DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu PLX – PLX sẽ bán 12 triệu cổ phiếu quỹ

Lượt xem: 690 - Ngày:
Chia sẻ

Tin doanh nghiệp – PLX (Cổ phiếu PLX)sẽ bán 12 triệu cổ phiếu quỹ. Triển vọng ở mức vừa phải mặc dù PLX có thể hạch toán lợi nhuận không thường xuyên từ thương vụ sáp nhập PG Bank – HD Bank. Tiếp tục duy trì đánh giá Nắm giữ.

Đồ thị cổ phiếu PLX phiên giao dịch ngày 17/12/2018. Nguồn: AmiBrokerĐồ thị cổ phiếu PLX phiên giao dịch ngày 17/12/2018. Nguồn: AmiBroker

PLX sẽ bán 12 triệu cổ phiếu quỹ trong Q4/2018 hoặc Q1/2019 – PLX hiện nắm 135 triệu cổ phiếu quỹ (tương đương 10,43% tổng số cổ phiếu đang lưu hành). Công ty dự kiến sẽ bán khoảng 12 triệu cổ phiếu quỹ trong Q4 năm nay hoặc Q1 năm sau, với giá bán bằng giá thị trường thông qua giao dịch thỏa thuận hoặc khớp lệnh. PLX trước đó có kế hoạch sẽ bán tối đa 60 triệu cổ phiếu quỹ, tuy nhiên do nhu cầu thị trường yếu, công ty sẽ chỉ có thể bán khoảng 12 triệu cổ phiếu.

Kết luận nhanh. Tiếp tục duy trì đánh giá Nắm giữ. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu PLX là 64.600đ, tương đương P/E dự phóng dựa trên hoạt động kinh doanh chính năm 2018 là 22 lần. HSC dự báo LNTT từ hoạt động kinh doanh chính năm 2018 tăng trưởng 7,2% nhờ sản lượng tăng trưởng và tỷ suất lợi nhuận cải thiện. Công ty còn có thể hạch toán lợi nhuận từ thương vụ sáp nhập PG Bank – HD Bank trong nửa cuối năm khi thương vụ này hoàn tất. Chúng tôi dự báo LNTT năm 2019 tăng trưởng 5,1%.  PLX sẽ tăng trưởng với tốc độ vừa phải và bằng với tốc độ tăng trưởng chung của nhu cầu đối với các sản phẩm xăng dầu. PLX vẫn còn tiềm năng lớn trong tăng trưởng lợi nhuận và cải thiện tỷ suất lợi nhuận khi công ty triển khai chiến lược bán lẻ toàn diện, trong đó tăng cường cho thuê diện tích mặt bằng các trạm xăng cho bên bán lẻ thứ ba. Tuy nhiên, chúng tôi đang chờ đợi thông tin cụ thể từ phía công ty về chiến lược dài hạn này. Trong khi đó động lực tích cực đối với giá cổ phiếu hiện chủ yếu là thương vụ PG Bank – HD bank.

HSC dự báo lợi nhuận từ mảng kinh doanh chính năm 2018 của PLX tăng trưởng 7,2% – Cho năm 2018 chúng tôi dự báo PLX sẽ đạt doanh thu là 193.484 tỷ đồng (tăng trưởng 25,9%) và LNTT từ mảng kinh doanh chính đạt 5.129 tỷ đồng (tăng trưởng 7,2%). Giả định của chúng tôi là:

 1. Chúng tôi dự báo sản lượng tiêu thụ xăng dầu đạt 10.338 triệu m3(tăng 6,5%).
 2. Chúng tôi dự báo thuế nhập khẩu bình quân trong công thức tính giá bán lẻ xăng dầu là 9,5%, thấp hơn mức 9,7% áp dụng trong năm 2017 do chúng tôi tính cả sản lượng từ nhà máy Nghi Sơn (sẽ đi vào hoạt động từ Q4 năm nay).
 3. Chúng tôi giả định giá nhập khẩu xăng dầu đầu vào của PLX sẽ tăng 22,6% so với năm 2017 lên 76 USD/m3. Chúng tôi dự báo giá bán bình quân của PLX là 17.251 đồng/lít (tăng 21,8%).
 4. Chúng tôi dự báo doanh thu từ kinh doanh xăng dầu là 178.332 tỷ đồng (tăng trưởng 29,7%) và lợi nhuận trước thuế và lãi vay là 3.542 tỷ đồng (tăng trưởng 18,2%).
 5. Chúng tôi cũng dự báo PLX sẽ đạt 4.321 tỷ đồng doanh thu (tăng trưởng 10%) và đạt 251 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và lãi vay (tăng trưởng 2,3%) từ kinh doanh các sản phẩm hóa dầu.
 6. Về mảng LPG, chúng tôi dự báo doanh thu đạt 2.479 tỷ đồng (tăng trưởng 15%) và lợi nhuận trước thuế và lãi vay đạt 183 tỷ đồng (tăng trưởng 8%).
 7. Chúng tôi dự báo doanh thu mảng vận tải đạt 4.638 tỷ đồng (tăng trưởng 5%) và lợi nhuận trước thuế và lãi vay đạt 431 tỷ đồng (tăng trưởng 1,2%).
 8. Chúng tôi dự báo lỗ tài chính thuần 46,96 tỷ đồng (năm 2017 lãi 0,5 tỷ đồng). Thu nhập tài chính thuần giảm chủ yếu do tỷ giá USD/VND và lãi suất USD tăng.
 9. Chúng tôi dự báo lợi nhuận từ công ty liên doanh và liên kết đạt 590,5 tỷ đồng (tăng trưởng 29,5%) gồm (1) 512 tỷ đồng (tăng 30%) từ Castrol BP Petco; (2) 21,5 tỷ đồng từ PGI khi công ty này trở thành công ty liên kết của PLX từ tháng 8/2017. Các công ty liên kết khác dự báo đóng góp tổng cộng 56,7 tỷ đồng (tăng 20%).

Theo đó, chúng tôi dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 3.679 tỷ đồng (tăng trưởng 6,1%), EPS dự phóng 2018 là 2.936đ, định giá công ty với P/E dự phóng là 19,7 lần.

HSC dự báo lợi nhuận từ mảng kinh doanh chính năm 2019 của PLX tăng trưởng 5,1% – Cho năm 2019 chúng tôi dự báo PLX sẽ đạt doanh thu là 213.968 tỷ đồng (tăng trưởng 10,6%) và LNTT từ mảng kinh doanh chính đạt 5.389 tỷ đồng (tăng trưởng 5,1%). Giả định của chúng tôi là:

 1. Chúng tôi dự báo sản lượng tiêu thụ xăng dầu đạt 10.826 triệu m3(tăng 4,7%).
 2. Chúng tôi dự báo thuế nhập khẩu bình quân trong công thức tính giá bán lẻ xăng dầu là 9,0% thấp hơn mức 9,5% trong năm 2018 do chúng tôi tính cả sản lượng từ nhà máy Nghi Sơn (sẽ đi vào hoạt động từ Q4/2018).
 3. Chúng tôi giả định giá nhập khẩu xăng dầu đầu vào của PLX sẽ tăng 5% so với năm 2018 lên 79,8 USD/m3. Chúng tôi dự báo giá bán bình quân của PLX là 18.281 đồng/lít (tăng 6,0%).
 4. Chúng tôi dự báo doanh thu từ kinh doanh xăng dầu là 197.913 tỷ đồng (tăng trưởng 11,0%) và lợi nhuận trước thuế và lãi vay là 3.747 tỷ đồng (tăng trưởng 6,1%).
 5. Chúng tôi cũng dự báo PLX sẽ đạt 4.753 tỷ đồng doanh thu (tăng trưởng 10%) và đạt 270 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và lãi vay (tăng trưởng 7,6%) từ kinh doanh các sản phẩm hóa dầu.
 6. Về mảng LPG, chúng tôi dự báo doanh thu đạt 2.533 tỷ đồng (tăng trưởng 15%) và lợi nhuận trước thuế và lãi vay đạt 198 tỷ đồng (tăng trưởng 8%).
 7. Chúng tôi dự báo doanh thu mảng vận tải đạt 4.870 tỷ đồng (tăng trưởng 5%) và lợi nhuận trước thuế và lãi vay đạt 453 tỷ đồng (tăng trưởng 5%).
 8. Chúng tôi dự báo lỗ tài chính thuần 194,16 tỷ đồng (năm 2018 lỗ 46,69 tỷ đồng). Thu nhập tài chính thuần giảm chủ yếu do tỷ giá USD/VND và lãi suất USD tăng.
 9. Chúng tôi dự báo lợi nhuận từ công ty liên doanh và liên kết đạt 620,4 tỷ đồng (tăng trưởng 5,1%).

Theo đó, chúng tôi dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 3.865 tỷ đồng (tăng trưởng 5,1%), EPS dự phóng 2018 là 3.048đ, định giá công ty với P/E dự phóng là 19 lần.

Nếu không tính đến khoản lợi nhuận tài chính không thường xuyên từ hoán đổi cổ phiếu PG Bank – HDB, chúng tôi dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ năm 2019 của PLX đạt 4.360 tỷ đồng (tăng trưởng 18,5%), EPS dự phóng là 3.479đ. Tại thị giá cổ phiếu hôm nay, P/E dự phóng 2019 là 16,6 lần.

Thương vụ hoán đổi giữa PG Bank và HDB sẽ đem lại khoản lợi nhuận tài chính không thường xuyên khoảng 660 tỷ đồng trong năm 2019 – PG Bank sẽ hoàn thành hoán đổi với HDB với tỷ lệ hoán đổi là 1:0,62 (tức là 1 cổ phiếu PG Bank lấy 0,62 cổ phiếu HDB) trong 6 tháng cuối năm nay. Do PLX sở hữu 40% cổ phần tại PB Bank, tương đương 120 triệu cổ phiếu, chúng tôi ước tính PLX sẽ có thể thu về khoản lợi nhuận tài chính không thường xuyên là 1.327 tỷ đồng. Giả định giá cổ phiếu HDB tại thời điểm thực hiện hoán đổi là 31.000đ/cp.

Hoạt động kinh doanh chính của PLX là bán buôn và bán lẻ xăng và sản phẩm xăng dầu – PLX phân phối và bán buôn xăng và sản phẩm xăng dầu. Công ty có 2.500 trạm xăng và cung cấp xăng cho 2.800 trạm xăng khác. PLX có công ty con và công ty liên kết trong những ngành liên quan đến xăng dầu như vận tải, hóa dầu và khí.

 • Sản phẩm xăng dầu (cả bán buôn và bán lẻ) đóng góp khoảng 88% tổng doanh thu và 60% lợi nhuận.
 • Sản phẩm hóa dầu đóng góp khoảng 4% tổng doanh thu và 13% lợi nhuận.
 • LPG đóng góp khoảng 2% tổng doanh thu và 4% lợi nhuận.
 • Vận tải đóng góp khoảng 4% tổng doanh thu và 7% lợi nhuận.
 • Các mảng khác đóng góp khoảng 2% tổng doanh thu và 4% lợi nhuận.
 • Các công ty liên doanh và liên kết đóng góp 12% lợi nhuận.

Trong ngắn và trung hạn, lợi nhuận của PLX sẽ tăng trưởng theo lượng tiêu thụ xăng dầu trong nước. PLX hiện nắm khoảng 48% thị phần xăng dầu trong nước và công ty hiện chưa có kế hoạch gia tăng thị phần hơn nữa. Do đó, sản lượng tiêu thụ và lợi nhuận sẽ tăng trưởng cùng với tốc độ tăng trưởng của thị trường chung (theo dự báo của Bộ Công thương là khoảng 5%/năm).

Trong dài hạn hơn, triển vọng tăng trưởng của PLX có vẻ sẽ phụ thuộc vào chiến lược tăng cường cung cấp các dịch vụ gia tăng giá trị trên hệ thống các trạm xăng. Hiện tại, PLX cũng đã tiến hành bán bảo hiểm phi nhân thọ cho các phương tiện giao thông, phát hành thẻ mua xăng dầu flexi card cũng như các dịch vụ chăm sóc xe ô tô/xe máy tại các trạm xăng. Công ty cũng cho thuê mặt bằng nhiều dịch vụ khác như rửa xe ô tô, dược phẩm. Vì trên thực tế: Lợi nhuận từ các mảng kinh doanh ngoài xăng dầu này hiện chỉ đóng góp 2% tổng doanh thu của hệ thống các trạm xăng của PLX trong khi đóng góp lợi nhuận tương tự từ các mảng này cho PTT (một doanh nghiệp trong ngành ở Thái Lan) là khoảng 50%.

HSC nhận thấy tiềm năng tăng trưởng lớn từ xây dựng chiến bán lẻ toàn diện hướng đến người thuê lâu năm và các mặt hàng /dịch vụ có liên quan khác. Tuy nhiên, vẫn chưa có nhiều thông tin trao đổi từ công ty về nội dung chiến lược này cũng như thời gian triển khai. Do đó, khi chiến lược này vẫn chưa được phổ biến đến NĐT, tăng trưởng của công ty sẽ phụ thuộc vào;

 • Sự gia tăng về nhu cầu đối với các sản phẩm xăng dầu nhờ số lượng phương tiện tham gia giao thông tăng, và
 • Giá xăng dầu (phụ thuộc vào giá dầu thô thế giới).

Quan điểm đầu tư – Tiếp tục đánh giá Nắm giữ. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của Cổ phiếu PLX là 64.600đ; tương đương P/E dự phóng năm 2018 là 22 lần. Ở thị giá cổ phiếu hôm nay, cổ phiếu hiện giao dịch với P/E dự phóng là 19,7 lần và chúng tôi cho rằng đây là mức định giá hợp lý. Trên thực tế, triển vọng tăng trưởng cho năm 2018 và 2019 là khá khiêm tốn. Tuy nhiên, cổ phiếu có thể thu hút NĐT cá nhân nhờ tiềm năng lợi nhuận tài chính không thường xuyên từ thương vụ hoán đổi PG Bank và HDB. Chiến lược dài hạn của PLX là mở rộng mạng lưới trạm xăng và nâng cao dịch vụ giá trị gia tăng tại mỗi trạm xăng; theo đó doanh thu từ các hoạt động khác ngoài bán xăng có thể sẽ đóng góp 30%-50% tổng doanh thu tại mỗi trạm xăng so với mức đóng góp 2% hiện tại. Tuy nhiên như đã đề cập trên đây, chúng tôi chưa có thông tin cụ thể hơn từ PLX về chiến lược này.

Nguồn: HSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý