DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu VCI – Các quỹ do DC quản lý đang trở thành cổ đông lớn

Lượt xem: 612 - Ngày:
Chia sẻ

Tin cổ phiếu – Các quỹ do DC quản lý đang trở thành cổ đông lớn của VCI – HSX thông báo các quỹ do Dragon Capital Group quản lý đã mua 1,1 triệu cổ phiếu và hiện nắm giữ 5,08% cổ phần VCI, công ty chứng khoán lớn thứ 3 vừa mới niêm yết. Hiện DC nắm 5,2 triệu cổ phiếu VCI.

chứng khoán bản việt vci
VCI có thể sẽ ghi nhận lợi nhuận từ hoạt động tự doanh theo quy định kế toán mới – Vào cuối Q1/2017, VCI có danh mục TSTC FVTPL trị giá 741 tỷ đồng; danh mục này khi tính theo giá thị trường sẽ có giá trị là 983 tỷ đồng. Theo quy định hạch toán kế toán mới, chúng tôi cho rằng mảng tự doanh của VCI có thể ghi nhận 224 tỷ đồng lãi.

Chúng tôi dự báo LNTT năm 2017 tăng trưởng 34,6% – Cho năm 2017, HCM dự báo LNTT đạt 560 tỷ đồng (tăng trưởng 34,6%) với tổng doanh thu đạt 1.190 tỷ đồng (tăng trưởng 32,4%) nhờ:

Doanh thu hoạt động môi giới đạt 415 tỷ đồng (tăng trưởng 15%) nhờ thị phần ổn định ở mức 8% trong khi thanh khoản thị trường được cải thiện. Công ty tiếp tục duy trì phí môi giới ở mức cao mà không giảm phí (và giảm lợi nhuận) để giành thị phần (đặc biệt là thị phần môi giới khách hàng cá nhân vốn rất nhạy cảm với phí giao dịch) và hy sinh lợi nhuận.

Dự kiến doanh thu từ cho vay margin vẫn đóng góp không đến 20% tổng doanh thu và dự kiến đạt 186 tỷ đồng (tăng trưởng 17%); tăng cùng với mức tăng chung của thị trường vì đây không phải là lĩnh vực VCI chú trọng.

Doanh thu từ IB dự kiến tăng trưởng 25% và đạt 238 tỷ đồng nhờ một số hợp đồng IB lớn trong lĩnh vực dịch vụ tài chính dự kiến sẽ hoàn tất trong năm 2017.

Doanh thu hoạt động tự doanh dự kiến tăng trưởng 30% lên 351 tỷ đồng nhờ hưởng lợi gián tiếp từ mảng IB với phí hợp đồng tư vấn được trả một phần dưới dạng cổ phiếu.

Chúng tôi dự báo BVPS đạt 17.720đ; EPS đạt 3.796đ. Tại giá đóng cửa hôm nay, P/B dự phóng là 3,2 lần và P/E là 15,1 lần.

Quan điểm đầu tư. Chúng tôi đánh giá Khả quan đối với cổ phiếu VCI. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý là 59.500đ dựa trên P/E trung vị các công ty chứng khoán khu vực là 15,7 lần. Chúng tôi thiên về dùng phương pháp P/E hơn là P/B vì mô hình của VCI khác SSI và HSC. Chiến lược của VCI là tập trung vào mảng IB trong khi coi nhẹ hoạt động cho vay margin, đồng thời mảng tự doanh cũng có liên quan gián tiếp đến mảng IB; nên chúng tôi cho rằng định giá dựa trên lợi nhuận sẽ phản ánh chính xác giá trị của cổ phiếu hơn là giá trị sổ sách. Với P/E trung vị các công ty chứng khoán trong khu vực là 15,7 lần sau khi điều chỉnh rủi ro quốc gia và dựa trên EPS theo dự báo của chúng tôi là 3.796đ; thì chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu VCI là 59.500đ; cao hơn 3.6% so với thị giá hiện tại.

Nguồn: HSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

0912 842 224 Mở tài khoản CK