DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật PVD

Lượt xem: 12516 - Ngày:
Chia sẻ

 

Đồ thị PVD giữa phiên giao dịch ngày 04/12/2015. Nguồn: Amibroker

Đồ thị PVD giữa phiên giao dịch ngày 04/12/2015. Nguồn: Amibroker

PVD công bố KQKD 9 tháng đầu năm không kém như dự báo.

GHI NHẬN CHÍNH – KQKD của PVD tốt hơn dự báo nhờ cơ cấu đóng góp doanh thu tốt hơn với đóng góp từ các giàn khoan chuyên môn cho lợi nhuận cao giúp bù đắp phần nào mức giảm mạnh của giá thuê giàn khoan chung. Mặc dù số ngày hoạt động giảm do các giàn khoan đi thuê giảm dần khi các hợp đồng thuê ngắn hạn không được gia hạn. Theo đó, tỷ suất lợi nhuận gộp được cải thiện vì giàn khoan đi thuê thường cho tỷ suất lợi nhuận thấp hơn nhiều. Lỗ tài chính tăng, tuy nhiên chi phí bán hàng và quản lý giảm nhờ chi phí cắt giảm đáng ngạc nhiên. Triển vọng cho năm tới dựa trên xu hướng giá dầu thô. HSC dự báo giá dầu thô thế giới sẽ bắt đáy trong thời gian mùa hè sau khi tăng nhẹ. Và chúng tôi cũng giả định cầu đối với giàn khoan đi thuê sẽ tăng trong năm tới.

HÀNH ĐỘNG – Lặp lại đánh giá Khả quan. Giá cổ phiếu đã giảm trong một thời gian dài. HSC tin rằng chính sách của các nước OPEC hiện tại đang có dấu hiệu không hiệu quả và có thể thất bại trong khoảng 6 tháng tới. Theo đó, giá dầu thô có thể sẽ tăng trong 6 tháng đầu năm 2016. Định giá có vẻ rất hợp lý trong khi giá cổ phiếu có vẻ đã ở cuối chu kỳ giảm khi tiến đến điểm hỗ trợ mạnh dài hạn. NĐT dài hạn nên tiếp tục quan sát những diễn biến tiếp theo trong thời điểm hiện tại.

PVD gần đây công bố KQKD 9 tháng đầu năm kém khả quan – KHÔNG KÉM NHƯ DỰ BÁO – Với doanh thu là 12,010 nghìn tỷ đồng (giảm 22,46% so với cùng kỳ), LNST cho cổ đông cty mẹ là 1,581 nghìn tỷ đồng (giảm 17,80% so với cùng kỳ). Với kết quả này, công ty đã hoàn thành 88,96% kế hoạch doanh thu cả năm và 105,40% kế hoạch LNST cho cổ đông công ty mẹ cả năm. LNST cho cổ đông cty mẹ của PVD giảm ở mức thấp hơn so với dự báo chủ yếu nhờ công ty đã ghi nhận 200 tỷ đồng lợi nhuận năm 2014 từ liên doanh PVD Baker Hughes. Và nếu không tính đến khoản lợi nhuận này, LNST của công ty có thể đã giảm khoảng 30% so với cùng kỳ.

Doanh thu từ khoan dầu và các dịch vụ liên quan giảm khá mạnh do ảnh hưởng từ giá dầu giảm – Theo các mảng kinh doanh, doanh thu từ các dịch vụ khoan là 7.177 nghìn tỷ đồng (giảm 22,58% so với cùng kỳ) trong khi đó doanh thu các dịch vụ khác liên quan đến giàn khoan cũng giảm 27,75% so với cùng kỳ là 3,565 nghìn tỷ đồng. Các dịch vụ thương mại giảm ít nhất, giảm 5,03% so với cùng kỳ đạt 1,190 nghìn tỷ đồng nhờ doanh thu từ mảng này ít chịu tác động từ giá dầu thô giảm so với hai mảng kinh doanh trên.

Doanh thu từ dịch vụ khoan giảm do giá cho thuê và số ngày hoạt động của các giàn khoan giảm – Trong hoạt động giàn khoan, giá trung bình cho thuê giàn khoan theo ngày giảm 8,25% còn 148.955 USD. Mặc dù trong 3 giàn khoan tự nâng thông thường, giá thuê bình quân ngày giảm 21.88% xuống 125.000 USD/ngày. Giá thuê bình quân chung giảm ít hơn dự báo rõ ràng là nhờ mức đóng góp lớn hơn của các giàn khoan tạo lợi nhuận cao như giàn khoan PVD V và PVD VI. Đây là kết quả bất ngờ và rõ ràng chỉ mang tính ngắn hạn khi mà giá thuê giàn khoan nhìn chung đã đang giảm khá mạnh đối với PVD cũng như trên cả khu vực. Các giàn khoan thông thường hiện có giá thuê theo ngày dao động từ 120.000-130.000 USD/ngày trong khi đó giàn khoan TAD vẫn duy trì giá thuê khoảng 190.000 USD/ngày.

Tổng số ngày hoạt động giảm do số ngày sử dụng các giàn khoan đi thuê giảm – Theo đó tổng số ngày hoạt động trong 9 tháng đầu năm là 2.132 ngày (giảm 15,36% so với cùng kỳ) so với 2.519 ngày trong cùng kỳ năm ngoái. Ba giàn khoan tự nâng đã hoạt động trong 970 ngày (số ngày hoạt động trong cùng kỳ năm ngoái là 1.000 ngày) do giàn khoan PVD III ngừng hoạt động cho bảo trì định kỳ trong tháng 7. Giàn khoan TAD (giàn khoan PVD V) đã hoạt động trong cùng số ngày. Sự khác biệt lớn ở đây là các giàn khoan đi thuê, chỉ hoạt động trong 700 ngày trong 9 tháng đầu năm nay (so với 1.950 ngày hoạt động trong cùng kỳ năm ngoái). Chỉ duy nhất một giàn khoan đi thuê duy trì hoạt động đến cuối Q3 và hiện tại tất cả các giàn khoan thuê ngoài đã ngừng hoạt động. Hiện tại, PVD có 6 giàn khoan thuộc sở hữu của công ty đang hoạt động và tất cả giàn khoan thuê ngoài đều đóng cửa. PVD I ký hợp đồng với Cuu Long JOC, PVD II với PVEP Song Hong và PVD II ký hợp đồng với PVEP.

Lợi nhuận gộp theo báo cáo là 2.760 nghìn tỷ đồng (giảm 13,86% so với cùng kỳ) trong khi đó tỷ suất lợi nhuận gộp cải thiện, tăng từ 20,68% lên 22,98% – Tỷ suất lợi nhuận gộp tăng chủ yếu nhờ tỷ suất lợi nhuận cao hơn của mảng khoan dầu với cơ cấu giàn khoan tốt hơn. Tỷ suất lợi nhuận gộp của mảng khoan do đó cải thiện, từ 21,46% lên 23,40%. Trong khi đó tỷ suất lợi nhuận của các dịch vụ khác cũng tăng từ 23,15% lên 27,40%. Đáng ngạc nhiên là, mảng thương mại không chỉ ghi nhận lợi nhuận gộp tăng 31,07% so với cùng kỳ đạt 85 tỷ đồng, đồng thời tỷ suất lợi nhuận gộp cũng được cải thiện từ 5,20% lên 7,18%.

Yếu tố chính giúp tỷ suất lơi nhuận tăng là nhờ sự gián đoạn liên tục trong hoạt động 9 tháng đầu năm của các giàn khoan thuê ngoài (mang tỷ suất lợi nhuận thấp hơn), theo đó tỷ suất lợi nhuận chung tăng. Và một yếu tố khác chung chung hơn và ít quan trọng hơn là đây là kết quả từ việc thực hiện chương trình cắt giảm chi phí để giảm nhẹ tác động tiêu cực từ phí dịch vụ thấp hơn. Về cơ bản, mức đóng góp của các mảng hoạt động lợi nhuận cao giảm dần trong khi đó số lượng giàn khoan hoạt động cũng giảm. Theo đó ảnh hưởng đến cả giá cho thuê và chi phí quản lý và bán hàng. Điểm cấp thiết là thực tế hầu hết nguồn doanh thu hiện tại chịu ảnh hưởng trực tiếp với giá dầu thô. Khi công ty chuyển hướng áp dụng mức giá/ phí thả nổi điều chỉnh hàng tháng đối với hầu hết các dịch vụ của mình.

Lợi nhuận tài chính thuần – Lỗ tài chính thuần tăng 268 tỷ đồng do doanh thu tài chính đạt 183 tỷ đồng (tăng 51,75% so với cùng kỳ) tuy nhiên chi phí HĐ tài chính cũng tăng mạnh 108,99% so với cùng kỳ là 451 tỷ đồng. Chi phí lãi vay tăng 261,27% so với cùng kỳ từ 6,756 tỷ đồng lên 24,406 tỷ đồng do PVD tăng vay nợ, với các khoản vay chịu lãi hiện tại là 6,558 nghìn tỷ đồng tăng mạnh từ 4,252 nghìn tỷ đồng từ đầu năm để thực hiện các kế hoạch đầu tư vốn, ước tính là 3,509 nghìn tỷ đồng. Nguyên nhân chính dẫn đến chi phí tài chính tăng mạnh ở đây rõ ràng là do lỗ tỷ giá đã thực hiện và chưa thực hiện.

Tuy nhiên, chi phí bán hàng và quản lý giảm – Tương tự, chương trình cắt giảm chi phí đề cập trên đây cũng giúp giảm chi phí bán hàng và quản lý 18,37% so với cùng kỳ từ 848 tỷ đồng xuống 781 tỷ đồng.

LNST cho cổ đông cty mẹ giảm 17,80% so với cùng kỳ là 1,581 nghìn tỷ đồng. LNST cho cổ đông cty mẹ của PVD giảm với mức ít hơn so với mức giảm của doanh thu chủ yếu nhờ công ty đã ghi nhận 200 tỷ đồng lợi nhuận năm 2014 từ liên doanh PVD Baker Hughes, tăng 19,81% so với mức lợi nhuận 167 tỷ đồng từ liên doanh này trong năm ngoái.

Dựa trên giả định rằng giá dầu thô bình quân sẽ là 60 USD/thùng cho năm 2015, PVD đặt mục tiêu doanh thu năm 2015 là 13,500 nghìn tỷ đồng (giảm 35,36% so với năm 2014) và mục tiêu LNST cho cổ đông cty mẹ là 1,500 nghìn tỷ đồng (giảm 38,00% so với năm 2014). Cơ sở cho kế hoạch kinh doanh thấp này của PVD là giá dầu thô giảm mạnh dẫn đến sự sụt giảm đáng kể của các dự án khai thác và sản xuất (E&P) trong tương lai gần. Do đó, gây gián đoán sự cân bằng cung và cầu đối với giàn khoan dầu, theo đó ảnh hưởng đến cả giá thuê giàn khoan theo ngày và tỷ lệ sử dụng giàn khoan. Và đây là diễn biến đang diễn ra trong khu vực. Đối với PVD, với sự hỗ trợ từ tập đoàn PVN, công ty đã vẫn duy trì được số lượng giàn khoan hoạt động. Vì vậy,mặc dù cơ sở giả định là hợp lý và có cơ sở, mức mục tiêu doanh thu và lợi nhuận mà công ty đặt ra dường như vẫn thực sự thấp.

Giá cho thuê theo ngày các giàn khoan tự nâng của PVD biến động theo giá dầu thô – Các hợp đồng giàn khoan của PVD bao gồm một điều khoản điều chỉnh giá cho thuê ngày theo giá Brent giao ngay. Giá thuê ngày ghi trên hóa đơn được tính hàng tháng và dựa trên giá Brent giao ngay bình quân của tháng trước. Với giá Brent là 50 USD/thùng, giá thuê ngày đối với các giàn khoan tự nâng sẽ vào khoảng 125.000 USD/ngày, với giá Brent là 65 USD/thùng, giá thuê giàn khoan tự nâng sẽ là 140.000 USD/ngày và với giá Brent là 70 USD/ngày, giá thuê giàn khoan tự nâng sẽ vào khoảng 150.000 – 155.000 USD/ngày.

Tuy nhiên chúng tôi cho rằng giá dầu thô nhiều khả năng sẽ tiếp tục giảm trong ngắn hạn – Giá Brent giao ngay bình quân 11 tháng trong năm 2014 là 102,31 USD nhưng mức giá tương đương trong năm 2015 hiện đã giảm đáng kể xuống 53,62 USD, giảm 47,59% so với cùng kỳ. Trong khi đó giá thị trường hiện tại thậm chí thấp hơn, khoảng 45 USD. Những xu hướng bất lợi tạo áp lực lên giá dầu thô hiện tại là; (1) đồng đô Mỹ tăng giá, theo đó nhìn chung sẽ dẫn đến giá dầu thô giảm; (2) tồn kho dầu ở mức kỷ lục; (3) mức sản xuất dầu của các nước OPEC vẫn rất cao do các quốc gia này nỗ lực giành thị phần từ các nước sản xuất dầu từ đá phiến sét; và (4) Iran vẫn giữ cương quyết chủ trương đẩy mạnh sản xuất khi mà quốc gia này có thể. Thậm chí giá thị trường hiện tại vẫn chưa ở mức thấp nhất bình quân 12 tháng giao dịch, triển vọng giá dầu phục hồi trong ngắn hạn là không lớn. Với khả năng giá dầu thôi chạm đáy dự báo sẽ trong 6 tháng cuối năm 2016.

HSC điều chỉnh giảm dự báo cho năm 2015 nhằm phản ánh những diễn biến thị trường gần đây – Trước đó, trong tháng 7, chúng tôi đã dự báo PVD sẽ đạt doanh thu 2015 là 18,330 nghìn tỷ đồng (giảm 12,23% so với năm 2014) và LNST cho cổ đông cty mẹ sẽ là 2,042 nghìn tỷ đồng (giảm 15,59% so với năm 2014). Hiện tại chúng tôi điều chỉnh mô hình dự báo của mình, dự báo doanh thu và LNST cho cổ đông cty mẹ 2015 của PVD sẽ lần lượt là 14,865 nghìn tỷ đồng (giảm 28,82% so với năm 2014) và 2,011 nghìn tỷ đồng (giảm 16,90% so với năm 2014). Dự báo doanh thu sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi giá dầu thô giảm mạnh. Dù vậy, dự báo của chúng tôi cho doanh thu và LNST cho cổ đông cty mẹ vẫn lần lượt cao hơn 14,35% và 34,04% so với kế hoạch của PVD. Theo đó, dự báo EPS 2015 sẽ là 5.971đ, P/E dự phóng 2015 là 5,06 lần dựa trên giá cổ phiếu đóng cửa hôm nay là 30.200đ/cp.

Các giả định chính của chúng tôi bao gồm;

1. Với giá Brent giao ngay bình quân từ đầu năm đến hiện tại là 53,62 USD, chúng tôi dự báo giá Brent giao ngày bình quân đến cuối năm nay sẽ khoảng 53 USD/thùng, thấp hơn nhiều so với dự báo trước đó, là 65 USD/thùng. Do đó, chúng tôi điều chỉnh giá thuê ngày bình quân giàn khoan tự nâng từ 140.000 USD/ngày (giảm 12,50% so với năm 2014) xuống 128.000 USD/ngày (giảm 20,00% so với năm 2014).

2. Tổng số ngày hoạt đông của các giàn khoan thuộc sở hữu của công ty được giữ nguyên trong khi đó chúng tôi dự báo giảm tổng số ngày hoạt động của các giàn khoan thuê ngoài xuống 700 ngày. Dự báo tổng số ngày hoạt động của tất cả các giàn khoan sẽ là 2.630 ngày (giảm 21,73% so với năm 2014).

3. Điều chỉnh giảm 10,00% dự báo doanh thu từ các dịch vụ thương mại dự báo và 15,00% dự báo doanh thu từ các dịch vụ khác, doanh thu từ các hoạt động này sẽ lần lượt giảm 15,00% và 20,00% so với năm 2014.

4. Tỷ suất lợi nhuận gộp của hoạt động thương mại và các dịch vụ khác dự báo tăng lần lượt đạt 7,00% và 25,00% từ 5,20% và 21,69% năm 2014.

5. Dự báo lợi nhuận từ liên doanh PVD-Baker Hughes được điều chỉnh tăng từ 143 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng.

Trì hoãn đầu tư vào PVD VII – Cân nhắc triển vọng kém khả quan đối với thị trường quốc tế và khu vực, công ty đã trì hoãn đầu tư vào giàn khoan PVD VII. Giá mua đã giảm từ 250 triệu USD xuống 230 triệu USD, tuy nhiên không chịu áp lực thời gian, công ty vẫn đang đàm phán để giảm giá hơn nữa xuống khoảng 210-220 triệu USD. Tuy nhiên, điều này có nghĩa là trong năm tới, và không có giàn khoan sở hữu mới đi vào hoạt động, sự gia tăng của tổng số ngày hoạt động sẽ đến từ tăng sử dụng các giàn khoan thuê ngoài.

Cho năm 2016, chúng tôi dự báo LNST cho cổ đông công ty mẹ đạt tăng trưởng vừa phải, là 2,28% – HSC dự báo doanh thu thuần sẽ tăng trưởng 3,44% đạt 15,377 nghìn tỷ đồng và LNST cho cổ đông cty mẹ sẽ tăng trưởng 2,28% đạt 2,056 nghìn tỷ đồng. Dựa trên các giả định chính sau đây;

1. Giả định giá Brent giao ngay bình quân sẽ là 50 USD/thùng, do đó chúng tôi dự báo giá thuê ngày giàn khoan tự nâng sẽ là 125.000 USD/ngày (giảm 2,34% so với năm 2015).

2. Giả định tổng số ngày hoạt động của các giàn khoan sẽ giảm còn 2.270 ngày (giảm 9,89% so với năm 2015) do PVD VI sẽ hoạt động cả năm, tuy nhiên chúng tôi dự báo cầu đối với các giàn khoan thuê ngoài sẽ giảm với số ngày hoạt động dự báo là 400 ngày.

3. Doanh thu từ dịch vụ thương mại sẽ không đổi trong khi đó doanh thu từ các dịch vụ khác sẽ đạt mức tăng trưởng 15%.

4. Công ty sẽ ghi nhận 164 tỷ đồng lợi nhuận từ liên doanh PVD-Baker Hughes.

5. Giả định tỷ suất lợi nhuận gộp chung sẽ tăng lên 23,88%. Tỷ suất lợi nhuận gộp cải thiện chủ yếu nhờ số ngày hoạt động của các giàn khoan thuê ngoài giảm (các giàn khoan này có tỷ suất lợi nhuận thấp).

6. Và dự báo tỷ lệ chi phí bán hàng và quản lý trong doanh thu sẽ là 6,99%, tương đương với mức 7,00% trong năm 2015.

Rủi ro chính đối với những giả định trên dĩ nhiên là giá dầu thô giảm hơn dự báo trong thời gian dài hơn dự kiến. Chúng tôi cũng lưu ý rằng những hoạt động kém hiệu quả đã được cắt giảm nhằm giảm chi phí và theo đó việc cắt giảm hơn nữa sẽ khó khăn hơn và kéo theo những ảnh hưởng tiêu cực. Trong bất kỳ trường hợp nào, EPS 2016 dự báo sẽ là 5.310đ, theo đó P/E dự phóng 2016 sẽ là 5,69 lần.

Xu hướng giá cổ phiếu trong ngắn hạn sẽ được quyết định sau cuộc họp của các nước OPEC sắp tới – Cuộc họp của các nước OPEC sẽ diễn ra trong một vài ngày tới với dấu hiệu ngày càng nhiều những mâu thuẫn nội bộ đối với thái độ cứng rắn duy trì mức sản xuất cao đặt ra bởi Saudis. Và cuộc họp cũng sẽ kêu gọi mạnh mẽ giải quyết việc cắt giảm sản xuất của các nước OPEC từ Iranians & Venezuela. Dù vậy, quan điểm chung của thị trường vẫn cho rằng sẽ không có những thay đổi lớn về mức độ sản xuất trong cuộc họp tới đây, theo đó khả năng là giá dầu thô sẽ tiếp tục giảm trong ngắn hạn. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy chính sách hiện tại của OPEC là không bền vững và ngày càng nhiều các nước thành viên mong muốn hạn chế sản xuất trong tương lai để định hướng giá dầu cao hơn, có lẽ là vào cuối năm sau. Vì vậy, trong khi khả năng lớn hơn vẫn là chính sách hiện tại sẽ không có nhiều thay đổi trong thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn đưa ra hai quan sát (1) bất kỳ thay đổi nào trong su hướng của thị trường sẽ dẫn đến những phản ứng tăng đáng kể trong ngắn hạn đối với giá dầu. Với số lượng lớn các công cụ tài chính phái sinh bị bán khống trên thị trường như hiện nay và (2) rõ ràng là chính sách sản xuất hào phóng hiện tại sẽ không thể duy trì trong thời gian tới.

Chính sách của OPEC được xác định dựa trên niềm tin rằng mức tiêu thụ sẽ tiếp tục gia tăng – Chính sách của OPEC hay cụ thể hơn là của Saudi là dựa trên niềm tin rằng cầu sẽ tiếp tục tăng và cuối cùng sẽ hấp thụ hết mức dư cung và sau đó đẩy giá dầu cao hơn. Niềm tin này cũng được hỗ trợ bởi những ước tính từ IEA, EIA và OPEC, dự báo cầu đối với dầu sẽ tăng thêm khoảng 1,2-1,4 triệu thùng mỗi ngày trong năm tới. Mức dự báo này là khá lớn mặc dù vẫn thấp hơn năm 2015, khi mà nhu cầu dầu tăng 1,5-1,8 triệu thùng mỗi ngày, theo ước tính của các tổ chức dự báo. Mức dự báo cầu tăng này là hoàn toàn ngoài mong đợi và cũng giúp củng cố quan điểm của Saudi. Và trong trường hợp giá dầu tăng trong 6 tháng đầu năm sau, chính sách của Saudi sẽ càng được củng cố và sản xuất sẽ được đẩy mạnh hơn nữa. Tuy nhiên, nếu dự báo mức tiêu thụ gia tăng không xảy ra, khi đó áp lực cắt giảm nguồn cung từ các nước thành viên OPEC sẽ gia tăng. Và vấn đề thậm chí đáng lo ngại hơn là từ nguồn cung.

Nguồn cung dầu thô phụ thuộc nhiều vào việc Iran gia nhập thị trường trở lại – Thậm chí giả định dự báo cầu gia tăng nhìn chung là đúng (và những dự báo trước đây về mức cầu là không thống nhất do thường rất khó để dự báo nhu cầu với nhiều yếu tố biến đổi bên trong), mối đe dọa lớn nhất trong trung hạn đối với giá dầu vẫn là từ nguồn cung. Cụ thể là lo ngại nguồn dầu của Iran có đổ vào thị trường trong năm 2016 hay không và theo đó giá dầu thậm chí sẽ giảm hơn nữa. Những nguyên nhân chính khiến điều này không xảy ra trong thời gian qua là nền công nghiệp dầu khí của Iran đang thiếu vốn đầu tư quá lâu và quốc gia này không thể tăng sản xuất mà không đòi hỏi mức đầu tư đáng kể để cải thiện cơ sở vật chất. Hầu hết các chuyên gia phân tích đã dự báo Iran sẽ đẩy mạnh sản xuất trong 6 tháng đầu năm tới do đó tăng áp lực ngắn hạn lên giá dầu. Tuy nhiên, động thái của Iran một mặt khiến giá dầu sẽ giảm mạnh vào thời điểm 6 tháng đầu năm tới, đồng thời cũng làm gia tăng áp lực lên Saudi để giảm nhẹ sản xuất.

HSC cho rằng chính sách hiện tại của OPEC là không bền vững trong dài hạn và giá dầu sẽ tăng trong năm tới – Diễn biến tại cuộc họp sắp tới của OPEC rõ ràng sẽ có tác động lớn đối với PVD khi mà giá cổ phiếu theo sát giá dầu. Trong bất kỳ trường hợp nào, mặc dù chúng tôi không kỳ vọng sẽ có sự thay đổi lớn vào thời điểm này, những tranh cãi nội bộ OPEC hiện tại được xem là dấu hiệu rõ ràng cho thấy chính sách hiện tại sẽ không thể duy trì quá lâu trong dài hạn. Với mức thâm hụt cao bất thường hiện tại (ước tính khoảng 20% GDP), tình hình tài chính của Saudi đang suy giảm nhanh chóng. Trong khi các nước thành viên OPEC đã ở trong tình trạng tồi tệ hơn nhiều. Đồng thời sản xuất dầu đá phiến đã bắt đầu giảm và đồng thời chi phí sản xuất dầu đá phiến cũng giảm mạnh. Và mặc dù các quốc gia sản xuất dầu đá phiến yếu hơn giảm dần, các quốc gia sản xuất lớn hơn chắc chắn vẫn tồn tại và sẽ ngày càng mở rộng sản xuất bất cứ khi nào giá dầu phục hồi. Với lợi thế gia tăng khi hiện tại điểm hòa vốn thấp hơn 18 tháng trước khi giá dầu giảm trở lại.

Chính sách của Saudi không thu về kết quả mong muốn do sản xuất dầu đá phiến giảm chậm hơn dự kiến – Vấn đề ở đây là nền công nghiệp dầu đá phiến không giảm mạnh như Saudi dự kiến. Trong khi đó chi phí để các nước thành viên OPEC duy trì chính sách sản xuất hiện tại thì ngày càng đắt đỏ. Nói cách khác, chúng tôi cho rằng chính sách của Saudi là giảm giá dầu gây áp lực lên các nước láng giềng sản xuất dầu đá phiến về dài hạn sẽ thất bại. Và thực tế chính sách này chỉ đẩy nhanh sự tái cơ cấu tất yếu trong ngành công nghiệp dầu đá phiến. Theo đó, các quốc gia dầu đá phiến còn lại sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh đáng gờm hơn nữa trong thời gian tới. Và mặc dù cho rằng ngày kết thúc của chính sách OPEC hiện tại vẫn chưa đến, chúng tôi dự báo thời điểm đó sẽ xảy ra trong 6 tháng đầu năm tới.

Chúng tôi cho rằng giá cổ phiếu PVD sẽ phục hồi trong 6 tháng cuối năm 2016 – Vì vậy trong khi năm 2015 là một năm đáng quên đối với PVD, chúng tôi dự báo cả lợi nhuận và giá cổ phiếu đang dần chạm đáy. Đối với giá cổ phiếu, dự báo giá cổ phiếu sẽ giảm khoảng 25% từ mức hiện tại. Giá cổ phiếu đang tiến dần về mức 30.000đ và có sự hỗ trợ dài hạn mạnh tại 21-23.000đ. Và với mức giá hiện tại, định giá cổ phiếu rất hợp lý. Mặc dù không có yếu tố thúc đẩy tăng giá cổ phiếu trong ngắn hạn, diễn biến này có thể thay đổi nhanh chóng. Vì vậy, chúng tôi tin rằng NĐT dài hạn vẫn nên duy trì quan sát cổ phiếu PVD. Lặp lại đánh giá Khả quan.

Nguồn: HSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác