DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu VCB – Lợi nhuận tiếp tục bị ảnh hưởng, cần tập trung vào KQ Quý 4 sau kiểm toán

Lượt xem: 344 - Ngày:
Chia sẻ

Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB) vừa công bố KQLN Quý 3/2017 nhìn chung phù hợp với dự báo của chúng tôi. Mặc dù NIM điều chỉnh nhẹ, mức giảm 6.1% của chi phí dự phòng rủi ro tín dụng so với quý trước dẫn đến việc lợi nhuận tăng nhẹ so với quý 2 2017.

Đồ thị cổ phiếu VCB cập nhật ngày 23/10/2010. Nguồn: AmiBroker

Đồ thị cổ phiếu VCB cập nhật ngày 23/10/2010. Nguồn: AmiBroker

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tiếp tục tăng nhanh hơn số dư nợ xấu và mức dự phòng tăng thêm tiếp tục gây áp lực lên lợi nhuận quý 3, như đã dự báo. Để thận trọng, chỉ khi có số dư nợ xấu chính thức từ báo cáo soát xét quý 4 2017 mới cho phép chúng tôi tạo một góc nhìn mới về chi phí dự phòng và lợi nhuận trong tương lai.

Nguồn: VCSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác