DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224

Cập nhật cổ phiếu MSR – Đặt kế hoạch lợi nhuận tăng mạnh nhờ giá bán tăng

Lượt xem: 298 - Ngày:
Chia sẻ

Kế hoạch 2018: doanh thu 7,3-8,0 nghìn tỷ đồng, tăng 35-48% so với 2017, và LNST sau lợi ích CĐTS 600 tỷ-1 nghìn tỷ đồng, tăng mạnh 191-386% so với 2017.

Đồ thị cổ phiếu MSR cập nhật ngày 18/04/2018. Nguồn: AmiBroker

Đồ thị cổ phiếu MSR cập nhật ngày 18/04/2018. Nguồn: AmiBroker

Kế hoạch của MSR là cao hơn dự báo hiện tại của chúng tôi, bao gồm doanh thu 6,3 nghìn tỷ đồng (+16% so với 2017) và LNST sau lợi ích CĐTS 522 tỷ đồng (+153% so với 2017). Chúng tôi cho rằng chênh lệch trong dự báo hiện tại của chúng tôi so với kế hoạch của MSR đến từ (1) giả định thận trọng hơn của chúng tôi về giá tungsten trung bình trong năm 2018, ở mức 275 USD/mtu so với giá hiện tại là khoảng 330 USD/mtu và (2) kế hoạch của MSR bao gồm doanh thu tiềm năng đến từ chế biến tungsten của bên thứ ba nhằm tối ưu hóa công suất. Vì vậy, chúng tôi cho rằng dự phóng của chúng tôi còn dư địa để tăng.

Ban lãnh đạo cũng đề xuất phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 100:25 (100 cổ phiếu hiện hữu sẽ nhận 25 cổ phiếu mới). Việc phát hành cổ phiếu thưởng sẽ được thực hiện trong năm 2018.

Nguồn: VCSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác