DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật KDC

Lượt xem: 12,880 - Ngày:
Chia sẻ

Cập nhật Cổ phiếu CTCP Bánh kẹo Kinh Đô – KDC – Sàn HOSE

Đồ thị KDC giữa phiên giao dịch ngày 22/02/2016

Đồ thị KDC giữa phiên giao dịch ngày 22/02/2016. Nguồn: Amibroker

KDC công bố KQKD hợp nhất chưa kiểm toán 2015 sát kỳ vọng chung. Tiếp tục duy trì đánh giá Nắm giữ.

GHI NHẬN CHÍNH – Doanh thu mảng kem và dầu ăn đạt khả quan hơn kỳ vọng trong khi doanh thu mảng mì ăn liền hơi yếu do thị trường hiện có nhiều đối thủ cạnh tranh. Mảng bánh kẹo chỉ đóng góp trong 6 tháng đầu năm sau khi công ty KDC bán 80% cổ phần BKD. Tỷ suất lợi nhuận gộp giảm do cơ cấu doanh thu kém hiệu quả hơn sau khi bán cổ phần BKD. Tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý trên doanh thu tăng. LNST tăng mạnh nhờ lãi từ bán cổ phần BKD đóng góp 95,8%. Triển vọng năm nay vừa phải với doanh thu từ sản phẩm mới sẽ tăng trưởng mạnh hơn trong khi lãi từ bán tiếp 20% cổ phần BKD là một khoản đáng kể trong LNST. Cho dù vậy hiện KDC đang trong quá trình chuyển đổi hoạt động kinh doanh và từ Q3 năm nay dự kiến công ty sẽ hợp nhất KQKD của Vocarimex nhưng sẽ cần có thời gian để sự hợp nhất này đóng góp đáng kể vào lợi nhuận.

HÀNH ĐỘNG – Tiếp tục duy trì đánh giá Nắm giữ. Các đợt mua cổ phiếu quỹ đã tạo ra các đợt tăng giá ngắn hạn và hiện đây vẫn là động lực chính cho giá cổ phiếu. Định giá có vẻ hợp lý với P/E dự phóng là 20,7 lần cho một công ty hàng tiêu dùng quy mô trung bình. Tuy nhiên sẽ cần có thời gian để công ty đạt được sự tăng trưởng dài hạn. Tuy nhiên với năng lực của ban lãnh đạo chúng tôi tin tưởng KDC sẽ đạt được sự tăng trưởng này.

Doanh thu đạt khả quan và vượt kế hoạch – Doanh thu thuần đạt 4.952 tỷ đồng; vượt kế hoạch của công ty 4,5% và vượt dự báo của HSC 14,5%. Tuy nhiên so với 2014, doanh thu giảm 36,7% do không còn doanh thu mảng bánh kẹo trong 6 tháng cuối năm. KDC đã chuyển nhượng công ty con trong mảng bánh kẹo là BKD cho Mondelez vào cuối Q2 và chỉ giữ lại cổ phần thiểu số. Chúng tôi ước tính doanh thu mảng bánh kẹo trong 6T đầu năm và cả năm là khoảng 1.764 tỷ đồng, giảm 57,4% sau khi KDC chuyển giao cổ phần của BKD.

Mảng kem và dầu ăn có kết quả khả quan. Mảng mì ăn liền kém khả quan – Mảng kem và mảng mới là dầu ăn có kết quả khả quan. Công ty không công bố cơ cấu doanh thu nhưng cho biết doanh thu từ kem và sữa chua tăng trưởng mạnh 27%; chủ yếu nhờ đóng góp của sản phẩm mới có tên là “sữa chua đá”. KDC đã đưa sản phẩm dầu ăn đầu tiên ra thị trường với nhãn hiệu “Đại Gia Đình – An Hảo” vào tháng 5/2015 và doanh thu 10 tháng đầu năm có vẻ vào khoảng vài tỷ đồng; cao hơn dự báo. Tuy nhiên doanh thu mì ăn liền có vẻ không đạt kỳ vọng của HSC.

Tỷ suất lợi nhuận gộp giảm do có sự thay đổi lớn về cơ cấu doanh thu – Tỷ suất lợi nhuận gộp năm 2015 là 37,9%; giảm từ 43,3% năm 2014 do tỷ trọng của sản phẩm có tỷ suất lợi nhuận thấp chẳng hạn như mỳ ăn liền và dầu ăn tăng. Bánh kẹo thường là sản phẩm có tỷ suất lợi nhuận cao nhất, khoảng 40% trong khi tỷ suất lợi nhuận của mảng dầu ăn chỉ khoảng 20-25% và mỳ ăn liền chỉ khoảng 10-12%. Trái lại tỷ suất lợi nhuận gộp của sản phẩm kem là cao nhất, khoảng 55%.

Tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý trên doanh thu tăng mạnh – Chi phí bán hàng & quản lý giảm 24,7% còn 1.228 tỷ đồng. Tuy nhiên tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý trên doanh thu đạt mức cao kỷ lục là 39,2% do doanh thu giảm. Rõ ràng sản phẩm mới như dầu ăn và mỳ ăn liền cần được đầu tư mạnh về quảng cáo và khuyến mãi trong khi doanh thu vẫn khiêm tốn.

EBIT là một con số âm – Do tỷ suất lợi nhuận gộp giảm và chi phí bán hàng & quản lý tăng nên cả EBIT và tỷ suất EBIT đều âm. EBIT đạt âm 40 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 514 tỷ đồng của năm 2014 trong khi tỷ suất EBIT là 1,3% (năm 2014 là 10,4%).

Doanh thu HĐ tài chính đạt rất cao nhờ bán 80% cổ phần BKD và đã đóng góp đáng kể vào lợi nhuận – Lợi nhuận tài chính thuần là 6.617 tỷ đồng, tăng 5.501% nhờ khoản lãi 6.555 tỷ đồng từ bán 80% cổ phần BKD. Sau khi trừ chi phí giao dịch khoảng 44 tỷ đồng và thuế khoảng 1.425 tỷ đồng, ước tính giao dịch đem lại LNST khoảng 5.086 tỷ đồng; tương đương 96,8% tổng LNST của KDC trong năm ngoái.

LN từ công ty liên doanh liên kết cũng đáng chú ý – BKD đã trở thanh công ty liên kết của KDC kể từ tháng 7/2015. Do vậy KDC đã ghi nhận 86,3 tỷ đông lội nhuận từ công ty liên doanh liên kết trong 6 tháng cuối năm. Và điều này đã giúp bù đắp cho lỗ từ HĐ SXKD.

LNST sát kỳ vọng – LNST đạt 5.254 tỷ đồng, tăng 879,4% và chỉ thấp hơn 0,8% so với dự báo của HSC là 5.295 tỷ đồng. LNTT đạt 6.667 tỷ đồng; cao hơn 2,6% so với kế hoạch của công ty là 6.500 tỷ đồng.

HSC dự báo lợi nhuận hoạt động thuần 2016 sẽ đạt tăng trưởng 27,1% – Chúng tôi dự báo KDC sẽ ghi nhận doanh thu thuần 4.194 tỷ đồng (tăng trưởng 56,8%) và LNST là 1.643 tỷ đồng (giảm 64,6% so với cùng kỳ). Dựa trên những giả định sau đây;

1. Chúng tôi dự báo doanh thu 2016 từ các sản phẩm kem, mỳ và dầu ăn sẽ lần lượt đạt 1.113 tỷ đồng (tăng trưởng 11,6%); 180 tỷ đồng (tăng trưởng 50%) và 414 tỷ đồng (tăng trưởng 65,6%).

2. Giả định Vocarimex sẽ hợp nhất với KDC từ đầu Q3 và ước tính doanh thu thuần và lợi nhuận của Vocarimex cho cả năm 2016 sẽ lần lượt là 6.413 tỷ đồng (tăng trưởng 6,9%) và 129 tỷ đồng (tăng trưởng 16,8%).

3. Chúng tôi cũng giả định trong Q3, KDC sẽ bán 20% cổ phần còn lại tại BKD cho Mondelz như đã cam kết trước đó với giá bán là 2.174 tỷ đồng và theo đóng góp LNST 1.429 tỷ đồng.

4. Do đó, chúng tôi dự báo LNST 2016 của KDC là 1.643 tỷ đồng, giảm 68,7% so với năm 2015.

5. Không tính đến khoản lãi bất thường từ bán BKD, lợi nhuận hoạt động thuần 2016 của BKD dự báo là 213 tỷ đồng, tăng trưởng 27,1%.

Kế hoạch mua cổ phiếu quỹ là yếu tố thúc đẩy giá cổ phiếu tại thời điểm hiện tại – Cổ phiếu KDC hiện giao dịch với P/E 2016 là 20,7 lần và EV/EBITDA là 8 lần. Công ty dự kiến sẽ bắt đầu cải cách Vocarimex để tạo lợi nhuận tốt hơn sau hợp nhất. Tuy nhiên quá trình này sẽ kéo dài trong vài năm. Dự báo công ty sẽ tiếp tục mua vào một số cố phiếu quỹ trong năm nay. Kể từ tháng 12/2014 đến hiện tại, KDC đã mua lại thành công tổng cộng 49,5 triệu cổ phiếu tương đương 19,3% tổng số cổ phiếu đang lưu hành tính đến tháng 12/2014. Và đến cuối năm 2015, lượng tiền mặt sẵn có của công ty là 3.059 tỷ đồng . Đồng thời dự kiến công ty sẽ nhận khoảng 1.800 tỷ đồng tiền mặt trong năm nay từ bán 20% cổ phần còn lại tại BKD. Mặc dù theo giả định nhu cầu vốn lưu động và các yêu cầu khác cho trong năm sẽ tăng lên, ước tính công ty vẫn có thể chi tới 3.000 tỷ đồng tiếp tục kế hoạch mua cổ phiếu quỹ. Và với giá cổ phiếu hiện tại, về mặt lý thuyết khả năng mua vào tối đa của công ty là 135 triệu cổ phiếu. Khi đó với dự báo thời gian thai nghén của các ngành kinh doanh mới sẽ kéo dài, kế hoạch mua cổ phiếu quỹ là yếu tố thúc đẩy giá cổ phiếu tốt nhất vào thời điểm hiện tại. Lặp lại đánh giá Nắm giữ.

Nguồn: HSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý