DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật NT2 ngày 16/10/2015 của HSC

Lượt xem: 12508 - Ngày:
Chia sẻ

nt2NT2 ước tính LNTT 9T đầu năm tăng 26,6%. Vượt kết hoạch

GHI NHẬN CHÍNH – Công ty đã công bố một số ước tính sơ bộ về KQKD 9T đầu năm với doanh thu tăng 16,3% so với cùng kỳ chủ yếu nhờ sản lượng tiêu thụ tăng. Nhờ có 3 yếu tố ảnh hưởng tiêu cực đến sản lượng của các nhà máy khác và do đó làm tăng nhu cầu đối với điện sản xuất của NT2. Và công ty cũng ước tính LNTT tăng vọt 26,6% so với cùng kỳ nhờ chi phí khấu hao và các chi phí khác giảm giúp bù đắp lỗ tỷ giá tăng.

HÀNH ĐỘNG – Định giá hợp lý. Tuy nhiên, các điều kiện thuận lợi hỗ trợ KQKD năm nay sẽ khó lặp lại và triển vọng tăng trưởng tương lai có vẻ hạn chế do công suất đã gần mức tối đa.

NT2 ước tính LNTT 9T đầu năm tăng 26,6% so với cùng kỳ – Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2 – HSX) đã công bố một số ước tính sơ bộ về KQKD 9T đầu năm và theo đó công ty ước tính doanh thu thuần đạt 5,38 nghìn tỷ đồng (tăng 16,3% so với cùng kỳ) và LNTT tăng đạt 728 tỷ đồng (tăng 26,6% so với cùng kỳ). Dựa trên những con số này, chúng tôi ước tính LNST 9T đầu năm sẽ vào khoảng 691,6 tỷ đồng (tăng 20,2% so với cùng kỳ).

Trong Q3 doanh thu tăng nhưng LNTT giảm – Riêng Q3, chúng tôi được biết doanh thu của công ty đã tăng 10,3% so với cùng kỳ trong khi đó LNTT giảm 84,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận giảm do công ty ghi nhận lỗ tỷ giá. Dù vậy, với kết quả này, NT2 đã hoàn thành 90,14% kế hoạch doanh thu cả năm và 100.18% kế hoạch LNTT cả năm. Cho năm 2015, NT2 đặt kế hoạch doanh thu là 5,97 nghìn tỷ đồng (giảm 6,8% so với cùng kỳ) và kế hoạch LNTT là 660,7 tỷ đồng (giảm 29,2% so với cùng kỳ). Chúng tôi lưu ý năm ngoái có khoản thanh toán giá điện hồi tố không thường xuyên từ EVN và cho mục đích phân tích, chúng tôi không bao gồm khoản thanh toán 657,9 tỷ đồng này trong các con số KQKD và khi so sánh với cùng kỳ. Với kết quả này, NT2 sẽ dễ dàng vượt kế hoạch được đặt ra thấp.

Sản lượng tiêu thụ điện tăng 16,2% so với cùng kỳ với giá bán bình quân gần như không đổi – Cho 9T đầu năm, NT2 ước tính tổng sản lượng điện sản xuất đạt 4 tỷ kWh. Không có số liệu so sánh năm. Tuy nhiên với sản lượng điện đầu ra này, sản lượng tiêu thụ được ước tính tăng tương đương 16,2% so với cùng kỳ. Theo đó, công ty đã hoàn thành 93,04% kế hoạch sản lượng điện sản xuất cả năm là 4,3 tỷ KWh (giảm 9,8% so với cùng kỳ). Sản lượng điện sản xuất tăng mạnh chủ yếu nhờ

(1) Lượng mưa thấp ảnh hưởng đến các công ty thủy điện;

(2) Sự gián đoạn trong sản lượng sản xuất điện từ các nhà máy nhiệt điện chạy than khác do cơn bão lớn vào tháng 8 năm nay làm gián đoạn nguồn cung cấp than tại một số vùng và

(3) Chậm lắp đặt công suất mới tại các tỉnh phía Nam mặc dù nhu cầu tại khu vực này tăng

Dù vậy, HSC ước tính giá bán bình quân (đối với cả sản lượng bán theo hợp đồng PPA và trên thị trường phát điện cạnh tranh – CGM) trong 9T đầu năm là 1.345,3đồng/kWh, gần như không đổi so với cùng kỳ năm ngoái.

Lỗ tỷ giá được ước tính cao làm ảnh hưởng tiêu cực đến lợi nhuận – Chúng tôi ước tính tỷ suất lợi nhuận hoạt động đã tăng đáng kể dựa trên con số ước tính của công ty. Và chẳng hạn ước tính rằng chi phí khấu hao có thể giảm 16,6% so với cùng kỳ. Tuy nhiên chúng tôi cho rằng chi phí này đã phần nào giúp bù đắp phần lỗ tỷ giá cao hơn do gánh nặng nợ ngoại tệ. Theo VCB, vào cuối Q3, tỷ giá USD/VND đã tăng 5% trong khi đó tỷ giá EUR/VND đã giảm 1,4%. Với việc hoàn trả gốc, chúng tôi ước tính đến cuối Q3, các khoản vay bằng USD và EUR theo báo cáo lần lượt là 134,8 triệu USD (giảm 7,69% so với cùng kỳ) và 123,2 triệu EUR (giảm 7,71% so với cùng kỳ). Do đó, chúng tôi ước tính lỗ tài chính thuần trong Q3 là 109 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi tỷ giá là 298 tỷ đồng.

Đồng EUR hiện đã giảm 0,2% so với tiền đồng từ đầu năm đến nay, theo công bố của VCB. Trong khi đó, trái lại, đồng USD lại tăng 4,5% so với tiền đồng từ đầu năm. Chúng tôi lưu ý rằng theo quy định hiện hành, lãi/lỗ tỷ giá trên Báo cáo KQKD bao gồm cả lãi/lỗ đã thực hiện và chưa thực hiện.

• Lãi/lỗ tỷ giá đã thực hiện xuất phát từ chênh lệch đánh giá lại theo tỷ giá thị trường của gốc và lãi vay bằng ngoại tệ đã thực chi trong kỳ.

• Lãi/lỗ tỷ giá chưa thực hiện dựa trên chênh lệch đánh giá lại theo tỷ giá thị trường của dư nợ ngoại tệ cuối kỳ.

ĐHĐCĐ bất thường sẽ diễn ra vào cuối tháng này – Chúng tôi chờ đợi BCTC đầy đủ cho 9T sẽ được công bố vào ngày 20/10 tới. NT2 cũng có kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường vào cuối tháng này (ngày 31/10). Thảo luận tại Đại hội sẽ tập trung vào các nội dung (1) công bố chính thức KQKD 9T đầu năm; (2) bỏ phiếu bầu HĐQT mới; và (3) lên kế hoạch trích lập các quỹ. Ngày giao dịch không hưởng quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường cũng như cho đợt tạm ứng cổ tức tiền mặt tỷ lệ 9% mệnh giá (900đ/cp) là ngày 14/10. Ngày thực hiện trả cổ tức là ngày 6/11.

HSC giữ nguyên dự báo doanh thu 2015 với tăng trưởng 12,2% – Trong khi chờ đợi BCTC được công bố, chúng tôi vẫn dự báo doanh thu thuần 2015 của NT2 sẽ đạt 7,18 nghìn tỷ đồng (tăng 12,2% so với cùng kỳ). Các giả định chính của HSC đối với doanh thu bao gồm;

(1) Tổng sản lượng sản xuất điện là 5,11 tỷ KWh (tăng 7,4% so với cùng kỳ)

(2) Giá bán bình quân là 1.405,2đ/KWh (tăng 4,5% so với cùng kỳ)

Sản lượng tiêu thụ điện dự báo của chúng tôi 19,1% cao hơn so với kế hoạch của NT2. Trong khi đó giá bán bình quân tương đương.

HSC điều chỉnh giảm dự báo LNTT và hiện dự báo LNTT 2015 sẽ giảm 10,2% so với cùng kỳ – LNTT là câu chuyện khác và chúng tôi đã điều chỉnh giảm dự báo đối với chỉ tiêu này. Hiện nay chúng tôi dự báo LNTT sẽ giảm 10,2% so với cùng kỳ trong khi đó dự báo trước đó của chúng tôi là LNTT tăng 12,4%. Điều chỉnh của chúng tôi chủ yếu do những thay đổi trong giả định tỷ giá. HSC giả định lỗ chênh lệch tỷ giá sẽ là 137,4 tỷ đồng so với mức lãi 418 tỷ đồng năm ngoái và giả định trước đó của chúng tôi là lãi tỷ giá 139,3 tỷ đồng.

Chúng tôi ước tính đến cuối năm 2015, các khoản vay bằng ngoại tệ sẽ giảm còn 112,9 triệu EUR (giảm 15,4% so với cùng kỳ) và 123,6 triệu USD (giảm 18,2% so với cùng kỳ) dự trên kế hoạch trả nợ đã được công bố. Chúng tôi cũng giả định tỷ giá USD/VND và EUR/VND sẽ giữ nguyên ở mức hiện tại. So với đầu năm, tỷ giá EUR/VND đã giảm 0,2% trong khi đó tỷ giá USD/VND đã tăng 4,5%.

Chúng tôi cũng giả định tỷ lệ chi phí quản lý và bán hàng trong doanh thu sẽ không đổi ở mức 1,12% trong khi đó thuế suất thuế TNDN sẽ cao hơn 5% trong năm nay so với việc được miễn thuế 100% trong năm ngoái. Do đó, chúng tôi hiện dự báo LNTT sẽ là 1.971,3 tỷ đồng (tăng 12,2% so với cùng kỳ) từ dự báo 1.899,3 tỷ đồng (tăng 8,1% so với cùng kỳ) trước đó. Và dự báo LNST sẽ là 789,7 tỷ đồng (giảm 15,4% so với cùng kỳ) so với dự báo trước đó là 1.002,8 tỷ đồng (tăng 7,5% so với cùng kỳ). Và với những dự báo này, EPS 2015 theo dự báo của HSC sẽ là 2.789đ, theo đó P/E dự phóng 2015 chỉ là 9,6 lần. EV/EBITDA là 6,5 lần.

Cho năm 2016, chúng tôi dự báo doanh thu tăng 0,2% và lợi nhuận tăng 21,2% – Chúng tôi dự báo doanh thu thuần 2016 sẽ là 7,2 nghìn tỷ đồng (tăng 0,2% so với cùng kỳ) và LNST sẽ là 957,2 tỷ đồng (tăng 21,2% so với cùng kỳ). Các giả định của chúng tôi bao gồm;

(1) Sản lượng sản xuất điện là 5 tỷ KWh (giảm 2,2% so với cùng kỳ)

(2) Giá bán bình quân là 1.440,5đ/kWh (tăng 2,5% so với cùng kỳ) và

(3) Phân bổ lỗ tỷ giá trong giai đoạn xây dựng giảm về 0 từ 66 tỷ đồng (giảm 47,5% so với cùng kỳ) trong năm 2015

Giả định về tỷ giá bao gồm giả định tỷ giá EUR/VND sẽ ít thay đổi so với mức cuối năm 2015 và tỷ giá USD/VND sẽ chỉ tăng 2%. Chúng tôi cũng dự báo tỷ lệ chi phí quản lý và bán hàng trong doanh thu và thuế suất thuế TNDN hiện hành sẽ không đổi. Do đó, EBITDA sẽ là 1.953,1 tỷ đồng (giảm 0,9% so với cùng kỳ) và LNST là 957,2 tỷ đồng (tăng 21,2% so với cùng kỳ). Và theo đó, HSC dự báo EPS 2016 sẽ là 3.522đ, theo đó P/E dự phóng 2016 sẽ là 7,4 lần. Với EV/EBITDA là 6,5 lần.

Mảng kinh doanh chủ chốt đạt kết quả tốt trong năm nay nhưng triển vọng tăng trưởng trong tương lai sẽ hạn chế – Hiện tại NT2 hưởng lợi từ hợp đồng PPA ưa đãi, sản lượng điện cao và ổn định, và là nhà sản xuất điện có danh tiếng. Tuy nhiên, triển vọng tăng trưởng đối với doanh thu là hạn chế. Trong khi chịu nhiều ảnh hưởng từ rủi ro ngoại tệ do nhiều các khoản vay bằng EUR và USD không được bảo hiểm rủi ro. Chúng tôi cho rằng EV/EBITDA là cách tốt nhất để định giá NT2 và cổ phiếu có vẻ đã phản ánh hết giá trị theo cơ sở này.

Nguồn: HSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

0912 842 224 Mở tài khoản CK