DANH MỤC

Mobile / Zalo: 0912 842 224
Đầu tư Cổ phiếu Group Facebook

Cập nhật ETF – Tuần từ 6-11/11/2023: Lượng vốn thu hút ròng giảm mạnh

Lượt xem: 348 - Ngày:
Chia sẻ

Quỹ Fubon ETF chuyển sang bán ròng nhẹ trong tuần trước  

Các quỹ ETF lớn tại Việt Nam thu hút vốn ròng nhẹ trong tuần trước. Các quỹ ETF tại Việt Nam thu hút ròng tổng cộng khoảng 3,9 triệu USD (91 tỷ đồng), so với thu hút vốn 31,9 triệu USD trong tuần trước đó. Lượng vốn thu hút ròng trong tuần trước giảm mạnh do thiếu lực mua ròng từ quỹ Fubon ETF. Quỹ ETF này đã bán ròng 1,8 triệu USD (42 tỷ đồng), so với mua ròng 40 triệu USD (970 tỷ đồng) trong tuần trước đó. Dựa trên số liệu quá khứ, quỹ Fubon ETF thường giải ngân khi thị trường giảm và bán ra khi thị trường có xu hướng tăng. Trong khi 2 quỹ ETF nội – DCVFMVN Diamond ETF và SSIAM VNFIN Lead ETF bị rút ròng nhẹ lần lượt 1,7 triệu USD và 0,2 triệu USD thì quỹ DCVFM VN30 ETF tiếp tục thu hút vốn khoảng 5,6 triệu USD. Quỹ FTSE Vietnam ETF cũng thu hút vốn ròng nhẹ 1,9 triệu USD trong khi các quỹ ETF khác hầu như không thu hút được vốn.  

Top 3 quỹ ETF thu hút vốn ròng mạnh nhất trong tuần trước bao gồm quỹ DCVFM VN30 ETF (thu hút 5,6 triệu USD), FTSE Vietnam ETF (thu hút 1,9 triệu USD) và SSIAM VN30 ETF (thu hút 0,1 triệu USD). Ngược lại, top 3 quỹ ETF bị rút vốn ròng mạnh nhất trong tuần trước bao gồm Fubon FTSE Vietnam ETF (bị rút 1,8 triệu USD), SSIAM VNFIN Lead ETF (bị rút 1,7 triệu USD) và DCVFMVN Diamond ETF (bị rút 0,2 triệu USD). 

Khối ngoại bán ròng  

Khối ngoại bán ròng mạnh 1.221 tỷ đồng (khoảng 50,89 triệu USD) trong tuần trước, so với mua ròng 197 tỷ đồng (khoảng 8,21 triệu USD) trong tuần trước đó. Khối ngoại mua ròng nhẹ trong ngày đầu tuần và bán ròng trong những ngày còn lại.  

Theo ngành, khối ngoại mua ròng ngành Vật liệu cơ bản (592 tỷ đồng) và Ngân hàng (143 tỷ đồng), trong khi bán ròng mạnh các ngành Tài chính (không bao gồm ngành Ngân hàng), Dịch vụ tiêu dùng & Hàng tiêu dùng lần lượt 847 tỷ đồng, 483 tỷ đồng và 430 tỷ đồng (ngành ngân hàng được tách biệt do có quy mô lớn nhất, chiếm 30% thị trường Việt Nam). Khối ngoại mua vào mạnh nhất trong tuần các cổ phiếu HPG, STB, DGC, GMD, HSG, PC1, FUEVFVND, HDB, NKG và BMP trong khi bán mạnh FUESSVFL, VHM, MWG, VNM, VCB, VRE, MSN, VCI, SAB và HCM. 

Cập nhật dòng vốn các quỹ ETF tại ASEAN  

Theo Bloomberg, trong tuần trước, hầu hết các quỹ ETF tại quốc gia lớn tại ASEAN đều thu hút vốn ròng hoặc không thu hút được vốn. Chỉ có Indonesia bị rút vốn ròng 5 triệu USD. Singapore thu hút vốn ròng mạnh nhất (14 triệu USD), tiếp theo là Việt Nam (thu hút 12 triệu USD) và Thái Lan (thu hút 9 triệu USD). Trong khi đó, các quỹ ETF tại Philipines và Malaysia không thu hút được vốn. 

Bảng 1: Top hút vốn/rút vốn trong tuần (triệu USD)  

Cập nhật dòng vốn ETF (06-11 tháng 11 năm 2023)  

Trong tuần qua, khối ngoại bán ròng, dòng vốn chảy vào quỹ ETF giảm mạnh. Điều này một phần là do thiếu lực mua ròng từ quỹ Fubon ETF. Tuy nhiên, dữ liệu lịch sử cho thấy quỹ ETF này thường bán ra khi VN Index có xu hướng tăng trở lại. 

Bảng, biểu đồ chính 

Bảng 2: Dòng vốn các quỹ ETF chính tại Việt Nam (triệu USD)  

Biểu đồ 3: Dòng vốn của các quỹ ETF chính theo tuần (triệu USD)  

Biểu đồ 4: Dòng vốn của các quỹ ETF trong khu vực theo tuần, một số nước ASEAN  

Biểu đồ 5: Giá trị mua ròng của khối ngoại hàng ngày (tỷ đồng)  

Biểu đồ 6: Giá trị mua/bán ròng trong tuần của khối ngoại theo ngành (tỷ đồng)  

Biểu đồ 7: Top 10 cổ phiếu NĐT nước ngoài mua vào trong tuần (tỷ đồng)  

Biểu đồ 8: Top 10 cổ phiếu NĐT nước ngoài bán ra trong tuần (tỷ đồng)  

Biểu đồ 9: Dòng vốn hàng ngày của Fubon FTSE Vietnam ETF (triệu USD)  

Biểu đồ 10: Tổng hợp thị trường trong tuần (06 – 11/11/2023)  

Nguồn: HSC 

Tuyên bố miễn trách nhiệm: Báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như một nguồn tham khảo. Dautucophieu.net sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến trong báo cáo này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc những thông tin sai lệch về doanh nghiệp.

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý