DANH MỤC

Mobile / Zalo: 0912 842 224
Đầu tư Cổ phiếu Group Facebook

Cập nhật chỉ số – Cập nhật chỉ số VN30 và VNFIN Lead – tháng 10/2023

Lượt xem: 1,112 - Ngày:
Chia sẻ

Cập nhật tỷ lệ free-float và hệ số giới hạn tỷ trọng vốn hóa  

HSC nhận thấy một số cập nhật vào tháng 10/2023. Theo HSX, tỷ lệ free-float trong giỏ chỉ số VN30 của cổ phiếu ACB, MWG, VIB, VJC và VHM được điều chỉnh tăng 5 điểm phần trăm trong khi cổ phiếu SSB và POW bị điều chỉnh giảm 5 điểm phần trăm. 

Đối với chỉ số VNFIN Lead, tỷ lệ free-float của ACB và VIB điều chỉnh tăng 5 điểm phần trăm trong khi cổ phiếu SSB và MSB điều chỉnh giảm 5 điểm phần trăm, các cổ phiếu khác được giữ nguyên. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành, thanh khoản và hệ số giới hạn tỷ trọng vốn hóa của các cổ phiếu trong giỏ chỉ số VNFIN Lead cũng được cập nhật.  

Những thay đổi này sẽ tác động đến tỷ trọng của từng cổ phiếu trong giỏ chỉ số VN30 và VNFIN Lead; các quỹ DCVFM VN30 ETF, SSIAM VN30 ETF, MAFM VN30 ETF, KIM Growth VN30 ETF và SSIAM VNFIN Lead ETF sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục. 

Các quỹ ETF mua vào một lượng đáng kể cổ phiếu ACB, EIB và bán ra một một lượng đáng kể cổ phiếu MBB, SSB  

Ngày tái cơ cấu cuối cùng sẽ là ngày 3/11/2023. Chúng tôi ước tính các quỹ ETF sẽ mua vào một lượng đáng kể cổ phiếu ACV (3,3 triệu cổ phiếu), EIB (1,7 triệu cổ phiếu), VHM (1,6 triệu cổ phiếu) VIB (1,5 triệu cổ phiếu) và MSB (1,3 triệu cổ phiếu), đồng thời bán ra một lượng đáng kể cổ phiếu MBB (1,9 triệu cổ phiếu), SSB (1,4 triệu cổ phiếu), TCB (1 triệu cổ phiếu) và STB (1 triệu cổ phiếu). 

Bảng 1: Những thay đổi của chỉ số VN30 & VNFIN Lead trong 10/2023  

Công bố những điều chỉnh chỉ số; tỷ trọng mới  

HSX công bố cập nhật số lượng cổ phiếu đang lưu hành, tỷ lệ free-float và hệ số giới hạn tỷ trọng vốn hóa đối với các cổ phiếu thành phần trong giỏ chỉ số VN30 và VNFIN Lead. Tất cả thay đổi sẽ ảnh hưởng đến tỷ trọng của cổ phiếu trong giỏ chỉ số. Ngày có hiệu lực sẽ là 6/11/2023. 

Chỉ số VN30  

So với hiện tại, tỷ lệ free-float trong giỏ chỉ số VN30 của 5 cổ phiếu được điều chỉnh tăng 5 điểm phần trăm bao gồm ACB (từ 85% lên 39%), MWG (75% lên 80%), VIB (50% lên 55%), VJC (50% lên 55%) và VHM (25% lên 30%) trong khi 2 cổ phiếu điều chỉnh giảm 5 điểm phần trăm bao gồm SSB (60% xuống 55%) và POW (25% xuống 20%). Cổ phiếu được điều chỉnh tăng tỷ lệ free-float sẽ được tăng tỷ trọng trong giỏ chỉ số. 

Theo số liệu cập nhật của HSX, chúng tôi ước tính tỷ trọng mới đối với từng cổ phiếu trong giỏ chỉ số VN30 như bên dưới (Bảng 3). Top 5 cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất trong giỏ chỉ số VN30 bao gồm VPB (9,0%), FPT (8,8%), HPG (6,7%), ACB (6,7%), TCB (6,1%), chiếm 37,3% trong tổng tỷ trọng giỏ chỉ số VN30.  

Hiện tại, quỹ DCVFMVN30 ETF, SSIAM VN30 ETF, MAFM VN30 ETF và KIM Growth VN30 ETF sử dụng chỉ số VN30 làm cơ sở. Tổng tài sản của những quỹ này lần lượt là 313 triệu USD (giảm 9,2% so với đầu năm), 4,8 triệu USD (tăng 68,6% so với đầu năm), 14,6 triệu USD (tăng 3,7% so với đầu năm) và 24,8 triệu USD (tăng 36,6% so với đầu năm). Chúng tôi ước tính các quỹ ETF sẽ mua vào một lượng đáng kể cổ phiếu VHM (1,6 triệu cổ phiếu) và ACB (1,0 triệu cổ phiếu) đồng thời bán ra một lượng lớn cổ phiếu SSB (1,1 triệu cổ phiếu). 

Chỉ số VNFIN Lead  

Chúng tôi nhận thấy tỷ lệ free-float của EIB và VIB trong giỏ chỉ số VNFIN Lead đều được điều chỉnh tăng 5 điểm phần trăm (từ 80% lên 90% và 80% lên 85%) trong khi tỷ lệ free-float của cổ phiếu SSB và MSB đều giảm 5 điểm phần trăm (từ 60% xuống 55% và 90% xuống 95%). Theo quy định của HSX, tỷ lệ free-float trên 15% được làm tròn 5 điểm phần trăm trong khi tỷ lệ free-float của các cổ phiếu thấp hơn 15% sẽ làm tròn 1 điểm phần trăm.  

Theo số liệu cập nhật từ HSX, chúng tôi ước tính tỷ trọng mới của từng cổ phiếu trong giỏ chỉ số VNFIN Lead Index như bên dưới. Trong đó, 13 cổ phiếu (ACB, EIB, SS, MSB, VCB, CTG, VIB, TPB, HDB, BID, VPB,OCB, và HCM) được tăng tỷ trọng (so với tỷ trọng tính đến ngày 23/10/2023), và 8 cổ phiếu bị giảm tỷ trọng (VCI, VND, SHB, LPB, SSB, STB, TCB và MBB). 

Top 5 cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất trong giỏ chỉ số VNFIN Lead bao gồm VPB (15.6%), STB (14.6%), SSI (10,4%), TCB (10,1%) và ACB (7,5%), chiếm 58,3% tổng tỷ trọng giỏ chỉ số VNFIN Lead.  

Quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF sử dụng chỉ số VNFIN Lead làm cơ sở với tổng giá trị tài sản quản lý hiện khoảng 159,2 triệu USD, tăng 15% so với đầu năm. Chúng tôi ước tính quỹ ETF này sẽ mua vào một lượng đáng kể cổ phiếu ACB (2,3 triệu cổ phiếu), EIB (1,7 triệu cổ phiếu), MSB (1,3 triệu cổ phiếu) đồng thời bán ra cổ phiếu MBB (1,9 triệu cổ phiếu) và STB (0,8 triệu cổ phiếu). 

Lưu ý, biến động giá cổ phiếu và số lượng chứng chỉ quỹ từ nay đến khi kết thúc đợt tái cơ cấu danh mục có thể làm thay đổi tỷ trọng cũng như khối lượng mua bán dự kiến đối với từng cổ phiếu.  

Đợt review bán niên chỉ số sẽ diễn ra vào tháng 4/2024. 

Bảng 2: Những thay đổi của chỉ số VN30 tính đến T10/2023  

Bảng 3: Ước tính số lượng cổ phiếu mua vào/bán ra của các quỹ DCVFM VN30 ETF, SSIAM VN30 ETF, MAFM VN30 ETF và KIM Growth VN30 ETF  

Biểu đồ 4: Dòng vốn theo tháng của quỹ DCVFM VN30 ETF (triệu USD)  

Bảng 5: Những thay đổi đối với chỉ số VNFIN Lead Index tính đến T10/2023  

Bảng 6: Ước tính số lượng cổ phiếu mua vào/bán ra của quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF  

Biểu đồ 7: Dòng vốn theo tháng của quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF (triệu USD)  

Nguồn: HSC 

Tuyên bố miễn trách nhiệm: Báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như một nguồn tham khảo. Dautucophieu.net sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến trong báo cáo này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc những thông tin sai lệch về doanh nghiệp.

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý