DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Nhận định về công tác thoái vốn tại SCIC của HSC

Lượt xem: 14231 - Ngày:
Chia sẻ

 

scic thoai von

Vài gợi ý về cách thức tiến hành thoái vốn của SCIC đang rõ nét một cách chậm chạp

Thông tin cụ thể hiện rất khan hiếm nhưng một vài ý kiến về cách thức SCIC tiến hành bán cổ phần dần hình thành – Thông tin về thương vụ thoái vốn sắp tới của SCIC trong số 10 hoạt động đầu tư ngoài ngành vẫn chưa được quyết định hay công bố đại chúng. Mặc dù nhiều NĐT vẫn luôn băn khoăn về cách thức thực hiện việc thoái vốn này. Tuy nhiên, từ nhiều nhận định truyền thông cũng như theo thông tin thu thập từ các nguồn liên quan, chúng tôi cho rằng:

Các thương vụ bán cổ phần lớn hơn có thể được thực hiện theo nhiều đợt – Trong khi việc thoái vốn tại các công ty nhỏ hơn có thể được thực hiện một lần thì việc bán cổ phần lớn hơn tại các công ty lớn nhất như VNM có thể được thực hiện theo nhiều đợt. Và thậm chí có thể kéo dài trong một vài năm. Để giảm rủi ro về giá khi mà một thương vụ chuyển nhượng lớn có thể không đạt được mức giá mà chính phủ kỳ vọng. Đồng thời chính phủ cũng thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Và theo đó mong muốn thực hiện các thương vụ nhỏ hơn để thử nghiệm tính khả khi của phương án đề xuất.

Cách thức bán đấu giá được ưa thích hơn – Có vẻ như với khung pháp lý hiện tại thì một phiên đấu giá sẽ được tổ chức để lựa chọn người mua. Phương pháp này được áp dụng khá tốt và là phương thức ưa thích sử dụng đối với tất cả các cổ phần hóa DNNN từ trước đến nay.

Tuy nhiên có thể không chỉ là phiên đấu giá đơn thuần – Có vẻ như SCIC có thể lựa chọn một danh sách ngắn các nhà đầu tư đủ điều kiện trước khi tổ chức đấu giá. Có một số lý do cho khả năng này. Việc lựa chọn nhà đầu tư có thể hướng đến những NĐT có thể bổ sung những yếu tố chiến lược đi cùng khoản đầu tư. Tương tự như các NĐT công nghiệp với tiềm năng bổ sung công nghệ hay trao đổi kiến thức có thể được ưa thích lựa chọn. SCIC cũng muốn đảm bảo rằng một người mua riêng lẻ đạt được cổ phần lớn tại VNM và theo đó có thể thực hiện tiếp quản công ty này.

Và theo đó cách thức tiến hành bán cổ phần mà SCIC nắm giữ sẽ không chỉ là một quyết định dựa trên giá đơn thuần. Vì vậy phương pháp lựa chọn có thể là kết hợp giữa đấu giá đại chúng và phương pháp đã được sử dụng khi lựa chọn đối tác chiến lược trong quá trình cổ phần hóa các DNNN.

Do đó có thể phương pháp cuối cùng là kết hợp giữa đấu giá và phát hành riêng lẻ – Vì vậy theo ý kiến của chúng tôi, hình thức đấu giá với những người tham gia đấu giá đã được chọn lọc trước có thể tương tự như việc phát hành riêng lẻ. Khi đó các NĐT quan tâm được lựa chọn vào danh sách cuối cùng phù hợp với cả SCIC và bản thân VNM. Với yếu tố giá đóng vai trò quan trọng trong quyết định cuối cùng trong việc chọn lựa người mua. Dĩ nhiên, trên đây hoàn toàn là dự báo của chúng tôi và chúng tôi nhấn mạnh rằng chưa có bất kỳ quyết định nào được đưa ra liên quan đến phương thức cuối cùng. Và do đó giả định của chúng tôi trên đây hoàn toàn là thông tin chung về khả năng mà SCIC có thể lựa chọn để tiến hành thoái vốn.

Nguồn: HSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

0912 842 224 Mở tài khoản CK