DANH MỤC

Mobile / Zalo: 0912 842 224
Đầu tư Cổ phiếu Group Facebook

Cập nhật cổ phiếu PLX – Triển vọng kinh doanh năm 2023 lạc quan

Lượt xem: 1,617 - Ngày:
Chia sẻ

Triển vọng kinh doanh năm 2023 lạc quan

Đồ thị cổ phiếu PLX phiên giao dịch ngày 24/05/2023. Nguồn: AmiBroker

  • Triển vọng kinh doanh năm 2023 lạc quan hơn khi các vấn đề khó khăn trong kinh doanh xăng dầu cơ bản được giải quyết. Kết quả kinh doanh quý 1.2023 khởi sắc với lợi nhuận trước thuế tăng 46.8%. Công ty cũng vừa thực hiện thoái vốn thành công khoản đầu tư tại PGBank. Định giá cổ phiếu ở mức 40,800 đồng cho 12 tháng tới, chúng tôi khuyến nghị GIỮ cổ phiếu PLX.
  • Thông tin cập nhật:
  • Kết quả kinh doanh quý 1.2023 khởi sắc với lợi nhuận tăng 46.8%, thoái vốn thành công ở PGBank – Công ty vừa thực hiện thoái vốn thành công khoản đầu tư tại PGBank, giá trị thoái vốn đạt 2,568 tỷ đồng, theo số liệu báo cáo tài chính quý 1.2023 thì khoản thoái vốn này mang về lợi nhuận tài chính khoảng 685 tỷ đồng và sẽ được hạch toán trong quý 2.2023 – Doanh thu quý 1.2023 đạt 67,432 tỷ đồng, tăng nhẹ 0.6% so với cùng kỳ 2022. Lợi nhuận gộp đạt 3,559 tỷ đồng, tăng 28.1%. Lợi nhuận trước thuế đạt 838 tỷ đồng, tăng 46.8% so với cùng kỳ 2022.
  • Sản lượng bán hàng năm 2022 tăng mạnh 11.9% so với năm 2021 – Công ty tiếp tục khẳng định vị thế là doanh nghiệp dẫn đầu ngành khi tổng sản lượng bán hàng đạt 13.86 triệu m3 (trm3), tăng 11.9% so với 2021. Sản lượng xuất bán nội địa đạt 10.40 trm3, tăng 24%, trong đó riêng bán lẻ đạt 4.13 trm3, tăng 21% so với cùng kỳ 2021. – Doanh thu cả năm 2022 đạt 304,604 tỷ đồng, tăng mạnh 80% so với 2021. Lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 2,270 tỷ đồng và 1,902 tỷ đồng, lần lượt bằng 60% và 61% của năm 2021 và hoàn thành 74% kế hoạch năm. Doanh thu tăng mạnh do giá xăng dầu tăng mạnh trong năm và sản lượng bán tăng. Lợi nhuận đạt thấp do các chi phí về bán hàng, chi phí tỷ giá tăng mạnh.
  • Triển vọng kinh doanh trong năm 2023 – Triển vọng kinh doanh trong năm 2023 của công ty có những thuận lợi và thách thức đan xen, mặc dù vậy, chúng tôi đánh giá triển vọng cơ bản là lạc quan dựa trên các điểm nhấn chính: 1) Vị thế đầu ngành tiếp tục đưa sản lượng bán hàng tăng lên; 2) Các bất cập trong kinh doanh xăng dầu của năm 2022 cơ bản đã được tháo gỡ trong nửa cuối năm 2022 là cơ hội để công ty gia tăng hiệu quả; 3) Thoái vốn thành công ở các khoản đầu tư ngoài ngành nâng cao năng lực tài chính của công ty; 4) trong dài hạn, nhu cầu xăng dầu trong nước tiếp tục tăng lên cho phát triển kinh tế. Thách thức trong năm 2023 là hiện tại nền kinh tế đang gặp những khó khăn nhất định làm nhu cầu xăng dầu tăng chậm. – Với kịch bản giá dầu trung bình năm ở mức 82 usd/thùng, dự báo doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm 2023 của công ty lần lượt đạt 238,730 tỷ đồng và 4,750 tỷ đồng, bằng 78.5% và 209.2% của năm 2022. (đã bao gồm lợi nhuận từ thoái vốn PGB trong tháng 4.2023).
  • Định giá cổ phiếu Kết hợp Phương pháp định giá chiết khấu dòng tiền, so sánh PE, PB, giá trị cổ phiếu của Công ty được xác định ở mức 40,800 đồng.

Nguồn: MBS

Tuyên bố miễn trách nhiệm: Báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như một nguồn tham khảo. Dautucophieu.net sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến trong báo cáo này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc những thông tin sai lệch về doanh nghiệp.

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý