DANH MỤC

Mobile / Zalo: 0912 842 224
Đầu tư Cổ phiếu Group Facebook

Cập nhật cổ phiếu VHC – Lợi nhuận Q1 kém do mùa vụ nhưng cao hơn 10% so với kỳ vọng

Lượt xem: 933 - Ngày:
Chia sẻ

Sự kiện: Công bố KQKD Q1/2023

VHC đã công bố KQKD Q1/2023 với lợi nhuận thuần đạt 219 tỷ đồng (giảm 60% so với cùng kỳ) và doanh thu thuần đạt 2.222 tỷ đồng (giảm 32% so với cùng kỳ). Lợi nhuận thuần Q1/2023 kém vì yếu tố mùa vụ nhưng vẫn cao hơn 10% so với ước tính của HSC nhờ tỷ suất lợi nhuận gộp vượt kỳ vọng. Lợi nhuận thuần thực hiện Q1/2023 bằng 18,2% dự báo của chúng tôi cho cả năm 2023 trong khi doanh thu thuần bằng 20,4% dự báo cho cả năm. Các khoản mục không thường xuyên trong kỳ có giá trị không lớn.

Đồ thị cổ phiếu VHC phiên giao dịch ngày 25/04/2023. Nguồn: AmiBroker

Doanh thu giảm 32% do nhu cầu cá tra yếu…

Doanh thu Q1/2023 giảm ở tất cả các sản phẩm. Doanh thu cá tra fillet – sản phẩm quan trọng nhất của VHC – giảm 39,4% so với cùng kỳ xuống còn 1.300 tỷ đồng vì lượng xuất khẩu giảm 30,1% và giá xuất khẩu giảm 18,6%. Doanh thu phụ phẩm giảm 14,3% so với cùng kỳ còn 353 tỷ đồng trong khi doanh thu collagen và gelatin giảm 19% so với cùng kỳ còn 178 tỷ đồng.

Theo thị trường, doanh thu xuất khẩu sang thị trường Mỹ giảm 56,1% so với cùng kỳ còn 707 tỷ đồng, doanh thu xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc giảm 15,8% còn 226 tỷ đồng; trái lại doanh thu xuất khẩu sang EU tăng 22,1% đạt 505 tỷ đồng. Doanh thu tại các thị trường còn lại giảm 17,2% so với cùng kỳ còn 814 tỷ đồng.

…nhưng xuất khẩu cá tra đã cải thiện qua các tháng

Doanh thu xuất khẩu cá tra Q1/2023 giảm đáng kể so với cùng kỳ nhưng doanh thu tháng 3/2023 đã có sự cải thiện ở cả lượng và giá xuất khẩu với doanh thu xuất khẩu cá tra trong tháng 3 đạt 610 tỷ đồng, tăng 46,3% so với tháng trước (nhưng vẫn thấp hơn 30% so với cùng kỳ).

Bảng 1: KQKD Q1/2023, VHC 

Trong đó, xuất khẩu trong tháng 3 sang thị trường Mỹ đạt 393 tỷ đồng, tăng 99,5% so với tháng 2 (nhưng vẫn thấp hơn 39,6% so với tháng 3/2022), xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc tăng đáng kể 77% so với tháng trước đạt 124 tỷ đồng (nhưng vẫn thấp hơn 26,6% so với cùng kỳ).

Giá xuất khẩu bình quân cũng đã tăng lên 3,7 USD/tấn trong tháng 3/2023 (so với 3,2 USD/tấn trong tháng 1 và tháng 2), nhưng mức giá này vẫn thấp hơn 14% so với cùng kỳ năm ngoái.

HSC thấy rằng Q1 thường là quý thấp điểm xuất khẩu trong năm. Hoạt động xuất khẩu trong Q2 thường sẽ cải thiện so với Q1 và thời gian cao điểm sẽ rơi vào 6 tháng cuối năm. Vì vậy, chúng tôi kỳ vọng xuất khẩu cá tra sẽ tiếp tục cải thiện trong những tháng tới và cải thiện mạnh trong 6 tháng cuối năm 2023.

Xuất khẩu Q1/2022 đạt cao đột biến nhờ giao các đơn hàng còn tồn từ cuối năm 2021 vì ảnh hưởng của giãn cách xã hội tại Việt Nam. Xuất khẩu cá tra Q1/2023 đạt 1.300 tỷ đồng trên thực tế cao hơn một chút so với mức 1.195 tỷ đồng trong Q1/2021, 1.207 tỷ đồng trong Q1/2020 và 1.259 tỷ đồng trong Q1/2019.

Tỷ suất lợi nhuận gộp giảm vì giá xuất khẩu giảm

Tỷ suất lợi nhuận gộp Q1/2023 giảm còn 17,3% từ 23,8% trong Q1/2022 và 19,1% trong Q4/2022. Tỷ suất lợi nhuận gộp giảm chủ yếu vì giá xuất khẩu giảm 18,6% so với cùng kỳ trong khi chi phí sản xuất vẫn ở mức cao.

Ghi nhận lỗ tài chính trong kỳ nhưng không lớn

Cổ phiếu VHC ghi nhận 7 tỷ đồng lỗ tài chính trong Q1/2023 so với lợi nhuận tài chính 29 tỷ đồng ghi nhận trong Q1/2022, chủ yếu xuất phát từ: (1) lỗ tỷ giá đã thực hiện 3,9 tỷ đồng (so với lãi tỷ giá đã thực hiện 8,7 tỷ đồng trong Q1/2022); (2) lỗ chứng khoán kinh doanh 0,5 tỷ đồng (so với lãi 7,9 tỷ đồng trong Q1/2022); và (3) trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 7,3 tỷ đồng (so với 5,7 tỷ đồng trong Q1/2022).

VHC có danh mục chứng khoán kinh doanh tương đối lớn, bao gồm các cổ phiếu BĐS (có giá gốc là 179 tỷ đồng, tương đương 2,3% vốn CSH tại thời điểm cuối Q1/2023). Và có khả năng Công ty sẽ phải tiếp tục trích lập hoặc hoàn nhập dự phòng cho danh mục chứng khoán kinh doanh trong tương lai, từ đó ảnh hưởng đến lợi nhuận thuần.

Duy trì khuyến nghị Tăng tỷ trọng, giá mục tiêu và dự báo

HSC duy trì khuyến nghị Tăng tỷ trọng đối với VHC và giá mục tiêu dựa trên phương pháp DCF 65.700đ (tiềm năng tăng giá 9,5%). Hiện VHC có P/E trượt dự phóng 1 năm là 9,1 lần; cao hơn so với bình quân quá khứ ở mức 8 lần. Chúng tôi duy trì dự báo với lợi nhuận thuần năm 2023 giảm 39% so với năm 2022 còn 1,2 nghìn tỷ đồng và tăng trưởng 12,8% trong năm 2024 đạt 1,4 nghìn tỷ đồng.

Bảng 2: Cơ cấu doanh thu thuần theo dòng sản phẩm, VHC 

Bảng 3: Cơ cấu doanh thu thuần theo thị trường xuất khẩu, VHC 

Biểu đồ 4: Giá xuất khẩu và giá nguyên liệu cá tra bình quân tại Việt Nam 

Nguồn: HSC

Tuyên bố miễn trách nhiệm: Báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như một nguồn tham khảo. Dautucophieu.net sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến trong báo cáo này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc những thông tin sai lệch về doanh nghiệp.

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý