DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật MBB

Lượt xem: 12555 - Ngày:
Chia sẻ

Tăng trưởng từ đầu của MBB ở mức trung bình nhưng triển vọng tương lai khá hứa hẹn.

GHI NHẬN CHÍNH – tăng trưởng tín dung đạt khá nhưng tỷ lệ NIM giảm do một phần trái phiếu đầu tư với lợi suất cao đã đáo hạn. Theo đó thu nhập lãi thuần tăng trưởng khá khiêm tốn. Các nguồn thu nhập khác tăng trưởng tốt hơn theo đó tổng thu nhập hoạt động vẫn tăng trưởng ở mức nhất định. Chi phí được kiểm soát hiệu quả. Chi phí dự phòng tăng 14,2% so với cùng kỳ. Tỷ lệ NPL giảm do công ty đã tự xử lý và bán một lượng nợ xấu đáng kể. Hệ số CAR tăng lên 13,5% sau khi ngân hàng phát hành riêng lẻ tăng vốn vào tháng 9. Hiện chúng tôi dự báo LNTT sẽ tăng trưởng 4,7% trong năm nay và tăng trưởng 17% trong năm sau.

Đồ thị MBB giữa phiên ngày 01/12/2015. Nguồn: Amibroker

Đồ thị MBB giữa phiên ngày 01/12/2015. Nguồn: Amibroker

Đồ thị MBB giữa phiên ngày 01/12/2015. Nguồn: Amibroker

HÀNH ĐỘNG – Tiếp tục duy trì đánh giá Khả quan. Tại mức định giá P/B dự phóng 1,08 lần cộng với tình hình tài chính mạnh cộng với hệ số CAR tăng, MBB có vẻ đang chuẩn bị tăng trưởng mạnh hơn. Đây là một trong những ngân hàng tốt nhất trong ngành nhờ lợi nhuận tốt và chất lượng tài sản khá cao. Hiện room đã đầy. Tiếp tục duy trì đánh giá Khả quan.

MBB (Khả quan) đã công bố LNTT tăng khiêm tốn trong 9T đầu năm do thu nhập lãi thuần tăng trưởng kém đi. LNTT đạt 2.552,9 tỷ đồng, bằng 78,6% kế hoạch cả năm là 3.250 tỷ đồng và bằng 76,9% dự báo của HSC là 3.322 tỷ đồng.

Dư nợ cho vay tăng 13,1% so với đầu năm – đạt 113.701 tỷ đồng vào thời điểm cuối tháng 9. Cho vay ngắn hạn trên thực tế giảm 0,6% so với đầu năm xuống còn 61.800 tỷ đồng trong khi cho vay trung dài hạn tăng mạnh 35,5% so với đầu năm lên 50.703 tỷ đồng. Cho vay trung dài hạn hiện đóng góp 45% tổng dư nợ cho vay tại thời điểm cuối tháng 9 (tại thời điểm cuối năm 2014 là 37,5%). Theo lĩnh vực, diễn biến tăng trưởng không khác nhiều 6T đầu năm với sự dẫn dắt của một số lĩnh vực như: cho vay ngành xây dựng tăng 21,5% so với đầu năm lên 10.610 tỷ đồng; cho vay ngành ô tô, thương mại & dịch vụ tăng 12,6% so với cùng kỳ lên 31.172 tỷ đồng và cho vay vận tải & viễn thông tăng 54,5% so với đầu năm lên 9.722,6 tỷ đồng.

Theo đối tượng khách hàng, tỷ trọng cho vay ngoài quốc doanh tăng với cho vay DNNN chỉ tăng 2,6% so với đầu năm và chiếm 20,8% tổng dư nợ. Trong khi đó cho vay ngoài quốc doanh tăng 9,5% so với đầu năm và đóng góp 51,7% tổng dư nợ. Trong khi đó cho vay cá nhân tăng 31,1% so với đầu năm và đóng góp 23,7% tổng dư nợ. Cho vay chứng khoán tăng 20,8% so với đầu năm và bằng 7,5% vốn điều lệ của MBB (theo Thông tư 36 tỷ lệ cho vay tối đa trên vốn điều lệ là 5%).

Hệ số LDR tăng do tăng trưởng huy động thấp – tổng vốn huy động chỉ tăng 4,4% so với đầu năm lên 177.071 tỷ đồng. Trong đó tiền gửi không kỳ hạn tăng 5,7% so với đầu năm lên 71.859 tỷ đồng và đóng góp 41,2% tổng dư nợ (tại thời điểm cuối 2014 là 40,5%). MBB có tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn lớn nhất trong số các ngân hàng; theo đó chi phí huy động của MBB thậm chí còn thấp hơn các NHQD khác như BID & CTG và chỉ cao hơn VCB. Trong khi đó tiền gửi có kỳ hạn tăng 3,0% so với đầu năm lên 102.666 tỷ đồng (đóng góp 58,8% vào tổng vốn huy động khách hàng) do ngân hàng tiếp tục giữ lãi suất huy động ở mức thấp nhất trên thị trường. Theo đối tượng khách hàng, khách hàng cá nhân đóng góp 40,4% tổng vốn huy động khách hàng và khách hàng tổ chức đóng góp 59,6%. Với tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn lớn nhất và lượng khách hàng doanh nghiệp lớn, cơ cấu vốn huy động của MBB có thể nói là đã sát mức tối ưu.

Với việc giữ lãi suất huy động ở mức thấp, vốn huy động đã tăng trưởng chậm và theo đó hệ số LDR đã tăng lên 64,2% tại thời điểm cuối tháng 9. Và thông thường điều này giúp tăng tỷ lệ NIM.

Tuy nhiên tỷ lệ NIM vẫn giảm mặc dù hệ số LDR tăng và cơ cấu cho vay hiệu quả hơn – Sau khi cải thiện trong 6T đầu năm, tỷ lệ NIM giảm về 3,81% tại thời điểm cuối tháng 9 và hiện thấp hơn 0,13% so với đầu năm do tỷ lệ NIM đã giảm mạnh trong Q3. Nguyên nhân ở có liên quan đến một phần lớn trong danh mục đầu tư trái phiếu có lợi suất cao được thay bằng cho vay liên ngân hàng có lợi suất cho vay thấy hơn; từ đó làm giảm tác động tích cực của sự cải thiện của cơ cấu cho vay.

Lợi suất gộp giảm 0,59% còn 7,32%. Trong đó lãi suất cho vay khách hàng giảm 0,24% so với đầu năm xuống còn 7,12%. Trong khi đó tỷ trọng cho vay khách hàng trong tài sản sinh lãi tăng lên 61,5% từ 58,25% của cùng kỳ năm ngoái. Lới suất trái phiếu giảm 0,84% so với đầu năm xuống còn 9,25%. Lợi suất đầu tư trái phiếu giảm đáng kể là do đã có 6.800 tỷ đồng trái phiếu do chính phủ bảo lãnh với lợi suất cao nhất danh mục đã đáo hạn trong 9T đầu năm 2015. Đối với MBB, lợi suất trái phiếu thậm chí còn cao hơn lãi suất cho vay khách hàng và sự kiện trên đã ảnh hưởng nhiều nhất đến tỷ lệ NIM. Và theo đó tỷ trọng trái phiếu đầu tư trong tài sản sinh lãi giảm xuống còn 22% từ 29,1% tại thời điểm cuối 2014. Trong Q3, MBB đã phân bổ nhiều hơn cho cho vay liên ngân hàng – loại tài sản sinh lãi có lợi suất thấp nhất, theo đó tỷ trọng cho vay liên ngân hàng tăng lên mức cao nhất kể từ 2013. Theo đó cho vay/gửi tiền liên ngân hàng chiếm 11,5% tổng tài sản sinh lãi (tại thời điểm cuối 2014 là 6,4%). Trong khi đó lợi suất từ cho vay/gửi tiền liên ngân hàng mặc dù đã tăng 0,85% lên 2,3% thì vẫn thấp nhất trong số các tài sản sinh lãi.

Về huy động, chi phí huy động của MBB giảm 0,46% nhờ lãi suất huy động khách hàng giảm 0,49% từ 3,73% xuống còn 3,24%; lãi suất giấy tờ có giá giảm 0,73% và lãi suất vay liên ngân hàng tăng 1,51%.

Thu nhập lãi thuần tăng khiêm tốn trong khi lãi dự thu giảm đáng kể – Do vậy thu nhập lãi thuần không tăng trưởng nhiều, chỉ tăng 4,2% so với cùng kỳ lên 5.476,7 tỷ đồng mặc dù tăng trưởng tín dụng đạt khá. Lãi dự thu giảm từ 3.514 tỷ đồng xuống còn 3.156,6 tỷ đồng (giảm 10% so với đầu năm). Việc giá trị trái phiếu đầu tư giảm đáng kể có lẽ đã giải thích chủ yếu cho điều này vì thông thường mỗi năm trái tức được trả một lần.

Tổng thu nhập ngoài lãi tăng 24,4% so với cùng kỳ – Các dòng thu nhập ngoài lãi tăng 1.122,6 tỷ đồng nhờ đóng góp tốt của lãi thuần HĐ dịch vụ và các thu nhập khác. Lãi thuần hoạt động dịch vụ tăng 21,6% so với cùng kỳ đạt 441,9 tỷ đồng. Trong các thu nhập hoạt động dịch vụ chính, thu nhập từ các dịch thanh toán tăng vọt 128% đạt 137,3 tỷ đồng trong khi đó thu nhập từ các hoạt động khác không đổi (tăng nhẹ 0,5% so với cùng kỳ). Tuy nhiên, thu nhập khác ghi nhận mức tăng kỷ lục, tăng 61% so với cùng kỳ với phục hồi các khoản ngoại bảng tăng mạnh 143% so với cùng kỳ đạt 370,3 tỷ đồng. Trong khi đó, thu nhập từ HĐ kinh doanh ngoại hối tăng 17,4% đạt 99,6 tỷ đồng, thu nhập cổ tức tăng 59,4% đạt 76 tỷ đồng. Thu nhập từ hoạt động thương mại và đầu tư là dòng thu nhập duy nhất ghi nhận giảm (giảm 39,7% so với cùng kỳ)

Hệ số CIR được cải thiện nhờ chi phí hoạt động tăng chậm hơn thu nhập hoạt động – với tổng thu nhập hoạt động tăng 7,2% so với cùng kỳ đạt 6.599,4 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí hoạt động chỉ tăng 4,5% so với cùng kỳ là 2.346,6 tỷ đồng chủ yếu do chi phí lương thưởng cho CBCNV tăng 7,4% là 1.124 tỷ đồng do số lượng nhân viên tăng thêm 719 người. Do đó, hệ số CIR trong 9 tháng đầu năm 2015 giảm còn 35,6% so với mức 36,5% trong cùng kỳ năm 2014 và vẫn thấp hơn nhiều so với các ngân hàng khác.

Chi phí dự phòng tăng 14,2% so với cùng kỳ – chi phí dự phòng tăng nhẹ lên 1.699,8 tỷ đồng. Trong đó, dư phòng cho vay khách hàng giảm còn 1.479,6 tỷ đồng (giảm 15,6% so với cùng kỳ). MBB cũng hoàn nhập tổng cộng 165,7 tỷ đồng dự phòng liên ngân hàng trong khi cùng kì 2014, ngân hàng trích lập 10.651 tỷ đồng. Chi phí dự phòng tăng do những yếu tố sau; (1) Chúng tôi ước tính MBB đã ghi nhận 385,8 tỷ đồng dự phòng đối với trái phiếu VAMC trong 9 tháng đầu năm nay trong khi đó trong cùng kỳ năm ngoái, không có khoản dự phòng này; (2) MBB không ghi nhận hoàn nhập dự phòng cho các loại tài sản khác và cam kết ngoại bảng trong 9 tháng đầu năm nay trong khi đó vào cùng kỳ năm ngoái, Ngân hàng ghi nhận 341,8 tỷ đồng hoàn nhập dự phòng. Chúng tôi lưu ý rằng do Thông tư 02 không cho phép các ngân hàng trích lập dự phòng đối với các cam kết ngoài bảng cân đối kế toán, và trong năm 2014 tất cả các ngân hàng được hoàn nhập phần đã trích trước đó và từ năm nay trở đi việc hoàn nhập này sẽ không còn lặp lại.

Tỷ lệ nợ xấu giảm còn 1,72% nhờ xử lý và hoán đổi một số lượng lớn nợ xấu – Tỷ lệ NPL sau xử lý đối với cho vay khách hàng theo báo cáo là 1,72%, giảm từ mức 2,84% vào cuối năm 2014. MBB đã xử lý 2.173,9 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm nay (Ngân hàng tự xử lý đồng thời hoán đổi với trái phiếu VAMC), tăng 85,5% so với cùng kỳ, tương đương gần 1,8% tổng dư nợ của Ngân hàng. Chúng tôi ước tính MBB cũng đã hoán đổi 2.300 tỷ đồng nợ xấu lấy trái phiếu VAMC trong 3 quý đầu năm (cũng tương đương gần 1,8% tổng dư nợ). HSC ước tính tổng giá trị trái phiếu VAMC lũy kế mà Ngân hàng nắm giữ tính đến cuối tháng 9 là 5.000 tỷ đồng. Theo đó hệ số LLR tăng tới 90,3% từ 86,1% trong năm 2014 lên 80,1% trong 6 tháng đầu năm 2015.

Ước tính hệ số CAR là 13,5% sau khi tiến hành phát hành riêng lẻ – Trong tháng 9 vừa qua, MBB đã bán 390.606.290 cổ phiếu mới theo hình thức phát hành riêng lẻ cho 5 doanh nghiệp Việt Nam với giá bình quân là 11.077đ/cp. Ngân hàng đã huy động được 4.286 tỷ đồng thông qua đợt phát hành này, theo đó tăng vốn điều lệ thêm 3.906 tỷ đồng lên 16.000 tỷ đồng và bổ sung thặng dư cổ phiếu 380 tỷ đồng. Hệ số CAR được cải thiện tăng lên 13,5% sau phát hành riêng lẻ mặc dù theo ước tính của chúng tôi, hệ số này có thể giảm còn 12.9% vào cuối năm với tổng tài sản sinh lãi tăng.

Chúng tôi điều chỉnh tăng dự báo LNTT 2015 của Ngân hàng lên 3.322 tỷ đồng (tăng trưởng 4,7%) – mức dự báo mới cao hơn 3% so với dự báo trước đố của chúng tôi là LNTT đạt 3.226 tỷ đồng chủ yếu do tăng dự báo đối với tăng trưởng tín dụng. Các giả định chính của chúng tôi bao gồm;

(1) Chúng tôi dự báo tăng trưởng cho vay khách hàng cả năm 2015 đạt 18% dựa trên kết quả 9 tháng đầu năm. Huy động vốn tăng, theo đó hệ số CAR cũng tăng và với hệ số LDR thấp, nhiều khả năng tăng trưởng tín dụng sẽ tăng tốc trong Q4. Chúng tôi giữ nguyên dự báo đối với tăng trưởng huy động, là 7% do MBB lựa chọn tăng hệ số LDR và cải thiện tỷ lệ NIM tăng trở lại.

(2) Chúng tôi giả định tỷ lệ NIM sẽ tăng khiêm tốn, 0,03% lên 3,96% từ mức 3,93% năm 2014 nhờ hệ số LDR tăng và sự chuyển hướng sang cho vay khách hàng cá nhân tạo lợi suất cao. Tuy nhiên, mức lợi suất cao hơn từ cho vay khách hàng sẽ phần nào bù trừ cho lợi suất trái phiếu tiếp tục giảm. Kì hạn còn lại của các đầu tư trái phiếu lợi suất cao còn lại của Ngân hàng hiện là khoảng 1,5 năm.

(3) Theo đó, ước tính thu nhập lãi thuần sẽ tăng trưởng 12% đạt 10.467,7 tỷ đồng.

(4) Giả định tổng thu nhập ngoài lãi tăng 18,2% so với năm 2014 đạt 2.089 tỷ đồng nhờ lãi thuần hoạt động dịch vụ tăng trưởng 22,4% và thu nhập khác tăng trưởng 50,0%

(5) Dự báo chi phí dự phòng là 2.665,7 tỷ đồng (tăng 32,0% so với năm 2014) với 2.220,3 tỷ đồng (tăng 9% so với năm 2014) dự phòng thông thường và 655,1 tỷ đồng dự phòng đối với trái phiếu VAMC (tăng 406% so với năm 2014). Giả định tỷ lệ nợ xấu sẽ là 1,9% sau khi MBB xử lý 2.017 tỷ đồng nợ xấu tương đương 1,7% tổng dư nợ.

(6) LNTT khi đó dự báo là 3.322 tỷ đồng (tăng trưởng 4,7%)

Cho năm 2016, chúng tôi dự báo LNTT tăng trưởng 17% với những giả định sau;

(1) Dự báo tăng trưởng tín dụng là 20% trong năm 2016 nhờ hệ số CAR cao hơn bình quân ngành và hệ số LDR thấp, tái cơ cấu tài sản sinh lãi giúp giúp ngân hàng có thể mở rộng cho vay

(2) Giả định tỷ lệ NIM không đổi ở mức 3,96% trong năm 2016 do các khoản đầu tư trái phiếu lợi suất cao hiện tại đáo hạn, theo đó không còn những lợi ích từ cơ cấu cho vay tốt hơn

(3) Theo đó dự báo thu nhập lãi suất sẽ là 8.662 tỷ đồng (tăng trưởng 18,3%)

(4) Và dự báo tổng thu nhập ngoài lãi sẽ tăng đạt 2.236 tỷ đồng (tăng trưởng 7%)

(5) Giả định chi phí dự phòng sẽ tăng 18% so với năm 2014 lên 3.144 tỷ đồng do tăng trích lập dự phòng đối với trái phiếu VAMC, là 1.010,1 tỷ đồng (tăng 54,2% so với năm 2014). Và giả định tỷ lệ NPL không đổi ở mức 1,9% sau khi xử lý 1.708 tỷ đồng nợ xấu, tương đương 1,2% tổng dư nợ.

(6) LNTT khi đó dự báo sẽ là 3.898 tỷ đồng (tăng trưởng 17,3%)

Cổ phiếu có vẻ rất hợp lý ở định giá hiện tại – Sau khi phát hành riêng lẻ tăng vốn, MBB hiện ở trong điều kiện tốt hơn rất nhiều để có thể đẩy mạnh cho vay và thúc đẩy tăng hệ số LDR, và thông thường nhờ đó cải thiện tỷ lệ NIM. Tuy nhiên, số trái phiếu lợi suất cao còn lại sẽ đáo hạn và sẽ có tác động đối kháng trong so sánh tăng trưởng. Các dòng thu nhập khác vẫn tăng trưởng và theo đó tổng thu nhập hoạt động tăng ổn định. Trong khi đó với chất lượng tài sản ưu việt, Ngân hàng có thể duy trì tăng dự phòng mặc dù dự phòng trái phiếu VAMC cũng tăng. Chúng tôi dự báo MBB sẽ tiếp tục quyết liệt trong công tác xử lý nợ xấu, giữ tỷ lệ NPL ở mức rất thấp. Ngân hàng hoạt động tốt hơn hầu hết các ngân hàng khác và đã tận dụng những lợi thế như chi phí huy động thấp để cải thiện vị thế thị trường trong 7-8 năm qua, trở thành một trong những ngân hàng ngoài quốc quanh hàng đầu tại thời điểm này và tiến tới cải thiện thị thế hơn nữa trong những năm tới. Từ tất cả những yếu tố này và định giá thấp, P/B 1,0 lần, cổ phiếu luôn là ưu tiên lựa chọn đầu tư. Tuy nhiên, room cho NĐTNN đã đây. Lặp lại đánh giá KHẢ QUAN.

 

Nguồn: HSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

0912 842 224 Mở tài khoản CK