DANH MỤC

Mobile / Zalo / Viber: 0912 842 224

Cập nhật FPT

Lượt xem: 12373 - Ngày:
Chia sẻ
fpt0311

Đồ thị cổ phiếu FPT phiên ngày 03/11/2015

FPT công bố KQKD 9T đầu năm với tăng trưởng ổn định, sát dự báo

GHI NHẬN CHÍNH – Cả doanh thu và LNTT đều tăng như dự báo. Sự phục hồi của mảng phát triển phần mềm và sự tăng trưởng mạnh trong bán lẻ là điểm nổi bật trong khi đó doanh thu mảng tích hợp hệ thống và viễn thông tăng chậm hơn. Tỷ suất lợi nhuận giảm, tuy nhiên là do cơ cấu danh mục sản phẩm kém hiệu quả với đóng góp từ mảng phân phối và bán lẻ có tỷ suất lợi nhuận thấp hơn tăng. Triển vọng tương lai có vẻ tốt dẫn đầu là mảng phát triển phần mềm và bán lẻ trong khi đó lợi nhuận từ hoạt động viễn thông sẽ được cải thiện nhờ chi phí khấu hao sẽ giảm mạnh khi dự án cáp quang hoàn thiện.

HÀNH ĐỘNG – Lặp lại đánh giá MUA VÀO. Mức định giá hiện tại của FPT, một công ty chuyên về công nghệ thông tin đang phát triển mạnh với thị phần rộng lớn là rất hợp lý.

Công ty Cổ phần FPT (FPT – MUA VÀO) công bố KQKD 9T đầu năm với LNST tăng 7,81% so với cùng kỳ – Doanh thu 9T đầu năm đạt 29.257 tỷ đồng (tăng 20,46% so với cùng kỳ), LNTT là 1.969 tỷ đồng (tăng 7,83% so với cùng kỳ) và LNST của công ty mẹ đạt 1.270 tỷ đồng (tăng 7,79% so với cùng kỳ). So với kế hoạch cả năm của công ty với doanh thu là 39.600 tỷ đồng và LNTT là 2.850 tỷ đồng, FPT đã hoàn thành 73,9% mục tiêu doanh thu và 69,1% mục tiêu LNTT. Đối với cả doanh thu và lợi nhuận, KQKD của công ty đều khá sát kế hoạch khi xem xét đến các yếu tố mùa vụ.

Cụ thể ở từng lĩnh vực kinh doanh, chúng tôi lưu ý những điểm sau;

Doanh thu của mảng Công nghệ tăng 30,6% so với cùng kỳ – Theo đó, doanh thu đạt 5.737 tỷ đồng (tăng 30,56% so với cùng kỳ) và LNTT đạt 600 tỷ đồng (tăng 19,52%). Tổng giá trị đã ký kết tính đến hiện tại là 2.876 tỷ đồng (không có số liệu để so sánh với cùng kỳ năm ngoái) trong khi đó tổng giá trị hợp đồng chờ thực hiện là 2.801 tỷ đồng tính đến cuối tháng 9. Kết quả hoạt động của từng mảng nhỏ như sau;

Doanh thu từ Phát triển phần mềm tăng 50,94% so với cùng kỳ – Đạt 3.523 tỷ đồng (tăng 50,94% so với cùng kỳ) bao gồm 2.901 tỷ đồng (tăng 44,98% so với cùng kỳ) từ Gia công phần mềm và 622 tỷ đồng (tăng 86,79% so với cùng kỳ) từ Giải pháp phần mềm. Về LNTT, hoạt động Phát triển phần mềm đem lại 451 tỷ đồng (tăng 29,7% so với cùng kỳ), bao gồm 448 tỷ đồng từ Gia công phần mềm (tăng 26,91% so với cùng kỳ) và 3 tỷ đồng từ Giải pháp phần mềm (so với mức lỗ 6 tỷ đồng trong Q3/2014). Đạt được những kết quả tích cực này chủ yếu là nhờ (1) cầu từ các thị trường Mỹ, Nhật Bản và các nước khu vực Châu Á – Thái Bình Dương tăng; (2) ghi nhận toàn bộ đóng góp từ hoạt động của FPT Slovakia trong khi đó KQKD năm ngoái không bao gồm đóng góp từ công ty này bởi chỉ có thể hợp nhất kết quả từ FPT Slovakia sau khi thực hiện mua lại vào tháng 7/2014; và (3) ghi nhận một số chi phí bất thường phát sinh do công ty di dời một số hoạt động của FPT Slovakia về Việt Nam.

Doanh thu từ hoạt động Tích hợp hệ thống tăng 4,02% so với cùng kỳ năm ngoái – Doanh thu đạt 1.606 tỷ đồng (tăng 4,02% so với cùng kỳ và LNTT là 63 tỷ đồng (giảm 30,00% so với cùng kỳ). Doanh thu và LNTT biến động trái chiều là do 2 nguyên nhân. Trước hết, doanh thu từ Tích hợp hệ thống chủ yếu đến từ phần mềm nhập khẩu nhưng do tỷ giá tăng gần đây, doanh thu tăng nhưng do đó tỷ suất lợi nhuận sẽ chịu tác động tiêu cực do toàn bộ doanh thu tăng thường không được chuyển sang lợi nhuận. Thứ hai là, doanh thu phần cứng năm ngoái đến từ các dự án lớn với tỷ suất lợi nhuận cao hơn trong khi đó doanh thu phần cứng năm nay đến từ các dự án nhỏ với tỷ suất thấp hơn.

Mảng Viễn thông báo báo cáo doanh thu tăng 12,49% so với cùng kỳ – Doanh thu đạt 3.975 tỷ đồng (tăng 12,49% so với cùng kỳ) tạo LNTT là 815 tỷ đồng (tăng 6,54% so với cùng kỳ). Trong đó, mảng nhỏ Nội dung số bao gồm hoạt động trò chơi trực tuyến và cổng thanh toán trực tuyến. Tuy nhiên, mảng nhỏ này đã ghi nhận lỗ 15 tỷ đồng trong 9T đầu năm ngoái, tác động giảm kết quả hoạt động chung. Do đó, công ty đã ngừng cung cấp dịch vụ này. Để có sự so sánh tương đương, chúng tôi lưu ý doanh thu và LNTT được điểu chỉnh lần lượt tăng 29,35% và 4,49% so với cùng kỳ.

Hoạt động Dịch vụ viễn thông báo cáo doanh thu tăng 30,68% so với cùng kỳ mặc dù LNTT tăng chậm hơn nhiều, chỉ tăng 5,15% so với cùng kỳ. Lợi nhuận tăng chậm hơn là do các chi phí bất thường. Theo chúng tôi được biết, dự án cáp quan bắt đầu triển khai vào tháng 5/2014 và, theo chuẩn mực kế toán Việt Nam, hầu hết chi phí liên quan đến dự án này được hạch toán là chi phí thay vì vốn hóa. Bỏ qua sự tác động từ phương pháp hạch toán kế toán này, EBITDA của mảng này thực tế là 1.505 tỷ đồng (tăng 44,57% so với cùng kỳ).

Doanh thu mảng Phân phối và bán lẻ tăng 10,11% so với cùng kỳ – Doanh thu đạt 19.089 tỷ đồng (tăng 20,02% so với cùng kỳ) và LNTT là 500 tỷ đồng (tăng 19,33% so với cùng kỳ). Kết quả hoạt động của mảng phân phối ở mức bình quân với doanh thu tăng 10,11% so với cùng kỳ và LNTT tăng 0,77% so với cùng kỳ. Trong mảng nhỏ này, mặc dù doanh thu từ hoạt động Phân phối sản phẩm IT báo tăng 21% so với cùng kỳ, mảng Phân phối ĐTDĐ ghi nhận mức giảm 9% so với cùng kỳ. Trong khi chờ đợi iPhone 6S và 6S Plus được giới thiệu trên thị trường vào tháng 11, FPT Trading đang làm việc với Motorola và Microsoft về việc phân phối các sản phẩm mới sắp tung ra thị trường của hai thương hiệu này.

Mảng bán lẻ vẫn duy trì mức tăng trưởng cao với doanh thu và LNTT lần lượt tăng 53,33% và 251,61% so với cùng kỳ. Trong khi đó tỷ suất LNTT được cải thiện đáng kể từ 0,85% trong Q3/2014 lên 1,95% trong Q3/2015, cho thấy với sản lượng tiêu thụ cao hơn, công ty có thể áp dụng mức chiết khấu hấp dẫn hơn từ các nhà cung cấp trong khi đó các chi phí cố định được phân bổ cho nhiều cửa hàng và sản phẩm hơn. Kết quả khả quan gần đây là nhờ mở rộng hệ thống cửa hàng cũng như doanh thu trên từng cửa hàng tăng. Cuối tháng 9/2014, mảng Bán lẻ của FPT có 145 cửa hàng, hiện tại số cửa hàng là 238 với kế hoạch nâng tổng số cửa hàng lên 250 cửa hàng vào cuối năm nay. FPT cũng duy trì mức tăng trưởng doanh thu trên từng cửa hàng trong 9T đầu năm là 5,5% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận giảm do cơ cấu lĩnh vực hoạt động kinh doanh kém hiệu quả – Cả tỷ suất LNTT và LNST đều giảm, lần lượt từ 7,5% và 6,3% trong 9T đầu năm 2014 xuống 6,7% và 5,7% trong 9T đầu năm nay. Xem xét con số cụ thể, tỷ suất lợi nhuận giảm phản ánh tỷ trọng đóng góp của mảng Phân phối và bán lẻ có tỷ suất lợi nhuận thấp hơn tăng, đặc biệt là bán lẻ. Tăng trưởng của mảng này cũng nhanh hơn nhiều so với các mảng hoạt động khác.

HSC vẫn giữ nguyên dự báo năm 2015 cho FPT với doanh thu đạt 38.461 tỷ đồng (tăng trưởng 17,82%) và LNST cho cổ đông cty mẹ là 1.967 tỷ đồng (tăng trưởng 20,51%) – Với kết quả này, nhìn chung KQKD của công ty sát với dự báo của chúng tôi. Do đó, chúng tôi giữ nguyên dự báo cho năm 2015. Theo đó, ước tính EPS 2015 là 5.031đ, theo đó P/E dự phóng 2015 là 9,84 lần. Mức định giá này là rất hấp dẫn đối với công ty chuyên về công nghệ hàng đầu tại Việt Nam.

Câu chuyện tăng trưởng của FPT vẫn còn nguyên vẹn dù không còn bao gồm yếu tố tỷ suất lợi nhuận tăng – Chiến lược chuyển hướng sang bán lẻ đã tạo nguồn sống mới vào mảng phân phối đang hấp hối và cho thấy sự tăng trưởng chiến lược trung hạn, tuy nhiên tỷ suất lợi nhuận theo đó có thể bị ảnh hưởng. Dĩ nhiên, với những lợi thế kinh tế về quy mô, chiến lược này sẽ có những tác động tích cực tuy nhiên mảng bán lẻ sẽ không bao giờ đạt được mức tỷ suất lợi nhuận như một số mảng kinh doanh khác. Do đó, về dài hạn, FPT có thể cân nhắc thoái vốn hoàn toàn khỏi mảng này khi đã tối ưu hóa hoat động này. Nói cách khác, tác động tăng trưởng trong tương lai của công ty sẽ là mảng Viễn thông một khi dự án lắp đặt đường cáp quang với chi phí tốn kém hoàn thành, cho phép công ty bán dịch vụ trọn gói cho các hộ gia đình. Cổ phiếu FPT đã tăng 23,44% so với đầu năm và cao hơn 31,30% so với đáy 12 tháng. Lặp lại đánh giá MUA VÀO.

 

Nguồn: HSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác