DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu NLG – Ước tính kết quả kinh doanh năm 2018 thấp hơn kế hoạch

Lượt xem: 269 - Ngày:
Chia sẻ

Với mức giá hiện tại là 25.800 đồng/cổ phiếu, Cổ phiếu NLG đang giao dịch ở mức P/E 2018 & 2019 lần lượt là 8,2x và 7x, và P/B 2018 & 2019 lần lượt là 1,4x và 1,2x, so sánh với P/E và P/B hiện tại của các công ty cùng ngành là 12,5x và 1,3x.

Đồ thị cổ phiếu NLG giữa phiên giao dịch ngày 02/01/2019. Nguồn: AmiBrokerĐồ thị cổ phiếu NLG giữa phiên giao dịch ngày 02/01/2019. Nguồn: AmiBroker

Ước tính kết quả kinh doanh năm 2018 thấp hơn kế hoạch

NLG ước tính lợi nhuận ròng thuộc về các cổ đông công ty mẹ sẽ tăng 31,6% YoY đạt 704 tỷ đồng, hoàn thành 81% kế hoạch năm 2018. Kết quả thấp hơn so với kế hoạch là do doanh thu từ chuyển nhượng dự án thấp hơn dự kiến, cụ thể: (1) Công ty chỉ ghi nhận doanh thu năm 2018 từ 130 ha của dự án Waterpoint, thay vì 165 ha như trong kế hoạch. Điều này là do sự khác biệt trong thỏa thuận với người mua so với dự kiến ban đầu của công ty. Doanh thu từ 35ha còn lại dự kiến sẽ được ghi nhận vào quý 2/2019 thay vì năm 2018. (2) Doanh thu từ dự án Hoàng Nam (Akari City) chưa đủ điều kiện ghi nhận trong năm 2018, do thời gian hoàn thành thủ tục pháp lý kéo dài.

Các chiến lược phát triển của công ty đến năm 2021

  • Hoàn thành các dự án đang thực hiện: Mizuki Park, Akari City, Southgate.
  • Kế hoạch lợi nhuận ròng tăng trưởng 20-30% năm trong giai đoạn 2019-2021.
  • Kiểm soát tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu dưới 50%.
  • Mở rộng quỹ đất mới 250 ha, ngoài quỹ đất hiện tại khoảng 600 ha

Tác động

Chúng tôi điều chỉnh giảm ước tính kết quả kinh doanh của NLG do doanh thu từ chuyển nhượng dự án Hoàng Nam thấp hơn dự kiến, như đã đề cập ở trên.

Năm 2018, chúng tôi ước tính doanh thu sẽ tăng 12,1% YoY lên 3.545 tỷ đồng (giảm 10,5% so với báo cáo trước đây của chúng tôi). Lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông ước tính tăng 31,9% YoY lên 705,4 tỷ đồng (giảm 14,6% so với báo cáo trước đó), tương đương với mức EPS trung bình là 3.135 đồng và BVPS là 18.754 đồng.

Năm 2019, chúng tôi ước tính doanh thu giảm 2,6% YoY còn 3.452 tỷ đồng (giảm 3,7% so với báo cáo trước đây của chúng tôi). Chúng tôi ước tính dự án Mizuki Park sẽ mang lại khoảng 303 tỷ đồng lợi nhuận ròng cho NLG và trở thành động lực chính cho tăng trưởng lợi nhuận ròng trong năm 2019. Do đó, lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông ước tính tăng 27,7% YoY lên 901 tỷ đồng (giảm 8,3% so với báo cáo trước đây do dự án Hoàng Nam như đã đề cập ở trên), tương đương với EPS 2019 là 3.666 đồng và BVPS là 21.920 đồng.

Định giá và khuyến nghị của chúng tôi

Với mức giá hiện tại là 25.800 đồng/cổ phiếu, NLG đang giao dịch ở mức P/E 2018 & 2019 lần lượt là 8,2x và 7x, và P/B 2018 & 2019 lần lượt là 1,4x và 1,2x, so sánh với P/E và P/B hiện tại của các công ty cùng ngành là 12,5x và 1,3x.

Giá trị hợp lý của chúng tôi theo phương pháp RNAV là 38.900 đồng/cổ phiếu. Chúng tôi đã sử dụng PE mục tiêu năm 2019 là 8x và RNAV với tỷ lệ 50:50 để đạt mức giá mục tiêu 1 năm là 34.100 đồng (giảm 3,4% so với báo cáo trước đó), tăng 32.2% so với giá hiện tại.

Nguồn: SSI

 

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác