DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu PPC – Khuyến nghị NẮM GIỮ với giá mục tiêu 20.000đ

Lượt xem: 504 - Ngày:
Chia sẻ

Nhận định KQKD – KQKD 6 tháng đầu năm của PPC khả quan. Triển vọng không thực sự tích cực. Duy trì đánh giá Nắm giữ. PPC (Cổ phiếu PPC) đã công bố KQKD 6 tháng đầu năm 2018 với doanh thu thuần đạt 4.017 tỷ đồng (tăng 27% so với cùng kỳ); LNTT đạt 881 tỷ đồng (tăng 25% so với cùng kỳ) và LNST đạt 715 tỷ đồng (tăng 21% so với cùng kỳ). Động lực tăng trưởng chính là sản lượng điện tiêu thụ tăng 23%. Theo đó PPC đã hoàn thành được 63% kế hoạch doanh thu và 120% kế hoạch LNTT thấp cho cả năm.

Đồ thị cổ phiếu PPC phiên giao dịch ngày 27/07/2018. Nguồn: AmiBrokerĐồ thị cổ phiếu PPC phiên giao dịch ngày 27/07/2018. Nguồn: AmiBroker

Trong Q2, doanh thu thuần đạt 2.215 tỷ đồng (tăng 32% so với cùng kỳ) và LNST đạt 525 tỷ đồng (tăng 16% so với cùng kỳ). Động lực tăng trưởng chính là sản lượng điện tiêu thụ tăng 24% so với cùng kỳ và giá bán bình quân tăng 7% so với cùng kỳ.

Doanh thu 6 tháng đầu năm tăng nhờ sản lượng điện tăng 23% so với cùng kỳ và giá bán bình quân tăng 4% so với cùng kỳ – Cụ thể là:

• Trong 6 tháng đầu năm 2018, PPC tiêu thụ được 2.892 triệu kWh (tăng 25% so với cùng kỳ), trong đó:

– Phả Lại 1 tiêu thụ được 977 triệu kWh (tăng 42% so với cùng kỳ).
– Phả Lại 2 tiêu thụ được 1.916 triệu kWh (tăng 14% so với cùng kỳ).

• Sản lượng điện tăng mạnh là nhờ:

(1) Mức độ cạnh tranh từ các nhà máy thủy điện (với giá bán điện thấp hơn) giảm do lượng mưa năm nay giảm.
(2) Nhu cầu tiêu thụ điện nói chung tăng do nắng nóng kéo dài

• Giá bán bình quân tăng 4% so với cùng kỳ lên 1.389đ/kWh. Lý do chính là nhà máy PL1 với giá bán theo hợp đồng mua bán điện cao hơn đóng góp nhiều hơn. Giá bán theo hợp đồng mua bán điện của PL1 cao hơn 16% so với PL2. Trong 6 tháng đầu năm 2018, PL1 đóng góp 34% tổng sản lượng điện tiêu thụ trong khi trong 6 tháng đầu năm 2017 là 29%.

Giá than đầu vào và chi phí khác tăng ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận gộp – Trong 6 tháng đầu năm 2018, PPC đạt 613 tỷ đồng lợi nhuận gộp (tăng 22% so với cùng kỳ) trong khi tỷ suất lợi nhuận gộp giảm từ 15,9% trong 6 tháng đầu năm 2017 xuống còn 15,3% trong 6 tháng đầu năm 2018. Và điều này là do một số nguyên nhân như sau:

• Chi phí nhiên liệu tăng 29% so với cùng kỳ lên 2.911 tỷ đồng do giá than tăng.
• Chi phí khác tăng 34% so với cùng kỳ lên 367 tỷ đồng do thuế tài nguyên nước tăng từ 1.500đ/m3 lên 5.000đ/m3, có hiệu lực vào tháng 7/2017.

PPC trả bớt nợ bằng đồng JPY giúp tăng lợi nhuận tài chính thuần – Trong 6 tháng đầu năm 2018, lợi nhuận tài chính thuần là 301 tỷ đồng (tăng 29% so với cùng kỳ). Đến cuối tháng 6/2018, nợ thuần bằng đồng JPY giảm 60% so với cùng kỳ xuống còn 4,69 tỷ JPY.

• Lỗ tỷ giá giảm 81% so với cùng kỳ xuống còn 28 tỷ đồng.
• Chi phí lãi vay giảm 74% so với cùng kỳ xuống còn 13 tỷ đồng.
• Tuy nhiên lãi tiền gửi cũng giảm 49% so với cùng kỳ xuống còn 86 tỷ đồng do lượng tiền gửi bình quân giảm 27% so với cùng kỳ.

Cho cả năm 2018, HSC điều chỉnh tăng dự báo với doanh thu thuần tăng trưởng 14% và LNST tăng 3% – Chúng tôi điều chỉnh tăng 4% dự báo doanh thu thuần và điều chỉnh tăng 11% dự báo LNST dựa trên giả định sản lượng điện tiêu thụ cao hơn 4%. Hiện chúng tôi dự báo doanh thu thuần đạt 7.078 tỷ đồng (tăng trưởng 14%) và LNST đạt 865 tỷ đồng (tăng trưởng 3%). Trước đó chúng tôi dự báo doanh thu thuần đạt 6.882 tỷ đồng (tăng trưởng 10%) và LNST đạt 776 tỷ đồng (giảm 7%). Giả định chính của chúng tôi là:

• Chúng tôi giả định sản lượng điện tiêu thụ trong năm 2018 đạt 5.220 triệu kWh (tăng 16%). Trong đó:

– Sản lượng điện của PL1 là 1.801 triệu kWh (tăng 14%).
– Sản lượng điện của PL2 đạt 3.419 triệu kWh (tăng 16%).

• Giá bán bình quân ước tính là 1.352đ/kWh, thấp hơn 1% so với năm 2017.
• Lợi nhuận gộp đạt 912 tỷ đồng (tăng trưởng 15%) với tỷ suất lợi nhuận gộp tăng từ 12,8% lên 12,9%.
• Lợi nhuận tài chính thuần giữ nguyên ở 292 tỷ đồng.
• Giả định tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu giữ nguyên ở 1,7%.

LNTT đạt 1.081 tỷ đồng (tăng trưởng 10%). LNST đạt 865 tỷ đồng (tăng trưởng 3%), theo đó EPS đạt 2.528đ; P/E dự phóng là 7,1 lần.

Cho năm 2019, HSC dự báo doanh thu thuần tăng trưởng 5% và LNST tăng trưởng 1% – Chúng tôi dự báo doanh thu thuần đạt 7.415 tỷ đồng (tăng trưởng 5%) và LNST đạt 871 tỷ đồng (tăng trưởng 1%). Giả định chính của chúng tôi là:

• Chúng tôi giả định sản lượng điện tiêu thụ trong năm 2019 đạt 5.400 triệu kWh (tăng 3%). Trong đó:

– Sản lượng điện của PL1 là 1.800 triệu kWh (giữ nguyên).
– Sản lượng điện của PL2 đạt 3.600 triệu kWh (tăng 5%).

• Giá bán bình quân ước tính là 1.370đ/kWh, cao hơn 1% so với năm 2018 nhờ đóng góp nhiều hơn từ sản lượng bán theo hợp đồng mua bán điện.
• Lợi nhuận gộp đạt 986 tỷ đồng (tăng trưởng 8%) với tỷ suất lợi nhuận gộp tăng từ 12,9% lên 13,3%.
• Lợi nhuận tài chính thuần giảm 21% xuống còn 231 tỷ đồng do lượng tiền gửi ngân hàng giảm.
• Giả định tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu giữ nguyên ở 1,7%.

LNTT đạt 1.088 tỷ đồng (tăng trưởng 1%).

LNST đạt 871 tỷ đồng (tăng trưởng 1%), theo đó EPS đạt 2.545đ; P/E dự phóng là 7,1 lần.

Nâng cấp Nhà máy Phả Lại 1 và lắp đặt hệ thống giảm khí thải mới sẽ gây áp lực lên chi phí tài chính trong trung hạn – PPC hiện đang tiến hành nâng cấp nhà máy Phả Lại 1 (PL1) để tăng công suất của nhà máy này thêm 27% lên 558 MW. Theo đó, tổng công suất của PPC sẽ tăng thêm 118 MW, tương đương 11% lên 1.158 MW. Quá trình nâng cấp sẽ kéo dài 4 năm. Tuy nhiên, ngoài thời gian này, công ty hiện không có kế hoạch bổ sung nhà máy mới.

Nhà máy Phả Lại 1 đã hoạt động trong 31 năm với 4 tua bin (110 MW/tua bin). Nhà máy đã được khấu hao toàn bộ kể từ năm 2015. Do thực tế là nhà máy sử dụng công nghệ cũ và tỷ lệ tự động hóa thấp, nên tỷ lệ tiêu thụ nhiên liệu và chi phí nhân công của nhà máy lớn hơn so với các nhà máy hiện đại.

Chúng tôi ước tính chi phí biến đổi hiện tại của PL1 là khoảng 1.180 đ/kWh, cao hơn 30%-35% so với các nhà máy nhiệt điện chạy than khác như Phả Lại 2 tại Hải Phòng, Quảng Ninh. Và vấn đề hiện tại là công ty thường phải bán một phần sản lượng điện trên thị trường phát điện cạnh tranh (CGM).

Để giảm tỷ lệ tiêu thụ nhiên liệu của PL1, PPC có kế hoạch nâng cấp nhà máy này. Nghiên cứu khả thi cho dự án nâng cấp này đã được hoàn thiện và PPC hiện đang trình EVN phê duyệt. Vốn đầu tư cho dự án này sẽ vào khoảng 1.800 tỷ đồng.

Quá trình nâng cấp sẽ kéo dài 4 năm do PPC sẽ tiến hành nâng cấp 1 tua bin mỗi năm. Và thường sẽ mất 90-120 ngày để nâng cấp 1 tua bin và thời gian nâng cấp là trong Q3, thời điểm công ty thường thực hiện công tác bảo dưỡng. Sau khi nâng cấp, lượng tiêu thụ nhiên liệu của PL1 sẽ giảm khoảng 20% và công suất của nhà máy này sẽ tăng thêm 27%. Và sau đó PPC và EVN sẽ đàm phán hợp đồng PPA mới cho PL1.

Bên cạnh đó, để đáp ứng quy định mới về khí thải từ các nhà máy nhiệt điện, PPC cũng phải đầu tư lắp đặt hệ thống giảm khí thải mới cho nhà máy PL1 và PL2. Dự án này đang trong quá trình lựa chọn nhà thầu. Vốn đầu tư dự kiến là 2.937 tỷ đồng. Trong đó,

• 1.237 tỷ đồng sẽ được sử dụng để xây dựng hệ thống khử lưu huỳnh cho PL1.
• 372 tỷ đồng sẽ được sử dụng để nâng cấp khử bụi tĩnh điện cho PL1.
• 1.328 tỷ đồng sẽ được sử dụng để nâng cấp kiểm soát phát thải Sox và NOx cho PL2.

Tổng vốn đầu tư cần thiết để nâng cấp PL1 và hệ thống giảm khí thải mới cho cả PL1 và PL2 là khoảng 4.737 tỷ đồng. Nguồn vốn sẽ được huy động từ vốn chủ sở hữu (30%) và các khoản vay thương mại (70%) với lãi suất là khoảng 10% mỗi năm. Chúng tôi ước tính công ty sẽ chi khoảng 322 tỷ đồng trả lãi mỗi năm cho các dự án này, gấp 10 lần mức chi phí lãi vay hiện tại mà công ty phải chi trả, là 30 tỷ đồng/năm.

Chúng tôi ước tính quá trình nâng cấp PL1 sẽ hoàn tất trong năm 2022. Trong giai đoạn 2017-2022, một số lượng lớn các nhà máy nhiệt điện chạy than sẽ đi vào hoat động như Thái Bình 2 (1200 MW), Vĩnh Tân 4 (1200 MW), Long Phú 1 (1200 MW), Sông Hậu 1 (1200 MW) và Vĩnh Tân 1 (1200 MW). Do đó, cạnh tranh trên thị trường phát diện sẽ gay gắt hơn, làm giảm tỷ suất lợi nhuận của PL1 và thậm chí giảm sản lượng điện theo hợp đồng PPA phân bổ cho PL1.

Thị trường đồn đoán về khả năng PPC có thể được nhận thanh toán hồi tố từ EVN – Khoản hồi tố này liên quan đến khoản lỗ tỷ giá đã thực hiện 120 tỷ đồng cho năm 2016. Tin đồn xuất hiện trên thị trường gần đây rằng PPC có thể đang đàm phán với EVN để được nhận thanh toán hồi tố liên quan đến khoản lỗ này. Tuy nhiên phía công ty không đưa ra bất cứ bình luận nào về thông tin này.

Quan điểm đầu tư – Tiếp tục đánh giá NẮM GIỮ. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 20.000đ, tương đương P/E dự phóng là 8,0 lần. Cổ phiếu PPC hiện giao dịch với P/E thấp hơn so với các công ty trong ngành, tuy nhiên đây là mức định giá hợp lý với dự báo LNST năm 2018 tăng trưởng thấp và khả năng mở rộng hạn chế. Triển vọng lợi nhuận trung hạn cũng không đồng nhất do nhu cầu vốn cho nâng cấp PL1 và hệ thống giảm khí thải mới cho cả PL1 và PL2 sẽ tăng áp lực lên chi phí tài chính. Trong khi đó cạnh tranh trên thị trường phát điện gia tăng khi nhiều nhà máy mới đi vào hoạt động. Hơn nữa, như chúng tôi được biết công ty hiện không có bất kỳ kế hoạch bổ sung công suất mới nào. Mặt khác, việc hoàn trả phần lớn khoản vay bằng Yên trong năm nay giúp NĐT nhìn nhận PPC trở lại là cổ phiếu doanh nghiệp phát điện hơn là dựa trên biến động của đồng Yên.

Nguồn: Research HSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác