DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224

Cập nhật cổ phiếu VJC – Báo cáo tài chính sau kiểm toán 2017 ghi nhận mức điều chỉnh tăng LNST 12,5%

Lượt xem: 277 - Ngày:
Chia sẻ

CTCP Hàng không VietJet (VJC) đã công bố báo cáo tài chính kiểm toán 2017, với một số điều chỉnh tích cực. So với báo cáo LNST chưa kiểm toán 2017 công bố ngày 31/01/2018, LNST sau kiểm toán cao hơn 564 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng 12,5% đạt 5.073 nghìn tỷ đồng, tăng 103,3% so với năm 2016.

Đồ thị cổ phiếu VJC cập nhật ngày 20/04/2018. Nguồn: AmiBrokerĐồ thị cổ phiếu VJC cập nhật ngày 20/04/2018. Nguồn: AmiBroker

Nguyên nhân chính cho điều chỉnh tăng này của LNST là điều chỉnh giảm 536 tỷ đồng của khoản mục Giá vốn hàng bán, trong đó thay đổi chính là mức giảm 918 tỷ đồng trong chi phí bán máy bay. Chúng tôi được biết rằng VJC ghi nhận phí tư vấn liên quan đến hoạt động giao dịch bán và thuê lại trong cả năm, nhưng dịch vụ tư vấn này không được sử dụng.

Chúng tôi hiện đang có khuyến nghị KHẢ QUAN cho VJC với giá mục tiêu 226.400 đồng/CP, tương ứng với tổng mức sinh lời 18,3%, bao gồm lợi suất cổ tức 2,6%.

Nguồn: VCSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác