàng nhập khẩu chính trong Q1/2021 Cập nhật Kinh tế vĩ mô - Thương mại: Triển vọng tích cực hơn nhờ nhu cầu tăng

Cơ cấu xuất khẩu theo ngành trong Q1/2021

Ngành chế biến, chế tạo tăng trưởng mạnh mẽ: Trong Q1/2021, kim ngạch xuất khẩu liên quan đến ngành chế biến và chế tạo (chiếm 87% tổng kim ngạch xuất khẩu) tăng 26,3% so với cùng kỳ, tăng tốc từ mức tăng 9,9% trong Q1/2020 (Biểu đồ 10). Động lực tăng trưởng chính gồm các sản phẩm: máy móc (tăng 77,2%), máy ảnh (tăng 73,7%), gỗ và sản phẩm từ gỗ (tăng 44,9%), sản phẩm điện tử (tăng 31,2%), các loại phương tiện khác & phụ tùng (tăng 19,5%), giầy dép (tăng 14,8%) và linh kiện điện thoại (tăng 11,6%). Kim ngạch xuất khẩu dệt may tăng nhẹ 1,4% trong khi kim ngạch xuất khẩu vali & túi xách giảm 9,5%.

Kim ngạch xuất khẩu ngành nông nghiệp tăng nhờ giá tăng: Kim ngạch xuất khẩu ngành nông nghiệp, đóng góp 8% tổng kim ngạch xuất khẩu, tăng 8,5% so với cùng kỳ trong Q1/2021, cải thiện từ mức giảm 2,6% so với cùng kỳ trong Q1/2020 (Biểu đồ 10). Trong 3 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu cao su tăng gấp 2 lần về giá trị và tăng 77,4% về lượng, cho thấy giá xuất khẩu tăng 42,8% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu thủy sản và rau quả lần lượt tăng 6,3% và 8,7% so với cùng kỳ, thể hiện sự hồi phục vững chắc so với mức giảm lần lượt 8,6% và 5,3% so với cùng kỳ trong Q1/2020.

Kim ngạch xuất khẩu khoáng sản tiếp tục giảm: Kim ngạch xuất khẩu ngành khoáng sản, chỉ đóng góp 1,4% tổng kim ngạch xuất khẩu, đã giảm 16,6% so với cùng kỳ trong 3 tháng đầu năm 2021, so với mức giảm 13,6% so với cùng kỳ trong Q1/2020. Kim ngạch xuất khẩu dầu thô, đóng góp 0,5% vào tổng kim ngạch, giảm 21,4% so với cùng kỳ trong Q1/2021 do giá dầu thô thế giới giảm 9,4% so với cùng kỳ (Biểu đồ 10).

Biểu đồ 10: Xuất khẩu theo ngành trong Q1/2021 Cập nhật Kinh tế vĩ mô - Thương mại: Triển vọng tích cực hơn nhờ nhu cầu tăng

Ước tính kim ngạch thương mại tháng 4 của Tổng cục thống kê

Tổng cục thống kê gần đây đã công bố ước tính kim ngạch thương mại tháng 4/2021. Cơ quan này ước tính kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu lần lượt tăng mạnh 44,9% và 43,5% so với cùng kỳ – mặc dù thấp hơn 14% và 5,1% so với tháng 3.

Với số liệu ước tính trên đây của Tổng cục thống kê, kim ngạch thương mại 4 tháng đầu năm 2021 còn tăng trưởng tốt hơn Q1/2021. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu 4 tháng đầu năm 2021 tăng 28,3% so với cùng kỳ và kim ngạch nhập khẩu tăng 30,8% so với cùng kỳ; tăng tốc so với Q1/2021 và cao hơn nhiều mức tăng trưởng thấp so với cùng kỳ trong 4 tháng đầu năm 2020 (là 2,2% và 0,2%).

Sự phụ thuộc của Việt Nam vào thị trường Trung Quốc

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc đạt gần 37 tỷ USD trong Q1/2021, đóng góp 24% tổng kim ngạch thương mại của Việt Nam. Trung Quốc không chỉ là thị trường nhập khẩu lớn nhất mà còn là thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 của Việt Nam. Trong Q1/2021, kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu của Việt Nam với Trung Quốc lần lượt tăng 34,8% và 50,6% so với cùng kỳ; cao hơn nhiều so với mức tăng trưởng 23,9% và 0,3% trong Q1/2020 (Biểu đồ 11 và 12).

Biểu đồ 11: Kết quả ấn tượng tại các thị trường xuất khẩu chính trong Q1/21 Cập nhật Kinh tế vĩ mô - Thương mại: Triển vọng tích cực hơn nhờ nhu cầu tăng

Biểu đồ 12: Nhập khẩu từ các thị trường chính với kết quả trái chiều trong Q1/21 Cập nhật Kinh tế vĩ mô - Thương mại: Triển vọng tích cực hơn nhờ nhu cầu tăng

Trung Quốc là thị trường quan trọng đối với nhiều sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam với tỷ trọng trong tổng kim ngạch xuất khẩu lớn như bột sắn (95%), cao su (69%), rau quả (63%), máy ảnh (55%), sợi (54%) và điện thoại các loại & sản phẩm điện tử (22%) (Biểu đồ 13). Ngoài mối liên hệ trong chuỗi cung ứng của ngành chế biến, chế tạo, Trung Quốc còn được coi là thị trường tiêu dùng lớn nhất thế giới (Trung Quốc trở thành thị trường tiêu dùng hàng hóa vật chất lớn nhất thế giới, people.cn, ngày 22/12).

Trung Quốc đóng góp 32% trong tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam. Những mặt hàng Việt Nam thường nhập khẩu từ Trung Quốc là vải (chiếm tỷ trọng 59% trong tổng nhập khẩu của Việt Nam), sản phẩm nhựa (51%), máy móc thiết bị (49%), nguyên phụ liệu dệt may & da giầy (48%), sắt thép (48%) và điện thoại các loại & linh kiện (47%) (Biểu đồ 14).

Biểu đồ 13: Các mặt hàng xuất khẩu chính vào Trung Quốc Cập nhật Kinh tế vĩ mô - Thương mại: Triển vọng tích cực hơn nhờ nhu cầu tăng

Biểu đồ 14: Các mặt hàng nhập khẩu chính từ Trung Quốc Cập nhật Kinh tế vĩ mô - Thương mại: Triển vọng tích cực hơn nhờ nhu cầu tăng

Kim ngạch xuất khẩu sang các đối tác khác cũng tăng khá (ngoại trừ Nhật Bản) trong khi kim ngạch nhập khẩu cũng tăng tốt (Biểu đồ 11 và 12).

  • Mỹ vẫn là thị trường lớn thứ 2 của Việt Nam sau Trung Quốc với tỷ trọng trong tổng kim ngạch thương mại là 16,9% (tuy nhiên Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam). Trong Q1/2021, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ tăng 39,4% so với cùng kỳ trong khi kim ngạch nhập khẩu chỉ tăng 5% so với cùng kỳ.
  • Hàn Quốc đóng góp 11,6% trong tổng kim ngạch thương mại. Trong Q1/2021, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Hàn Quốc tăng 9,9% so với cùng kỳ (Q1/2020 chỉ tăng 1,3%) và kim ngạch nhập khẩu tăng 7,1% so với cùng kỳ.
  • ASEAN và EU lần lượt đóng góp 11,1% và 8,9% trong tổng kim ngạch thương mại. Kim ngạch thương mại với ASEAN và EU đã hồi phục từ nền thấp năm ngoái.
  • Nhật Bản đóng góp 6,6% trong tổng kim ngạch thương mại với kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Nhật Bản giảm 2,1% so với cùng kỳ và kim ngạch nhập khẩu tăng 6,7% so với cùng kỳ.

Dự báo kinh tế vĩ mô của HSC Cập nhật Kinh tế vĩ mô - Thương mại: Triển vọng tích cực hơn nhờ nhu cầu tăng

Nguồn: HSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý