DANH MỤC

Mobile / Zalo: 0912 842 224
Đầu tư Cổ phiếu Group Facebook

Cập nhật cổ phiếu VHC – KQKD Q1/2024: Vững chắc nhờ sản lượng tăng mạnh

Lượt xem: 426 - Ngày:
Chia sẻ

Sự kiện: Công bố KQKD Q1/2024

VHC vừa công bố KQKD Q1/2024 vững chắc với doanh thu tăng 28,5% so với cùng kỳ đạt 2.856 tỷ đồng và lợi nhuận thuần đạt 170 tỷ đồng (giảm 22,5% so với cùng kỳ). Doanh thu tăng trưởng mạnh chủ yếu nhờ sản lượng xuất khẩu tăng 43% so với cùng kỳ trong khi giá bán bình quân (ASP) giảm 20% so với cùng kỳ. So với quý trước, doanh thu thuần và lợi nhuận thuần tăng trưởng mạnh lần lượt 19,2% và 256% nhờ ASP tăng 5%, thu nhập tài chính tăng gấp đôi và chi phí bán hàng & quản lý giảm 11% so với quý trước.

Đồ thị cổ phiếu VHC phiên giao dịch ngày 20/05/2024. Nguồn: AmiBroker

Với kết quả trên, Công ty đã hoàn thành 26,7% kế hoạch doanh thu cho cả năm và hoàn thành lần lượt 18,9%/23,6% mục tiêu LNST cho kịch bản tăng trưởng cơ sở/cao. Kết quả này sát với dự báo của chúng tôi và đạt lần lượt 24,2% và 15% dự báo doanh thu và lợi nhuận thuần cho cả năm.

Doanh thu cá tra 4 tháng đầu năm 2024 hồi phục vững chắc

Doanh thu Q1/2024 tăng trưởng mạnh trên tất cả các mảng. Theo sản phẩm chính, doanh thu cá tra tăng 12,5% so với cùng kỳ đạt 1.463 tỷ đồng, chủ yếu nhờ sản lượng cá tra tăng 43,6% so với cùng kỳ. Doanh thu phụ phẩm tăng 27% so với cùng kỳ đạt 448 tỷ đồng trong khi doanh thu Collagen và Gelatin (C&G) cũng tăng 44% so với cùng kỳ đạt 238 tỷ đồng.

Doanh thu bán hàng tháng 4/2024 rất tích cực, với doanh thu cá tra tăng 22% so với cùng kỳ đạt 635 tỷ đồng, mặc dù doanh thu phụ phẩm giảm 36% xuống 97 tỷ đồng. Trong khi đó, các phân khúc khác có mức tăng trưởng mạnh, bao gồm collagen và gelatin (tăng 36% so với cùng kỳ), sản phẩm từ gạo (tăng 141% so với cùng kỳ) và các sản phẩm khác (chủ yếu là thức ăn chăn nuôi, tăng 112% so với cùng kỳ).

Bảng 1: KQKD Q1/2024, VHC

 

Trong 4 tháng đầu năm 2024, doanh thu tăng 25% so với cùng kỳ đạt 3.902 tỷ đồng. Theo sản phẩm chính, doanh thu cá tra tăng 15,3% so với cùng kỳ đạt 2.098 tỷ đồng; chủ yếu là do sản lượng sản lượng tăng 434,7% so với cùng kỳ. Doanh thu phụ phẩm tăng 8% so với cùng kỳ đạt 545 tỷ đồng, doanh thu của C&G cũng tăng 34,3% so với cùng kỳ đạt 313 tỷ đồng.

Hồi phục ở tất cả các thị trường

Theo thị trường, doanh thu xuất khẩu sang Mỹ trong Q1/2024 tăng nhẹ 2,3% so với cùng kỳ đạt 723 tỷ đồng, doanh thu xuất khẩu sang EU tăng 9,5% so với cùng kỳ đạt 553 tỷ đồng. Doanh thu sang Trung Quốc tăng 50% đạt 339 tỷ đồng, so với mức nền tương đối thấp trong Q1/2023.

Trong 4 tháng đầu năm 2024, doanh thu xuất sang Mỹ tăng mạnh 11,7% so với cùng kỳ đạt 1.134 tỷ đồng. Doanh thu xuất sang EU tăng 17,4% đạt 755 tỷ đồng, doanh thu sang Trung Quốc cũng tăng 16,7% đạt 392 tỷ đồng.

Tỷ suất lợi nhuận gộp tăng nhẹ so với quý trước

Tỷ suất lợi nhuận gộp Q1/2024 đạt 9,3%, thấp hơn mức 17,3% trong Q1/2023 do giá xuất khẩu bình quân giảm 20% so với cùng kỳ nhưng đã cải thiện so với mức 8,2% trong Q4/2023, chủ yếu nhờ giá xuất khẩu bình quân tăng 5% so với quý trước.

Doanh thu HĐ tài chính tăng và tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu giảm

Lãi tài chính trong Q1/2024 đạt 73 tỷ đồng, so với lỗ tài chính thuần 7 tỷ đồng trong Q1/2023, chủ yếu nhờ lãi tỷ giá tăng 74% so với cùng kỳ và chi phí lãi vay giảm 48% so với cùng kỳ.

Chi phí bán hàng & quản lý ở mức 132 tỷ đồng, tăng 10,4% so với cùng kỳ, thấp hơn so với mức tăng 28,5% doanh thu thuần, dẫn đến tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu ở mức 4,6%, thấp hơn mức 5,4% trong Q1/2023.

Duy trì khuyến nghị Mua vào, giá mục tiêu 91.600đ

KQKD Q1/2024 vững chắc đã chứng minh Cổ phiếu VHC đang trên đà phục hồi. Chúng tôi giữ nguyên dự báo KQKD cho năm 2024 với lợi nhuận thuần đạt 1.200 tỷ đồng (tăng trưởng 25%) trên doanh thu thuần 11.789 tỷ đồng (tăng trưởng 9,3%).

Quý 1 thường là mùa thấp điểm xuất khẩu cá tra, HSC kỳ vọng doanh thu và lợi nhuận sẽ cải thiện trong các quý tiếp theo.

Bảng 2: Cơ cấu doanh thu thuần theo dòng sản phẩm, VHC

 

Bảng 3: Cơ cấu doanh thu thuần theo thị trường, VHC

 

Biểu đồ 4: KNXK hàng tháng theo thị trường trọng điểm (tỷ đồng), VHC

Nguồn: HSC

Tuyên bố miễn trách nhiệm: Báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như một nguồn tham khảo. Dautucophieu.net sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến trong báo cáo này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc những thông tin sai lệch về doanh nghiệp.

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý