DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu MBB – Duy trì khuyến nghị mua vào với giá mục tiêu 33.300 đồng/cp

Lượt xem: 756 - Ngày:
Chia sẻ

Ngày 20/01/2020, MBB đã chính thức công bố KQKD Q4/2019 và cả năm 2019. LNTT Q4 khả quan, đạt 2.419 tỷ đồng (tăng 17,7% so với cùng kỳ) giúp LNTT cả năm 2019 đạt cao, đạt 10.036 tỷ đồng, tăng trưởng 29,2% và hoàn thành 105% kế hoạch cả năm (và cao hơn 4,2% so với dự báo của chúng tôi).

Đồ thị cổ phiếu MBB phiên giao dịch ngày 05/02/2020. Nguồn: AmiBroker.

Thu nhập lãi thuần tăng trưởng mạnh (tăng 23,4%) nhờ tăng trưởng tín dụng đạt 18,6% và tỷ lệ NIM tăng 0,2%

Nhờ sớm áp dụng Basel 2, MBB đã được NHNN giao hạn mức tăng trưởng tín đụng cao hơn bình quân ngành trong năm 2019. Tổng tín dụng của MBB tăng 18,6% so với cùng kỳ đạt 264,9 nghìn tỷ đồng, trong đó cho vay khách hàng tăng 16,6% so với cùng kỳ đạt 250,3 nghìn tỷ đồng và đầu tư trái phiếu doanh nghiệp là 14,6 nghìn tỷ đồng (tăng 67%). Cho vay khách hàng trong riêng Q4/2019 đạt mức tăng mạnh là 4,2%.

Cho vay khách hàng cá nhân trong năm 2019 tăng 25% với cho vay trung dài hạn vẫn là động lực tăng trưởng chính như trong những quý trước đó.  Tại thời điểm cuối năm 2019, cho vay khách hàng cá nhân chiếm 40,5% tổng dư nợ cho vay (so với tại thời điểm cuối năm 2018 là 37,7%). Dư nợ cho vay của Mcredit ước tính tăng 57,6% lên 8,56 nghìn tỷ đồng.

Vốn huy động cũng tăng mạnh 19,1% trong năm 2019 với tiền gửi khách hàng tăng 13,6% và trái phiếu trung dài hạn tăng 135,6%. Trong tiền gửi khách hàng, tiền gửi không kỳ hạn tăng mạnh trong Q4/2019 (tăng 30,6% so với quý liền trước và tăng 20,1% so với cùng kỳ) sau khi giảm đáng kể trong Q1/2019. Tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn theo đó tăng trở lại lên 33,9%; cao hơn một chút mức 32% cuối Q4/2018.

Tỷ lệ NIM tăng 0,2% lên 4,98% nhờ lợi suất tăng (tăng 0,49%) mặc dù chi phí huy động cũng tăng (tăng 0,38%). Theo đó, thu nhập lãi thuần tăng mạnh lên 18 nghìn tỷ đồng (tăng 23,4%).

Bảng 1: KQKD năm 2019

Thu nhập ngoài lãi tăng trưởng mạnh 34,3% và nói chúng sát kỳ vọng

Thu nhập ngoài lãi tăng trưởng mạnh, tăng 34,3% đạt 6.650 tỷ đồng; đóng góp 27% vào tổng thu nhập hoạt động với cơ cấu được trình bày trong Bảng 1 trên đây

Lãi thuần HĐ dịch vụ tăng trưởng 24,4% đạt 3.186 tỷ đồng, chủ yếu nhờ mảng bảo hiểm (với doanh thu phí bảo hiểm tăng trưởng 46,6%) và dịch vụ thanh toán (tăng trưởng 20%) tăng trưởng mạnh.

Chi phí hoạt động được kiểm soát tốt, tăng 11,3%

Chi phí hoạt động tăng vừa phải, tăng 11,3% lên 9.723 tỷ đồng nhờ chi phí giảm trong Q4 (giảm 4,9% y/y). Theo đó hệ số CIR giảm còn 39,4% từ 44,7% trong năm 2018.

Chi phí nhân viên tăng 22% trong năm 2019 với số lượng nhân viên tăng 2,2% và lương bình quân tăng 19,5%. Trong khi đó chi phí liên quan đến tài sản tăng vừa phải, tăng 11,1% và chi phí quản lý khác trên thực tế giảm 11,5%.

Chất lượng tài sản được duy trì tốt với tỷ lệ nợ xấu giảm còn 1,16% nhưng chi phí dự phòng tăng mạnh 61,1%

Chi phí dự phòng tiếp tục tăng mạnh trong Q4/2019 (tăng 62,5% so với cùng kỳ), tiếp nối xu hướng tăng trong 9 tháng đầu năm 2019. Theo đó, chi phí dự phòng trong năm 2019 tăng lên 4.891 tỷ đồng (tăng 61,1%). Chi phí dự phòng tại Ngân hàng mẹ là 3.305 tỷ đồng (tăng 20,6%); còn lại 1.586 tỷ đồng (tăng 435%) nhiều khả năng là chi phí dự phòng tại Mcredit. Chi phí tín dụng hợp nhất năm 2019 là 2,1%; cao hơn đáng kể so với mức 1,5% trong năm 2018, chủ yếu do chi phí tín dụng của Mcredit tăng trong khi chi phí tín dụng tại Ngân hàng mẹ gần như giữ nguyên (tại Ngân hàng mẹ, chi phí tín dụng năm 2019 là 1,47% còn năm 2018 là 1,41%).

Tại thời điểm cuối năm 2019, tỷ lệ nợ xấu chỉ là 1,16% so với mức 1,32% tại thời điểm cuối năm 2018. Trong khi đó hệ số LLR được duy trì ở 110,5%.

Duy trì đánh giá Mua vào và giá mục tiêu 33.300đ; chúng tôi sẽ xem xét lại dự báo

Chúng tôi duy trì giá mục tiêu đối với Cổ phiếu MBB là 33.300đ dựa trên phương pháp thu nhập thặng dư, cao hơn 48,7% so với thị giá. Chúng tôi sẽ xem xét lại dự báo cho năm 2020-2022.

                                                                                                                                                                                               Nguồn: HSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý