DANH MỤC

Mobile / Zalo: 0912 842 224
Đầu tư Cổ phiếu Group Facebook

Cập nhật cổ phiếu VCB – LNTT Q2/2023 tăng 25%, tích cực và sát kỳ vọng

Lượt xem: 864 - Ngày:
Chia sẻ

Sự kiện: Công bố KQKD Q2/2023  

VCB đã công bố KQKD Q2/2023 tích cực với LNTT đạt 9.278 tỷ đồng (tăng 25% so với cùng kỳ) nhờ tổng thu nhập HĐ tăng trưởng khá (tăng 9,4% so với cùng kỳ), chi phí hoạt động được kiểm soát tốt và chi phí dự phòng giảm (giảm 7,2% so với cùng kỳ). LNTT 6 tháng đầu năm 2023 đạt 20.499 tỷ đồng (tăng 18% so với cùng kỳ), hoàn thành 46% dự báo của HSC cho cả năm 2023 (ở mức 44.822 tỷ đồng, tăng trưởng 20%) và nói chung sát kỳ vọng.  

Đồ thị cổ phiếu VCB phiên giao dịch ngày 07/08/2023. Nguồn: AmiBroker 

Tín dụng tăng trưởng thấp trong Q2/2023  

Tín dụng Q2/2023 chỉ tăng 0,3% so với quý trước (tăng 2,7% so với đầu năm), thấp hơn mức tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống là 4,7% và mức tăng trưởng tín dụng của các NHTM có vốn nhà nước là 6-7%. Lý do ở đây là VCB có chính sách thận trọng và nhu cầu tín dụng của KHCN yếu. Trong cơ cấu tín dụng, cho vay khách hàng tăng 2,85% so với đầu năm và TPDN giảm 8,1% so với đầu năm (chỉ chiếm 0,9% tổng tín dụng). 

Bảng 1: KQKD Q2/2023 và 6 tháng đầu năm 2023, VCB  

HSC kỳ vọng tăng trưởng tín dụng sẽ tăng tốc vào 6 tháng cuối năm 2023 nhờ 1) mặt bằng lãi suất giảm, 2) VCB tập trung giải ngân cho một số dự án xây dựng hạ tầng lớn và 3) hạn mức tăng trưởng tín dụng được NHNN giao cho năm 2023 là 14%.  

Về mặt huy động, vốn huy động tăng 2,6% so với quý trước (tăng 5,9% so với đầu năm) với tiền gửi khách hàng tăng 3,5% so với quý trước (tăng 6,7% so với đầu năm) và giấy tờ có giá giảm 40,3% so với quý trước (giảm 35,6% so với đầu năm). Chúng tôi thấy rằng tiền gửi của Kho bạc nhà nước đã giảm mạnh, chỉ còn 1,2 nghìn tỷ đồng (so với bình quân 5 quý gần nhất ở mức 52 nghìn tỷ đồng). Xu hướng tương tự cũng đã diễn ra tại các NHTM có vốn nhà nước khác. Và điều này chủ yếu xuất phát từ sự cải thiện thanh khoản của hệ thống ngân hàng cộng với nhu cầu tín dụng yếu trong nửa đầu năm 2023.  

Tiền gửi không kỳ hạn đã có sự hồi phục trong Q2/2023, tăng 2,1% so với quý trước (nhưng vẫn giảm 5,7% so với đầu năm). Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn của VCB đạt 30% (đứng thứ 3 sau MBB và TCB). HSC thấy xu hướng này đã diễn ra ở 12/14 NHTM trong danh sách khuyến nghị, từ đó xác nhận quan điểm của chúng tôi về sự cải thiện của thanh khoản hệ thống ngân hàng. 

Tỷ lệ NIM giữ nguyên ở mức 3,38%  

Tỷ lệ NIM giữ nguyên so với quý trước ở mức 3,38% với cả lợi suất gộp (tăng 36 điểm cơ bản so với quý trước) và chi phí huy động (tăng 40 điểm cơ bản so với quý trước) cùng tăng. VCB có lợi suất cho vay khách hàng và chi phí huy động thấp nhất trong số các NHTM HSC khuyến nghị nên Ngân hàng có khả năng chuyển tác động tăng chi phí huy động sang cho khách hàng và giữ vững được tỷ lệ NIM.  

Chúng tôi dự báo tỷ lệ NIM 6 tháng cuối năm 2023 có thể giảm nhẹ khi VCB giải ngân cho vay mới đối với khách hàng doanh nghiệp (giải ngân các dự án hạ tầng đầu tư công) và tăng trưởng tín dụng tăng tốc. 

Thu nhập ngoài lãi tăng nhẹ  

Thu nhập ngoài lãi Q2/2023 tăng 8,6% so với cùng kỳ đạt 3.450 tỷ đồng với các cấu phần biến động trái chiều. 

  • Lãi thuần HĐ dịch vụ đạt 1.622 tỷ đồng (tăng 133,5% so với cùng kỳ và tăng 11,4% so với quý trước). Mức tăng trưởng ấn tượng so với cùng kỳ chủ yếu do thời điểm ghi nhận phí bancassurance trả trước (khoảng 1.700 tỷ đồng). Trong năm ngoái, VCB ghi nhận toàn bộ phí bancassurance trả trước trong Q1 và sau đó hoàn nhập 50% trong Q2. Tuy nhiên, có vẻ VCB đã ghi nhận phí bancassurance trả trước đều giữa các quý trong năm 2023. Nếu loại bỏ ảnh hưởng của thời điểm ghi nhận phí bancassurance trước trước, lãi thuần HĐ dịch vụ 6 tháng đầu năm 2023 đạt 3.078 tỷ đồng (giảm 9,6% so với cùng kỳ).  
  • Lãi thuần HĐ kinh doanh ngoại hối đi ngang so với cùng kỳ đạt 1.481 tỷ đồng (tăng 0,6% so với cùng kỳ).  
  • Lãi mua bán trái phiếu Q2/2023 giảm 43% so với cùng kỳ xuống còn 59 tỷ đồng nhưng không đóng góp nhiều vào tổng thu nhập HĐ.  
  • Thu nhập khác (chủ yếu là thu nhập từ thu hồi nợ xấu đã xóa) cũng giảm 68% so với cùng kỳ xuống còn 288 tỷ đồng trong Q2/2023, nhưng đi ngang so với cùng kỳ đạt 1.410 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2023. 

Chất lượng tài sản ổn định  

Tỷ lệ nợ xấu là 0,83% (so với 0,68% tại thời điểm cuối năm 2022 và 0,85% tại thời điểm cuối Q1/2023). VCB đã xóa 1.404 tỷ đồng nợ xấu (tương đương 0,12% tổng dư nợ cho vay) và nợ xấu mới hình thành là 1.245 tỷ đồng (tương đương 0,11% tổng dư nợ cho vay), thấp hơn mức bình quân 3 quý trước là 0,19%. Tỷ lệ nợ nhóm 2 cũng tăng nhẹ lên 0,69% (so với 0,64% tại thời điểm cuối Q1/2023). Trong khi đó, hệ số LLR tăng lên 386% (từ 320% tại thời điểm cuối Q1/2023). Nói chung trong ngành, VCB có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất và hệ số bao nợ xấu LLR cao nhất.  

Chi phí dự phòng Q2/2023 là 2.535 tỷ đồng (giảm 7,2% so với cùng kỳ), bao gồm 7.258 tỷ đồng dự phòng trích lập cho dư nợ cho vay khách hàng và 4.700 tỷ đồng hoàn nhập dự phòng cho vay liên ngân hàng. Lưu ý là VCB đã trích lập 9.840 tỷ đồng dự phòng cho vay liên ngân hàng trong Q4/2022. Toàn bộ số dự phòng này đã được hoàn nhập trong 6 tháng đầu năm 2023. 

Duy trì khuyến nghị Tăng tỷ trọng, giá mục tiêu và dự báo  

HSC giữ nguyên khuyến nghị Tăng tỷ trọng và giá mục tiêu dựa trên phương pháp thu nhập thặng dư là 97.375đ. Hiện Cổ phiếu VCB có P/B dự phóng năm 2023 là 3,16 lần; cao hơn nhiều so với bình quân nhóm NHTM có vốn nhà nước (1,53 lần) và bình quân nhóm NHTM tư nhân (1,08 lần). 

Nguồn: HSC 

Tuyên bố miễn trách nhiệm: Báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như một nguồn tham khảo. Dautucophieu.net sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến trong báo cáo này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc những thông tin sai lệch về doanh nghiệp.

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý