DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật DQC

Lượt xem: 12,937 - Ngày:
Chia sẻ

Cập nhật Cổ phiếu CTCP Bóng Đèn Điện Quang – DQC – Sàn HOSE

Đồ thị DQC giữa phiên giao dịch ngày 22/02/2016

Đồ thị DQC giữa phiên giao dịch ngày 22/02/2016. Nguồn: Amibroker

KQKD 2015 của DQC kém khả quan do xuất khẩu giảm. Triển vọng tốt. Đánh giá Khả quan

GHI NHẬN CHÍNH – Sau khi thanh lý hết hàng tồn kho giá vốn thấp vào năm 2014 và chuyển sang đẩy mạnh trong việc bán hang đối với các sản phẩm đèn LED, hoạt động xuất khẩu của DQC đã giảm sút vào năm ngoái. Cho dù vậy doanh thu nội địa vẫn tăng hơn 20% nhờ các sản phẩm đèn LED sau khi công ty triển khai chương trình marketing lớn vào nửa cuối năm. Chi phí bán hàng & chi phí quản lý được kiểm soat tốt. Chúng tôi dự báo LNST năm 2016 sẽ tăng trưởng 10,7% dựa trên giả định là cả doanh thu nội địa và xuất khẩu đều tăng trưởng nhờ sản phẩm đèn LED. Sự tập trung vào sản phẩm mới của DQC đã đem lại kết quả. Bên cạnh đó công ty cũng đang đẩy mạnh phát triển những phân phối mới. Tỷ suất lợi gộp giảm sẽ được bù đắp nhờ tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý trên doanh thu giảm. Trong khi đó khoản nợ của Cuba đang dần được giải quyết.

HÀNH ĐỘNG – Đánh giá Khả quan. Giá cổ phiếu đã điều chỉnh trong những tháng gần đây và hiện P/E dự phóng là 7,7 lần; nghĩa là hợp lý dựa trên triển vọng tăng trưởng. DQC là mã vốn hóa nhỏ đáng chú ý và có thể được hưởng lợi từ TPP trong tương lai.

DQC gần đây đã công bố KQKD 2015 kém khả quan – Theo đó, doanh thu thuần đạt 1.097 tỷ đồng (giảm 10,3%) do hoạt động xuất khẩu giảm; theo đó công ty chỉ hoàn thành được 87,5% kế hoạch. Trong khi đó LNST đạt 206 tỷ đồng (giảm 12,9%) do doanh thu giảm, tỷ suất lợi nhuận gộp giảm và chi phí marketing tăng (dành cho quảng cáo các sản phẩm đèn LED). Cho dù vậy, LNST vẫn vượt hơn 33,5% so với kế hoạch vốn đã được đặt ra thấp của công ty.

Doanh thu giảm chủ yếu do doanh thu xuất khẩu giảm – HSC ước tính doanh thu xuất khẩu năm 2015 đạt khoảng 250 tỷ đồng (giảm 52,1%) do năm nay công ty không còn thanh lý hàng tồn kho chi phí thấp như trong năm 2014. Ngoài ra, phần lớn doanh thu xuất khẩu được ghi nhận trong 6 tháng cuối năm do công ty đã chuyển sang xuất khẩu đèn LED thay cho đèn compact và người mua cần thời gian để kiểm nghiệm chất lượng đèn LED của DQC trước khi đặt hàng số lượng lớn. Tuy nhiên chúng tôi được biết doanh thu nội địa đã tăng 20,8% và đạt 847 tỷ đồng. Chỉ riêng trong Q3 năm ngoái, DQC đã triển khai một chương trình marketing lớn để quảng bá cho sản phẩm đèn LED với chi phí là 22 tỷ đồng (1 triệu USD) ở thị trường trong nước.

Theo đó chúng tôi ước tính doanh thu từ đèn LED chiếm hơn 20% tổng doanh thu thuần năm 2015 (năm 2014 chỉ là 10%).

Doanh thu Q4 tăng gấp đôi – Đạt 505 tỷ đồng và đóng góp 46% vào tổng doanh thu thuần cả năm 2015. Trong đó doanh thu xuất khẩu ước đạt khoảng 180 tỷ đồng (cùng kỳ không có doanh thu xuất khẩu). Trong khi đó chúng tôi ước tính doanh thu nội địa đạt khoảng 325 tỷ đồng; tăng 38,7% so với cùng kỳ. Doanh thu xuất khẩu vẫn đang trong quá trình tăng lên và chi phí marketing kể trên cũng có ảnh hưởng. Cho dù vậy tỷ suất lợi nhuận gộp Q4 giả xuống còn 27,5% so với 32,8% Q4/2014 và 35,4% 9T/2015 do giá bán bình quân giảm do công ty muốn kích thích bán hàng và giành thị phần cho sản phẩm mới.

Lợi nhuận gộp giảm 16,2% trong năm 2015 do tỷ suất lợi nhuận gộp giảm – Lợi nhuận gộp đạt 357 tỷ đồng (giảm 16,2%) với tỷ suất lợi nhuận gộp đạt 32,6% (năm 2014 là 34,8%). Tuy nhiên tỷ suất lợi nhuận gộp biến động qua các quý với Q2 đạt cao nhất là 43,7% còn Q4 là thấp nhất là 27,5%. Lý do chính ở đây là do Q4 năm nay công ty không còn thanh lý hàng tồn kho giá rẻ như Q4 năm ngoái (tỷ suất lợi nhuận khi thanh lý hàng tồn kho Q4/2014 là khá cao). Chi phí khuyến mãi trong Q4 tăng mạnh do công ty đưa ra thị trường sản phẩm đèn LED với giá bán hấp dẫn và điều này cũng có ảnh hưởng đến KQKD của công ty.

Lợi nhuận tài chính thuần tăng 11,8% lên 90,5 tỷ đồng – Nhờ chi phí tài chính giảm 17% và doanh thu HĐ tài chính tăng 3%. Chi phí tài chính giảm mạnh là do chi phí lãi vay giảm. Trong 2015, chi phí lãi vay là 3,4 tỷ đồng (năm 2014 là 18,1 tỷ đồng) do công ty đã trả phần lớn nợ ngân hàng. Tại thời điểm cuối 2015, công ty chỉ còn 66,8 tỷ đồng vay nợ (tại thời điểm cuối 2014 là 310,6 tỷ đồng; trong đó chủ yếu là nợ ngắn hạn dùng tài trợ cho nguồn vốn lưu động).

Chi phí bán hàng & quản lý giảm 7,5% – Còn 186 tỷ đồng và bằng 17% doanh thu thuần (năm 2014 là 16,4%). Chi phí bán hàng chủ yếu xuất phát từ chương trình marketing trong Q3. Trong chi phí quản lý, chúng tôi thấy công ty đã hoàn nhập khoảng 3,3 tỷ đồng dự phòng.

LNTT giảm 12,9% còn 267,3 tỷ đồng trong khi LNST giảm 12,9% còn 206 tỷ đồng – Do tỷ suất lợi nhuận gộp giảm cộng với tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý trên doanh thu tăng nhẹ. EPS năm 2015 là 6.189đ; P/E dự phóng là 8,8 lần.

Mức chi trả cổ tức tiền mặt năm 2015 hấp dẫn – Theo DQC, tỷ lệ chi trả cổ tức tiền mặt năm 2015 tối thiểu là khoảng 3.000đ/cp; theo đó tỷ lệ cổ tức/giá là 5,5%; nghĩa là khá hấp dẫn.

Khoản nợ của Cuba sẽ dần được thu hồi hết trong năm sau – HSC ước tính DQC đã nhận được khoảng 9 triệu USD trong năm 2015; tương đương khoảng 195 tỷ đồng. Theo đó sau 5 năm trả nợ, khoản nợ từ Cuba ước tính hiện còn 10,5 triệu USD (tương đương 234 tỷ đồng). Trong báo cáo trước đây của mình, chúng tôi đã đề cập là DQC kỳ vọng sẽ nhận được hết số tiền nợ từ Cuba vào cuối 2016. Tuy nhiên chúng tôi được biết khoản thanh toán cuối cùng cho khoản nợ này đã chuyển sang Q1/2017. Theo đó khoản doanh thu chưa thực hiện dài hạn là 71,1 tỷ đồng liên quan đến khoản phải thu này sẽ được ghi nhận vào doanh thu HĐ tài chính năm 2017 thay vì năm 2016 như kế hoạch trước đây.

Cho 2016, HSC dự báo doanh thu thuần tăng trưởng 17,8% và LNST tăng trưởng 10,7% – Công ty chưa đưa ra kế hoạch kinh doanh cho 2016; tuy nhiên HSC dự báo công ty sẽ đạt 1.292 tỷ đồng doanh thu thuần (tăng trưởng 17,8%) và 228 tỷ đồng LNST (tăng trưởng 10,7%). Giả định chính của chúng tôi là như sau;

1. Chúng tôi giả định doanh thu nội địa sẽ tăng trưởng 20%; đạt 1.016 tỷ đồng và doanh thu xuất khẩu tăng trưởng 10%; đạt 275 tỷ đồng.

2. Chúng tôi dự báo giá bán bình quân sẽ giảm 3-5%; tỷ suất lợi nhuận gộp sẽ giảm tiếp xuống 32% (năm 2015 là 32,6%).

3. Chúng tôi dự báo lợi nhuận tài chính thuần sẽ đạt 81 tỷ đồng, giảm 10,4% do lãi tỷ giá giảm do khoản nợ của Cuba giảm dần trong 2016.

4. Ước tính chi phí bán hàng & quản lý là 210,8 tỷ đồng (tăng 13,3%) và đóng góp 16,3% vào doanh thu thuần (năm 2015 là 17%).

5. Cuối cùng, HSC dự báo công ty sẽ đạt LNTT là 289,5 tỷ đồng (tăng trưởng 8,3%) và LNST là 228 tỷ đồng (tăng trưởng 10,7%).

6. Giả định số lượng cổ phiếu lưu hành không thay đổi, thì EPS năm 2016 là 7.074đ; P/E dự phóng là 7,7 lần.

Doanh thu nội địa tăng mạnh trong khi doanh thu xuất khẩu hồi phục – Doanh thu nội địa tăng trưởng nhờ công ty đổi mới sản phẩm do nhu cầu thay thế đèn LED mới. Tuy nhiên DQC đang mở rộng hoạt động bán hàng sang các dự án xây dựng nhà ở & văn phòng với số ngày phải thu cao hơn nhiều so với việc bán hang thông qua các kênh thương mại bán lẻ như hiện tại. Tuy nhiên công ty cũng cần theo dõi sát các khoản phải thu từ dự án để giảm thiếu các khoản phải thu quá hạn. Chúng tôi cho rằng doanh thu xuất khẩu sẽ tăng trưởng bình thường trở lại nhờ sản phẩm đèn LED. Và sau một năm kém khả quan, thì triển vọng tăng trưởng vẫn khả quan với tốc độ tăng trưởng cả doanh thu lợi nhuận năm nay dự báo ở mức 2 con số. Trong năm 2017, công ty có thể sẽ ghi nhận 71 tỷ đồng vào doanh thu HĐ tài chính cộng với hưởng ưu đãi thuế cho nhà máy mới. Đây là những động lực dài hạn cho giá cổ phiếu DQC.

DQC có nhiều động lực hỗ trợ giá cổ phiếu trong khi định giá hấp dẫn – Thị giá cổ phiếu DQC đã giảm trong 3 tháng qua với mức giảm so với đỉnh 71.000đ thiết lập vào giữa tháng 11 năm ngoái là 25%. Cho dù vậy, giá đã có sự phản ứng tích cực trước KQKD 2015. Dựa trên triển vọng tăng trưởng nhờ sản phẩm mới; kênh phân phối mới cộng với mức định giá hợp lý (P/E dự phóng 7,7 lần) và tỷ lệ cổ tức/giá háp dẫn (là 5,5%); chúng tôi đánh giá cổ phiếu DQC là Khả quan.

Nguồn: HSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý