DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224

Cập nhật cổ phiếu CTG – Ngân hàng thương mại quốc doanh thứ hai giải quyết xong trái phiếu VAMC

Lượt xem: 441 - Ngày:
Chia sẻ

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (CTG) đã tổ chức ĐHCĐ ngày 21/04/2018 với tỷ lệ cổ đông tham dự lên đến 93,5%. ĐHCĐ trình bày vắn tắt tình hình hoạt động năm 2017, trả lời câu hỏi của cổ đông về mục tiêu 2018 và công bố một thành viên HĐQT mới đại diện cho Ngân hàng MUFG. 

Đồ thị cổ phiếu CTG cập nhật ngày 23/04/2018. Nguồn: AmiBrokerĐồ thị cổ phiếu CTG cập nhật ngày 23/04/2018. Nguồn: AmiBroker

Lợi nhuận trước thuế Quý 1/2018 đạt 3.000 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. ROA và ROE dự phóng cho cả năm lần lượt đạt 1,1% và 15,3%. Tổng dư nợ tín dụng đạt 886.000 tỷ đồng, tăng 3,3% so với Quý 4/2017.
Mục tiêu năm 2018: tổng giá trị tài sản tăng 10%-12%, trong đó tăng trưởng tín dụng đạt 14%; tiền gửi khách hàng tăng 10%-14%. Ngân hàng không công bố mục tiêu lợi nhuận trước thuế.
Đại hội cũng công bố từ nhiệm ông Yotaro Agari khỏi vị trí thành viên HĐQT theo yêu cầu của Ngân hàng MUFG. Đồng thời, cổ đông cũng bầu ông Hideaki Takase do MUFG đề cử làm thành viên HĐQT mới thay thế ông Agari.
Tỷ lệ trả cổ tức năm 2017 là 5%-7% (lợi suất cổ tức 1,5%-2,1% theo giá hiện nay).

Nguồn: VCSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác