DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu NLG – Đánh giá khả quan

Lượt xem: 747 - Ngày:
Chia sẻ

Nhận định ĐHCĐTN và KQKD Q1 – NLG (Cổ phiếu NLG) đã công bố KQKD Q1 trái chiều. Triển vọng vẫn tích cực. Công ty có kế hoạch mua 10 triệu cổ phiếu quỹ. Tiếp tục duy trì đánh giá Khả quan. Doanh thu Q1 giảm 38,4% so với cùng kỳ xuống còn 332 tỷ đồng do số lượng bàn giao nhà giảm trong khi LNST của cổ đông công ty mẹ tăng đáng kể lên 145 tỷ đồng (tăng 358% so với cùng kỳ) do Công ty hạch toán lợi thế thương mại âm vào thu nhập khác. Sau Q1, Công ty mới chỉ hoàn thành được 9,5% kế hoạch doanh thu và 15% kế hoạch LNST của cổ đông công ty mẹ. Và điều này là bình thường đối với các doanh nghiệp BĐS do liên quan đến thời gian bàn giao nhà. Công ty cũng đã tổ chức ĐHCĐTN vào ngày 20/4/2019 và cổ đông đã thông qua toàn bộ các tờ trình.

Đồ thị cổ phiếu NLG phiên giao dịch ngày 24/04/2019. Nguồn: AmiBrokerĐồ thị cổ phiếu NLG phiên giao dịch ngày 24/04/2019. Nguồn: AmiBroker

Kết luận nhanh – Tiếp tục duy trì đánh giá Khả quan. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu NLG là 37.800đ dựa trên RNAV, tương đương P/E dự phóng năm 2019 là 10,3 lần. Doanh thu Q1 thấp do thời điểm bàn giao nhà trong khi thu nhập không thường xuyên từ hạch toán lợi thế thương mại âm giúp lợi nhuận tăng. Chúng tôi dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ năm 2019 tăng trưởng 22,7% vì kỳ vọng hầu hết các dự án của Công ty sẽ được bàn giao và hạch toán vào 6 tháng cuối năm. Việc hợp tác với NĐT Nhật Bản giúp NLG khởi động được nhiều dự án lớn và tiếp cận được thêm nguồn vốn cho phát triển dự án. Trong khi đó, NLG cũng tích cực tích lũy thêm quỹ đất sạch để phát triển trong trung dài hạn.

Số căn bàn giao giảm dẫn đến doanh thu Q1 giảm – NLG ghi nhận 286 tỷ đồng doanh thu từ mảng BĐS (giảm 42,1% so với cùng kỳ) do số căn bàn giao giảm vì những dự án mới như Novia, Waterpoint, Paragon Đại Phước đang trong quá trình xây dựng trong khi những dự án khác như Valora Island và Kikyo Flora đã dần bàn giao hết. Công ty hạch toán chủ yếu từ các dự án chủ chốt như E-Home S Nguyên Sơn và Kikyo Flora, gồm 191 tỷ đồng từ sản phẩm cao tầng (66,8%) và 84 tỷ đồng từ sản phẩm thấp tầng (29,4%).

Tỷ suất lợi nhuận Q1 giảm do tỷ trọng đóng góp của sản phẩm cao tầng tăng – Tỷ suất lợi nhuận gộp giảm xuống còn 28,8% từ 33,6% cùng kỳ, theo đó lợi nhuận gộp đạt 95,6 tỷ đồng (giảm 47,2% so với cùng kỳ). Tỷ suất lợi nhuận gộp giảm do tỷ trọng doanh thu từ sản phẩm cao tầng (thường có tỷ suất lợi nhuận thấp hơn sản phẩm thấp tầng) tăng.

Thu nhập không thường xuyên từ lợi thế thương mại âm – Trong Q1, NLG hạch toán 137,7 tỷ đồng thu nhập khác, chủ yếu từ lợi thế thương mại âm phát sinh khi NLG mua 99% cổ phần của CTCP Đầu Tư Việt Thiên Lâm, sở hữu 45 ha quỹ đất tại đảo Đại Phước.

Công ty đặt kế hoạch doanh thu đi ngang cho năm 2019 còn LNST của cổ đông công ty mẹ tăng trưởng 25,2% – Cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 với doanh thu thuần đi ngang, đạt 3.485 tỷ đồng và LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 956 tỷ đồng (tăng trưởng 25,2%), dưới đây là các giả định của Công ty.

 • Sản phẩm Ehome và Ehome S đóng góp 17% vào tổng doanh thu, tương  đương 592 tỷ đồng.
 • Sản phẩm Flora đóng góp 24% vào tổng doanh thu, tương  đương 852 tỷ đồng.
 • Sản phẩm Valora đóng góp 14% vào tổng doanh thu, tương đương 481 tỷ đồng.
 • Sản phẩm đất nền đóng góp 1% vào tổng doanh thu, tương đương 25 tỷ đồng.
 • Hạch toán 629 tỷ đồng, tương đương 18% tổng doanh thu từ bán dự án.
 • Dịch vụ xây dựng và quản lý dự án đóng góp 20% tổng doanh thu, tương đương 713 tỷ đồng.
 • BĐS đầu tư đóng góp 6% tổng doanh thu, tương đương 193 tỷ đồng.
 • Tổng số căn bán được (gồm cả các căn bán mới trong năm và các căn đã đặt cọc năm ngoái chuyển sang) dự kiến là 3.064 căn (tăng 6,1%) với tổng giá trị là 7.077 tỷ đồng (tăng 63,1%).
 • Thu nhập từ liên doanh tăng lên 4.345 tỷ đồng với đóng góp từ 2 dự án chủ chốt là Mizuki Park và Waterpoint. Tuy nhiên NLG chỉ hạch toán lợi nhuận từ những liên doanh này vào lãi/lỗ từ công ty liên doanh, liên kết mà không hợp nhất doanh thu trên BCTC hợp nhất.

Dự kiến mở bán 3 dự án lớn trong năm 2019 – NLG dự kiến mở bán giai đoạn 1 của 2 dự án Akari City và Waterpoint trong Q2/2019 và sau đó tiếp tục mở bán giai đoạn 2 & 3 của dự án Mizuki Park vào Q3/2019. Công ty kỳ vọng sẽ ký được tổng giá trị hợp đồng (gồm hợp đồng mới và đặt cọc) là 6.919 tỷ đồng (tăng 87,7%).

Cổ đông đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức tiền mặt là 1.000đ (tương đương tỷ lệ cổ tức/giá là 3,5%) và cổ tức bằng cổ phiếu là 10% – Cổ đông đã thông qua kế hoạch cổ tức năm 2019 là 1.000đ bằng tiền mặt (tương đương tỷ lệ cổ tức/giá là 3,5%) và 10% bằng cổ phiếu. Công ty sẽ tạm ứng 500đ vào Q4/2019 và chi trả phần còn lại là 500đ cộng với cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10% vào Q2/2020. Công ty dự kiến phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 10% vào Q2/2020.

Cho năm 2018, Công ty sẽ chi trả cổ tức tiền mặt là 489đ và cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 7,89%. NLG đã tạm ứng 197đ cổ tức tiền mặt vào tháng 12 năm ngoái. Phần cổ tức còn lại của năm 2018 (292đ cổ tức tiền mặt và cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 7,89%) sẽ được chi trả lần lượt vào Q2 và Q3/2019.

Chương trình cổ phiếu thưởng dành cho lãnh đạo cấp cao (ESG) – Cổ đông đã thông qua kế hoạch phát hành tối đa 1.852.513 cổ phiếu ESG (tương đương 0,8% số lượng cổ phiếu lưu hành) cho lãnh đạo cấp cao. Công ty sẽ sử dụng nguồn là quỹ khen thưởng phúc lợi để phát hành và cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Dự kiến mua lại khoảng 10 triệu cổ phiếu quỹ – HĐQT của NLG đã thông qua kế hoạch mua khoảng 10 triệu cổ phiếu quỹ (tương đương 4,2% số lượng cổ phiếu lưu hành) với ngân sách dư kiến 340 tỷ đồng. Tại Đại hội, lãnh đạo Công ty đã chia sẻ Công ty sẽ cân nhắc việc mua lại cổ phiếu quỹ vì theo quan điểm của ban lãnh đạo, thị giá hiện tại đang thấp hơn giá trị nội tại của cổ phiếu. Thời gian thực hiện sẽ do Chủ tịch HĐQT quyết định.

Cho năm 2019, chúng tôi dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ tăng trưởng 22,7% – Chúng tôi dự báo doanh thu thuần đạt 3.565 tỷ đồng (tăng trưởng 2,5%) và LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 937 tỷ đồng (tăng trưởng 22,7%), dựa trên những giả định sau:

 • Chúng tôi ước tính công ty sẽ tiếp tục hạch toán doanh thu 1.152 tỷ đồng từ dự án Nguyên Sơn 11ha (sản phẩm Valora Island và Ehome S) và 905 tỷ đồng từ dự án Flora Novia.
 • Công ty cũng sẽ hạch toán 775 tỷ đồng doanh thu từ bán dự án Akari City, Mizuki Park và Waterpoint.
 • Mảng xây dựng và dịch vụ quản lý dự án đóng góp 642 tỷ đồng doanh thu (tăng trưởng 87,7%) khi NLG vẫn cung cấp dịch vụ xây dựng và quản lý dự án cho các dự án mà công ty hợp tác với các NĐT Nhật Bản, như dự án Mizuki Park, Waterpoint và Akari City.
 • Trong khi đó doanh thu từ bán sản phẩm tại các dự án này sẽ không được hợp nhất trên BCTC của NLG. Và như đã đề cập trên đây, NLG chỉ hạch toán phần lợi nhuận từ các dự án này, là 459 tỷ đồng (tăng 3.179%) trong mục lợi nhuận từ công ty liên doanh liên kết.

Theo đó, EPS dự phóng 2019 đạt 3.658đ và tại thị giá hiện tại, P/E dự phóng năm 2019 là 8,1 lần.

Mua thêm quỹ đất tại các tỉnh khác cho kế hoạch phát triển trung và dài hạn – NLG hiện sở hữu quỹ đất sạch lớn là 681 ha, gồm 255 ha đang triển khai dự án và 426 ha sẵn sàng triển khai với tổng cộng hơn 25.500 sản phẩm. Gần đây, Công ty đã mua thêm 236 ha quỹ đất tại Đồng Nai và Hải Phòng, đủ quỹ đất để Công ty triển khai dự án trong 10 năm nữa. Dự án Paragon Đại Phước 45ha được thiết kế gồm 587 sản phẩm thấp tầng, trong khi 170ha dự án Waterfront City (NLG mua 70% từ Keppel Land) được thiết kế gồm khoảng 4.100 căn liền kề và biệt thự cộng với 2.250 căn hộ chung cư. Công ty cũng đã mua 21,4 ha đất tại Hải  Phòng, được thiết kế gồm khoảng 2.900 sản phẩm thấp tầng và cao tầng.

Định giá – Chúng ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu NLG là 37.800đ dựa trên RNAV; tương đương P/E dự phóng là 10,3 lần. Giả định của chúng tôi như sau:

–     Chúng tôi sử dụng phương pháp DCF để tính NPV các dự án đang triển khai và sẵn sàng để mở bán của NLG, chẳng hạn như Mizuki Park, Nguyên Sơn, Akari City, Novia, Waterpoint (giai đoạn 1).

–     Chúng tôi áp dụng phương pháp so sánh cho các dự án đang đền bù và chưa có thông tin triển khai cụ thể chẳng hạn như Waterpoint (giai đoạn 2).

–     Đối với các tài sản và quỹ đất khác, chúng tôi định giá bằng giá trị sổ sách vì thông tin hạn chế.

–     Chúng tôi trừ đi nợ thuần được tính tại thời điểm cuối quý 1/2019 để tính RNAV là 37.826đ.

Quan điểm đầu tư – Duy trì đánh giá Khả quan. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 37.800đ dựa trên định giá RNAV; tương đương P/E dự phóng năm 2019 là 10,3 lần. Ở thị giá hiện tại, cổ phiếu đang giao dịch với giá thấp hơn 21% so với ước tính giá trị hợp lý của chúng tôi. NLG đã rất thành công trong phân khúc BĐS bình dân với nhiều dòng sản phẩm từ căn hộ chung cư, nhà liền kề đến đất nền. Chiến lược hợp tác với các NĐT Nhật Bản giúp NLG tiếp cận vốn tốt hơn và qua đó tăng khả năng cung cấp nhiều loại sản phẩm hơn. Công ty có tỷ lệ vay nợ thấp và tình hình tài chính lành mạnh. Trong khi đó động lực quan trọng cho cổ phiếu trong dài hạn là việc bắt đầu triển khai các dự án lớn.

Nguồn: HSC

 

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý