DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu TCM – Khuyến nghị tăng tỷ trọng với giá mục tiêu 24.274 đông/cp

Lượt xem: 569 - Ngày:
Chia sẻ

TCM gần đây đã công bố KQKD Q3 kém khả quan, với doanh thu thuần giảm 13,5% so với cùng kỳ xuống còn 1.019 tỷ đồng và LNST giảm mạnh 39,5% so với cùng kỳ xuống chỉ còn 58,5 tỷ đồng. Nếu không bao gồm khoản lợi nhuận không thường xuyên từ việc bán tài sản trong Q3/2018, LNTT của hoạt động cốt lõi giảm 29,4% so với cùng kỳ xuống còn 72,8 tỷ đồng. Doanh thu và lợi nhuận giảm đáng kể do: (1) KQKD của mảng sợi kém khả quan, cùng với (2) doanh thu từ bán sản phẩm may mặc cho Sears giảm và (3) công suất sản xuất tại nhà máy Trảng Bàng thấp (nhà máy đã đi vào hoạt động từ tháng 10/2018).

Đồ thị cổ phiếu TCM phiên giao dịch 08/11/2019. Nguồn: AmiBroker.

Trong 9 tháng đầu năm 2019, doanh thu thuần của cổ phiếu TCM là 2.789,2 tỷ đồng (giảm 1,3% so với cùng kỳ) và LNST là 153,6 tỷ đồng (giảm 28% so với cùng kỳ). Nếu không bao gồm khoản lợi nhuận không thường xuyên từ việc bán tài sản trong năm ngoái, LNTT cốt lõi trong 9 tháng đầu năm 2019 giảm 14,9% so với cùng kỳ xuống còn 192,7 tỷ đồng. Theo đó, Công ty đã hoàn thành lần lượt 70,6% và 63,5% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận cho cả năm. TCM cũng hoàn thành 75,7% dự báo LNST cho năm 2019 của chúng tôi.

Kết luận nhanh

Tiếp tục đánh giá Tăng tỷ trọng. Giá mục tiêu mới của chúng tôi là 24.274đ/cp (giảm 10,4%), cao hơn 10,8% so với thị giá hiện tại.

KQKD Q3/2019 không đạt kỳ vọng của chúng tôi và chúng tôi đã điều chỉnh dự báo cho năm 2019. Hiện tại, chúng tôi dự báo doanh thu thuần và LNST lần lượt là 3.699 tỷ đồng (tăng 1% so với cùng kỳ) và 202,8 tỷ đồng (giảm 22,1% so với cùng kỳ). EPS pha loãng năm 2019 là 3.046đ, tương đương với P/E năm 2019 là 7,1 lần.

Cho năm 2020, HSC điều chỉnh giảm dự báo doanh thu thuần 4,2% và giảm dự báo LNST 14,4%, vì chúng tôi giả định TCM sẽ ghi nhận khoản trích lập dự phòng còn lại đối với các khoản phải thu quá hạn từ Sears trong năm 2020. Theo đó, chúng tôi dự báo doanh thu thuần sẽ là 4.010 tỷ đồng (tăng 8.4%) và LNST sẽ là 226,2 tỷ đồng (tăng 11,6%). Giả sử số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân không thay đổi, EPS năm 2020 sẽ là 3.305đ, tương đương P/E năm 2020 là 6,6 lần. Doanh thu tăng trưởng nhờ sản lượng tiêu thụ của mảng may mặc tăng, trong khi lợi nhuận tăng trưởng nhờ công suất từ nhà máy mới cải thiện.

Bảng 1:  TCM – KQKD hợp nhất 9 tháng đầu năm

Nhận định KQKD

Doanh thu thuần Q3 giảm 13,5% so với cùng kỳ do:

 • Đơn hàng từ Sears giảm mạnh. Sears là một khách hàng lớn của TCM, đóng góp 7% doanh thu mảng may mặc năm 2018 của TCM. Công ty này đã nộp đơn phá sản vào tháng 10/2018. Tuy nhiên, trong Q3/2018 Sears đã đặt một đơn đặt hàng lớn từ TCM. Do doanh thu từ Sears giảm trong Q3/2019, doanh thu mảng may mặc của TCM đã giảm 13,9% so với cùng kỳ xuống còn 738 tỷ đồng.
 • Doanh thu từ sợi giảm. Doanh thu mảng sợi giảm 33,4% so với cùng kỳ xuống còn 84,9 tỷ đồng trong Q3/2019, do: (1) sản lượng sợi tiêu thụ giảm 20,5% so với cùng kỳ xuống 1.583 tấn, cùng với (2) giá bán bình quân giảm 16,3% so với cùng kỳ xuống 53,7 triệu đồng/tấn. KQKD mảng sợi kém khả quan do nhu cầu từ thị trường Trung Quốc giảm. Chúng tôi lưu ý rằng 60% sản lượng tiêu thụ sợi của TCM được xuất khẩu sang Trung Quốc.
 • Doanh thu từ vải giảm nhẹ 2,9% xuống 738 tỷ đồng, do sản lượng tiêu thụ giảm còn 1,8 triệu mét (giảm 5% so với cùng kỳ), mặc dù giá bán bình quân tăng nhẹ 2,2% so với cùng kỳ.

Bảng 2:  Cơ cấu doanh thu và sản lượng tiêu thụ

Tỷ suất lợi nhuận gộp trong Q3/2019 giảm đáng kể từ 17,5% trong Q3/2018 xuống còn 15,3% trong Q3/2019 – Sự sụt giảm mạnh trong tỷ suất lợi nhuận gộp chủ yếu là do:

 • Tỷ suất lợi nhuận gộp của mảng sợi giảm, do sản lượng tiêu thụ và giá bán bình quân giảm mạnh như đã đề cập ở trên.
 • Năng suất lao động tại nhà máy may Trảng Bàng thấp. TCM đã mua nhà máy này vào tháng 7/2018 và đưa vào hoạt động từ tháng 10/2018. Công ty đã tuyển dụng thêm lao động cho nhà máy và theo đó tổng số lượng lao động của Công ty tăng lên 7.309 người (tăng 12,8%) từ 6.477 người trong 6 tháng đầu năm ngoái. Do lao động mới tại nhà máy có tay nghề chưa cao, TCM đã phải nhận các đơn hàng may đơn giản cho nhà máy này và khiến tỷ suất lợi nhuận gộp của mảng may mặc giảm.

Bảng 3:  Cơ cấu giá vốn hàng bán và giá vốn hàng bán/doanh thu

Chi phí bán hàng & quản lý giảm xuống 74,3 tỷ đồng (giảm 7,3% so với cùng kỳ) do doanh thu thuần giảm. Bên cạnh đó, trong Q3/2019 TCM đã không trích lập dự phòng cho các khoản phải thu quá hạn từ Sears. Tổng chi phí dự phòng cho khoản phải thu quá hạn từ Sears ước tính 100,5 tỷ đồng. Trong Q4/2018 TCM đã hạch toán 79,3 tỷ đồng và 0,25 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm nay. Sau trao đổi với Công ty, chúng tôi được biết Công ty dự kiến sẽ không hạch toán trích lập dự phòng cho phần còn lại trong Q4/2019. Tuy nhiên, TCM có thể sẽ hạch toán khoản dự phòng còn lại là 21 tỷ đồng này trong năm 2020.

Lợi nhuận khác giảm mạnh xuống còn 1,6 tỷ đồng (giảm 92,2% so với cùng kỳ) từ 20,5 tỷ đồng trong Q3 năm ngoái – Điều này chủ yếu là do lợi nhuận không thường xuyên giảm với tổng cộng 17,9 tỷ đồng từ việc bán quyền thuê đất tại KCN Trảng Bàng trong Q3/2018.

Nếu loại trừ khoản lợi nhuận không thường xuyên từ Q3/2018, LNTT của hoạt động cốt lõi giảm 29,4% so với cùng kỳ trong Q3/2019. Điều này chủ yếu do doanh thu giảm cùng với tỷ suất lợi nhuận gộp giảm như đã đề cập ở trên.

Nhận định KQKD 9 tháng đầu năm

Doanh thu thuần 9 tháng đầu năm giảm nhẹ xuống 2.789,2 tỷ đồng (giảm 1,3% so với cùng kỳ), trong khi LNST giảm mạnh xuống còn 153,6 tỷ đồng (giảm 28% so với cùng kỳ).

Chúng tôi lưu ý rằng trong 9 tháng đầu năm 2018, ngoài việc bán quyền sử dụng đất trong KCN Trảng Bàng, TCM cũng ghi nhận khoản lợi nhuận không thường xuyên từ việc thanh lý máy móc tại một nhà máy sợi với giá trị 26,9 tỷ đồng. Nếu loại trừ khoản lợi nhuận không thường xuyên, LNTT cốt lõi 9 tháng đầu năm giảm 14,9% so với cùng kỳ do KQKD của mảng sợi kém khả quan và năng suất lao động tại nhà máy mới thấp.

Theo đó, TCM đã hoàn thành 70,5% kế hoạch doanh thu thuần và 63,5% kế hoạch LNST cho năm 2019. Công ty cũng đã hoàn thành 75,7% dự báo LNST cho năm 2019 của HSC.

Bảng 4:  Cơ cấu LNTT

Dự báo năm 2019

Cho năm 2019, HSC điều chỉnh giảm 5,1% dự báo doanh thu thuần và giảm 12,1% dự báo LNST do KQKD Q3/2019 kém khả quan – Theo đó, chúng tôi dự báo doanh thu thuần của TCM đạt 3.699 tỷ đồng (tăng 1%) và LNST là 202,8 tỷ đồng (giảm 22,1%). LNST giảm do: (1) kết quả mảng sợi kém khả quan, và (2) tỷ suất lợi nhuận gộp thấp do chi phí nhân công nhà máy mới cao. Giả định của chúng tôi như sau:

Doanh thu thuần của TCM đạt 3.699 tỷ đồng (tăng 1%) với cơ cấu như sau.

 • Doanh thu mảng sản xuất may mặc sẽ đạt 2.627 tỷ đồng (tăng 1,1%), trong đó HSC dự báo sản lượng tiêu thụ tăng 2,3% đạt 27.573 triệu đơn vị và giá bán bình quân tăng 5,5%.
 • Doanh thu mảng sợi sẽ đạt 381,8 tỷ đồng (giảm 18,6%), do sản lượng tiêu thụ giảm 15% so với năm ngoái và giá bán bình quân giảm 4,3% so với cùng kỳ.
 • Doanh thu mảng sản xuất vải sẽ đạt 597 tỷ đồng (tăng 11,9%), nhờ sản lượng tiêu thụ tăng 4,6% và giá bán bình quân tăng 7%.

Lợi nhuận gộp sẽ đạt 3.131 tỷ đồng (tăng 5%), theo đó tỷ suất lợi nhuận gộp giảm từ 18,5% trong năm 2018 xuống 15,4% trong năm 2019. Điều này là do chi phí lao động tăng và KQKD mảng sợi kém khả quan. Trong đó, chi phí nhân công tăng lên 763 tỷ đồng (tăng 17%), do số lượng công nhân tại nhà máy mới tăng như đã đề cập ở trên. Chi phí nguyên vật liệu dự báo đạt 1.962 tỷ đồng (tăng 1,9%) do sản lượng tiêu thụ của mảng may mặc và sản xuất vải tăng.

Chi phí bán hàng & quản lý đạt 288,9 tỷ đồng (giảm 22,5% so với cùng kỳ), do khoản trích lập dự phòng đối với các khoản phải thu quá hạn từ Sears giảm xuống còn 0,25 tỷ đồng từ 79,3 tỷ đồng trong năm 2018.

Lợi nhuận khác giảm 93,4% xuống chỉ còn 5,8 tỷ đồng từ 74,9 tỷ đồng trong năm 2018 do giảm lợi nhuận từ bán tài sản.

Tóm lại, HSC dự báo LNTT sẽ đạt mức 254,2 tỷ đồng (giảm 21,4%) và LNST là 202,8 tỷ đồng (giảm 22,1%). Cuối cùng, HSC dự báo EPS pha loãng của năm 2019 sẽ là 3.046đ, tương đương với P/E năm 2019 là 7,1 lần.

Dự báo năm 2020

HSC điều chỉnh giảm 4,2% dự báo doanh thu thuần và 14,4% dự báo LNST cho năm 2020, do chúng tôi giả định TCM sẽ hạch toán toàn bộ phần còn lại của khoản dự phòng trích lập đối với các khoản phải thu quá hạn từ Sears trong năm 2020. Theo đó, chúng tôi dự báo doanh thu thuần đạt 4.010 tỷ đồng (tăng 8,4%) và LNST đạt 226,2 tỷ đồng (tăng 11,6%). Doanh thu tăng trưởng nhờ sản lượng tiêu thụ của mảng sản xuất vải và may mặc tăng, trong khi lợi nhuận tăng trưởng do năng suất của nhà máy mới cải thiện. Giả định của chúng tôi bao gồm.

HSC dự báo doanh thu thuần đạt 4.010 tỷ đồng (tăng 8,4%), nhờ doanh thu của mảng sản xuất vải và may mặc tăng, mặc dù doanh thu mảng sản xuất sợi giảm. 

 • Doanh thu mảng sản xuất may mặc sẽ đạt 2.951 tỷ đồng (tăng 12,4%), nhờ sản lượng tiêu thụ tăng 7% đạt 29,5 triệu chiếc và giá bán bình quân tăng 5% so với cùng kỳ. Chúng tôi kỳ vọng số lượng lao động lành nghề sẽ tăng lên cùng với sự cải thiện về năng suất lao động tại nhà máy mới sẽ giúp cải thiện tỷ suất lợi nhuận của TCM.
 • Doanh thu mảng sợi sẽ đạt 344,6 tỷ đồng (giảm 9,8%), do sản lượng tiêu thụ giảm 5% và giá bán bình quân giảm 5% so với năm 2019.
 • Doanh thu mảng sản xuất vải sẽ đạt 645,7 tỷ đồng (tăng 8,2%), nhờ sản lượng tiêu thụ tăng 5% và giá bán bình quân tăng 3%.

Tỷ suất lợi nhuận gộp sẽ tăng từ 15,4%  lên 16,7% trong năm 2019 nhờ vào công suất hoạt động tại nhà máy Trảng Bàng dự kiến sẽ cải thiện. Theo đó, HSC dự báo lợi nhuận gộp sẽ đạt 671,4 tỷ đồng (tăng 18,2%).

HSC tiếp tục dự báo chi phí bán hàng & quản lý đạt 353,1 tỷ đồng (tăng 21,8%) từ 288,9 tỷ đồng trong năm ngoái nhờ: (1) doanh thu thuần tăng và (2) hạch toán toàn bộ khoản dự phòng trích lập cho các khoản phải thu quá hạn đối với Sears trị giá 21 tỷ đồng.

Tóm lại, HSC dự báo LNTT sẽ tăng 11,3% đạt 288,8 tỷ đồng, trong khi LNST sẽ tăng 11,6% đạt 222,2 tỷ trong năm 2020. Giả sử số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân không thay đổi, EPS năm 2020 sẽ đạt 3.305đ, với P/E dự phóng năm 2020 là 6,6 lần.

Cập nhật dự án Thành Công Tower 1

Thành Công Tower 1 vẫn đang chờ giấy phép xây dựng cho dự án

 • TCM vẫn đang chờ giấy phép xây dựng cho dự án. Dự án gồm khoảng 600 căn hộ chung cư với giá bán 1.300-1.500 USD/m2. Dự án có diện tích 9.898 m2 tại 36 đường Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP HCM. Trước đây mảnh đất này trước đây được sử dụng làm nhà kho và TCM đã chuyển đổi mục đích quyền sử dụng đất từ sản xuất sang phát triển dự án BĐS hơn 10 năm trước về trước.
 • TCM sẽ hợp tác với E-Land để triển khai dự án, trong đó TCM đóng góp quyền sử dụng đất còn E-Land đóng góp chi phí xây dựng. Tổng vốn đầu tư cho dự án ước tính là 1.850 tỷ đồng (bao gồm chi phí đất), trong đó sẽ không dùng vay nợ do E-Land sẽ sử dụng vốn tự có để triển khai dự án.
 • TCM cho biết nhiều khả năng Công ty sẽ đánh giá lại quyền sử dụng đất để ước tính tỷ lệ vốn góp cho dự án. Theo Công ty, giá trị thị trường của mảnh đất này khoảng 280 tỷ đồng. Đồng nghĩa với việc sau khi được định giá lại quyền sử dụng đất, TCM có thể hạch toán khoảng 130 tỷ đồng lợi nhuận từ việc định giá đất. Hiện chúng tôi chưa tính đến khoản lợi nhuận này trong mô hình dự báo cho TCM.

Các dự án đầu tư

TCM đang lên kế hoạch triển khai một số dự án mở rộng mảng nhuộm, sản xuất vải và sản xuất hàng may mặc trong giai đoạn năm 2020-2025 để tăng công suất. Cụ thể.

 • Nhà máy nhuộm: Nhà máy sẽ có công suất sản xuất 10.000 m vải dệt và 8.000 tấn vải dệt kim mỗi năm. Việc xây dựng nhà máy sẽ được chia thành hai giai đoạn, với giai đoạn đầu tiên dự kiến sẽ được triển khai vào năm 2020 và với tổng vốn đầu tư là 230 tỷ đồng.
 • Nhà máy dệt: Nhà máy sẽ có công suất sản xuất 12 triệu m mỗi năm. Nhà máy sẽ được triển khai xây dựng theo hai giai đoạn, với giai đoạn đầu tiên dự kiến sẽ được thực hiện từ Q3/2021. Thành phẩm của nhà máy chủ yếu sẽ được xuất khẩu sang Nhật Bản.
 • Nhà máy may: TCM dự kiến sẽ xây dựng nhà máy may từ đầu năm 2023. Nhà máy sẽ được xây dựng theo một số giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên sẽ có công suất 6 triệu đơn vị mỗi năm, với vốn đầu tư là 190 tỷ đồng. Tổng công suất cho tất cả các giai đoạn sẽ nâng gấp đôi công suất của mảng may mặc lên 63 triệu đơn vị mỗi năm.

TCM hiện có một mảnh đất tại tỉnh Vĩnh Long để phục vụ cho các dự án này. Tổng vốn đầu tư cho các dự án ước tính là 1.700 tỷ đồng. TCM có kế hoạch phát hành cổ phiếu mới để huy động vốn trong năm 2020, với mục đích tăng vốn chủ sở hữu thêm khoảng 250 tỷ đồng. Vốn đầu tư còn lại sẽ được trích từ nguồn dự trữ nội bộ và vay nợ ngân hàng. Công ty sẽ xin ý kiến của cổ đông về kế hoạch phát hành cổ phiếu mới tại ĐHCĐ sắp tới vào năm sau. Ở giai đoạn này, chúng tôi đánh giá hiệu quả từ các dự án này vào mô hình dự báo cho TCM.

Bảng 5: Công suất hiện tại và dự kiến của TCM

Định giá và kết luận đầu tư

Định giá. Chúng tôi áp dụng phương pháp so sánh P/E để ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu. Chúng tôi chọn ra 6 doanh nghiệp dệt may trong khu vực và 3 doanh nghiệp dệt may trong nước để so sánh. P/E bình quân 2020 của các doanh nghiệp này là 7,3 lần. Áp dụng mức P/E mục tiêu này, chúng tôi đưa ra giá trị hợp lý ở mức 24.274đ/cp cho TCM, cao hơn 10,8% so với thị giá. Giá mục tiêu thấp hơn 10,4% so với giá mục tiêu trước đó của chúng tôi là 27,084đ/cp chủ yếu do chúng tôi điều chỉnh giảm dự báo năm 2020.

Bảng 6:  Định giá

Duy trì đánh giá Tăng tỷ trọng. Chúng tôi đưa ra giá trị hợp lý 24.274đ/cp, tương đương tiềm năng tăng giá là 10,8% so với hiện tại. TCM là một trong số ít các DN Việt Nam có chuỗi sản xuất khép kín hoàn toàn, từ sản xuất sợi đến hàng may mặc, qua đó sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ các hiệp định FTA mà Việt Nam ký kết.

Ngoài ra, chúng tôi thấy có một số động lực tăng giá cổ phiểu, nhờ việc định giá lại dự án bất động sản của TCM (chung cư Thành Công 1) có thể đóng góp vào lợi nhuận trước thuế của TCM khoảng 130 tỷ đồng.

Tóm lại, chúng tôi duy trì quan điểm tích cực đối với Công ty.

Nguồn: HSC

 

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý