DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224
Đầu tư Cổ phiếu Group Facebook

Cập nhật chỉ số – VN Diamond và VNFIN Select: Review bán niên

Lượt xem: 274 - Ngày:
Chia sẻ

Chỉ số VN Diamond loại bỏ KDH

Tỷ lệ trần sở hữu nước ngoài của KDH chỉ là 83,3%, do đó không còn đáp ứng tiêu chí tỷ lệ trần sở hữu nước ngoài của chỉ số VN Diamond với yêu cầu tỷ lệ này ít nhất đạt 90%. (Tỷ lệ trần sở hữu nước ngoài được tính bằng tỷ lệ sở hữu nước ngoài chia cho tỷ lệ trần sở hữu nước ngoài. Tỷ lệ này được tổng hợp trong 12 tháng). Do đó, cổ phiếu KDH đã bị loại khỏi giỏ chỉ số VN Diamond trong đợt review này.

Chỉ số VN Diamond thêm vào ACB, MSB, EIB, LPB và TCM

2 cổ phiếu ACB và MSB dù chỉ mới niêm yết trên sàn HSX (lần lượt vào ngày 9/12/2020 và 22/12/2020) nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ các tiêu chí để được thêm vào giỏ chỉ số VN Diamond. EIB và TCM cũng sẽ được thêm vào giỏ chỉ số VN Diamond nhờ thanh khoản và vốn hóa cải thiện. Các tiêu chí chính như Bảng 1 dưới đây.

Chỉ số VNFIN Select thêm vào AGR, BIC, BVH và CTS

Cổ phiếu AGR, BIC, BVH, CTS được thêm vào giỏ chỉ số nhờ nằm trong giỏ chỉ số VNAllshare và đáp ứng tất cả các tiêu chí của chỉ số VNFIN Select như quy mô tối thiểu 500 tỷ đồng và thanh khoản ít nhất 1 tỷ đồng/ngày.

Bảng 1: Các tiêu chỉ của chỉ số VN Diamond Index Cập nhật chỉ số - VN Diamond và VNFIN Select: Review bán niên

Kết quả review bán niên chỉ số VN Diamond & VNFIN Select – tháng 4/2021

HSX đã công bố review bán niên đối với chỉ số VN Diamond và chỉ số VNFIN Select – trong nửa đầu năm 2021. Tất cả các thay đổi sẽ có hiệu lực từ ngày 3/5/2021.

Chỉ số VN Diamond

Trong đợt review này, chỉ số VN Diamond sẽ thêm vào giỏ TCM và 5 ngân hàng là ACB, EIB, MSB, LPB và MSB. Điều này sát với dự báo của HSC. Mặc dù ACB, VIB, MSB và LPB chỉ mới niêm yết trên HSX và không thuộc giỏ chỉ số VN Allshares, nhưng các cổ phiếu này vẫn là những ứng cử viên phù hợp để đưa vào giỏ.

Các cổ phiếu ACB, VIB, MSB và LPG có giá trị vốn hóa thị trường ổn định lần lượt là 72.845 tỷ đồng, 57.688 tỷ đồng, 25.859 tỷ đồng và 20.848 tỷ đồng, tỷ lệ trần sở hữu nước ngoài lần lượt là 100%, 99,4%, 99,3% và 95% và thanh khoản cao lần lượt là 116,7 tỷ đồng/ngày, 29,6 tỷ đồng/ngày, 107,3 tỷ đồng/ngày và 68 tỷ đồng/ngày. Nhờ đó, các cổ phiếu này đã được thêm vào giỏ chỉ số VN Diamond.

Ngoài ra, cổ phiếu EIB và TCM hiện đang nằm trong giỏ chỉ số VN Allshares. Tỷ lệ trần sở hữu nước ngoài của EIB và TCM lần lượt là 99,8% và 97,3%, với thanh khoản lần lượt vào khoảng 8,5 tỷ đồng/ngày và 20,7 tỷ đồng/ngày, và vốn hóa thị trường lần lượt khoảng 22.250 tỷ đồng và 3.042 tỷ đồng. Như vậy, với việc EIB cải thiện thanh khoản và TCM cải thiện vốn hóa, 2 cổ phiếu này đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí để được thêm vào giỏ chỉ số VN Diamond và cũng đã được thêm vào giỏ chỉ số trong đợt review này.

Dựa trên kết quả review của HSX, chúng tôi ước tính giỏ chỉ số VN Diamond sẽ thêm các cổ phiếu ACB, EIB, MSB, LPB, VIB và TCM với tỷ trọng lần lượt là 6,2%, 2,7%, 1,6%, 1,8%, 2,7% và 2,2%.

Các NĐT nước ngoài gần đây đã giảm tỷ lệ nắm giữ tại KDH, theo đó, tỷ lệ trần sở hữu nước ngoài của KDH không còn đáp ứng yêu cầu của chỉ số VN Diamond nên đã bị loại bỏ. Tỷ trọng hiện tại của KDH trong giỏ chỉ số VN Diamond là 5,8%.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng giỏ chỉ số VN Diamond sẽ tăng thêm 3 mã, tăng từ 13 lên 18 mã. Ngành ngân hàng sẽ tiếp tục có tỷ trọng lớn nhất là 40% giỏ chỉ số; bao gồm 9 ngân hàng là TCB (8,0%), VPB (7,5%), ACB (6,2%), MBB (4,8%), VIB (2,7%), CTG (3,0%), MSB (1,6%), EIB (2,7%), TPB (1,7%) và LPB (1,8%).

MWG và FPT là 2 cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất với khoảng 15%.

Ước tính khối lượng mua/bán của quỹ VFMVN Diamond ETF

Quỹ VFMVN Diamond ETF sử dụng chỉ số VN Diamond làm cơ sở. Việc giỏ chỉ số VN Diamond thay đổi thành phần và tỷ trọng từng cổ phiếu sẽ tác động lớn đến hoạt động giao dịch của quỹ VN Diamond ETF.

Quỹ có tổng giá trị tài sản quản lý hiện tại là 10.272 tỷ đồng. Chúng tôi ước tính quỹ ETF này cần mua khoảng 18,8 triệu cổ phiếu ACB, 10,1 triệu cổ phiếu EIB, 9,3 triệu cổ phiếu LPB, 7,2 triệu cổ phiếu MSB, 5,3 triệu cổ phiếu VIB và 1,8 triệu cổ phiếu TCM và sẽ cần bán 18,4 triệu cổ phiếu KDH cho danh mục đầu tư của mình.

Ngoài ra, quỹ ETF này có thể sẽ bán một lượng đáng kể cổ phiếu MBB (18,2 triệu cổ phiếu), TPB (6,7 triệu cổ phiếu), TCB (6,3 triệu cổ phiếu), CTG (4,2 triệu cổ phiếu), FPT (1,7 triệu cổ phiếu) và TCB (6,3 triệu cổ phiếu) . Chúng tôi cũng kỳ vọng quỹ ETF này sẽ mua vào một lượng đáng kể cổ phiếu GMD (3,6 triệu cổ phiếu), PNJ (2,5 triệu cổ phiếu), NLG (4,2 triệu cổ phiếu) và REE (2,4 triệu cổ phiếu).

Những biến động về giá thị trường và số lượng chứng chỉ quỹ từ nay đến khi kết thúc đợt tái cơ cấu danh mục có thể làm thay đổi tỷ trọng cũng như khối lượng mua và bán dự kiến đối với từng cổ phiếu.

Bảng 2: Các cổ phiếu thành phần mới của VN Diamond Index Cập nhật chỉ số - VN Diamond và VNFIN Select: Review bán niên

Bảng 3: Ước tính số lượng cổ phiếu mua vào/bán ra của quỹ VFMVN Diamond ETF Cập nhật chỉ số - VN Diamond và VNFIN Select: Review bán niên

Bảng 4: Định giá Cập nhật chỉ số - VN Diamond và VNFIN Select: Review bán niên

Bảng 5: Dòng vốn của quỹ VFMVN Diamond theo Cập nhật chỉ số - VN Diamond và VNFIN Select: Review bán niên

Chỉ số VNFIN Select

Trong đợt review này, HSX đã thêm các cổ phiếu AGR, BIC, BVH và CTS vào giỏ chỉ số VNFIN Select, nâng tổng số cổ phiếu thành phần từ 16 lên 20 và sẽ không có cổ phiếu nào bị loại bỏ. Các cổ phiếu này được thêm vào giỏ VNFIN Select nhờ nằm trong giỏ chỉ số VN Allshares và đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của giỏ VNFIN Select. Vốn hóa thị trường hiện tại của AGR, BIC, BVH và CTS lần lượt là 2.534 tỷ đồng, 2.520 tỷ đồng, 44.168 tỷ đồng và 1.782 tỷ đồng.

Dựa trên số liệu cập nhật từ HSX, chúng tôi ước tính tỷ trọng của từng cổ phiếu trong giỏ chỉ số VNFIN Select sẽ như trong Bảng 6. Hiện tại, 5 cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất của giỏ chỉ số VNFIN Select là TCB (15,1%), VPB (14,9%), MBB (12,8%) ), VCB (10,1%), CTG (7,9%) và HDB (7,6%), chiếm tổng cộng 62,7% tỷ trọng của giỏ.

Hiện tại, không có quỹ ETF nào sử dụng chỉ số VNFIN Select làm cơ sở.

Bảng 6: Các cổ phiếu thành phần mới và tỷ trọng của các cổ phiếu trong VNFIN Select Index Cập nhật chỉ số - VN Diamond và VNFIN Select: Review bán niên

Nguồn: HSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý