DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224
Đầu tư Cổ phiếu Group Facebook

Cập nhật chỉ số – Cập nhật chỉ số VN Diamond và VNFIN Lead tháng 7/2022

Lượt xem: 267 - Ngày:
Chia sẻ

Cập nhật tỷ lệ free-float và hệ số giới hạn tỷ trọng vốn hóa

Theo HSX, tỷ lệ free-float của TPB và EIB đều điều chỉnh giảm 5 điểm phần trăm. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành, thanh khoản và hệ số giới hạn tỷ trọng vốn hóa của các cổ phiếu cũng được cập nhật.

Những thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến tỷ trọng của từng cổ phiếu trong giỏ chỉ số VN Diamond – theo đó, quỹ DCVFM VNDiamond ETF sẽ cần mua/bán cổ phiếu để tái cơ cấu tỷ trọng danh mục.

Cổ phiếu FTS, SSB và STB trong giỏ chỉ số VNFIN Select đều điều chỉnh tăng 5 điểm phần trăm tỷ lệ free-float, trong khi cổ phiếu APG, EIB, TPB đều điều chỉnh giảm 5 điểm phần trăm tỷ lệ free-float. Những thay đổi này cũng sẽ ảnh hưởng đến tỷ trọng của từng cổ phiếu trong giỏ chỉ số VNFIN Select. Hiện tại, quỹ KIM VNFIN Select ETF sử dụng chỉ số VNFIN Select làm cơ sở và quỹ ETF mới này có kế hoạch niêm yết trên sàn HSX vào tháng 10/2022.

Bảng 1: Tỷ lệ Free float thay đổi trong VN Diamond & VNFIN Select Index 

Bảng 2: Mức độ tăng giảm (%) 

Cập nhật chỉ số VN Diamond và VNFIN Select

HSX đã công bố cập nhật về số lượng cổ phiếu đang lưu hành, tỷ lệ free-float và hệ số giới hạn tỷ trọng vốn hóa đối với cổ phiếu thành phần trong giỏ chỉ số VN Diamond và VNFIN Select. Tất cả những thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến tỷ trọng của các cổ phiếu trong giỏ chỉ số. Ngày có hiệu lực từ ngày 1/8/2022.

Chỉ số VN Diamond

So với dữ liệu hiện tại, tỷ lệ free-float của TPB (55% xuống 50%) và EIB (80% xuống 70%) bị điều chỉnh giảm. Lưu ý, theo quy định của HSX, tỷ lệ free-float trên 15% được làm tròn lên 5 điểm phần trăm. Ngoài ra, hệ số thanh khoản và hệ số giới hạn tỷ trọng vốn hóa của các cổ phiếu trong giỏ chỉ số VN Diamond cũng được cập nhật.

Thông thường, các cổ phiếu được điều chỉnh tăng tỷ lệ free-float được kỳ vọng sẽ tăng tỷ trọng, trong khi các cổ phiếu bị điều chỉnh giảm tỷ lệ free-float dự kiến sẽ giảm tỷ trọng trong giỏ chỉ số. Ngoài ra, thanh khoản của cổ phiếu cũng ảnh hưởng đến tỷ trọng của từng cổ phiếu trong giỏ chỉ số.

Dựa trên số liệu cập nhật của HSX, HSC ước tính tỷ trọng mới cho từng cổ phiếu trong giỏ chỉ số VN Diamond trong Bảng 3. Có 11 cổ phiếu (ACB, KDH, TCB, VPB, MBB, MSB, VIB, TCM, OCB, EIB và PNJ) tăng tỷ trọng trong khi có 7 mã (DHC, TPB, GMD, FPT, REE, MWG và CTG) giảm tỷ trọng.

Top 5 cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất trong giỏ chỉ số VN Diamond là MWG (15,3%), FPT (15,1%), PNJ (14,7%), TCB (9,1%) và REE (9,1%), chiếm 63,5% tổng tỷ trọng giỏ chỉ số VN Diamond. Tổng số cổ phiếu vẫn là 18 cổ phiếu.

Hiện tại, quỹ DCVFM VN Diamond ETF, sử dụng chỉ số VN Diamond làm cơ sở, có tổng giá trị tài sản quản lý vào khoảng 17.701 tỷ đồng (769 triệu USD). HSC ước tính quỹ ETF này sẽ mua vào một lượng đáng kể cổ phiếu ACB (7,8 triệu cổ phiếu), KDH (4,5 triệu cổ phiếu), TCB (4,3 triệu cổ phiếu) và VPB (3,6 triệu cổ phiếu), đồng thời bán ra một lượng đáng kể cổ phiếu CTG (2,5 triệu cổ phiếu ), MWG (1,7 triệu cổ phiếu) và REE (1,6 triệu cổ phiếu).

Lưu ý, những biến động về giá thị trường và số lượng chứng chỉ quỹ từ nay đến khi kết thúc đợt tái cơ cấu danh mục đầu tư có thể làm thay đổi các tỷ trọng này, cũng như khối lượng mua và bán dự kiến đối với từng cổ phiếu.

Bảng 3: Cập nhật tỷ lệ free float, số lượng cổ phiếu đang lưu hành, giới hạn tỷ trọng vốn hóa của các cổ phiếu trong danh mục VN Diamond Index 

Bảng 4: Ước tính số lượng cổ phiếu mua vào/bán ra của DCVFM VN Diamond ETF 

Biểu đồ 5: Dòng vốn hàng tháng của quỹ DCVFM VN Diamond ETF (triệu USD) 

Chỉ số VNFIN Select

Tỷ lệ free-float của FTS, SSB và STB trong giỏ chỉ số VNFIN Select được điều chỉnh tăng 5 điểm phần trăm, trong khi tỷ lệ free-float của APG, EIB, TPB bị điều chỉnh giảm giảm 5 điểm phần trăm. Hệ số giới hạn tỷ trọng vốn hóa của tất cả các cổ phiếu thành phần trong giỏ chỉ số VNFIN Select đã được cập nhật. Tổng số cổ phiếu vẫn là 35 cổ phiếu.

Dựa trên số liệu cập nhật từ HSX, HSC ước tính tỷ trọng mới cho từng cổ phiếu trong giỏ chỉ số VNFIN Select trong Bảng 6. Theo đó, có 2 cổ phiếu giảm tỷ trọng trong khi có 2 cổ phiếu tăng tỷ trọng.

Top 5 cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất trong giỏ chỉ số VNFIN Select là VPB (12,5%), TCB (12,1%), ACB (10,0%), MBB (7,6%) và SSB (7,2%), chiếm 49,4% tổng tỷ trọng của giỏ chỉ số VNFIN Select. Hiện tại, quỹ KIM VNFIN Select ETF, sử dụng chỉ số VNFIN Select làm cơ sở, có kế hoạch niêm yết trên sàn HSX vào tháng 10/2022. Quỹ KIM VNFIN Select ETF là quỹ ETF thứ hai của KIM Vietnam (sau quỹ KIM Growth VN30 ETF) được niêm yết trên sàn HSX.

Bảng 6: Cập nhật tỷ lệ free float, số lượng cổ phiếu đang lưu hành, giới hạn tỷ trọng vốn hóa của các cổ phiếu trong danh mục VNFIN Select Index

Nguồn: HSC

Tuyên bố miễn trách nhiệm: Báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như một nguồn tham khảo. Dautucophieu.net sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến trong báo cáo này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc những thông tin sai lệch về doanh nghiệp.

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý