DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224

Cập nhật cổ phiếu VPB – Kết quả lợi nhuận vững chắc được hỗ trợ từ NIM cải thiện

Lượt xem: 325 - Ngày:
Chia sẻ

Cán cân khoản vay hiện tại là 181,2 nghìn tỷ đồng, tăng 14% tính từ đầu năm (YTD). Tổng tài sản đạt 253,8 nghìn tỷ đồng, tăng 11% YTD.

Đồ thị cổ phiếu VPB cập nhật ngày 17/10/2017. Nguồn: AmiBroker

Đồ thị cổ phiếu VPB cập nhật ngày 17/10/2017. Nguồn: AmiBroker

Thu nhập lãi ròng của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB) trong 9 tháng 2017 đã tăng 41% đạt 14,9 nghìn tỷ đồng. LNTT của VPB tính đến ngày 30/09/2017 là 5,6 nghìn tỷ đồng, tăng 79% so với cùng kỳ năm ngoái (YoY) và hoàn thành 78% kế hoạch cả năm. Mức lợi nhuận này chủ yếu đến từ tổng thu nhập từ HĐKD của ngân hàng, khi tăng 48% YoY đạt 17,6 nghìn tỷ đồng. Trong khi đó, tăng trưởng tổng chi phí HĐKD là khá thấp khi chỉ đạt 33% YoY. Do đó, tỷ lệ chi phí/thu nhập (CIR) giảm từ 39% từ cuối năm 2016 còn 36% tính đến hết tháng 9/2017. Tỷ lệ nợ xấu của VPB là 2,6%.

Nguồn: VCSC

 

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác