DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu VPB – KQLN Quý 3 vượt dự báo

Lượt xem: 549 - Ngày:
Chia sẻ

Tóm tắt – Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB) công bố KQLN Quý 3 cao hơn so với dự báo của chúng tôi cũng như mục tiêu ban lãnh đạo đề ra. Thu nhập thuần trong quý 3 đạt gần 1.900 tỷ đồng, cao hơn 18% so với dự báo của chúng tôi.

Đồ thị cổ phiếu VPB cập nhật ngày 18/10/2017. Nguồn: AmiBroker

Đồ thị cổ phiếu VPB cập nhật ngày 18/10/2017. Nguồn: AmiBroker

Trong bối cảnh lợi nhuận của ngân hàng, nhiều khả năng sẽ vượt 15% mục tiêu mà ban lãnh đạo đề ra và vượt 18% so với dự báo của mặt bằng chung cho năm 2017, chúng tôi cho rằng sẽ có điều chỉnh tăng dự báo KQLN và giá mục tiêu trong vài tuần tới.

Một số nội dung chính
1./ NIM – NIM Quý 3/2017 của VPB đạt 9,1%, tăng 124 điểm cơ bản so với Quý 3/2016 và 67 điểm cơ bản so với Quý 2/2017, giúp lợi suất tăng thêm 60 điểm cơ bản so với Quý 2/2017 và 170 điểm cơ bản so với Quý 3/2016.

2./ Lợi suất tài sản – VPB tập trung vào cho vay tiêu dùng và lãi suất cho vay kỳ hạn ngắn trong nước tăng đã giúp lợi suất tài sản tăng lên 15,04% trong Quý 3/2017 từ 14,42% hồi Quý 2/2017 và 13,33% hồi Quý 3/2016.

3./ Chi phí huy động vốn – Tiền gửi có kỳ hạn (89% tiền gửi cá nhân) tăng 5,8% so với đầu năm, trong khi tiền gửi không kỳ hạn giảm 14,7%. Ngân hàng vẫn ổn định được chi phí huy động vốn tại mức 5,8%, không đổi so với Quý 2/2017 và chỉ tăng 81 điểm cơ bản so với Quý 3/2016.

4./ Thu nhập ngoài lãi – Thu nhập từ phí dịch vụ và hoa hồng tăng mạnh 89% so với Quý 3/2016 và 23% so với Quý 2/2017. Tuy nhiên, tổng thu nhập ngoài lãi giảm 19% so với Quý 2/2017 chủ yếu do (1) lỗ 16,3 tỷ đồng từ chứng khoán đầu tư, trong khi Quý 2/2017 lãi 269,5 tỷ đồng và (2) thu nhập khác giảm 17,5% so với Quý 2/2017. Trong Quý 3/2017, thu nhập ngoài lãi chiếm 23% tổng thu nhập từ HĐKD.

5./ Dự phòng – VPB ghi nhận thêm 1.600 tỷ đồng dự phòng trong Quý 3/2017, thấp hơn 30% so với Quý 2/2017 và cao hơn 145% so với Quý 2/2016.

6./ Lợi nhuận từ HĐKD trước dự phòng – Tăng 79% so với Quý 3/2016 và 9% so với Quý 2/2017 lên 4.000 tỷ đồng trong Quý 3/2017.

7./ Lợi nhuận ròng – Lợi nhuận ròng Quý 3/2017 đạt 1.900 tỷ đồng, cao hơn so với dự báo của chúng tôi 18%. Với tình hình hiện nay, chúng tôi cho rằng lợi nhuận ròng cả năm sẽ cao hơn 15% so với mục tiêu ban lãnh đạo đề ra.

8./ Tỷ lệ chi phí/thu nhập – Tỷ lệ CIR Quý 3/2017 đạt 36%, thấp hơn 200 điểm cơ bản so với quý trước. Chúng tôi cho rằng tỷ lệ chi phí/thu nhập tại mức trên được xem là mức tốt nhất trong toàn ngành ngân hàng hiện tại.

9./ Nợ xấu – Nợ xấu theo báo cáo vào cuối Quý 3 là 3,1% trên cơ sở hợp nhất và 2,6% nếu tính riêng ngân hàng. Tuy tỷ lệ nợ xấu tăng 30 điểm cơ bản so với Quý 2/2017, chúng tôi vẫn cho rằng tỷ lệ nợ xấu các ngân hàng nhìn chung nhiều khả năng sẽ tăng so với hiện nay

Nguồn: VCSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

0912 842 224 Mở tài khoản CK