DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu MWG – Tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản phát hành riêng lẻ 6,7 triệu cổ phiếu

Lượt xem: 4,326 - Ngày:
Chia sẻ

Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (MWG) công bố tờ trình xin ý kiến cổ đông vằng văn bản thông qua mức ngân sách mới cho hoạt động Mua bán – Sáp nhập (M&A), ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện hoạt động M&A và phương án phát hành cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ với số lượng 6,7 triệu cổ phiếu. 

Đồ thị ngày cổ phiếu MWG cập nhật ngày 04/08/2017. Nguồn: AmiBroker

Theo đó, MWG dự kiến phát hành riêng lẻ 6,7 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ với nội dung chi tiết như sau:

1. Phương án phát hành cổ phần theo hình thức riêng lẻ để tăng vốn điều lệ: 

– Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.

– Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phần.

– Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 6,700,000 cổ phần, tương đương 2.18% số lượng cổ phần đang lưu hành.

– Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 67,000,000,000 đồng.

– Phương thức phát hành: Phát hành cổ phần theo hình thức riêng lẻ.

– Số lượng Nhà đầu tư dự kiến chào bán: Không quá 10 Nhà đầu tư.

– Đối tượng phát hành: Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị nghiên cứu, đàm phán và quyết định tại thời điểm chào bán dựa trên các tiêu chí lựa chọn sau:

     + Các Nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.

     + Có năng lực tài chính, có cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với Công ty.

     + Có năng lực chuyên môn, có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho sự phát triển bền vững của Công ty.

– Giá phát hành dự kiến: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán với Nhà đầu tư để chốt mức giá phù hợp.

– Hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn tất phát hành.

– Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2017, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

– Xử lý cổ phần không bán hết: Ủy quyền Hội đồng quản trị điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phần phát hành theo đúng số lượng cổ phần thực tế đã phân phối cho các nhà đầu tư trong đợt phát hành.

2. Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành:

Tổng số tiền thu được sau khi phát hành cổ phần theo hình thức riêng lẻ để tăng vốn điều lệ sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động M&A.

3. Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông:

Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông: Trước ngày 20/08/2017.

Nhà đầu tư có thể xem chi tiết toàn bộ Tờ trình, Hướng dẫn cách thức gửi ý kiến, Phiếu lấy ý kiến cổ đông Tại đây.

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý