DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Nhận định về thông tư 180/2015/TT-BTC

Lượt xem: 13645 - Ngày:
Chia sẻ
tt180btc

Thông tư 180/2015/TT-BTC. Ảnh: Nguồn Internet

Ủy ban Chứng khoán nhà nươc công bố Thông tư 180/2015/TT-BTC ngày 4/12, theo đó Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 180/2015/TTBTC hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (Thông tư 180) thay thế Thông tư 01/2015/TT-BTC hướng dẫn đăng ký giao dịch của công ty đại chúng chưa niêm yết.

Theo đó, tất cả các công ty đại chúng hình thành trước ngày 01/01/2016 (ngày Thông tư 180 có hiệu lực) mà không niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán sẽ phải thực hiện đăng ký giao dịch trên hệ thống Upcom trong vòng một năm kể từ ngày 01/01/2016. Bên cạnh đó, đối với các công ty đại chúng hình thành sau ngày 01/01/2016, trong vòng 30 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán.

Nhà nước có công văn xác nhận hoàn tất việc đăng ký công ty đại chúng hoặc kể từ ngày kết thúc đợt chào bán chứng khoán ra công chúng, công ty đại chúng phải thực hiện đăng ký giao dịch trên hệ thống Upcom.

Chúng tôi nhận thấy đây là thông tin tích cực đối với thị trường chứng khoán Việt Nam khi trong thời gian tới khi thông tin trên sẽ có một số tác động như:

(1) Mở rộng phạm vi bắt buộc các doanh nghiệp lên UPCoM (tất cả công ty đại chúng),

(2) Giao dịch tập trung UPCoM sẽ giúp kiểm soát các doanh nghiệp chặt chẽ hơn, công khai minh bạch giao dịch, bảo vệ quyền lợi cho cổ đông, đặc biệt là cổ đông nhỏ lẻ,

(3) Quản lí chặt các doanh nghiệp “trốn nghĩa vụ niêm yết”. Hạn chế các trường hợp doanh nghiệp đã đủ điều kiện niêm yết nhưng không đăng ký niêm yết, các trường hợp doanh nghiệp tự nguyện hủy niêm yết vì mục đích riêng,

(4) Hạn chế tình trạng các doanh nghiệp tự nguyện hủy niêm yết trên HOSE và HNX, theo đó nếu hủy niêm yết trên HOSE và HNX, doanh nghiệp vẫn phải niêm yết ở UPCOM và điều này sẽ tác động tâm lí nhà đầu tư. Tuy nhiên, thông tư vẫn còn một số điểm hạn chế và đặc biệt đó là thông tư chưa có chế tài cụ thể để xử lý các trường hợp doanh nghiệp không đồng ý đăng ký giao dịch, điều này sẽ làm ảnh hưởng đến mức độ tham gia đăng kí giao dịch của cac doanh nghiệp chưa niêm yết và quy trình thực hiện thông tư gặp nhiều khó khăn.

Nguồn: FPTS

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

0912 842 224 Mở tài khoản CK