DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Hợp đồng tương lai là gì?

Lượt xem: 2616 - Ngày:
Chia sẻ

Hợp đồng tương lai là một thỏa thuận giữa hai bên tham gia về việc mua và bán một tài sản tại một thời điểm nhất định trong tương lai với giá được xác định trước.

Như vậy, khi tham gia vào hợp đồng tương lai, bên mua và bên bán đều được biết trước về:

  • Loại hàng hóa (tài sản) sẽ mua – bán là gì;
  • Khối lượng hàng hóa (tài sản) sẽ mua – bán là bao nhiêu;
  • Thời điểm diễn ra giao dịch đó;
  • Giá giao dịch.

Ví dụ: Hợp đồng tương lai cổ phiếu ABC đáo hạn tháng 6 đang được giao dịch ở mức 50.000 đồng/cổ phiếu. Quy mô hợp đồng là 100 cổ phiếu. Với hợp đồng này, bên mua và bên bán hợp đồng tương lai biết được rằng:

– Bên mua hợp đồng tương lai sẽ được mua/nhận cổ phiếu ABC, còn bên bán hợp đồng tương lai sẽ phải giao cổ phiếu ABC.

–  Giao dịch mua/bán cổ phiếu ABC sẽ diễn ra vào tháng 6 khi hợp đồng tương lai đáo hạn.

–  Nếu số lượng hợp đồng tương lai được giao dịch là một hợp đồng, số lượng cổ phiếu sẽ được giao và nhận trong tương lai (tháng 6) là 100 cổ phiếu ABC.

– Mức giá mà bên mua/nhận cổ phiếu ABC phải trả cho bên bán/giao cổ phiếu ABC là 50.000 đồng/cổ phiếu.

Đặc điểm của hợp đồng tương lai:

  • Tính chuẩn hóa

Hợp đồng tương lai là một công cụ được niêm yết và giao dịch trên sở giao dịch chứng khoán phái sinh. Vì vậy, các điều khoản của hợp đồng đều được chuẩn hóa. Cụ thể, sở giao dịch nơi niêm yết hợp đồng tương lai sẽ quy định cụ thể các nội dung chi tiết của một hợp đồng, như: loại và chất lượng tài sản cơ sở, quy mô của hợp đồng (số lượng tài sản cơ sở giao dịch tương ứng với một hợp đồng), cách thức giao – nhận cũng như thanh toán giữa hai bên khi hợp đồng đáo hạn…

  • Tính chất cam kết về việc thực hiện nghĩa vụ trong tương lai

Khi tham gia vào một giao dịch hợp đồng tương lai, cả hai bên giữ vị thế mua và bán của hợp đồng đều bị ràng buộc bởi những quyền và nghĩa vụ nhất định. Cụ thể, khi hợp đồng tương lai đáo hạn, bên bán của hợp đồng có nghĩa vụ giao một khối lượng tài sản cơ sở xác định cho bên mua và có quyền được nhận tiền từ bên mua. Ngược lại, bên mua của hợp đồng có nghĩa vụ trả tiền theo thỏa thuận trong hợp đồng và có quyền nhận tài sản chuyển giao từ bên bán.

  • Các bên tham gia giao dịch hợp đồng tương lai phải đáp ứng yêu cầu ký quỹ

Trên thị trường hợp đồng tương lai, ký quỹ là biện pháp bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ mang tính bắt buộc theo hợp đồng đối với cả bên mua và bên bán khi hợp đồng được thanh toán. Nhà đầu tư tham gia thị trường này phải đáp ứng các yêu cầu về ký quỹ do sở giao dịch và trung tâm thanh toán bù trừ quy định cụ thể cho từng loại hợp đồng tương lai.

—————————
Phan Nhật Cường – Chuyên viên Tư vấn Chứng khoán Cao cấp.
Điện thoại / Facebook / Viber: 0912.842.224
Skype: dautu.cophieu
Email: dautucophieu68@gmail.com

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác