DANH MỤC

Mobile / Zalo: 0912 842 224
Đầu tư Cổ phiếu Group Facebook

Cập nhật chỉ số – Dự báo kết quả review và điều chỉnh chỉ số MVIS Vietnam Q1/2023

Lượt xem: 1,185 - Ngày:
Chia sẻ

Chỉ số MarketVector Vietnam Local sẽ thay thế chỉ số MVIS Vietnam từ tháng 3/2023  

Vào ngày 1/12/2022, Hội đồng Quản trị của quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF đã xem xét và thông qua: (1) thay đổi chỉ số cơ sở của quỹ từ chỉ số MVIS Vietnam sang chỉ số MarketVector Vietnam Local; (2) thay đổi mục tiêu đầu tư của quỹ; và (3) thay đổi chiến lược đầu tư chính của quỹ. 

MVIS Vietnam có thể sẽ thêm vào cổ phiếu DCM trong khi loại ra cổ phiếu STB và DXG  

Cổ phiếu DCM hiện đang nằm trong giỏ chỉ số MarketVector Vietnam Local và vẫn đủ điều kiện để được giữ lại. Do chỉ số MVIS Vietnam được thay thế bằng chỉ số MarketVector Vietnam Local, cổ phiếu DCM có thể sẽ được thêm vào giỏ chỉ số MVIS Vietnam trong đợt review này. 

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài khả dụng của cổ phiếu STB hiện đã gần đạt mức tối đa là 30%, không còn đáp ứng tiêu chí của chỉ số. Do đó, cổ phiếu này có thể sẽ bị loại ra trong đợt review này.  

Cổ phiếu DXG hiện cũng nằm trong giỏ chỉ số MarketVector Vietnam Local và không nằm trong giỏ chỉ số MVIS Vietnam. Vốn hóa free-float của DXG hiện khá thấp và gần như nằm ngoài top 85% vốn hóa free-float tích lũy của giỏ chỉ số. Do đó, chỉ số MarketVector Vietnam Local có thể loại cổ phiếu DXG ra khỏi danh mục và chỉ số MVIS Vietnam sẽ không cần đồng thời thêm vào cổ phiếu này. 

Quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF sẽ nâng tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam lên 17,8%  

Tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam của quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF hiện khoảng 82,2%, trong khi tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam trong giỏ chỉ số MarketVector Vietnam Local là 100% (tăng khoảng 17,8%). Với tổng giá trị tài sản quản lý là 498,8 triệu USD, quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF sẽ cần giải ngân khoảng 88 triệu USD trên thị trường Việt Nam trong thời gian tới.  

Đây là một đợt tái cơ cấu danh mục rất lớn. Chúng tôi ước tính quỹ ETF này sẽ cần mua vào khoảng 4,8 triệu cổ phiếu DCM và bán ra khoảng 2,8 triệu cổ phiếu STB. Ngoài ra, chúng tôi dự báo quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF sẽ mua vào một lượng đáng kể các cổ phiếu khác trong đợt review hàng quý này. 

2 cổ phiếu có thể sẽ bị loại ra trong khi 1 cổ phiếu có thể được thêm vào  

MVIS Vietnam sẽ công bố kết quả review hàng quý Q1/2023 vào ngày 10/3/2023. Ngày thực hiện và ngày có hiệu lực lần lượt vào ngày 17/3 và 20/3/2023. Chúng tôi cho rằng cổ phiếu STB và DXG có thể sẽ bị loại ra, trong khi cổ phiếu DCM có thể sẽ được thêm vào trong đợt review này. 

MVIS Vietnam được dự báo có thể sẽ bổ sung cổ phiếu DCM và loại ra cổ phiếu STB và DXG  

Đợt review chỉ số MVIS Vietnam Q1/2023 khá đặc biệt do có sự thay đổi chỉ số.  

Vào ngày 1/12/2022, Hội đồng Quản trị của quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF đã xem xét và thông qua việc thay đổi chỉ số cơ sở từ chỉ số MVIS Vietnam sang chỉ số MarketVector Vietnam Local. Ngày có hiệu lực dự kiến là ngày 17/3/2023. 

Chỉ số MVIS Vietnam hiện bao gồm 40 cổ phiếu Việt Nam, chiếm 82,2% tỷ trọng giỏ chỉ số, 17,8% còn lại là các cổ phiếu nước ngoài. Trong khi đó, chỉ số MarketVector Vietnam Local bao gồm 42 cổ phiếu Việt Nam, chiếm 100% tỷ trọng giỏ chỉ số. 2 cổ phiếu nằm trong giỏ chỉ số MarketVector Vietnam Local nhưng không nằm trong giỏ chỉ số MVIS Vietnam bao gồm DCM và DXG. Các cổ phiếu còn lại giống nhau nhưng có tỷ trọng khác nhau.  

Kết quả review Q1/2023 chỉ số MVIS Vietnam sẽ dựa trên dữ liệu trong ngày làm việc cuối cùng của tháng 2/2023. Dựa trên các tiêu chí và dữ liệu tính đến ngày 22/2/2023, cổ phiếu DCM vẫn đáp ứng đầy đủ các tiêu chí để được thêm vào giỏ chỉ số MVIS Vietnam. Trong khi đó, chúng tôi dự báo cổ phiếu STB và DXG có thể sẽ bị loại ra do tỷ lệ sở hữu nước ngoài khả dụng (khoảng 0,01% < 5%) và vốn hóa thị trường (286 triệu USD) thấp.  

Các cổ phiếu Việt Nam còn lại trong giot chỉ số MVIS Vietnam vẫn đáp ứng đầy đủ các tiêu chí (vốn hóa thị trường, thanh khoản, tỷ lệ free-float và tỷ lệ sở hữu nước ngoài) để được giữ lại trong trong giỏ chỉ số. 

phiếu Việt Nam trong giỏ chỉ số MVIS Vietnam sẽ tăng 17,8%, từ 82,2% lên 100%. Chúng tôi ước tính top 5 cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất bao gồm VIC (8%), VNM (8%), VHM (7%), HPG (6,5%) và MSN (6%), chiếm 35,5% tổng tỷ trọng giỏ chỉ số.  

Quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF, sử dụng chỉ số MVIS Vietnam làm cơ sở, với tổng tài sản quản lý hiện là 494,8 triệu USD, sẽ cần giải ngân tổng cộng khoảng 88 triệu USD trên thị trường Việt Nam để tăng tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam từ 82,2% lên 100%.  

Trong đợt review hàng quý này, chúng tôi ước tính quỹ ETF này sẽ cần mua vào khoảng 4,8 triệu cổ phiếu DCM và bán ra khoảng 2,8 triệu cổ phiếu STB. Ngoài ra, chúng tôi dự báo quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF sẽ mua vào một lượng đáng kể cổ phiếu VND (9,7 triệu cổ phiếu), NVL (8,6 triệu cổ phiếu) và các cổ phiếu khác, đồng thời bán ra một lượng đáng kể cổ phiếu HPG (7,8 triệu cổ phiếu) và VHM (0,6 triệu cổ phiếu). 

Lưu ý, biến động giá cổ phiếu, số lượng chứng chỉ quỹ và quyết định của công ty quản lý quỹ từ nay đến khi kết thúc đợt tái cơ cấu danh mục có thể làm thay đổi tỷ trọng cũng như khối lượng mua bán dự kiến đối với từng cổ phiếu. Đợt review chỉ số hàng quý tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng 6/2023  

Kể từ đầu năm, quỹ VanEck Vectors ETF đã thu hút ròng 89,1 triệu USD với tổng số 7,2 triệu chứng chỉ quỹ được phát hành. Quỹ thu hút vốn rất mạnh trong giai đoạn đầu tháng 1/2023. Kể từ giữa tháng 1, dòng vốn đã chững lại nhưng quỹ VNM ETF vẫn chưa bị rút vốn. 

Bảng 1: Ước tính tỷ trọng mới & dự báo số lượng các cổ phiếu mua vào/ bán ra của quỹ VNM ETF  

Bảng 2: Thông tin quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF  

Biểu đồ 3: Dòng vốn hàng tháng của quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF (triệu USD)  

Bảng 4: Chênh lệch RNAV và giá CCQ VanEck Vectors Vietnam ETF (%) & và dòng vốn hàng ngày  

Bảng 5: MVIS Vietnam Index/ MarketVector Vietnam Local Index – các mốc thời gian review  

Nguồn: HSC 

Tuyên bố miễn trách nhiệm: Báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như một nguồn tham khảo. Dautucophieu.net sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến trong báo cáo này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc những thông tin sai lệch về doanh nghiệp.

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý