DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu VIB – Kế hoạch mua tối đa 10,1% tổng số cổ phiếu đang lưu hành làm cổ phiếu quỹ

Lượt xem: 383 - Ngày:
Chia sẻ

VIB (Nắm giữ) có kế hoạch mua tối đa 10,1% tổng số cổ phiếu đang lưu hành làm cổ phiếu quỹ – Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB Nắm giữ) thông báo Ngân hàng sẽ hoãn kế hoạch tăng vốn điều lệ cho năm 2017 và thay vào đó sẽ mua 10,1% cổ phiếu quỹ.

Đồ thị cổ phiếu VIB cập nhật ngày 06/09/2017. Nguồn: AmiBroker

Kết luận nhanh – Duy trì đánh giá NẮM GIỮ. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 22.600đ, theo đó P/B dự phóng là 1,4 lần. Mua cổ phiếu quỹ sẽ làm giảm vốn chủ sở hữu và hệ số CAR. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng đây chỉ là tác động ngắn hạn và không ảnh hưởng đến triển vọng trung và dài hạn của VIB do Ngân hàng vẫn có kế hoạch tăng vốn trong năm 2018. Xét về các yếu tố căn bản, VIB có một số vấn đề cần lưu ý như hệ số LDR cao, cấu trúc nguồn vốn, tỷ lệ sử dụng huy động ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn cao. Dù vậy, Ngân hàng có lợi thế về cho vay bán lẻ và DNNVV với tình hình tài sản khá lành mạnh. VIB mong muốn đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng và cũng cân nhắc thực hiện M&A. Tuy nhiên, chi phí huy động trung và dài hạn cao và hệ số LDR cao nhiều khả năng sẽ làm tăng trưởng lợi nhuận chậm lại. Trong khi đó cũng cần cân nhắc đến sự phụ thuộc vào nguồn vốn liên ngân hàng. Triển vọng tăng trưởng vừa phải.

Kế hoạch tăng vốn điều lệ đã được hoãn lại – Ban đầu, VIB có kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 2.258,6 tỷ đồng (tăng 40%) từ 5.644 tỷ đồng lên 7.902,6 tỷ đồng – từ các nguồn:

(1) Trả cổ tức bằng cổ phiếu 3,5%.
(2) Chia cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 36,1%.
(3) Phát hành 0,4% cổ phiếu ESOP.

Cổ đông Ngân hàng đã thông qua phương án này tại ĐHĐCĐTN năm 2016 diễn ra vào tháng 4 trước đó.

Việc mua cổ phiếu quỹ có thể sẽ làm giảm vốn chủ sở hữu tới 13,7% – Tuy nhiên, với sự thay đổi bất ngờ trong kế hoạch, VIB đã quyết định sẽ trình cổ đông thông qua việc hủy phương án tăng vốn điều lệ và phê duyệt phương án mua cổ phiếu quỹ. Nếu phương án mua 10,1% cổ phiếu quỹ theo đề xuất được thực hiện với giá mua vào bằng giá đóng cửa hôm nay (21.000đ), tổng vốn chủ sở hữu sẽ giảm 1.198 tỷ đồng, tương đương giảm 13,7% từ 8.745,7 tỷ đồng cuối Q2/2017 xuống 6.647,7 tỷ đồng. Việc mua cổ phiếu quỹ là không thể hủy bỏ nếu không được cổ đông thông qua. Thông thường, các công ty mua cổ phiếu quỹ trong các trường hợp sau;

(1) Cổ phiếu được xem là rẻ – giả định này đúng trong trường hợp của VIB do định giá cổ phiếu hiện thấp hơn bình quân ngành. Và việc mua cổ phiếu quỹ được xem là đầu tư tài chính thông thường.
(2) Có kế hoạch bán lại cổ phiếu với giá cao hơn có thể là cho NĐTNN – chúng tôi chưa có thông tin gì về việc này. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng đây là lý do hợp lý nhất của việc mua cổ phiếu quỹ tại thời điểm này.
(3) Các công ty muốn thu hút sự chú ý của NĐT và đẩy giá cổ phiếu – kể từ khi niêm yết vào ngày 9/1/2017, giá cổ phiếu VIB chỉ tăng 23,5%. Trong khi đó bình quân toàn ngành tăng khoảng 40% so với đầu năm.

Theo quy định, chúng tôi lưu ý rằng VIB sẽ không thể phát hành cổ phiếu sơ cấp mới cho đến khi Ngân hàng đã bán toàn bộ cổ phiếu quỹ.

Hệ số CAR sau khi mua vào cổ phiếu quỹ sẽ giảm xuống chỉ là 9,2% – Chúng tôi ước tính hệ số CAR của VIB vào cuối Q2/2016 là khoảng 12%, giảm từ 13,25% (theo Thông tư 36 và 06) cuối năm 2016 và từ 18,0% cuối năm 2015. Hệ số CAR giảm do Ngân hàng đã tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ trong năm 2016 (tăng trưởng 26%) và trong 6 tháng đầu năm 2017 (tăng 15% so với đầu năm). Sau khi mua lại cổ phiếu quỹ, hệ số CAR có thể giảm xuống mức 9,2%, theo đó giảm tiềm năng tăng trưởng trong năm tới của Ngân hàng và gây áp lực buộc VIB phải bán ra sổ cổ phiếu quỹ này cho các NĐT mới trong 3-9 tháng sau đó để cải thiện các hệ số an toàn và cho phép tín dụng tăng trưởng tốt.

Kế hoạch tăng vốn sẽ được thực hiện trong năm 2018 – Ông Hàn Ngọc Vũ, Tổng Giám đốc VIB cho biết Ngân hàng hiện có kế hoạch tăng vốn cấp 1 trong năm 2018 thông qua;

• Giữ lại toàn bộ lợi nhuận năm 2017. Như vậy Ngân hàng sẽ không trả cổ tức bằng tiền mặt. Nếu LNST năm 2017 của Ngân hàng đạt mức dự báo của chúng tôi là 631,4 tỷ đồng và bổ sung toàn bộ vào lợi nhuận giữ lại, khi đó hệ số CAR cuối năm 2018 sẽ tăng lên khoảng 14,2%.
• Có thể là tăng vốn từ cổ đông nước ngoài. Phương án này có thể bao gồm bán cổ phiếu quỹ với giá cao hơn, tăng thặng dư vốn cổ phần.
• Sau khi bán ra cổ phiếu quỹ, Ngân hàng sau đó cũng có thể sẽ phát hành cổ phiếu mới. Tuy nhiên, Ngân hàng sẽ không phải vội vàng thực hiện phương án này trong năm sau.

Room cho NĐTNN của VIB hiện là 20,5% với 9,5% room trống còn lại được giữ cho NĐT chiến lược nước ngoài. Do đó, nếu VIB bán cổ phiếu quỹ cho một NĐT chiến lược nước ngoài trong năm tới với giá cao hơn, việc mua vào cổ phiếu quỹ trong ngắn hạn là hợp lý.

VIB vẫn giữ kế hoạch tăng vốn cấp 2 – bằng cách phát hành tối đa 7.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi hoặc trái phiếu thứ cấp với kỳ hạn lên tới 10 năm trong năm 2017. VIB có thể thực hiện kế hoạch này do tỷ lệ vốn cấp 2/vốn cấp 1 hiện tại là thấp hơn 10%, thấp hơn nhiều so với mức trần 100% theo quy định. Tuy nhiên,

• Phát hành vốn cấp 2 theo kế hoạch
• Và thực hiện mua vào cổ phiếu quỹ

Nếu cả 2 kế hoạch trên được thực hiện trong năm 2017, khi đó tỷ lệ vốn cấp 2/vốn cấp 1 sẽ tăng lên tới 116%. Trên thực tế, sau khi mua vào cổ phiếu quỹ, VIB chỉ có thể phát hành tối đa 6.000 tỷ đồng vốn cấp 2. Chúng tôi cũng lưu ý rằng tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn của VIB hiện ở mức khá cao. Do đó, phát hành trái phiếu dài hạn sẽ giúp VIB tăng nguồn vốn trung và dài hạn và nhờ vậy giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn. Tuy nhiên, đến cuối Q2/2017, VIB vẫn chưa phát hành bất kỳ trái phiếu tăng vốn nào.

* Tỷ lệ vốn cấp 2/tổng nguồn vốn tối đa cho phép là 50%. Tỷ lệ vốn cấp 2/vốn 1 tối đa cho phép là 100%.

CBA sẽ không thoái 20% cổ phần tại VIB, ít nhất là trong 3 năm nữa – Ông Vũ cũng xác nhận rằng số cổ phiếu VIB mua lại sẽ không phải từ Commonwealth Bank of Australia (CBA) do hai ngân hàng đã ký thỏa thuận hợp tác trong ít nhất 3 năm nữa. Xác nhận này đã xóa bỏ đồn đoàn của thị trường về chủ đề này trước đó. Trên thực tế CBA đã bán hệ thống các chi nhánh tại Việt Nam cho VIB và gia tăng giá trị mối quan hệ hợp tác giữa hai ngân hàng.

Tác động của mua cổ phiếu quỹ đến P/B – Nếu chúng tôi điều chỉnh với tác động từ mua cổ phiếu quỹ (giả định giá mua vào là 21.000đ/cp), BVPS dự phóng 2017 sẽ là 12.990đ, tương đương P/B dự phóng là 1,65 lần sau mua cổ phiếu quỹ. So với P/B dự phóng trước mua cổ phiếu quỹ là 1,33 lần.

Cho năm 2017, Chúng tôi dự báo LNTT của VIB đạt 791,1 tỷ đồng (tăng trưởng 12,7%). Dự báo của chúng tôi cao hơn 5,7% so với kế hoạch của Ngân hàng. Các giả định chính của chúng tôi bao gồm:

1. Chúng tôi dự báo cho vay khách hàng tăng 25% còn huy động từ khách hàng tăng 26% (bao gồm cả giấy tờ có giá).
2. Chúng tôi dự báo tỷ lệ NIM sẽ giảm 0,19% xuống còn 2,94% chủ yếu do chi phí huy động tăng do ngân hàng cần phải huy động tiền gửi và giấy tờ có giá kỳ hạn dài. Theo đó, chúng tôi dự báo thu nhập lãi thuần sẽ chỉ tăng trưởng 15,9% và đạt 3.043 tỷ đồng.
3. Chúng tôi dự báo thu nhập ngoài lãi không đổi là 774 tỷ đồng nhờ thu nhập lãi thuần hoạt động tăng trưởng mạnh (35,5%) nhưng đóng góp từ các dòng thu nhập khác kém khả quan.
4. Chúng tôi ước tính tổng chi phí hoạt động sẽ tăng 13,9% lên 2.383 tỷ đồng.
5. Chúng tôi cho rằng chi phí dự phòng sẽ chỉ tăng 6,2% trong năm 2017 lên 643,8 tỷ đồng.
6. Hệ số CAR dự báo đạt 12,6% tại thời điểm cuối năm 2017 (tại thời điểm cuối năm 2016 là 13,3%) với giả định là VIB sẽ phát hành 3.000 tỷ đồng trái phiếu thứ cấp và thực hiện kế hoạch mua cổ phiếu quỹ trong năm 2017.

Theo đó chúng tôi dự báo EPS đạt 1.121đ và BVPS đạt 12.990đ, theo đó P/B dự phóng là 1,65 lần sau mua cổ phiếu quỹ hay 1,33 lần trước mua cổ phiếu quỹ.

Cho năm 2018, Chúng tôi dự báo LNTT đạt 902 tỷ đồng (tăng trưởng 14%) – Dự báo của chúng tôi dựa trên các giả định sau:

1. Chúng tôi dự báo cho vay khách hàng tăng 22% còn huy động từ khách hàng tăng 23% (bao gồm cả giấy tờ có giá).
2. Chúng tôi dự báo tỷ lệ NIM sẽ tăng nhẹ 0,04% lên 2,98%. Theo đó, chúng tôi dự báo thu nhập lãi thuần sẽ tăng trưởng 19,1% và đạt 3.642 tỷ đồng.
3. Chúng tôi dự báo tổng thu nhập ngoài lãi tăng đạt 881,7 tỷ đồng (tăng trưởng 13,8%).
4. Chúng tôi ước tính tổng chi phí hoạt động sẽ tăng 16,6% lên 2.777 tỷ đồng.
5. Dự báo chi phí dự phòng sẽ tăng 28,4% lên 826,7 tỷ đồng.

Theo đó chúng tôi dự báo EPS đạt 1.278đ và BVPS đạt 14.268đ, theo đó P/B dự phóng là 1,5 lần sau mua cổ phiếu quỹ. Giả định của chúng tôi không bao gồm giả định bán cổ phiếu quỹ hoặc phát hành cổ phiếu mới.

Triển vọng tăng trưởng vừa phải – VIB là ngân hàng tư nhân có quy mô trung bình với thế mạnh về cho vay bán lẻ và DNNVV với tình hình tài sản khá lành mạnh. Ngân hàng có danh tiếng tốt và đã tránh phải đối mặt với những vấn đề mà nhiều ngân hàng khác gặp phải trong một vài năm qua. VIB có những điểm mạnh và điểm yếu điển hình cho các ngân hàng có cùng quy mô như sau;

• Chúng tôi dự báo tốc độ tăng trưởng gộp của cho vay trong hai năm tới là 22%.
• Tuy nhiên do cơ cấu nguồn vốn yếu với LDR cao là 97% và tỷ lệ cho vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn cao là khoảng 50%, VIB sẽ phải tiếp tục g huy động vốn trung và dài hạn với chi phí cao hơn, do đó gây áp lực lên tỷ lệ NIM.
• Do đó chúng tôi dự báo LNTT sẽ tăng trưởng gộp chỉ 13,7% trong hai năm tới.
• Phụ thuộc nhiều vào nguồn huy động liên ngân hàng là một yếu tố cần lưu ý.

Cân nhắc những yếu tố này, chúng tôi đánh giá triển vọng trăng trưởng của VIB ở mức vừa phải và dự báo biến động giá cổ phiếu nhìn chung sẽ tương đương biến động toàn ngành.

Quan điểm đầu tư – Duy trì đánh giá Nắm giữ. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý là 22.600đ; tương đương P/B là 1,4 lần trước tác động của mua cổ phiếu quỹ; trong khi P/B bình quân các ngân hàng là khoảng 1,75 lần. Chúng tôi cho rằng P/B hợp lý của VIB thấp hơn bình quân ngành là có cơ sở vì (1) VIB là ngân hàng quy mô trung bình với tình hình tài chính tương đối tốt và triển vọng tăng trưởng khá nhưng thị phần vẫn khiêm tốn, (2) kế hoạch kinh doanh đề ra khiêm tốn do Ngân hàng cần đẩy mạnh huy động, theo đó ảnh hưởng đến tỷ lệ NIM, (3) trên thực tế cơ cấu huy động của Ngân hàng là một điểm yếu trong khi một số chỉ số an toàn tài chính chưa thực sự tốt, (4) VIB hiện niêm yết trên Upcom nên sự tiếp cận của NĐTNN còn hạn chế, (5) Room của cổ phiếu VIB là 20,5% vì Ngân hàng dành 9,5% để phát hành cho đối tác chiến lược. Hiện CBA nắm 20% cổ phần nên NĐTNN chỉ còn có thể mua 0,5% cổ phần, tương đương 2,8 triệu cổ phiếu VIB. Nói chung, thanh khoản của cổ phiếu VIB rất thấp. Ngân hàng có kế hoạch chuyển sàn sang Hose vào năm 2018; điều này sẽ giúp cải thiện thanh khoản và là nhân tố tích cực giúp định giá của cổ phiếu VIB có thể được nâng cao.

Nguồn: HSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác