DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu VPB – Sẽ mua lại cổ phiếu quỹ trong tháng 7

Lượt xem: 1164 - Ngày:
Chia sẻ

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB) sẽ phát hành cổ tức cổ phiếu tỷ lệ 30,2% và 31,6% cổ phiếu thưởng. Ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ là ngày 19/06/2018. VPB sẽ thanh toán cổ tức cổ phiếu và cổ phiếu thưởng cùng một lần trước khi phát hành cổ phiếu ESOP, thay vì chia làm 2 đợt trong quý 2 và quý 4 như được công bố tại ĐHCĐ thường niên vừa qua. Tổng số lượng cổ phiếu phổ thông sau sự kiện doanh nghiệp này là 2,42 tỷ cổ phiếu.

Đồ thị cổ phiếu VPB phiên giao dịch ngày 07/06/2018. Nguồn: AmiBroker

Đồ thị cổ phiếu VPB phiên giao dịch ngày 07/06/2018. Nguồn: AmiBroker

33,7 triệu cổ phiếu ESOP, tương ứng với 1,4% tổng cổ phiếu phổ thông vào thời điểm phát hành, dự kiến sẽ được phát hành trong quý 2/2018. Hiện ngày thực hiện cụ thể chưa được công bố.

Ngân hàng cũng sẽ mua lại 73,2 triệu cổ phiếu ưu đãi thời hạn 3 năm, phát hành trong tháng 7/2015 làm cổ phiếu quỹ. Giá mua lại sẽ là 33.996,8 đồng/CP như đã quy định trong hợp đồng và được tính theo 15%/năm dựa trên số tiền đã đầu tư trừ đi cổ tức đã trả trong giai đoạn 2015- 2018. VPB sẽ sử dụng nguồn thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển để mua lại số cổ phiếu này. Ngày chuyển quyền sở hữu là ngày 09/07/2018.

Nguồn: VCSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác