DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu MBB – Duy trì khuyến nghị mua vào với giá mục tiêu 31.000 đồng/cp

Lượt xem: 1,450 - Ngày:
Chia sẻ

Duy trì khuyến nghị Mua vào; nhiều tín hiệu tích cực phía trước

Chúng tôi duy trì khuyến nghị Mua vào đối với cổ phiếu MBB và điều chỉnh tăng 40% giá mục tiêu lên 31.000đ (tiềm năng tăng giá: 38,7%). Chúng tôi điều chỉnh tăng giá mục tiêu chủ yếu do điều chỉnh giảm giả định lãi suất phi rủi ro, chuyển năm định giá sang năm 2021 và giảm tỷ lệ chiết khấu đối với giá trị nội tại dựa trên phương pháp định giá thu nhập thặng dư. Chúng tôi cũng nâng bình quân 10% dự báo lợi nhuận thuần các năm 2021-2022 và lần đầu tiên đưa ra dự báo cho năm 2023 (EPS tăng 20%). Mặc dù giá cổ phiếu đã tăng mạnh trong 3 tháng qua, chúng tôi cho rằng tiềm năng tăng giá vẫn còn nhiều nhờ triển vọng tăng trưởng khả quan hơn trong năm 2021 và khả năng thu hẹp chênh lệch trong định giá với các cổ phiếu ngân hàng khác. Cổ phiếu MBB

Đồ thị cổ phiếu MBB phiên giao dịch ngày 23/02/2021. Nguồn: AmiBroker

Điều chỉnh tăng dự báo cho năm 2021-2022

Sau khi MBB công bố KQKD năm 2020 ổn định, chúng tôi đã lần lượt điều chỉnh tăng 12,1% và 8,6% dự báo lợi nhuận thuần cho năm 2021 và 2022 sau khi tăng giả định tăng trưởng tín dụng, tỷ lệ NIM và lãi thuần HĐ dịch vụ; đồng thời điều chỉnh giảm giả định chi phí tín dụng trong khi cũng điều chỉnh tăng giả định chi phí hoạt động.

Chúng tôi cũng đưa ra dự báo cho năm 2023 với lợi nhuận thuần tiếp tục tăng trưởng ổn định. Nói chung, theo dự báo mới, lợi nhuận thuần giai đoạn 2020-2023 sẽ tăng trưởng với tốc độ gộp bình quân năm là 25,2%.

Bảng 1: Tóm tắt những điều chỉnh trong dự báo, MBB Cổ phiếu MBB

Điều chỉnh tăng giá mục tiêu sau khi hạ giả định lãi suất phi rủi ro; duy trì khuyến nghị Mua vào

Chúng tôi nâng 40% giá mục tiêu theo phương pháp thu nhập thặng dư lên 31.000đ (tiềm năng tăng giá: 38,7%). Mặc dù dự báo lợi nhuận được điều chỉnh tăng, nhưng giá mục tiêu được nâng lên chủ yếu do chúng tôi thấy đổi các giả định sau:

  • Giảm giả định lãi suất phi rủi ro còn 3% từ 4,5% trước đây do lợi suất trái phiếu chính phủ giảm trong năm 2020 và chúng tôi cho rằng mặt bằng lãi suất thấp sẽ còn duy trì trong năm 2021 và 2022.
  • Chuyển năm định giá sang năm 2021; và
  • Giảm giảm tỷ lệ chiết khấu đối với giá trị nội tại là 36.500đ xuống 15% (từ 20% trước đây).

Giá Cổ phiếu MBB đã tăng xấp xỉ 40% trong 3 tháng qua, cao hơn mức tăng bình quân các cổ phiếu ngành ngân hàng là 33%. Tại thị giá hiện tại, P/B trượt là 1,3 lần; thấp hơn một chút bình quân P/B trượt 3 năm qua. Trong khi đó, theo ước tính của chúng tôi, P/B dự phóng năm 2021 của MBB là 1,06 lần; thấp hơn xấp xỉ 15% so với bình quân các ngân hàng khác (gồm ACB, VPB, TCB và HDB).

Chênh lệch định giá giữa cổ phiếu MBB và cổ phiếu ngân hàng khác đã duy trì khá ổn định trong 5 năm qua. Tuy nhiên, với câu chuyện tăng trưởng hấp dẫn hơn trong năm 2021 dựa trên kỳ vọng tổng thu nhập hoạt động tăng trưởng vững và áp ực dự phòng giảm bớt, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu MBB sẽ thu hẹp dần khoảng cách với các cổ phiếu ngân hàng khác và tiềm năng tăng giá còn nhiều.

Biểu đồ 2: P/B dự phóng lochj sử của MBB và trung bình các ngân hàng khác (3 năm gần nhất) Cổ phiếu MBB

Triển vọng lợi nhuận: điều chỉnh tăng dự báo

Sau khi MBB công bố KQKD năm 2020 ổn định, chúng tôi đã lần lượt điều chỉnh tăng 12,1% và 8,6% dự báo lợi nhuận thuần cho năm 2021 và 2022. Chúng tôi điều chỉnh tăng dự báo chủ yếu do tăng giả định tăng trưởng tín dụng và điều chỉnh giảm giả định chi phí dự phòng. Trong khi đó, chúng tôi cũng kỳ vọng lãi thuần HĐ dịch vụ cũng sẽ lấy lại được đà tăng trưởng cao trong khi hiệu quả hoạt động có thể tiếp tục cải thiện. Chúng tôi cũng trình bày dự báo cho năm 2023 với kỳ vọng lợi nhuận tiếp tục tăng trưởng ổn định (tăng trưởng 20%). Nói chung, theo dự báo mới, lợi nhuận thuần giai đoạn 2020-2023 sẽ tăng trưởng với tốc độ gộp bình quân năm là 25,2%; và dự báo mới của chúng tôi cao hơn 20-27% so với các dự báo khác trên thị trường.

Trong phần này, chúng tôi sẽ phân tích sâu về triển vọng tăng trưởng và những rủi ro đằng sau dự báo mới của mình; bao gồm triển vọng tăng trưởng tín dụng, tỷ lệ NIM/chi phí huy động, lãi thuần HĐ dịch vụ, nợ xấu và trích lập dự phòng.

Triển vọng tăng trưởng tín dụng khả quan

Tăng trưởng tín dụng của MBB đạt ấn tượng trong năm 2020 với tổng tín dụng tăng trưởng 23,5% (Q4/2020 tăng 10,5% so với quý trước), vượt xa tốc độ tăng trưởng của hệ thống là 12,1%. Năm 2020 tăng trưởng mạnh nhờ cả cho vay khách hàng (tăng trưởng 19,2%) và đầu tư trái phiếu doanh nghiệp (tăng trưởng 94,3%).

Trong năm 2020, giống như ở một số NHTMCP khác (như VPB, HDB, TPB), quy mô danh mục trái phiếu doanh nghiệp của MBB tăng trưởng đáng kể, tăng 84,9% so với đầu năm tại thời điểm cuối tháng 9/2020 trước khi hạ nhiệt vào Q4/2020 (chỉ tăng trưởng 5% so với Q3/2020). Có vẻ Nghị định 81/2020/NĐ-CP quy định chặt chẽ hơn hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 1/9/2020 đã khiến thị trường trái phiếu doanh nghiệp hạ nhiệt đáng kể. Trong khi Ngân hàng kỳ vọng sẽ duy trì được tốc động tăng trưởng cao trong năm 2021, chúng tôi dự đoán hoạt động phát hành và đầu tư trái phiếu doanh nghiệp sẽ giảm tốc so với năm 2020 do quy định mới nói trên.

Tuy nhiên, chúng tôi kỳ vọng dư nợ cho vay của MBB sẽ tăng trưởng mạnh trong năm nay, chủ yếu nhờ vào cho vay khách hàng cá nhân. Trong năm 2020, cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng mẹ tăng trưởng mạnh, tăng trưởng 30,3% và đóng góp 42,5% tổng dư nợ cho vay (so với 38,8% tại thời điểm cuối năm 2019), chủ yếu nhờ cho vay mua nhà và cho vay kinh doanh hộ gia đình. Với quan điểm tích cực về triển vọng thị trường BĐS, MBB đã xác định cho vay mua nhà sẽ tiếp tục là động lực quan trọng nhất trong mảng cho vay khách hàng cá nhân trong tương lai. Chúng tôi dự báo tỷ trọng cho vay khách hàng cá nhân trong tổng dư nợ cho vay sẽ tăng lên xấp xỉ 45% trong năm 2021.

Ngoài ra, cho vay khách hàng tại MCredit (MBB nắm 50%) cũng đã hồi phục trong Q4/2020, tăng 18,3% so với cùng kỳ và đạt 10.173 tỷ đồng sau khi giảm 7,2% so với đầu năm tính tại thời điểm cuối tháng 9/2020. Điều này chủ yếu là nhờ hoạt động cho vay trả góp tang tốt trong khi cho vay tiền mặt tiếp tục thu hẹp. Theo như thông tin công bố từ phía Ngân hàng, tỷ trọng cho vay tiền mặt trong tổng dư nợ cho vay đã giảm đáng kể xuống còn xấp xỉ 70% (từ 85% tại thời điểm cuối năm 2019) và Ngân hàng dự kiến tiếp tục giảm tỷ trong này xuống 45-50% vào cuối năm 2021. Với triển vọng tươi sáng hơn của thị trường tài chính tiêu dùng sau dịch Covid-19, chúng tôi dự báo MCredit có thể duy trì được mức tăng trưởng cho vay khả quan trong những năm tới.

Cuối cùng, chúng tôi dự báo cho hoạt động vay ký quỹ tại MBS (MBB nắm 81,9% cổ phần) sẽ giảm tốc từ nền tăng trưởng cao trong năm 2020 là 53%. Ngoài ra, do mức cho vay ký quỹ hiện tại tại MBS đã sát mức trần theo quy định của UBCKNN, nên công ty sẽ khó lòng đẩy mạnh cho vay trong năm 2021.

Bảng 3: Cơ cấu tín dụng và dự báo, MBB (Tỷ đồng) 2016A 20 Cổ phiếu MBB

Tóm lại, chúng tôi điều chỉnh tăng đáng kể dự báo tăng trưởng tín dụng nói chung cho năm 2021 lên 23% (từ 16% trước đây) so với kế hoạch nội bộ của Ngân hàng là 26%. Động lực chính là cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng mẹ và công ty con trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng MCredit; trong khi đó cho vay ký quỹ và đầu tư trái phiếu doanh nghiệp kỳ vọng sẽ giảm tốc từ nền cao trong năm 2020. Tuy nhiên, sau năm 2021, chúng tôi dự báo tăng trưởng tín dụng sẽ giảm tốc dần về mức bền vững hơn. Chúng tôi kỳ vọng tăng trưởng tín dụng gộp trong giai đoạn 2022-2023 sẽ đạt 17,2%.

Tỷ lệ NIM tiếp tục hồi phục nhờ chi phí huy động thấp

Tỷ lệ NIM giảm 16 điểm phần trăm xuống còn 4,91% trong năm 2020 với lợi suất gộp giảm 85 điểm phần trăm và chi phí huy động giảm 70 điểm phần trăm. Chúng tôi thấy rằng tỷ lệ NIM giảm chủ yếu trong 6 tháng đầu năm 2020, do lợi suất gộp giảm mạnh; tuy nhiên từ Q3/2020 trở đi, chi phí huy động liên tục giảm đã giúp tỷ lệ NIM hồi phục mạnh mẽ.

Trong tương lai, chúng tôi dự báo tỷ lệ NIM sẽ dần hồi phục, nhờ vào cho vay khách hàng cá nhân. Như đã đề cập trên đây, chúng tôi kỳ vọng tổng tín dụng sẽ tiếp tục đà tăng trưởng mạnh trong năm 2021 nhờ cho vay khách hàng cá nhân, đặc biệt là cho vay mùa nhà. Ngoài ra, chúng tôi dự báo MCredit trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng cũng sẽ tiếp tục khởi sắc sau khi được tái cấu trúc thành công trong năm 2020. Theo đó, lợi suất gộp có thể sẽ dần hồi phục, mặc dù với tốc độ chậm, sau khi giảm mạnh trong năm 2020.

Trái lại, chi phí huy động tiếp tục giảm về mức thấp kỷ lục trong năm 2020 trong bối cảnh thanh khoản dồi dào và tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn tăng mạnh lên 37% (từ 33,8% vào cuối năm 2019). Chúng tôi dự báo xu hướng này sẽ kéo dài sang nửa đầu năm 2021 trước khi chạm đáy sau đó. Như vậy, chúng tôi kỳ vọng chi phí huy động sẽ tăng từ mức rất thấp trong năm ngoái.

Theo đó, chúng tôi điều chỉnh tăng 4 điểm phần trăm dự báo tỷ lệ NIM năm 2021 lên 5,04% (tăng 12 điểm phần trăm) vì chúng tôi điều chỉnh tăng dự báo lợi suất gộp và chi phí huy động; đây là mức tỷ lệ NIM tương đương trước khi diễn ra dịch Covid-19. Trong khi đó, tỷ lệ NIM năm 2022 được điều chỉnh giảm nhẹ 5 điểm phần trăm xuống còn 5,08% (tăng 4 điểm phần trăm). Chúng tôi tin rằng tỷ lệ NIM sẽ tiếp tục cải thiện nhưng mức độ cải thiện sẽ thấp hơn nhiều so với trước đây.

Chúng tôi cũng đưa ra dự báo tỷ lệ NIM cho năm 2023 là 5,1%; tăng 2 điểm phần trăm. Nói chung, chúng tôi kỳ vọng tỷ lệ NIM sẽ tăng dần trong 3 năm tới.

Bảng 4: Điểu chỉnh dự báo, MBB Cổ phiếu MBB

Bảng 5: Tỷ lệ NIM, MBBCổ phiếu MBB 

Lãi thuần HĐ dịch vụ sẽ lấy lại đà tăng trưởng cao

Tổng thu nhập ngoài lãi tăng trưởng khiêm tốn, tăng trưởng 6,5% trong năm 2020 đạt 7.084 tỷ đồng do thu nhập từ thu hồi nợ xấu giảm mặc dù các nguồn thu nhập khác tăng trưởng vững. Theo thông tin công bố từ phía Ngân hàng, thu nhập từ thu hồi nợ xấu trong năm 2020 giảm có thể nói chủ yếu là do những xáo trộn do dịch Covid-19 gây ra, đem đến thêm những khó khăn trong việc phát mại tài sản đảm bảo. Tuy nhiên, trong năm 2021, khi tình hình trở nên khởi sắc hơn, có thể kỳ vọng thu nhập từ thu hồi nợ xấu sẽ hồi phục.

Lãi thuần HĐ dịch vụ chỉ tăng trưởng ở mức vừa phải, tăng trưởng 12,2%; thấp hơn nhiều các năm trước (năm 2019 tăng trưởng 24,4% và năm 2018 tăng trưởng 127%), chủ yếu do Ngân hàng thực hiện một số biện pháp hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 như giảm phí giao dịch. Trong khi đó, thu nhập từ hoa hồng bảo hiểm tăng trưởng mạnh 39,2% đạt 5.850 tỷ đồng, nhờ cả phí bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ tăng trưởng ấn tượng. Chúng tôi kỳ vọng lãi thuần HĐ dịch vụ sẽ lấy lại đà tăng trưởng cao trong năm 2021 nhờ thu nhập từ dịch vụ giao dịch hồi phục trong khi thu nhập từ hoa hồng bảo hiểm vẫn duy trì đà tăng trưởng cao.

Lãi mua bán trái phiếu tăng trưởng ấn tượng, tăng trưởng 48,7% đạt 951 tỷ đồng nhờ Ngân hàng hiện thực hóa đáng kể lợi nhuận danh mục trái phiếu trong 6 tháng đầu năm 2020. Với giả định mặt bằng lợi suất tiếp tục ở mức thấp trong năm 2021, lãi mua bán trái phiếu có thể đóng góp đáng kể vào lợi nhuận. Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu chính phủ được dự báo sẽ tăng trong năm nay, nên lãi mua bán trái phiếu sẽ không lớn như trong năm 2020.

Theo đó, chúng tôi lần lượt điều chỉnh tăng nhẹ 3,3% và 2% dự báo thu nhập ngoài lãi cho năm 2021 và 2022 lên 7.752 tỷ đồng (tăng trưởng 9,4%) và 8.750 tỷ đồng (tăng trưởng 12,9%).

Chúng tôi cũng đưa ra dự báo thu nhập ngoài lãi cho năm 2023 là 9.903 tỷ đồng (tăng trưởng 13,2%); chủ yếu nhờ lãi thuần HĐ dịch vụ tăng trưởng ổn định.

Bảng 6: Điều chỉnh dự báo thu nhập ngoài lãi từ hoạt động kinh doanh, MBB Cổ phiếu MBB

Áp lực trích lập dự phòng giảm trong thời gian tới

Tỷ lệ NIM giảm đáng kể xuống 1,09% vào cuối năm 2020 sau khi lập đỉnh ở 1,62% vào Q1/2020. Trong đó, tỷ lệ nợ xấu tại Ngân hàng mẹ giảm còn 0,92% từ 1,46% tại thời điểm cuối Q1/2020 trong khi tỷ lệ nợ xấu tại MCredit cũng giảm còn 6,38% (từ 6,73% vào cuối Q1/2020).

Nợ xấu giảm mạnh có thể lý giải phần nào là nhờ dư nợ cho vay tăng mạnh trong Q4/2020, nhưng nguyên nhân chính ở đây là Ngân hàng đã quyết liệt xóa nợ xấu để giảm tỷ lệ nợ xấu. Cụ thể, nợ xấu đã giảm 19,5% so với quý trước sau khi ngân hàng xóa 2.364 tỷ đồng nợ xấu (bằng 0,79% dư nợ cho vay). Việc tích cực trích lập dự phòng trong Q1 và Q4/2020 cho phép MBB không chỉ xóa bớt được nợ xấu mà còn làm dày đệm dự phòng. Theo đó, hệ số LLR đã cải thiện đáng kể từ 110% vào cuối năm 2019 lên 134%.

Về các khoản vay chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, Ngân hàng cho biết tổng số các khoản vay được tái cấu trúc (theo Thông tư 01) đã giảm đáng kể từ 7.000 tỷ đồng (bằng 2,7% dư nợ cho vay) vào cuối Q2/2020 xuống còn 2.500 tỷ đồng (bằng 0,8% dư nợ cho vay) vào cuối năm 2020. Nhờ tình hình dịch bệnh hiện vẫn đang trong tầm kiểm soát, MBB kỳ vọng sẽ thu hồi được 95-97% các khoản cho vay này trong năm 2021.

Với 3 lý do trên, chúng tôi đã lần lượt điều chỉnh giảm 12% và 4,4% dự báo chi phí dự phòng năm 2021 và 2022 sau khi chúng tôi hạ giả định tỷ lệ nợ xấu mới hình thành. Nói chung, chúng tôi kỳ vọng áp lực dự phòng sẽ giảm trong những năm tới.

Chúng tôi cũng đưa ra dự báo chi phí dự phòng cho năm 2023 ở 8.190 tỷ đồng (tăng 16%). Nói chung, chúng tôi dự báo chi phí tín dụng năm 2021 là 1,93%; năm 2022 là 1,77% và năm 2023 là 1,75%.

Biểu đồ 7: Cơ cấu chi phí tín dụng, MBB Cổ phiếu MBB

Biểu đồ 8: Nợ xấu và hệ số LLR, MBB Cổ phiếu MBB

Bảng 9: Điều chỉnh dự báo chi phí dự phòng, MBB Cổ phiếu MBB

Định giá và khuyến nghị

Chúng tôi điều chỉnh tăng 40% giá mục tiêu đối với cổ phiếu MBB lên 31.000đ (tiềm năng tăng giá: 38,7%) sau khi điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận, chuyển năm định giá sang 2021 và quan trọng nhất là hạ giả định lãi suất phi rủi ro xuống còn 3% (từ 4,5% trước đây). Chúng tôi duy trì khuyến nghị Mua vào nhờ dự báo triển vọng năm 2021 sẽ khả quan hơn, nhờ tổng thu nhập hoạt động tăng trưởng ổn định, hiệu quả hoạt động được nâng cao và áp ực dự phòng giảm. Cuối cùng, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu MBB sẽ thu hẹp dần khoảng cách định giá với các cổ phiếu ngân hàng tư nhân khác, theo đó tiềm năng tăng giá còn nhiều.

Điều chỉnh tăng giá mục tiêu sau khi nâng dự báo và hạ giả định lãi suất phi rủi ro

Chúng tôi nâng 40% giá mục tiêu lên 31.000đ (tiềm năng tăng giá: 38,7%), trong đó việc chúng tôi hạ giả định lãi suất phi rủi ro đóng góp 21%. Những thay đổi chính trong giả định của chúng tôi như sau:

  • Chúng tôi lần lượt điều chỉnh tăng 12,1% và 8,6% dự báo lợi nhuận thuần cho năm 2021 và 2022; và lần đầu đưa ra dự báo lợi nhuận thuần cho năm 2023 là 16.211 tỷ đồng (tăng trưởng 20%). Những thay đổi này đóng góp xấp xỉ 7% trong mức điều chỉnh tăng 40% trên đây.
  • Hạ giả định lãi suất phi rủi ro còn 3% (từ 4,5%). Việc hạ lãi suất phi rủi ro đóng góp xấp xỉ 21% trong mức điều chỉnh tăng 40% trên đây.
  • Chúng tôi chuyển năm định giá sang năm 2021 (đóng góp xấp xỉ 7% trong mức điều chỉnh tăng 40% trên đây).
  • Hạ tỷ lệ chiết khấu đối với giá trị nội tại là 36.500đ xuống 15% (từ 20% trước đây). Thay đổi này đóng góp xấp xỉ 5% trong mức điều chỉnh tăng 40% trên đây

Kết quả định giá theo phương pháp thu nhập thặng dư được trình bày trong Bảng 10 dưới đây:

Bảng 10: Định giá theo phương pháp thu nhập thặng dư, MBB Cổ phiếu MBB

Duy trì khuyến nghị Mua vào

Triển vọng năm 2021 của Cổ phiếu MBB sẽ khả quan hơn so với năm 2020 vì theo chúng tôi, nền tảng căn bản sẽ được củng cố ở nhiều mặt, gồm: tổng thu nhập hoạt động tăng trưởng vững, hiệu quả hoạt động tiếp tục được cải thiện, và áp lực dự phòng giảm. Nói chung, chúng tôi dự báo lợi nhuận thuần tăng trưởng 31% trong năm 2021 và tăng trưởng với tốc độ gộp bình quân năm là 25,2% trong giai đoạn 2020-2023.

Giá cổ phiếu MBB đã tăng xấp xỉ 40% trong 3 tháng qua, cao hơn mức tăng bình quân các cổ phiếu ngành ngân hàng là 33%. Tại thị giá hiện tại, P/B trượt là 1,3 lần so với bình quân P/B trượt 3 năm qua là 1,37 lần.

Dựa trên dự báo của chúng tôi, P/B dự phóng năm 2021 của MBB là 1,06 lần; thấp hơn xấp xỉ 15% so với bình quân các ngân hàng khác (gồm ACB, VPB, TCB và HDB). Chênh lệch định giá giữa cổ phiếu MBB và cổ phiếu ngân hàng khác đã luôn tồn tại trong quá khứ. Tuy nhiên, với triển vọng khả quan trong năm 2021, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu MBB sẽ thu hẹp dần khoảng cách với các cổ phiếu ngân hàng khác, tạo ra thêm tiềm năng tăng giá.

Rủi ro đối với dự báo và khuyến nghị của chúng tôi xuất phát từ khả năng mặt bằng lại suất tăng trở lại, từ đó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến lợi nhuận ngành ngân hàng nói chung vì sẽ làm giảm tỷ lệ NIM. Không những vậy, nợ xấu phát sinh do dịch Covid-19 cũng là điều cần lưu tâm. Mặc dù nhiều ngân hàng đã tăng tăng trích lập dự phòng để ứng phó, thì vấn đề này vẫn cần được theo dõi sát sao trong năm 2021.

Bảng 11: So sánh với các ngân hàng khác trong hệ thống 

Cổ phiếu MBB

Nguồn: HSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý