DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật chỉ số – Dự báo review bán niên VN30 nửa đầu năm 2021

Lượt xem: 1,199 - Ngày:
Chia sẻ

Có thể thêm BVH, TPB và PDR và loại ROS, EIB và SAB

Trong đợt review này, vốn hóa thị trường của ROS đã giảm đáng kể và không còn đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện của VN30. Các ứng cử viên khác bị loại bỏ gồm EIB và SAB, với mức thanh khoản khá thấp để duy trì trong VN30.

Tỷ lệ free-float của BVH hiện thấp hơn 10% nhưng vốn hóa thị trường tăng mạnh do thị giá tăng gần đây, do đó cổ phiếu hiện đáp ứng tất cả các tiêu chí để được thêm vào giỏ chỉ số VN30.

TPB và PDR cũng là những bổ sung tiềm năng cho giỏ chỉ số VN30 do đáp ứng được tất cả các tiêu chí và vốn hóa thị trường đủ lớn.

Hiện tại có 3 quỹ ETF đang sử dụng chỉ số VN30 làm cơ sở; VFM VN30 ETF, SSIAM VN30 ETF và MAFM VN30 ETF, với tổng tài sản quản lý lần lượt là 298 triệu USD, 2,56 triệu USD và 5,7 triệu USD. Do đó, những thay đổi của chỉ số VN30 và việc cơ cấu lại danh mục của các quỹ ETF sẽ tác động đáng kể đến thị trường.

Bảng 1: Thông tin chung Cập nhật chỉ số - Dự báo review bán niên VN30 nửa đầu năm 2021

Bảng 2: Giá trị tài sản ròng Cập nhật chỉ số - Dự báo review bán niên VN30 nửa đầu năm 2021

Bảng 3: Tổng lợi suất đầu tư bình quân năm Cập nhật chỉ số - Dự báo review bán niên VN30 nửa đầu năm 2021

Biểu đồ 4: Giá & NAV (USD) Cập nhật chỉ số - Dự báo review bán niên VN30 nửa đầu năm 2021

Biểu đồ 5: Số lượng chứng chỉ quỹ E1VFVN30 ETF Cập nhật chỉ số - Dự báo review bán niên VN30 nửa đầu năm 2021

VN30: Dự báo Review bán niên nửa đầu năm 2021

HSX sẽ công bố kết quả review bán niên VN30 nửa đầu năm 2021 vào ngày 18/1/2020 và có hiệu lực vào ngày 1/2/2020. Theo các tiêu chuẩn và dữ liệu của VN30, kể từ ngày 8/12/2020, chúng tôi đưa ra các dự báo sau:

Thêm vào BVH, TPB, PDR; loại bỏ ROS, EIB, SAB

Vốn hóa thị trường của ROS giảm mạnh từ đầu năm 2020 đến nay, chủ yếu do giá thị trường giảm mạnh 86,5% từ đầu năm. Do đó, cổ phiếu không còn đáp ứng các tiêu chí của VN30 để duy trì. Ngoài ra, chúng tôi dự báo EIB và SAB có thể bị loại do giá trị và khối lượng giao dịch khớp lệnh thấp. Tỷ trọng hiện tại của ROS, EIB và SAB trong giỏ chỉ số VN30 lần lượt là 0,2%, 2,3% và 1,9%.

Mặt khác, chúng tôi thấy có 3 cổ phiếu (BVH, TPB và PDR) đáp ứng đầy đủ các tiêu chí để được thêm vào giỏ chỉ số VN30. Vốn hóa thị trường hiện tại của BVH, TPB và PDR lần lượt là 42.089 tỷ đồng, 22.902 tỷ đồng và 16.995 tỷ đồng, trong khi tỷ lệ free-float lần lượt là 9%, 60% và 40%. Chúng tôi ước tính BVH, TPB và PDR có thể được thêm vào VN30 với tỷ trọng lần lượt là 0,5%, 1,8% và 0,9%.

5 cổ phiếu tỷ trọng lớn nhất trong VN30 sẽ là VNM (10%), HPG (9,3%), VIC (8,2%), TCB (8,2%) và VPB (6%).

Quỹ E1VFVN30 ETF, SSIAM VN30 ETF và MAFM VN30 ETF đang sử dụng chỉ số VN30 làm cơ sở. Tổng tài sản quản lý hiện tại của 3 quỹ này lần lượt là 298 triệu USD, 2,56 triệu USD và 5,7 triệu USD. Sau ngày công bố, chúng tôi ước tính 3 quỹ ETF này sẽ mua khoảng 5,6 triệu cổ phiếu TPB, 1,5 triệu cổ phiếu PDR và 0,6 triệu cổ phiếu BVH, trong khi đó, các quỹ này có thể sẽ bán khoảng 9,5 triệu cổ phiếu EIB, 5,1 triệu cổ phiếu ROS và 0,6 triệu cổ phiếu SAB.

Ngoài ra, các quỹ ETF này sẽ mua một lượng đáng kể TCB (0,87 triệu cổ phiếu) và HPG (0,65 triệu cổ phiếu), cũng như bán CTG (1,2 triệu cổ phiếu), MBB (0,5 triệu cổ phiếu) và VPB (0,38 triệu cổ phiếu).

Lưu ý, những biến động về thị giá và số lượng chứng chỉ quỹ từ nay đến khi kết thúc đợt tái cơ cấu danh mục có thể làm thay đổi tỷ trọng, cũng như khối lượng mua bán dự kiến của từng cổ phiếu.

Chúng tôi nhận thấy, từ đầu tháng 11 đến nay, trong khi quỹ SSIAM VN30 ETF không thu hút được bất kỳ dòng vốn nào thì quỹ ETF E1VFVN30 lại thu hút được vốn liên tục, với tổng trị giá 3,96 triệu USD. Với dòng tiền này, quỹ ETF này đã mua cổ phiếu trên HSX trong giai đoạn đó. Tuy nhiên, vào ngày 4/12, quỹ ETF E1VFVN30 đã rút 2,5 triệu USD.

Các chứng chỉ quỹ E1VFVN30 ETF và SSIAM VN30 ETF đang giao dịch cao hơn NAV lần lượt là 0,2% và 0,47%, theo đó, chúng tôi dự báo các quỹ ETF này sẽ thu hút dòng vốn và mua cổ phiếu tại thị trường Việt Nam.

Đợt review chỉ số nửa năm tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng 7/2021.

Bảng 6: Dự báo các cổ phiếu thành phần mới trong giỏ chỉ số VN30 Cập nhật chỉ số - Dự báo review bán niên VN30 nửa đầu năm 2021

Bảng 7: Dự báo số lượng cổ phiếu mua vào/bán ra từ các quỹ ETF Cập nhật chỉ số - Dự báo review bán niên VN30 nửa đầu năm 2021

Biểu đồ 8: Dòng vốn của quỹ E1VFVN30 (triệu USD)Cập nhật chỉ số - Dự báo review bán niên VN30 nửa đầu năm 2021

 

Nguồn: HSC 

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý