DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Khi sở hữu cổ đông làm thay đại diện pháp luật

Lượt xem: 1,931 - Ngày:
Chia sẻ

Ngày 26/7, Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng (CICO) có Đơn kiến nghị can thiệp khẩn cấp gửi cho các cơ quan báo chí, Tổng Công ty IDICO, Thành ủy Đà Nẵng, Bộ Xây dựng nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng cho người lao động tại Công ty đối với việc Tổng Công ty Miền Trung – CTCP đã chuyển nhượng 268.000 cổ phần, chiếm 44,78% vốn điều lệ của Công ty không đúng với quy định.

Khi sở hữu cổ đông làm thay đại diện pháp luật

Ảnh: Nguồn Internet

Theo tìm hiểu của chúng tôi. Công ty Tư vấn Đầu tư và Xây dựng trước đây là một đơn vị mạnh, chủ lực trong lĩnh vực tư vấn thiết kế của Tổng Công ty Xây dựng Miền Trung nay là Tổng Công ty Miền Trung – CTCP. Đây là một doanh nghiệp nhà nước. Tháng 05/2005, Công ty được cổ phần hóa với vốn điều lệ là 6 tỷ đồng. Điều lệ sửa đổi bổ sung năm 2012 của Công ty ghi rõ: Cổ phần nhà nước: 268.000 cổ phần, tương đương 2,68 tỷ đồng, chiếm 44,78% vốn điều lệ. Cổ phần bán theo ưu đãi cho người lao động là 155.920 cổ phần, tương đương 1,559 tỷ đồng, chiếm 25,98% vốn điều lệ. Cổ phần bán cho các cá thể, pháp nhân khác là 176.000 cổ phần, tương đương 1,76 tỷ đồng, chiếm trên 29, 24% vốn điều lệ.

Tổng Công ty Miền Trung sở hữu 268.000 cổ phần, tương đương 2,68 tỷ đồng, chiếm 44,78% vốn điều lệ tại Công ty. Sở hữu cổ phần lớn tại Công ty, Tổng Công ty đã cử người đại diện của mình giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT tại Công ty CICO từ năm 2005 đến nay.

Nhưng với vai trò Chủ tịch HĐQT Công ty, đơn vị sở hữu nhiều cổ phần nhất tại Công ty nhưng từ năm 2012 đến nay, Tổng Công ty vẫn không chỉ đạo đơn vị tiến hành đại hội cổ đông thường niên từng năm để có những phương án hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả hay phương án tái cơ cấu lại Công ty cho phù hợp, cũng như đảm bảo các chế độ chính sách cho người lao động. Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh thua lỗ, nợ bảo hiểm của người lao động kéo dài, nợ đọng thuế với cơ quan thuế.

Bên cạnh đó, liên tục có sự biến động về công tác nhân sự chủ chốt tại Công ty, nhất là sự thay đổi chức danh Chủ tịch HĐQT do Tổng Công ty cử đại diện đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Và đỉnh điểm mới nhất là sự biến động trong chuyển nhượng cổ phần do Tổng Công ty sở hữu tại Công ty đã làm xáo động đến sản xuất kinh doanh tại đơn vị này vốn đã khó khăn nay lại khó khăn hơn.

Trên cơ sở đơn kiến nghị khẩn cấp được nhận, chúng tôi đã có buổi làm việc với đơn vị liên quan là Tổng Công ty Miền Trung về vấn đề này.

Theo tài liệu của Tổng Công ty cung cấp và những trao đổi, Tổng Công ty cho rằng việc chuyển nhượng cổ phần Tổng Công ty sở hữu tại Công ty CICO là đúng với quy định của pháp luật, đúng với quy định của Luật Doanh nghiệp 2015. Để chứng minh việc thực hiện là đúng, đại diện Tổng Công ty đã đưa ra các nghị quyết của HĐQT Tổng Công ty, Quyết định ngày 10/6/2016 về phê duyệt giá khởi điểm chào bán cổ phần của Tổng Công ty tại Công ty CICO. Thông báo ngày 15/6/2016 về chào bán phần vốn cổ phần của Tổng Công ty tại Công ty CICO.

Thông báo ngày 30/6/2016 về kết quả chào giá mua cổ phần cho đơn vị được mua. Hợp đồng số 768 ngày 6/7/2016 về việc chuyển nhượng cổ phần sở hữu của Tổng Công ty tại Công ty CICO với đơn vị mua là Công ty CP Tư vấn Miền Trung. Đại diện là ông Nguyễn Trung Hậu, Tổng giám đốc Tổng Công ty Miền Trung và đại diện là ông Hồ Sỹ Hòa, Giám đốc Công ty CP Tư vấn Miền Trung. Tổng số cổ phần chuyển nhượng là 268.000 cổ phần, tổng giá trị chuyển nhượng là 7.015 đồng/cổ phần, tương đương là 1,884 tỷ đồng, chiếm 44,78% vốn điều lệ. Trong khi đó theo Điều lệ là 268.000 cổ phần, tương đương 2,68 tỷ đồng.

Toàn bộ vụ việc chuyển nhượng số cổ phần Tổng Công ty sở hữu tại Công ty CICO do Tổng Công ty tự đứng ra thực hiện toàn bộ thay cho pháp nhân là Công ty CICO.

Trước những vấn đề này, chúng tôi đã có những trao đổi với luật sư. Theo luật sư Trương Công Nguyễn Anh Phiệt, Trưởng VP Luật sư Phiệt và Cộng sự cho biết: Vốn cổ phần này là vốn của nhà nước. Tổng Công ty chỉ là tổ chức sở hữu số cổ phần này. Đại diện pháp danh số cổ phần này là Công ty CICO. Về mặt chủ thể thì Công ty CICO mới là đơn vị đứng ra chào bán số cổ phần đó thì mới có giá trị pháp luật chứ không phải Tổng Công ty Miền Trung đứng ra thực hiện việc chuyển nhượng như thế này.

Đối với các nghị quyết của HĐQT Tổng Công ty Miền Trung đưa ra chỉ dùng để chỉ định Công ty CICO tổ chức thực hiện việc bán cổ phần do Tổng Công ty sở hữu để trả vốn về Tổng Công ty. Các Nghị quyết của HĐQT Tổng Công ty Miền Trung về việc thoái vốn, bán cổ phần sở hữu tại Công ty CICO được Công ty CICO dùng làm căn cứ cơ sở để đưa ra HĐQT, ĐH cổ đông Công ty thực hiện việc chuyển nhượng mua bán này để trả vốn về Tổng Công ty. Số tiền chuyển nhượng này sẽ chuyển về Tổng Công ty quản lý theo quy định của pháp luật.

Khi sở hữu cổ đông làm thay đại diện pháp luật

Ảnh: Nguồn Internet

Vì vậy tất cả việc Tổng Công ty Miền Trung đứng ra chuyển nhượng mua bán số cổ phần sở hữu tại Công ty CICO là không trái luật. Chỉ có và chỉ Công ty CICO mới đủ quyền thực hiện việc mua bán số cổ phần này.

Khi đặt vấn đề nếu như Tổng Công ty cho rằng đây là cổ phần Tổng Công ty sở hữu nên việc chào bán như thế nào là quyền của Tổng Công ty, thì luật sư Phiệt cho biết: Công ty CICO đại diện pháp luật chứng nhận việc Tổng Công ty là sở hữu số cổ phần trên, số cổ phần do Công ty CICO phát hành chứ không phải Tổng Công ty phát hành.

Nếu như Tổng Công ty cho rằng đây là cổ phần Tổng Công ty sở hữu nên việc chào bán như thế nào là quyền của Tổng Công ty thì đó là việc Tổng Công ty nói là quyền của Tổng Công ty. Còn chúng ta phải đứng trên cơ sở của pháp luật Việt Nam, theo Hiến pháp và theo Luật Doanh nghiệp.

Cổ phần này chỉ được chuyển nhượng đúng khi hợp đồng mua bán này do người đại diện pháp luật của cổ phần do Công ty CICO phát hành ký kết với người mua thì số cổ phần này mới thực sự là chuyển nhượng đúng và hợp pháp.

Vì vậy giao dịch Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần sở hữu của Tổng Công ty tại Công ty CICO do ông Nguyễn Trung Hậu, Tổng giám đốc Tổng Công ty Miền Trung là đại diện bên bán và ông Hồ Sỹ Hòa, Giám đốc Công ty CP Tư vấn Miền Trung là đại diện bên mua là vô hiệu lực.

Trở lại vấn đề liên quan đối với Tổng Công ty Miền Trung luôn cho rằng việc thực hiện chuyển nhượng cổ phần sở hữu của mình tại các đơn vị như Công ty CICO như thế là đúng luật. Để cho hiểu đúng về vấn đề đồng thời đảm bảo cho công bằng, khách quan, minh bạch, đúng luật và đảm bảo quyền lợi của cổ đông cũng như quyền lợi của người lao động tại các đơn vị đã cổ phần hóa và đã được Tổng Công ty thực hiện chuyển nhượng cổ phần điển hình từ Công ty CICO. Cần có sự vào cuộc của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị quản lý phần vốn tại Tổng Công ty Miền Trung, Ban đổi mới doanh nghiệp của Bộ Xây dựng.

 

Nguồn: Bizlive

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý