DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu VIB – LNTT 6 tháng đầu năm tăng 24,5% so với cùng kỳ

Lượt xem: 527 - Ngày:
Chia sẻ

VIB công bố LNTT 6 tháng đầu năm tăng 24,5% so với cùng kỳ. Tiếp tục đánh giá Nắm giữ – Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB Nắm giữ) công bố KQKD 6 tháng đầu năm khả quan với LNTT tăng 24,5% so với cùng kỳ đạt 380 tỷ đồng nhờ tăng trưởng tín dụng tốt và chi phí dự phòng giảm. Với kết quả này, VIB đã hoàn thành 50,7% kế hoạch LNTT cả năm, là 750 tỷ đồng, và tương đương 48% dự báo của Chúng tôi, là 788 tỷ đồng. Chúng tôi dự báo LNTT cả năm 2017 tăng trưởng 12,4%.

Đồ thị cổ phiếu VIB cập nhật ngày 03/08/2017. Nguồn: AmiBroker

Kết luận nhanh – Tiếp tục duy trì đánh giá NẮM GIỮ. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 22.600đ, theo đó P/B dự phóng là 1,4 lần. KQKD 6 tháng đầu năm có vẻ khả quan, tuy nhiên, tăng trưởng LNTT thực tế là nhờ chi phí dự phòng giảm trong khi kết quả từ lợi nhuận hoạt động lẫn lộn. Xét về các yếu tố căn bản, chúng tôi lưu ý một số vấn đề như hệ số LDR cao, cấu trúc vốn yếu và tỷ lệ sử dụng huy động ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn cao. Dù vậy, Ngân hàng có lợi thế về cho vay bán lẻ và DNNVV với tình hình tài chính khá lành mạnh. VIB mong muốn đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng và cũng cân nhắc thực hiện M&A. Tuy nhiên, chi phí huy động trung và dài hạn cao và hệ số LDR cao nhiều khả năng sẽ làm tăng trưởng lợi nhuận chậm lại. Trong khi đó cũng cần cân nhắc đến sự phụ thuộc vào nguồn vốn liên ngân hàng. Triển vọng tăng trưởng vừa phải và vẫn coòn những NHTMCP tốt hơn trên thị trường.

Tăng trưởng tín dụng đạt 15% – Tổng dư nợ tăng 15% so với đầu năm đạt 69,204,6 tỷ đồng. Chủ yếu là cho vay khách hàng cá nhân (tăng 31,6% so với đầu năm) và cho vay doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (tăng 12% so với đầu năm). Trong khi đó, cho vay doanh nghiệp tư nhân giảm 2,6% so với đầu năm và cho vay DNNN chỉ tăng 2,7% so với đầu năm.

Phân loại cho vay theo ngành nghề kinh doanh, tăng trưởng tín dụng chủ yếu từ khoản vay của ngành vận tải, kho bãi và thông tin liên lạc, tăng mạnh 32% so với đầu năm, đạt 15.185 tỷ đồng, chiếm 21,9% tổng dư nợ. Trong khi đó các khoản vay của các ngành thương mại, sản xuất và chế biến giảm 6% so với đầu năm, chiếm 23,4% tổng dư nợ.

Tăng trưởng thiên về kỳ hạn dài – Phân loại theo kỳ hạn, cho vay dài hạn tăng nhanh hơn. Cụ thể;

• Cho vay ngắn hạn giảm 4% so với đầu năm đạt 19.108 tỷ đồng.
• Cho vay trung hạn tăng 10% so với đầu năm đạt 20.695 tỷ đồng.
• Cho vay dài hạn tăng 37% so với cùng kỳ đạt 29.402 tỷ đồng.

Cho vay trung & dài hạn hiện chiếm 72,4% tổng dư nợ so với tỷ trọng 66,9% vào cuối năm 2016.

Phân loại theo loại tiền,

• Cho vay bằng VND tăng 20% so với đầu năm.
• Trong khi đó cho vay bằng ngoại tệ giảm 9% so với đầu năm và hiện chiếm 12,7% tổng dư nợ.

Tổng tiền gửi của khách hàng và giấy tờ có giá tăng 15,1% – đạt 70.486,3 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng chỉ tăng nhẹ 4,9% so với đầu năm đạt 62.183 tỷ đồng, trong khi đó giấy tờ có giá trị tăng hơn 3 lần đạt 8.303 tỷ đồng vào cuối Q2/2017. Do đó, tổng tiền gửi của khách hàng và giấy tờ có giá trị tăng 15,1%. Tỷ lệ sử dụng huy động ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn là 47,5% cuối năm 2016, và Ngân hàng cần giảm tỷ lệ này về mức 40% trước cuối năm nay. Do đó, VIB sẽ chịu áp lực phải tăng vốn trung và dại hạn và thực tế Ngân hàng đã nỗ lực phát hành chứng chỉ tiền gửi trung hạn.

Hệ số LDR thuần tăng lên 111% – Hệ số LDR thuần tăng lên 111% từ mức 102% cuối năm 2016. Tuy nhiên, nếu bao gồm giấy tờ có giá, hệ số LDR vẫn giữ nguyên tại khoảng 97%, cũng vẫn ở mức cao đối với một ngân hàng tư nhân.

Tỷ lệ NIM giảm 0,21% so với cùng kỳ xuống 2,8% – Không giống như các ngân hàng khác, tỷ lệ NIM của VIB giảm do Ngân hàng phụ thuộc vào nguồn vốn chi phí cao để tăng trưởng , là giấy tờ có giá. Trong khi đó, lợi suất từ tiền gửi liên ngân hàng và trái phiếu giảm.

Về các tài sản sinh lãi, lợi suất gộp giảm 0,17% xuống 6,29%. Lợi suất cho vay tăng 0,22% lên 7,47% trong khi đó lãi suất tiền gửi liên ngân hàng giảm 1,18% và lợi suất đầu tư trái phiếu cũng giảm 0,29%. Với cơ cấu các tài sản sinh lãi hiện tại, cụ thể là tiền gửi tại tổ chức tín dụng khác chiếm 8,4% và đầu tư trái phiếu là 29,9% nên mặc dù lợi suất cho vay khách hàng tăng thì lợi suất gộp vẫn giảm.

Chi phí huy động vốn tăng 0,11% lên 3,71%. Chúng tôi nhận thấy có sự thay đổi lớn trong cơ cấu nguồn vốn dẫn đến chi phí huy động tăng. Cụ thể vào cuối Q2/2017, huy động và vay liên ngân hàng chiếm 31,8% (so với mức 25% vào Q2/2016), huy động từ khách hàng chiếm 59,3% (so với mức 74,1% vào Q2/2016), giấy tờ có giá trị chiếm 7,9% (so với mức 0% vào Q2/2016).

VIB đã tập trung huy động vốn trung dài hạn qua kênh chứng chỉ tiền gửi với lãi suất cao hơn kênh tiền gửi thông thường.Đồng thời, ngân hàng cũng tăng vay trên thị trường liên ngân hàng và huy động từ các tổ chức tài chính khác với chi phí thấp hơn nhằm bù trừ cho phần chi phí huy động vốn trung dài hạn tăng. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2017, chi phí huy động vốn từ tiền gửi tăng 0,32% lên 3,9%; chi phí vay các TCTD và TCTC khác giảm 0,96% xuống còn 2,83%. Chi phí lãi đối với chứng chỉ tiền gửi là 5,27% (không có so sánh với cùng kỳ)

Thu nhập lãi thuần tăng 23,1% so với cùng kỳ – lên 1.467 tỷ đồng nhờ tín dụng tăng trưởng mạnh và hệ số LDR thuần cao mặc dù tỷ lệ NIM giảm.

Lãi thuần HĐ dịch vụ tăng mạnh trong khi các nguồn thu nhập ngoài lãi khác kém

• Lãi thuần HĐ dịch vụ tăng mạnh 54,4% so với cùng kỳ và đạt 166,5 tỷ đồng
• Tuy nhiên thu nhập từ chứng khoán đầu tư giảm 32% so với cùng kỳ còn 87 tỷ đồng,
• Lỗ thuần HĐ kinh doanh ngoại hối 27,2 tỷ đồng
• Lãi thuần từ HĐ khác giảm 38,2% so với cùng kỳ xuống còn 57,8 tỷ đồng.

Theo đó tổng thu nhập ngoài lãi giảm 38,2% so với cùng kỳ xuống còn 284,8 tỷ đồng.

Tổng thu nhập hoạt động tăng 6% so với cùng kỳ lên 1.751,7 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động tăng 12,8% so với cùng kỳ – lên 1.120,6 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí lương nhân viên tăng 30% so với cùng kỳ. Hệ số CIR tăng lên 64% từ 61,5% trong năm 2016 và ở mức cao so với các ngân hàng khác.

Tổng lợi nhuận trước trích lập dự phòng là 631 tỷ đồng, giảm 4,2% so với cùng kỳ.

Tỷ lệ nợ xấu là 2,59% – giữ nguyên so với năm 2016. Số dư nợ xấu là 1.789 tỷ đồng, tăng 239,4 tỷ đồng (tương đương tăng 15,4% so với cùng kỳ).

• Nợ xấu tăng chủ yếu do VIB nhận lại 373,5 tỷ đồng nợ xấu đã bán cho VAMC để tự xử lý. Ngân hàng cũng đã làm điều tương tự trong năm ngoái.
• Theo đó tổng giá trị trái phiếu VAMC chưa trích lập dự phòng vào cuối Q2 là 1.231,4 tỷ đồng; tương đương 1,78% tổng dư nợ.
• Trong 6 tháng đầu năm VIB xóa 310,4 tỷ đồng nợ xấu, tương đương 0,45% tổng dư nợ.

Tóm lại, tổng số dư nợ xấu và trái phiếu VAMC chưa trích lập dự phòng giảm còn 3.020,5 tỷ đồng (bằng 4,4% tổng dư nợ) từ 4.172,2 tỷ đồng (bằng 5,7% tổng dư nợ) cuối năm 2016. Trong khi đó hệ số LLR vẫn ở mức khá thấp là 56%.

Chi phí dự phòng giảm 29% so với cùng kỳ xuống còn 250,9 tỷ đồng; gồm 80,6 tỷ đồng dự phòng chung cho vay khách hàng (tăng 177% so với cùng kỳ); 80,5 tỷ đồng là dự phòng cụ thể (tăng 96% so với cùng kỳ) và 90 tỷ đồng là dự phòng trích lập cho trái phiếu VAMC (giảm 68,3% so với cùng kỳ). Do VIB đã mua lại nợ xấu từ VAMC nên dự phòng cho các khoản vay tăng đồng thời dự phòng cho trái phiếu VAMC giảm đáng kể.

Theo đó, LNTT đạt 380,1 tỷ đồng (tăng 24,5% so với cùng kỳ).

Cho năm 2017, Chúng tôi dự báo LNTT của VIB đạt 789,2 tỷ đồng (tăng trưởng 12,4%). Dự báo của chúng tôi cao hơn 5,4% so với kế hoạch của Ngân hàng. Các giả định chính của chúng tôi bao gồm:

1. Chúng tôi dự báo cho vay khách hàng tăng 25% còn huy động từ khách hàng tăng 26% (bao gồm cả giấy tờ có giá).
2. Chúng tôi dự báo tỷ lệ NIM sẽ giảm 0,17% xuống còn 2,96% chủ yếu do chi phí huy động tăng do ngân hàng cần phải huy động tiền gửi và giấy tờ có giá kỳ hạn dài. Theo đó, chúng tôi dự báo thu nhập lãi thuần sẽ chỉ tăng trưởng 16,4% và đạt 3.056 tỷ đồng.
3. Chúng tôi dự báo thu nhập ngoài lãi đạt 759,7 tỷ đồng (giảm 1,9%).
4. Chúng tôi ước tính tổng chi phí hoạt động sẽ tăng 13,9% lên 2.383 tỷ đồng.
5. Chúng tôi cho rằng chi phí dự phòng sẽ chỉ tăng 6,2% trong năm 2017 lên 643,8 tỷ đồng.
6. Hệ số CAR dự báo đạt 14,5% tại thời điểm cuối năm 2017 (tại thời điểm cuối năm 2016 là 13,3%) với giả định là VIB sẽ phát hành 3.000 tỷ đồng trái phiếu thứ cấp.

Theo đó chúng tôi dự báo EPS đạt 1.020đ và BVPS đạt 11.506đ (điều chỉnh theo tỷ lệ phát hành cổ phiếu trả cổ tức, cổ phiếu thưởng và ESOP tổng cộng là 40%); theo đó P/B dự phóng là 1,4 lần.

Quan điểm đầu tư – Duy trì đánh giá Nắm giữ. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý là 22.600đ; tương đương P/B là 1,4 lần; trong khi P/B bình quân các ngân hàng là khoảng 1,75 lần. Chúng tôi cho rằng P/B hợp lý của VIB thấp hơn bình quân ngành là có cơ sở vì (1) VIB là ngân hàng quy mô trung bình với tình hình tài chính tương đối tốt và triển vọng tăng trưởng khá nhưng thị phần vẫn khiêm tốn, (2) kế hoạch kinh doanh đề ra khiêm tốn do Ngân hàng cần đẩy mạnh huy động, theo đó ảnh hưởng đến tỷ lệ NIM, (3) trên thực tế cơ cấu huy động của Ngân hàng là một điểm yếu trong khi một số chỉ số an toàn tài chính chưa thực sự tốt, (4) VIB hiện niêm yết trên Upcom nên sự tiếp cận của NĐTNN còn hạn chế, (5) Room của cổ phiếu VIB là 20,5% vì Ngân hàng dành 9,5% để phát hành cho đối tác chiến lược. Hiện CBA nắm 20% cổ phần nên NĐTNN chỉ còn có thể mua 0,5% cổ phần, tương đương 2,8 triệu cổ phiếu VIB. Nói chung, thanh khoản của cổ phiếu VIB rất thấp. Ngân hàng có kế hoạch chuyển sàn sang Hose vào năm 2018; điều này sẽ giúp cải thiện thanh khoản và là nhân tố tích cực giúp định giá của cổ phiếu VIB có thể được nâng cao.

Nguồn: HSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý