DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224

Cập nhật cổ phiếu NLG – Đề ra mục tiêu thận trọng; dự kiến sẽ chào bán công khai cổ phiếu trong Quý 2/2018

Lượt xem: 211 - Ngày:
Chia sẻ

Cổ đông đã thông qua kế hoạch chào bán công khai 40 triệu cổ phiếu mới (21% lượng cổ phiếu phát hành) thông qua hình thức đấu giá dành cho cả nhà đầu tư trong nước lẫn nước ngoài. 

Đồ thị cổ phiếu NLG cập nhật ngày 23/04/2018. Nguồn: AmiBroker

Đồ thị cổ phiếu NLG cập nhật ngày 23/04/2018. Nguồn: AmiBroker

NLG đã công bố kế hoạch 2018 gồm: doanh thu đạt 3.900 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2017 và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 614 tỷ đồng, tăng 15%, chủ yếu nhờ bàn giao dự án Kikyo và dự kiến chuyển nhượng vốn góp tại dự án Hoàng Nam sẽ mang lại lợi nhuận.
Mục tiêu doanh thu 2018 công ty đề ra xấp xỉ dự báo hiện nay của chúng tôi nhưng mục tiêu LNST sau lợi ích CĐTS thì thấp hơn 13%. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cho rằng NLG sẽ vượt mục tiêu đề ra vì thành tích khả quan từ trước đến nay.
Dự án Waterpoint dự kiến sẽ được mở bán năm 2018-2019, qua đó củng cố niềm tin của chúng tôi vào triển vọng lợi nhuận trung hạn của dự án.
Đại hội đã thông qua cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10% (hoặc 15% nếu LNST sau lợi ích CĐTS 2018 cao hơn 25% so với mục tiêu) và cổ tức bằng tiền mặt 500VND/cổ phiếu cho năm 2018 (lợi suất cổ tức 1,3%).
Năm 2018, cổ đông có thể sẽ được nhận cổ tức bằng tiền mặt 189VND/cổ phiếu (lợi suất cổ tức 0,5%) và cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 11,25% theo kế hoạch còn lại năm 2017 và tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt đầu cho năm 2018 tại mức 250VND/cổ phiếu, cũng như phát hành 1,7 triệu cổ phiếu ESOP (0,9% cổ phiếu phát hành).

Nguồn: VCSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác