DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224

Cập nhật cổ phiếu KDH – Lợi nhuận được thúc đẩy nhờ chuyển nhượng dự án và bàn giao Jamila

Lượt xem: 429 - Ngày:
Chia sẻ

Tại ĐHCĐ của CTCP Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Điền (KDH) ngày 26/04/2018. Ban lãnh đạo công bố KQLN 2018. Theo đó doanh thu đạt 3.500 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2017 và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 800 tỷ đồng, tăng 59%. Các kết quả này nhín chung phù hợp với dự báo hiện nay của chúng tôi.

Đồ thị cổ phiếu KDH cập nhật ngày 26/04/2018Đồ thị cổ phiếu KDH cập nhật ngày 26/04/2018. Nguồn: AmiBroker

Doanh thu và lợi nhuận dự kiến tăng trưởng mạnh nhờ chuyển nhượng một số dự án và dự kiến bàn giao 400 căn tại dự án Jamila, đã được bán 100%.

Cổ đông thông qua cổ tức bằng tiền mặt 500VND/cổ phiếu (lợi suất cổ tức 1,4%) và bằng cổ phiếu tỷ lệ 5% cho năm 2017 dù các năm trước KDH đều trả cổ tức hoàn toàn bằng tiền mặt. Ban lãnh đạo cho biết lý do là nhu cầu vốn cao hơn cho các dự án cao tầng và quy mô lớn năm 2018. Thời điểm trả cổ tức vẫn chưa được công bố.

Cổ đông thông qua cổ tức tỷ lệ 10% cho năm 2018, bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu. Cổ đông thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu ESOP 2018. Số cổ phiếu dự kiến phát hành là 6,8 triệu (1,8% lượng cổ phiếu lưu hành) và giá phát hành 15.000VND/cổ phiếu (thấp hơn 59% so với giá thị trường hiện nay). Thời gian hạn chế chuyển nhượng dự kiến là 1 năm.

Nguồn: VCSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác